Skip navigation links

Bruksvilkår

Sist oppdatert: 13. mars 2021

Velkommen til Internett-områdene for Garmin Ltd. og tilhørende datterselskaper ("Garmin"). "Garmin-områder" omfatter garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com og andre Internett-områder hvor disse Vilkårene for bruk er publisert. Garmin-områdene, -produktene og -innholdet kan være merket Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® eller et annet merke som eies av Garmin. Garmin benevnes noen ganger som "vi", "oss" eller "vår" i dette dokumentet.

LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER GARMIN-OMRÅDENE. Ved å bruke Garmin-områder angir du at du godtar disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene for bruk, kan du ikke bruke Garmin-områder.

Vær oppmerksom på at spesielle vilkår kan gjelde for noen tjenester eller funksjoner som tilbys på enkelte Garmin-områder. Disse vilkårene publiseres i forbindelse med den aktuelle tjenesten eller funksjonen. Slike vilkår kommer i tillegg til disse Vilkårene for bruk, og i tilfelle konflikt gjelder de foran disse Vilkårene for bruk.

Garmin kan når som helst endre disse Vilkårene for bruk ved å oppdatere denne publikasjonen. Du er bundet av alle slike endringer og bør derfor besøke denne siden jevnlig for å se gjennom disse Vilkårene for bruk.

Bruk av innhold

Innholdet som finnes på Garmin-områder, for eksempel tekst, grafikk, bilder, lyd, video og annet materiell, i tillegg til domenenavn,tilleggsmelding, organisering, utseende og virkemåte (samlet kalt "Innholdet"), er beskyttet ifølge lover om opphavsrett, varemerker og andre slike lover i USA og andre land, og eies eller kontrolleres av Garmin eller tredjeparter som har lisensiert Innhold til Garmin. Uautorisert bruk av Innholdet kan utgjøre brudd på lover om opphavsrett og varemerker og andre lover. Der et Garmin-område er konfigurert for å muliggjøre nedlasting av bestemt Innhold, kan du laste ned ett eksemplar av dette Innholdet til én enkelt datamaskin, kun til personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk, forutsatt at (a) du beholder alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett i det opprinnelige Innholdet, (b) du ikke selger eller endrer Innholdet eller reproduserer, viser, utfører offentlig, distribuerer eller på andre måter bruker Innholdet til offentlig eller kommersielt formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Garmin, og (c) du ikke bruker Innholdet på en måte som antyder en forbindelse med våre produkter, tjenester eller merker.

Du kan ikke, uten at du på forhånd har innhentet skriftlig tillatelse fra Garmin, "speile" noe av materiellet på Garmin-områder på en annen server. Det er ikke tillatt å bruke Innholdet på andre webområder eller i et datamaskinnettverk for noe som helst formål, uten at det er innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra Garmin. Varemerkene, logoene og tjenestemerkene ("Merkene") som vises på Garmin-områder, eies av Garmin eller tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke disse Merkene uten at du har innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Garmin eller tredjeparter. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du innhenter tillatelse fra Garmin til å bruke Innholdet på webområdet ditt, kan du sende en e-post til [email protected].

Hvis vi tilbyr programvarenedlastinger på et Garmin-område og du laster ned slik programvare, er programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, alle filer, bilder som inngår i eller genereres av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet kalt "Programvaren"), lisensiert til deg av oss eller tredjeparts lisensgivere, kun for din personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk. Vi overfører ingen eiendomsrett til Programvaren til deg. Du kan ikke distribuere eller på andre måter bruke Programvaren eller dekompilere, reversere, demontere eller på andre måter redusere Programvaren til et format som kan leses av mennesker. HVIS IKKE ANNET ER SPESIFIKT OG UTTRYKKELIG FASTSATT ANDRE STEDER, FRASIER GARMIN SEG HERVED ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-OVERTREDELSER, ENTEN SLIKE GARANTIER ER UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE.

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GARMIN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR (1) EVENTUELL UNØYAKTIGHET, FEIL ELLER FUNKSJONSSVIKT I PROGRAMVAREN; (2) EVENTUELLE TAP ELLER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFESKADER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTING ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM ER FORÅRSAKET AV ENHVER SLIK UNØYAKTIGHET, FEIL ELLER FUNKSJONSSVIKT I PROGRAMVAREN.

