Skip navigation links

Varslingsfunksjoner

Ingeniørene våre utfører grundige tester av varslingsfunksjonene våre, både i laboratoriet og ute på veien, for å holde deg så trygg som mulig mens du kjører. Det finnes imidlertid noen omstendigheter der funksjonene kanskje ikke fungerer som forventet.

Varsler for frontkollisjoner

Varsler for frontkollisjoner er aktive når du kjører over 48 km/t (30 mph). Varsler for frontkollisjoner fungerer bare når kameraet vender fremover og er sentrert omtrent i midten av kjørefeltet og horisontlinjen. Dette gjør det mulig for enheten å registrere veien, som igjen aktiverer funksjonen.

Varslingssystemet er laget for å oppdage og varsle om biler og lastebiler som nærmer seg. Systemet kan ikke oppdage og varsle om motorsykler, syklister og fotgjengere.

Enkelte omstendigheter kan føre til at varsler for frontkollisjoner ikke fungerer på riktig måte:

 • Hvis kameraet er blokkert av gjenstander, refleksjoner, regn, snø, tåke eller is på frontruten.
 • Dype skygger eller skadet asfalt/betong på veien.
 • Feilplasserte eller manglende veistriper grunnet slitasje eller veiarbeid.
 • Refleksjoner fra billykter grunnet sollys eller annet.
 • Feiljustering av kameraet, som kan føre til falske eller manglende varsler.
 • Hvis veistripene er skjult av snø, regn, tåke, jord, sand, salt osv.
 • Hindre i veibanen som kan blokkere veistripene.
 • Mørke eller dårlige lysforhold.
 • Kjøretøy mer enn 39,6 m (130 fot) unna eller nærmere enn 4,9 m (16 fot).

Varsler for kjørefelt

Varsler for kjørefelt er aktive når du kjører over 64 km/t (40 mph). Varsler for kjørefelt fungerer bare når kameraet vender fremover og er sentrert omtrent i midten av kjørefeltet og horisontlinjen. Dette gjør det mulig for enheten å registrere veien, som igjen aktiverer funksjonen.

Enkelte omstendigheter kan føre til at varsler for kjørefelt ikke fungerer på riktig måte:

 • Hvis kameraet er blokkert av gjenstander, refleksjoner, regn, snø, tåke eller is på frontruten.
 • Dype skygger eller skadet asfalt/betong på veien.
 • Feilplasserte eller manglende veistriper grunnet slitasje eller veiarbeid.
 • Refleksjoner fra billykter grunnet sollys eller annet.
 • Feiljustering av kameraet, som kan føre til falske eller manglende varsler.
 • Hvis veistripene er skjult av snø, regn, tåke, jord, sand, salt osv.
 • Hindre i veibanen som kan blokkere veistripene, for eksempel vegetasjon.
 • Veldig lyse eller mørke miljøer med lite lys
 • Veldig brede, smale eller svingete veier.
 • Enkelte typer veier, som av- eller påkjøringsramper og flettefelt.
 • Destinasjoner som befinner seg langt fra veien, nær en sving eller manøver, eller på en vei med mange svinger eller bakker.