Skip navigation links
GARMIN-TEKNOLOGI

FILTRER ETTER KATEGORI

Helsevitenskap
Søvnsporing

Søvnsporing

Avansert søvnsporing på kompatible Garmin-enheter tar hensyn til flere faktorer for å hjelpe deg å forstå søvnen din1. I tillegg til det grunnleggende, for eksempel når du sovnet og våknet, kan du se tider da du var våken og hvor mye tid du tilbrakte i viktige søvnfaser (lett, dyp, REM). Du vil også se når disse fasene forekom i løpet av natten.

Sovetidene og søvnfasene identifiseres ved hjelp av en kombinasjon av puls, pulsvariasjon og data om kroppsbevegelse. Aldersinformasjon som du angir under konfigurering og registrerte personlige fysiologiske grunnopplysninger, gir verdifull kontekst for analysen og gjør søvnsporingen mer pålitelig.

Kompatible Garmin-enheter sporer også respirasjonsfrekvensen og nivåene for oksygenmetningen i blodet (Pulse Ox) om natten. Hvis du legger til denne informasjonen i søvndiagrammet, får du en mer omfattende oversikt over søvnen.

Forstå søvnen din

Søvn er avgjørende for din fysiske og mentale velvære. Får du nok kvalitetssøvn regelmessig, fremmer det god helse, kan forbedre humøret ditt, hjelpe deg å få mer ut av treningen og gir mange ekstra fordeler.

Kontroller søvndataene, og se etter endringer og trender over tid. Dette vil hjelpe deg å få innsikt i det ofte komplekse forholdet mellom hva du gjør når du er våken og hvor godt du sover om natten.

En dårlig natts søvn er lett å bortforklare i øyeblikket, men å gjenkjenne langsiktige trender kan være en kraftfull motivator for varige endringer. Og når ting går bra, kan du dra nytte av selvtilliten du får av å være på rett spor.

Søvnpoengsum

Utvalgte Garmin-enheter med avansert søvnsporing har også søvnpoengsum. Nattlige poengsummer (0–100) kan kombineres med personlig innsikt basert på dine egne aktiviteter og livsstilsdata. Disse tipsene vises når det oppdages en mulighet til å hjelpe deg å forstå hvordan faktorer som daglige stressnivåer, aktivitetsmønstre og leggetider påvirker søvnen.

Beregning av søvnpoengsum

Den nattlige søvnpoengsummen din beregnes på grunnlag av en kombinasjon av søvnvarighet og søvnkvalitetsfaktorer. Hvor lenge du sov, sammenlignes med globalt aksepterte aldersbaserte anbefalinger2. Kvalitetsaspektene ved søvnpoengene dine kommer fra en kombinasjon av søvnarkitektur, stressdata, avbrudd i løpet av natten og andre faktorer3.

Søvnarkitektur handler om hvor mye tid du brukte i søvnfasene lett, dyp og REM, samt mønstrene som ble dannet ved overgang mellom disse fasene i løpet av natten. Stresselementet er en analyse av pulsvariasjon som tolkes for å avdekke balansen mellom sympatisk kontra parasympatisk aktivitet i det autonome nervesystemet ditt. Når pulsen din er lav og pulsvariasjonen er høy sammenlignet med normal, er det en sterk indikasjon på parasympatisk dominans, noe som betyr at kroppen din er stresset og aktivt fyller på med ressurser som er brukt opp i løpet av dagen.

Andre bidragsytere til søvnpoengsummen din inkluderer rastløshet, antall ganger du er våken i mer enn fem minutter og den totale tiden du tilbrakte i våken tilstand.

Søvnfaser

I et søvnlaboratorium identifiseres søvnfaser med spesifikke hjernebølge- og nevronale aktivitetsmønstre. Disse mønstrene reflekteres vanligvis fysiologisk på grunn av endringer i puls, pulsvariasjon og pustemønstre. Når du identifiserer disse fysiologiske endringene mens du sover, får du verdifulle ledetråder for å gjenkjenne søvnstadiene under virkelige forhold utenfor et søvnlaboratorium.

Studier viser at hver søvnfase spiller en rolle i de mentale og fysiske restitusjonsprosessene dine.

Lett søvn (N1, N2)

Lett søvn er den første søvnfasen. Øyebevegelser og muskelaktivitet avtar under lett søvn etter hvert som kroppen din gjør seg klar til dyp søvn.

Dyp søvn (N3)

Når du går inn i dyp søvn, er det slutt på alle øye- og muskelbevegelser. Hjertefrekvensen din og pustingen din blir saktere. Det blir vanskelig å vekke deg på dette tidspunktet, og du er desorientert hvis du vekkes. Det er generell enighet om at dyp søvn har en rekke helsefordeler. Den bidrar for eksempel til muskelrestitusjon.

REM-søvn (Rapid Eye Movement)

REM-søvn anses som den siste fasen i en søvnsyklus. Det er vanlig å drømme under REM-søvn. REM-søvnfasene pleier å være ganske korte i begynnelsen og blir lengre utover natten. Det antas at REM-søvnfasen er når hjernen din har mulighet til å behandle og registrere data. Den kan til og med knyttes til hvordan du lærer deg nye ferdigheter.

Våken

Det er best med kontinuerlig søvn gjennom natten, med få eller ingen perioder der du er våken.

Bevegelsesbasert søvnsporing

Eldre Garmin-enheter og de som ikke har integrerte funksjoner for pulsmåling på håndleddet, bruker bevegelsesbasert søvnsporing til å analysere håndledds- eller kroppsbevegelser som registreres med et akselerometer. Denne algoritmen vurderer også tiden på dagen og gir mer grunnleggende innsikt i søvnen. Den kan anslå om du er våken, i en lett søvnfase eller en dypere søvnfase. Det er imidlertid ikke mulig å registrere spesifikke søvnfaser i disse enhetene.

Støtte for søvnsporing

1Se Garmin.com/ataccuracy
2«National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report,» Sleep Health, vol. Epub 31. oktober 2015, s. 233–243, 2015.
3National Sleep Foundation, «National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report,» Sleep Health, vol. 3, nr. 1, s. 6–19.