Offentlige fora og kommunikasjon

"Offentlig forum" betyr et område eller en funksjon som tilbys som en del av et Garmin-område, som gir brukere muligheten til å legge inn innhold ("Brukerinnlegg") som kan ses av en eller flere brukere av Garmin-området, inkludert, men ikke begrenset til, meldingstavler, fora, miljøer for sosialt fellesskap, samtalesider eller blogger.

Du er innforstått med at Offentlige fora og funksjoner som tilbys der, er for offentlig og ikke privat kommunikasjon, og du forventer intet personvern når det gjelder Brukerinnlegg i et Offentlig forum. Vi kan ikke garantere for sikkerheten til informasjonen du publiserer gjennom disse mediene – du foretar slike publiseringer frivillig og på egen risiko. Bruk sunn fornuft når du publiserer informasjon, kommentarer eller annet innhold vedrørende andre brukere, tjenesteytere, Garmin eller annen tredjepart. Du kan bli holdt juridisk ansvarlig for skader som påføres andre brukere, Garmin eller tredjeparter som følge av straffbare eller injurierende kommentarer eller annen informasjon / annet innhold som du publiserer på et Garmin-område. Garmin er ikke juridisk ansvarlig for Brukerinnlegg, selv om Brukerinnlegget er injurierende eller på andre måter straffbart.

Du er og forblir eneansvarlig for Brukerinnleggene du distribuerer på eller gjennom alle Garmin-områder i alle Offentlige fora, og for konsekvensene ved å legge inn og publisere disse. Vi har ingen plikt til å overvåke Offentlige fora. Du har det fulle ansvaret for eventuelle skader som forårsakes av krenkelse av opphavsrett, eiendomsrett eller annen skade forårsaket av et Brukerinnlegg. Ved å legge inn materiell på et Garmin-område gir du, eller garanterer du at eieren av materiellet uttrykkelig har gitt, Garmin automatisk en royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere dette materiellet (hele eller deler) over hele verden og/eller innlemme det i andre produkter i alle former, medier eller teknologier som er kjent i dag, eller som senere utvikles, i hele vernetiden for opphavsrett eller andre rettigheter som eventuelt finnes i materiellet. Du gir også alle andre brukere tillatelse til å åpne, vise, lagre eller reprodusere materialet til brukerens personlige bruk. Du gir med dette Garmin rett til å redigere, kopiere, publisere og distribuere alt materiell du gjør tilgjengelig på alle Garmin-områder.

Du er innforstått med at din bruk av og tillit til Brukerinnlegg som er publisert på Offentlige fora, skjer på din egen risiko. Vi er for eksempel ikke ansvarlige for, og vi bifaller ikke, meninger, råd eller anbefalinger som publiseres eller sendes av brukere i Offentlige fora, og vi fraskriver oss spesielt alt ansvar i forbindelse med dette. Vi verken bekrefter eller kontrollerer kvalifikasjonene, bakgrunnen eller evnene til brukerne eller informasjonen de publiserer i Offentlige fora. Derfor anbefaler vi at du er forsiktig og utøver sunn fornuft og godt skjønn når du bruker Garmin-områder eller Offentlige fora.

Regler for opptreden: Du samtykker i at du ikke vil legge inn Brukerinnlegg på Garmin-områder som:

 • er injurierende, misbrukende, sjikanerende, truende eller krenkende mot en annen persons privatliv;
 • er diskriminerende, hatske eller rasemessig eller på andre måter støtende;
 • er voldelige, vulgære, uanstendige, pornografiske eller på andre måter seksuelt eksplisitte eller på andre måter skader eller innen rimelighetens grenser kan ventes å skade personer eller enheter;
 • er ulovlige eller oppmuntrer til eller forsvarer ulovlige aktiviteter eller drøfting av ulovlige aktiviteter med det formål å utføre dem, inkludert Brukerinnlegg som er, eller viser et forsøk på å delta i, barnepornografi, forfølgelse, seksuelle overgrep, svindel, omsetting av uanstendig eller stjålet materiell, narkotikahandel og/eller narkotikamisbruk, trakassering, tyveri eller avtaler om å utføre kriminelle handlinger;
 • krenker eller bryter med en tredjeparts rettigheter, inkludert: (a) opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendoms* eller kontraktsrettigheter; (b) personvern (du må spesielt ikke distribuere noen slags personlig informasjon om en annen person uten uttrykkelig tillatelse fra vedkommende) eller kommersielle rettigheter; eller (c) forpliktelse om konfidensialitet;
 • er kommersielle, forretningsrelaterte eller reklamerer for eller tilbyr å selge produkter, tjenester eller annet (for fortjeneste eller ikke), eller anmoder andre om noe (inkludert anmodninger om bidrag eller donasjoner);
 • inneholder et virus eller andre skadelige komponenter, eller på andre måter manipulerer, begrenser eller skader Garmin-områdene eller tilknyttede nettverk, eller på andre måter forstyrrer personer eller enheters bruk eller nytte av Garmin-områdene;
 • (a) generelt ikke vedrører det angitte emnet eller temaet i det aktuelle Offentlige forumet; (b) bryter bestemte begrensninger som gjelder for et Offentlig forum, inkludert aldersbegrensninger og prosedyrer; eller (c) er samfunnsfiendtlige, nedbrytende eller ødeleggende, inkludert "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" og "griefing" slik disse begrepene vanligvis forstås og brukes på Internett; eller
 • er falske eller villedende.

