PRIVACYBELEID VOOR GARMIN PAY

7 nov. 2019

Jouw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben dit Privacybeleid ontwikkeld om je te laten weten hoe we je persoonlijke gegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van de Garmin Pay service. In dit Privacybeleid wordt met "Garmin Pay portemonnee" verwezen naar de portemonnee op jouw Garmin toestel of, indien van toepassing, op jouw toestel van derden, waarop mogelijk een andere naam dan Garmin Pay wordt gebruikt.

Overige Garmin websites, apps en producten die geen koppeling naar dit privacybeleid bevatten maar wel een koppeling naar een ander Garmin privacybeleid, vallen onder dat privacybeleid. We hebben bijvoorbeeld een aparte privacyverklaring die van toepassing is op Garmin Connect en op compatibele wearables en andere toestellen.

"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om naar een specifiek deel van dit Privacybeleid te gaan, klik je op een koppeling hieronder:

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Garmin

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer je een Garmin Pay portemonnee instelt:

Wanneer je een Garmin Pay portemonnee instelt, verzamelen we gebruikersgegevens, zoals je voornaam, je achternaam en een verificatietoken. Wanneer Garmin Pay wordt gebruikt op een toestel van derden, verzamelen we ook een gebruikersnaam en een e-mailadres. We verzamelen bovendien toestelgegevens, zoals serienummer, model (toestel en telefoon), identificatiecode, firmwareversie en besturingssysteem.

Doelen en Juridische gronden:

(a) Garmin verwerkt je voornaam, achternaam en verificatietoken voor verificatiedoeleinden. De juridische grond voor het verwerken van je voornaam, achternaam en verificatietoken voor dit doel is gebaseerd op Garmins rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van je Garmin Pay portemonnee.

(b) Voor gebruikers van toestellen van derden verwerkt Garmin je gebruikersnaam en e-mailadres omdat je deze gegevens gebruikt om je aan te melden bij jouw Garmin Pay portemonnee. De juridische grond voor het verwerken van je e-mailadres en gebruikersnaam voor dit doel dient Garmins rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van je Garmin Pay portemonnee.

(c) Garmin verwerkt ook je gebruikersnaam en e-mailadres om fraude te kunnen detecteren. De juridische basis voor het verwerken van je gebruikersnaam en e-mailadres voor dit doel dient Garmins rechtmatige belang bij het detecteren en voorkomen van fraude en om te voldoen aan de vereisten van de bank van uitgifte en de betalingsnetwerken.

(d) Voor klanten die Garmin Pay op een Garmin toestel gebruiken, verwerkt Garmin je e-mailadres ook om je belangrijke informatie te sturen over jouw Garmin Pay portemonnee of over materiële wijzigingen in dit privacybeleid. De juridische grond voor het verwerken van je e-mailadres voor dit doel is Garmins rechtmatige belang bij het verstrekken van belangrijke informatie over je Garmin Pay portemonnee of materiële wijzigingen aan dit privacybeleid aan jou.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer je betalingsmethoden toevoegt aan je Garmin Pay portemonnee:

Wanneer je een betalingsmethode toevoegt aan je Garmin Pay portemonnee, verzamelen wij je voornaam, achternaam, factuuradres en betaalgegevens, zoals het kaartnummer, de vervaldatum en CVV, evenals alle andere gegevens die de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk nodig heeft om je identiteit of toestel te verifiëren.

Doelen en Juridische gronden:

(a) We verwerken deze gegevens om je identiteit te bevestigen bij de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk en zo aan hun vereisten te voldoen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Garmins rechtmatige belang bij het beschermen van klanten tegen fraude.

