Skip navigation links

Krav til hendelsesregistrering og assistanse

Advarsel – hendelsesregistrering og assistanse er tilleggsfunksjoner, og de SKAL IKKE brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Verken enheten eller Garmin Connect-appen kontakter nødtjenester på dine vegne.

Hvis en ulykke registreres, eller hvis du ber om assistanse fra enheten din, sender Garmin Connect navnet ditt og posisjonen din til nødkontaktene dine. Posisjonen din innhentes ved hjelp av LiveTrack-sporingsfunksjonen vår. LiveTrack oppretter en sanntidsstrøm over posisjonen din og dataene dine når du utfører en aktivitet. Du kan angi nødkontakter i Garmin Connect-appen.

Krav:

  1. Garmin-enheten må ha aktivert LTE-tjenesten, eller enheten må være koblet til en smarttelefon via Bluetooth og koblet til Garmin Connect Mobile-appen.
  2. GPS er aktivert på Garmin-enheten.
  3. Enheten og/eller smarttelefonen må være seg i et område med datadekning.
  4. Nødkontaktens telefon må kunne motta tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde) og/eller e-post.