Vi kan ikke garantere at andre brukere overholder de ovennevnte Reglene for atferd eller andre bestemmelser i disse Vilkårene for bruk, og mellom deg og oss påtar du deg herved all risiko for skade som oppstår som følge av manglende overholdelse.

Vi forbeholder oss retten, men fraskriver oss enhver form for forpliktelse eller ansvar, til å nekte å publisere, kommunisere eller fjerne Brukerinnlegg som bryter med disse Vilkårene for bruk (inkludert Reglene for opptreden), fra Garmin-områdene.

Kontoer

Enkelte tjenester på Garmin-områdene tillater eller krever at du oppretter en konto for å delta eller sikre ekstrafordeler. Du samtykker i å oppgi, opprettholde og oppdatere sanne, nøyaktige, gjeldende og fullstendige opplysninger om deg selv når du blir bedt om det i registreringsprosessen ("Registreringsdataene"). Du samtykker i ikke å utgi deg for å være en annen person eller enhet eller gi en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person eller enhet, inkludert å bruke en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon eller en annen persons navn, likhet, stemme, bilde eller fotografi. Du samtykker også i umiddelbart å varsle oss på [email protected] om all uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller andre sikkerhetsbrudd du blir oppmerksom på, som involverer eller er knyttet til et Garmin-område.

Hvis du ikke overholder disse Vilkårene for bruk eller spesielle vilkår knyttet til bestemte tjenester, kan vi midlertidig oppheve eller avslutte kontoen din samt dine muligheter til å bruke Garmin-områdene eller deler av dem.

Garmins erstatningsansvar

Garmin gir ingen fremstillinger eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av Innholdet, eller om resultatene som kan oppnås ved bruk av Garmin-områdene og Innholdet. Du bruker Garmin-områdene og Innholdet på egen risiko. Av og til gjøres det endringer på Garmin-områdene, og disse kan foretas når som helst. forbeholder Garmin seg retten til å endre, suspendere eller avbryte driften av Garmin-områdene (inkludert endringer i eller fjerning av innhold) når som helst, med eller uten varsel til deg, og Garmin skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart hvis de skulle utøve denne retten. Noe Innhold på Garmin-områdene kan være levert av tredjeparter, og Garmin skal ikke holdes ansvarlig for Innhold fra tredjeparter.

GARMIN GIR INGEN GARANTIER FOR AT GARMIN-OMRÅDENE KOMMER TIL Å FUNGERE FEILFRITT, ELLER FOR AT GARMIN-OMRÅDENE ELLER SERVERNE ER UTEN DATAVIRUS ELLER ANNET SKADELIG INNHOLD. HVIS DIN BRUK AV GARMIN-OMRÅDENE ELLER INNHOLDET FØRER TIL AT DU FÅR BEHOV FOR SERVICE, ELLER AT DU MÅ BYTTE UT UTSTYR, ELLER HVIS DET FØRER TIL TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA, SKAL IKKE GARMIN VÆRE ANSVARLIG FOR Å DEKKE DISSE KOSTNADENE.