(b) We verwerken deze gegevens ook, zodat de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk de kaart kan valideren en de betaaltoken voor gebruik in de Garmin Pay portemonnee kan genereren. Zodra de betaaltoken is gegenereerd, slaan we deze en andere kaartgegevens op, zoals de laatste vier cijfers van het kaartnummer, de naam op de kaart, de afbeelding op de creditcard, het kaarttype en het factuuradres. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is contractuele noodzaak.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer je betalingsmethoden in je Garmin Pay portemonnee weergeeft, opschort of verwijdert:

Wanneer je een betalingsmethode in jouw Garmin Pay portemonnee wilt bekijken, tonen we je de gegevens van opgeslagen kaart, en wel de laatste vier cijfers van het kaartnummer, de naam op de kaart, de afbeelding op de creditcard, het kaarttype en het factuuradres. Wanneer je ervoor kiest een betalingsmethode in je Garmin Pay portemonnee op te schorten, bewaren wij de opgeslagen kaartgegevens. We zullen echter de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk op de hoogte stellen, zodat deze aankopen niet langer toestaan. Wanneer je ervoor kiest om een betalingsmethode uit je Garmin Pay portemonnee te verwijderen, verwijderen we de opgeslagen kaartgegevens in overeenstemming met je verzoek en melden we dit aan de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk zodat aankopen worden geblokkeerd.

Doel en Juridische grond:

Wij verwerken deze gegevens om de door jou aangevraagde maatregelen te kunnen treffen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is contractuele noodzaak.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer je een aankoop doet met je Garmin Pay portemonnee:

Als je jouw Garmin Pay portemonnee gebruikt om een aankoop te doen, word je betaaltoken aan het verkooppuntsysteem van de leverancier gepresenteerd. Als de transactie is voltooid, kan Garmin, naar goeddunken van de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk, een bevestiging van de geslaagde betaling ontvangen.

Doel en Juridische grond:

De betaaltoken wordt aan de leverancier verschaft, die de gegevens naar de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk stuurt om de betaling te verwerken. De bank van uitgifte of het betalingsnetwerk stuurt een bevestiging van de geslaagde betaling naar Garmin, zodat de Garmin Pay service je een push-bericht kan sturen over de voltooide betaling. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is contractuele noodzaak.

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

Banken van uitgifte en betalingsnetwerken:

Om de service te kunnen verlenen, deelt Garmin informatie met banken van uitgifte en betalingsnetwerken met het oog op fraudedetectie, het verkrijgen van een betaaltoken die je creditcard vertegenwoordigt en het weergeven van transactiegegevens.

Serviceproviders:

Garmin gebruikt Amazon Web Services om de Garmin Pay service te hosten en te leveren. Garmin maakt ook gebruik van Zendesk om Tier 2-klantenondersteuning te bieden aan de provider van je toestel, de bank van uitgifte of het betalingsnetwerk wanneer deze je helpen met problemen met betrekking tot Garmin Pay. Garmin maakt gebruik van externe serviceproviders om meer inzicht te verkrijgen in hoe de Garmin Pay service wordt gebruikt.

Andere openbaarmakingen:

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor jouw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van en zonder enige beperking een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan jouw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid zonder je daar kennisgeving van te geven en zonder jouw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en services aan te bieden en bij te werken, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven van Garmin in andere landen. Bekijk Garmin bedrijven. Wanneer u een Garmin account maakt, persoonlijke gegevens toevoegt aan uw accountprofiel of gegevens uploadt naar uw Garmin account, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen op de servers van Garmin International Inc. in de Verenigde Staten. Persoonlijke gegevens met betrekking tot personen in een land in de Europese Economische Ruimte ('EER'), het Verenigd Koninkrijk ('V.K.') of Zwitserland wordt beheerd door Garmin Würzburg GmbH en namens dit bedrijf verwerkt door Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., en Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. voldoen aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield principes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals beschreven in onze EU-VS Privacy Shield-certificering en Swiss-U.S. Privacy Shield-certificering. Meer informatie over Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. zijn onderworpen aan het toezicht van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten en blijven verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens overgedragen aan derden die ze namens ons verwerken. Als u een klacht over onze naleving van het Privacyschild hebt, neemt u contact met ons op via [email protected]. U kunt uw klacht ook sturen naar onze gekozen onafhankelijke instantie voor beslechting van geschillen, JAMS, en in bepaalde gevallen, kunt u het arbitrageproces inzake het Privacyschild starten.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om de privacypraktijken uiteengezet in deze Privacyverklaring op te volgen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij verzamelen gegevens van gebruikers over hun gebruik van de Garmin Pay service. Wij verzamelen analytische informatie, zoals de datum en tijd waarop een gebruiker toegang heeft tot de service, toestelgegevens, taalinstelling, gebruikersgedrag (bijv. gebruikte functies, gebruiksfrequentie), informatie over de toestelstatus, toestelmodel, hardware- en besturingssysteemgegevens en informatie over de werking van de service. Garmin gebruikt deze gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van de service te verbeteren, om producten en functies te ontwikkelen en op de markt te brengen die aansluiten bij jouw behoeften en die van andere gebruikers en problemen met de stabiliteit van de service en andere gebruiksproblemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met de Garmin Pay service communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van de service kunnen verbeteren.

