Skip navigation links

Nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger

Aktivitetsmålere fra Garmin er beregnet som informasjonsverktøy som oppfordrer til en aktiv og sunn livsstil. Aktivitetsmålere fra Garmin avhenger av sensorer som måler bevegelsen din og andre målinger. Dataene og informasjonen fra disse enhetene er ment å være en tilnærmet beregning av aktiviteten din og målingene dine, men de er kanskje ikke fullstendig nøyaktige. Dette inkluderer data om skritt, søvn, avstand, puls og kalorier. Aktivitetsmålere fra Garmin er ikke medisinske enheter, og dataene de gir, er ikke beregnet til bruk for medisinske formål eller til å stille diagnose, behandle eller forhindre sykdom. Garmin anbefaler at du tar kontakt med legen din før du går løs på en ny treningsrutine.

Nøyaktigheten til pulsmåling på håndleddet (Elevate)

Den optiske pulsmåleren på håndledd er et verdifullt verktøy som kan gi en nøyaktig beregning av brukerens puls til enhver tid. Den optiske pulsmåleren er utformet for å forsøke å overvåke en brukers puls 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Pulsmålingenes frekvens varierer, og de avhenger av brukerens aktivitetsnivå. Når du starter en aktivitet med den optiske pulsmåleren fra Garmin, gir den optiske pulsmåleren oftere tilbakemelding siden den optiske sensoren er på hele tiden, og forsøker å måle puls kontinuerlig i løpet av en bestemt periode med aktivitet. Formålet med dette er å gi brukeren hyppigere og mer nøyaktige pulsavlesninger under en bestemt aktivitet.

Selv om pulsmålerteknologien på håndledd er av ypperste kvalitet, har teknologien begrensninger som kan føre til at noen av pulsavlesningene er unøyaktige under visse omstendigheter. Disse omstendighetene er relatert til brukerens fysiske egenskaper, enhetens passform og aktivitetens karakteristikk og intensitet, som beskrevet ovenfor. Data fra pulsmåleren er ikke beregnet å brukes til medisinske formål eller til å stille diagnose eller behandle, kurere eller forhindre sykdom eller helsetilstander.

Pulsmålingen på håndleddet er svært begrenset under svømming eller fungerer ikke i det hele tatt på noen av Garmins smartenheter. Garmin anbefaler ikke bruk av pulsmåling på håndleddet under svømmeaktiviteter med mindre smartenheten har en profil for svømmeaktiviteter der pulsmåling på håndleddet kan aktiveres. Produktbeskrivelsen av smartenheten angir om den har en profil for svømmeaktiviteter der pulsmåling på håndleddet kan aktiveres. Merk at pulsmåling på håndleddet er deaktivert med vilje i profiler for svømmeaktiviteter på enkelte eldre enheter. Garmin anbefaler for pulsmåling i kombinasjon med bruk av disse eldre enhetene å lese mer om kompatible pulsmålere på www.garmin.no for å få mest mulig nøyaktige pulsmålinger når du svømmer.

Nøyaktigheten av håndleddsbasert pulsoksimetermåling

Pulsoksimetermåling er tilgjengelig på enkelte smartenheter fra Garmin. Den kan brukes til å måle en brukers perifere oksygenmetningsnivå i blodet (SpO2%) når som helst når funksjonen brukes. Funksjonen kan også stilles inn til å måle dette kontinuerlig i en periode når brukeren sover. På enkelte enheter kan den også brukes til å måle med jevne mellomrom i løpet av dagen og vise brukerens høyde eller stigning.

Selv om vi gjør alt vi kan for å sikre en høy nøyaktighetsgrad, finnes det visse faktorer som kan føre til unøyaktige målinger. Brukerens fysiske egenskaper, måten enheten sitter på og omgivelseslys kan påvirke målingene. Garmin kan lansere enhetsprogramvare over tid for å forbedre disse aspektene ved målingene. Pulsoksimeterdataene er ikke beregnet for bruk til medisinske formål eller til å stille diagnose eller behandle, kurere eller forhindre sykdom eller helsetilstander.

For stor bevegelse og enhetens posisjon kan påvirke målingenes nøyaktighet. Det er viktig å holde armen/sensoren i ro i omtrent ett minutt for å få mest mulig nøyaktighet.