GARMIN-OMRÅDENE OG INNHOLDET LEVERES "SOM DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. GARMIN, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIEN OM SALGBARHET, IKKE-OVERTREDELSE AV EIENDOMSRETT ELLER TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIEN OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

GARMIN SKAL IVERKSETTE RIMELIGE TILTAK FOR Å BESKYTTE INFORMASJON ELLER DATA DU SENDER INN TIL ET GARMIN-OMRÅDE I FORBINDELSE MED EN TJENESTE ELLER FUNKSJON PÅ GARMIN-OMRÅDET, MEN DU SAMTYKKER I AT INNSENDINGEN AV SLIK INFORMASJON ELLER SLIKE DATA SKJER PÅ EGET ANSVAR, OG DU FRITAR HERVED GARMIN FRA ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG FOR EVENTUELT TAP ELLER ERSTATNINGSANSVAR RELATERT TIL SLIK INFORMASJON PÅ NOEN MÅTE.

GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR DATAKOSTNADER SOM KAN PÅLØPE I FORBINDELSE MED BRUKEN AV NOEN TJENESTER PÅ ELLER FUNKSJONER TIL GARMIN-OMRÅDENE.

Ansvarsfraskrivelse for enkelte skader

Du bruker Garmin-områdene på egen risiko. Hvis du er misfornøyd med noe av innholdet, annet innhold, en tjeneste eller funksjon på Garmin-områdene eller disse vilkårene for bruk, er det eneste rettsmidlet du har, å slutte å bruke Garmin-områdene. GARMIN ELLER TREDJEPARTER SOM ER NEVNT PÅ GARMIN-OMRÅDENE, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILFELDIGE SKADER, STRAFFESKADER OG FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE ELLER SKADER SOM SKYLDES TAP AV DATA ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM SKYLDES BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE GARMIN-OMRÅDENE OG INNHOLDET, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UANSETT OM GARMIN ER GJORT OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. ENKELTE LAND, DELSTATER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV GROV UAKTSOMHET, PERSONSKADE ELLER DØD, ELLER AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET KAN HENDE AT BEGRENSNINGENE ELLER FRASKRIVELSENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DA SKAL GARMINS ERSTATNIGSANSVAR VÆRE BEGRENSET I DEN GRAD SLIKE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. Ikke under noen omstendigheter skal det totale ansvaret til Garmin for alle tap og skader, inkludert underforståtte garantier, overstige mer enn femti amerikanske dollar (USD 50,00), eller det totale beløpet du betalte Garmin for å bruke en tjeneste på eller funksjon til Garmin-områdene de siste tolv månedene før datoen for det første kravet som ble sendt inn til Garmin.

Koblinger til andre webområder

Garmin-områdene kan inneholde koblinger til tredjeparts webområder som vedlikeholdes av andre. Garmin-områdene inneholder bare slike koblinger for å gjøre det enklere for deg å få tilgang til disse, og det betyr ikke at Garmin går god for innholdet på disse tredjeparts webområdene. Garmin er ikke ansvarlig for innholdet på koblede tredjeparts webområder, og det gis ingen fremstillinger eller garantier om innholdet i eller nøyaktigheten av materiale på tredjeparts webområder eller tredjepartenes personvernrutiner. Hvis du klikker på koblinger til tredjeparts webområder, gjør du det på egen risiko.

Tredjepartsprogrammer

På Garmin-områder kan du få muligheten til å laste ned programmer som er utviklet av tredjeparter. Garmin er ikke ansvarlige for innholdet, og det gis ingen fremstillinger eller garantier om innholdet eller funksjonaliteten for disse tredjepartsprogrammene eller tredjepartenes personvernrutiner. Hvis du velger å laste ned og bruke noen av disse tredjepartsprogrammene, gjør du dette på egen risiko.

Erstatning

Når du bruker et Garmin-område, samtykker du, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, i å beskytte, forsvare og holde Garmin, dets styremedlemmer, direktører, ansatte og forhandlere skadesløse fra og mot alle krav, søksmål eller fordringer, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer og revisjonsutgifter, som oppstår som følge av at du har brutt disse vilkårene for bruk eller andre lover eller rettigheter knyttet til en tredjepart.

Eksportkontroll

USA og enkelte andre land kontrollerer eksport av produkter og informasjon. Du samtykker i å rette deg etter slike restriksjoner og ikke eksportere eller reeksportere Innholdet til land eller personer som er forbudt ifølge lovene for eksportkontroll. Når du laster ned Innholdet, samtykker du i at du ikke befinner deg i et land der slik eksport er forbudt, og at du ikke står oppført på det amerikanske handelsdepartementets liste over personer som ikke har tillatelse til å kjøpe denne typen teknologi, eller det amerikanske finansdepartementets liste over borgere med spesiell tillatelse (Specially Designated Nationals). Du er ansvarlig for å rette deg etter lovene i din lokale jurisdiksjon vedrørende import, eksport eller reeksport av Innholdet.