Hier volgen voorbeelden van externe providers van analytische en vergelijkbare diensten die we momenteel gebruiken:

ANALYTISCHE DIENSTEN:

  • Google: Google Analytics wordt gebruikt om statistische en demografische gegevens, interesses en gedrag van gebruikers van de Garmin Pay service bij te houden. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe je het gebruik van jouw informatie kunt beheren en hoe je kunt voorkomen dat je gegevens door Google Analytics worden gebruikt.

Kinderen

Wij verzoeken personen jonger dan 13 jaar in de VS en jonger dan 16 jaar in de rest van de wereld geen persoonlijke gegevens aan Garmin te verstrekken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 13 jaar in de VS of jonger dan 16 jaar in de rest van de wereld, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

Updates van Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Garmin Connect website of via de vívofit jr. app

Behoud van Persoonlijke gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang wij denken dat jeGarmin account actief is of, in het geval van Garmin Pay gebruikers op een toestel van derden, totdat je of de gegevensbeheerder om verwijdering van je Garmin Pay portemonnee vraagt. Kijk daarnaast hieronder naar "Jouw rechten" voor een beschrijving van je recht op wissen.

Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

Wanneer Garmin als gegevensverwerker fungeert:

Wanneer je Garmin Pay op een Swatch toestel gebruikt, fungeert Garmin als een gegevensverwerker. Neem contact op met de externe leverancier van het toestel om je rechten uit te oefenen of voor meer informatie.

Wanneer Garmin als gegevensbeheerder fungeert:

Wanneer je Garmin Pay gebruikt op een Garmin toestel of elk ander toestel van derden, fungeert Garmin als de gegevensbeheerder. Als je in een land in de EER, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland woont, worden je persoonlijke gegevens beheerd door Garmin Würzburg GmbH, gevestigd te Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Duitsland. De Europese gegevensbeschermingfunctionaris van het bedrijf is op hetzelfde adres gevestigd en kan per e-mail worden bereikt via [email protected]

Als je in China woont, worden persoonlijke gegevens beheerd door Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., gevestigd te 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China. Je kunt contact met hen opnemen via e-mail: [email protected]

Als je niet in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of China woont, worden de persoonlijke gegevens beheerd door Garmin International, Inc., 1200 E. 151 St., Olathe, Kansas 66062, VS, per e-mail te bereiken via: [email protected]

Uw rechten

Als je in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont, heb je krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de UK Data Protection Act 2018 het recht Garmin te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van jouw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van je persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Ga voor meer informatie over deze rechten naar de pagina 'Mijn rechten' "pagina 'Mijn rechten'") met betrekking tot GDPR van de Europese Commissie, die in een aantal talen kan worden weergegeven. Als je buiten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk woont, heb je mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig jouw lokale wetten.

Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Garmin account te verwijderen, bezoekt u het Accountbeheercentrum.

Als u in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Garmins Europese gegevensbeschermingfunctionaris van Garmin Würzburg GmbH te Beethovenstrasse 1 a+b, 97080 Würzburg, Duitsland of via e-mail naar [email protected]

Als u in China woont en uw rechten met betrekking tot uw gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. via [email protected]

Als u niet in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of China woont, maar van mening bent dat u het recht hebt deze of andere rechten uit te oefenen volgens uw lokale wetgeving, neem dan contact op met Garmin International, Inc. via [email protected]

Kennisgeving voor inwoners van Californië met betrekking tot privacypraktijken en -rechten

Als je een inwoner van Californië bent, geeft de wet van Californië je mogelijk extra rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Om meer te weten te komen over jouw Californische privacyrechten, raadpleeg je de CCPA-kennisgeving over privacy.

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.