Retningslinjer for opphavsrett

Garmin respekterer de immaterielle rettighetene til andre. Garmins retningslinjer er, etter egen vurdering og når det er aktuelt, å avslutte kontoene til brukere som kan krenke eller gjentatte ganger krenker opphavsretten til tredjeparter.

Hvis du vil sende inn en melding om brudd på opphavsretten til Garmin vedrørende et Garmin-område, inkludert, men ikke begrenset til, brukerinnsendinger eller innhold, kan du sende inn en melding i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved å oppgi følgende informasjon skriftlig til opphavsrettsrepresentanten som er oppgitt nedenfor:

 • en fysisk eller elektronisk signatur fra en person som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en angivelig krenket eksklusiv rettighet
 • identifisering av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som angivelig har blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på ett enkelt webområde dekkes av én melding, en representativ liste over slike arbeider på dette området
 • identifisering av materiellet som angivelig er krenkende, eller som den krenkende aktiviteten gjelder, og som skal fjernes, eller som det skal deaktiveres tilgang til, og tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan finne materiellet
 • tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte parten som sender klagen, for eksempel adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse som parten som klager, kan kontaktes på
 • en erklæring om at parten som klager, i god tro mener at bruk av materiellet på den måten som klagen gjelder, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, en representant for denne eller loven
 • en erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig og, under lovfestet straff for mened, at parten som klager, har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en angivelig krenket eksklusiv rettighet

Du erkjenner at hvis du ikke følger alle kravene i forrige avsnitt, kan det hende at DMCA-meldingen er ugyldig. Se 17 U.S.C. § 512 hvis du vil ha mer informasjon om DMCA og DMCA-meldinger.

Vår representant som skal motta melding om angivelig krenkelse av opphavsretten, kan nås på følgende måter:

Via e-post: [email protected]

Via post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062, USA

Generelt

Med unntak av den grad som er angitt i følgende avsnitt, skal alle rettstvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av Garmin-områder og disse vilkårene for bruk, fortolkes i henhold til og bestemmes av lovene i delstaten Kansas i USA, som gjelder for kontrakter som inngås og gjennomføres i delstaten Kansas i USA, uten hensyn til dets lovkonfliktprinsipper. Ved å bruke et Garmin-område godtar du å være underlagt den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til USAs distriktsrett for distriktet Kansas, eller en rett i Johnson County i delstaten Kansas, for å løse en tvist, et krav eller en rettssak som oppstår som følge av disse vilkårene for bruk, eller din bruk av Garmin-områdene. Du fraskriver deg herved ugjenkallelig, i så stor grad det er tillatt av gjeldende lov, alle innvendinger du måtte ha nå eller senere med hensyn til verneting for enhver slik sak som bringes inn for denne domstolen, og alle påstander om at saker som bringes inn for denne domstolen, bringes inn for en domstol som ikke er passende. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger, (b) du ikke bor i USA, (c) du ikke besøker Garmin-områdene fra USA og (d) du er statsborger i et av landene nevnt nedenfor, samtykker du herved i at alle tvister, krav eller rettsaker som oppstår på grunnlag av disse vilkårene for bruk eller din bruk av Garmin-områder, skal styres av gjeldende lov som angitt nedenfor, uten hensyn til lovkonflikter, og du godtar med ugjenkallelig virkning å være underlagt jurisdiksjonen til domstolen i den delstaten, den provinsen eller det landet som er angitt nedenfor, og hvis lov styrer:

Hvis du bor i et EU-land, Storbritannia, Sveits, Norge, Island eller Australia, skal gjeldende lov og domsmyndighet være lovene og domstolene på ditt vanlige bosted.

Loven kjent som FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp er utelukket spesielt fra å gjelde for disse vilkårene for bruk.

Hvis du har en klage eller ønsker mer informasjon, kan leverandøren kontaktes per post på Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, per telefon på (913) 397 8200 (spør etter webmasteren) eller per e-post på [email protected].

Hvis du er under myndighetsalder i landet du bor i, bør du lese gjennom disse vilkårene for bruk sammen med en forelder eller verge for å forsikre deg om at du og forelderen eller vergen forstår disse vilkårene for bruk.