Skip navigation links

Naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 13 March 2021

Pristatome jums „Garmin Ltd.“ ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – „Garmin“) interneto svetaines. „Garmin“ svetainės apima garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com ir kitas interneto svetaines, kuriose skelbiamos šios Naudojimo sąlygos. Šiame dokumente „Garmin“ kartais nurodoma kaip „mes“, „mūsų“, „mums“ ir pan. „Garmin“ svetainės, produktai ir turinys gali būti pažymėti prekių ženklais „Fusion®“, „Tacx®“, ANTTM, ANT+®, „FltPlan®“ ar kitais „Garmin“ priklausančiais prekių ženklais. Šiame dokumente „Garmin“ kartais nurodoma kaip „mes“, „mūsų“, „mums“ ir pan.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS PRIEŠ NAUDODAMIESI BET KOKIA „GARMIN“ SVETAINE. Naudodamiesi bet kokia „Garmin“ svetaine išreiškiate savo sutikimą su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, jums neleidžiama naudotis „Garmin“ svetainėmis.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad daliai tam tikrose „Garmin“ svetainėse siūlomų paslaugų ar funkcijų gali būti taikomos specialiosios sąlygos. Tokios sąlygos skelbiamos prie atitinkamos paslaugos ar funkcijos. Bet kokios tokios sąlygos papildo šias Naudojimo sąlygas, o jei jų nuostatos nesutampa, pirmenybė taikoma specialiosioms sąlygoms.

„Garmin“ gali bet kada pakeisti šias Naudojimo sąlygas atnaujindama šį tekstą. Privalote laikytis bet kokio tokio pakeitimo, todėl turėtumėte reguliariai lankytis šiame puslapyje ir peržiūrėti Naudojimo sąlygas.

Turinio naudojimas

„Garmin“ svetainėse pateiktas turinys, pvz., tekstas, grafiniai elementai, vaizdai, garso ir vaizdo įrašai bei kita medžiaga, taip pat domenų vardai, devizai, organizacijų ir naudotojų bendrasis vaizdas (toliau kartu – Turinys), yra saugomas pagal autorių teisių, prekių ženklų ir kitus panašius įstatymus JAV bei kitose šalyse, jis priklauso arba yra valdomas „Garmin“ arba trečiųjų šalių, kurios licencijavo savo Turinį „Garmin“. Neleistinas Turinio naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus. Jei „Garmin“ svetainė konfigūruota leisti tam tikro Turinio atsisiuntimą, galite atsisiųsti vieną tokio Turinio kopiją į vieną kompiuterį tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui namuose, su sąlyga, kad (a) išlaikote visus originaliame Turinyje pateiktus pranešimus apie autorių ir kitas nuosavybės teises, (b) jums neleidžiama parduoti ar modifikuoti Turinio arba atkurti, demonstruoti, viešai atlikti, platinti ar kitaip naudoti Turinio bet kokiu viešu ar komerciniu tikslu prieš tai negavus „Garmin“ rašytinio leidimo ir (c) jums neleidžiama naudoti Turinio būdu, implikuojančiu sąsają su bet kokiais mūsų produktais, paslaugomis ar prekių ženklais.

Negavus rašytinio „Garmin“ leidimo, jums neleidžiama „dubliuoti“ jokios bet kokioje „Garmin“ svetainėje pateiktos medžiagos jokiame kitame serveryje. Draudžiama naudoti Turinį bet kokioje kitoje svetainėje arba prie tinklo prijungtų kompiuterių aplinkoje bet kokiu tikslu, nebent prieš tai gaunamas atskiras rašytinis „Garmin“ leidimas. „Garmin“ svetainėse pateikti prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (toliau – Ženklai) priklauso „Garmin“ arba trečiosioms šalims. Jums draudžiama naudoti tokius Ženklus negavus atskiro rašytinio „Garmin“ arba tokios trečiosios šalies leidimo. Jei norite sužinoti, kaip gauti „Garmin“ leidimą naudoti Turinį jūsų svetainėje, rašykite el. laišką adresu [email protected].

Jei „Garmin“ svetainėje siūlome galimybę atsisiųsti programinę įrangą ir jūs atsisiunčiate tokią programinę įrangą, ta programinė įranga, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokius failus, į programinę įrangą įtrauktus arba jos sukurtus vaizdus ir su programine įranga pateiktus duomenis (toliau kartu – Programinė įranga), yra mūsų arba licenciarų trečiųjų šalių licencijuojama jums tik naudoti asmeninėms nekomercinėms reikmėms namuose. Mes neperduodame jums Programinės įrangos nuosavybės teisės. Jums neleidžiama platinti ar kitaip eksploatuoti Programinę įrangą arba ją dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją, išmontuoti ar kitaip redukuoti į žmogui įskaitomą formą. JEI KITUR NĖRA KONKREČIAI IR ATSKIRAI NURODYTA KITAIP, „GARMIN“ ATMETA VISAS SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) VISAS GARANTIJAS DĖL KOMERCINIO TINKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ IR PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO, NEPAISANT, AR TOKIOS GARANTIJOS YRA IŠREIKŠTOS, NUMANOMOS AR NUSTATYTOS ĮSTATYMUOSE.

DIDŽIAUSIU ĮSTATYMUOSE LEIDŽIAMU MASTU „GARMIN“ NĖRA ATSAKINGA UŽ: (1) JOKĮ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NETIKSLUMĄ, KLAIDĄ AR TRIKTĮ; (2) JOKIĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) BET KOKIUS ŠALUTINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS AR TEISMO PRITEISTUS NUOSTOLIUS), ATSIRADUSIUS DĖL BET KOKIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATSISIUNTIMO AR NAUDOJIMO ARBA NULEMTUS TOKIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NETIKSLUMO, KLAIDOS AR TRIKTIES.

Viešieji forumai ir pranešimai

„Viešasis forumas“ – tai sritis, svetainė arba funkcija, siūloma kaip „Garmin“ svetainės dalis, kurioje naudotojams suteikiama galimybė pateikti turinio (toliau – Naudotojo pateikta medžiaga), kad jį galėtų peržiūrėti vienas ar daugiau „Garmin“ svetainės naudotojų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) skelbimų lentą, forumą, socialinės bendruomenės aplinką, pokalbių puslapį ar tinklaraštį.

Pripažįstate, kad Viešieji forumai ir juose siūlomos funkcijos yra skirti viešiems, o ne privatiems pranešimams, ir kad neturite jokių privatumo lūkesčių, susijusių su jokia Viešajame forume Naudotojo pateikta medžiaga. Negalime garantuoti jokios naudojantis šiomis priemonėmis atskleistos informacijos saugumo; tokią informaciją atskleidžiate savanoriškai ir savo rizika. Turėtumėte būti atidūs, kai skelbiate informaciją, pastabas ar kitą turinį, susijusį su kitais naudotojais, paslaugų teikėjais, „Garmin“ ar bet kokia kita trečiąja šalimi. Galite būti teisiškai atsakingi už žalą, kurią kiti naudotojai, „Garmin“ arba trečiosios šalys patirs dėl teisinę atsakomybę užtraukiančių arba šmeižiamojo pobūdžio komentarų, pastabų ar kitos informacijos arba turinio, kurį skelbiate „Garmin“ svetainėje. „Garmin“ nėra teisiškai atsakinga už jokią Naudotojo pateiktą medžiagą, net jei Naudotojo pateikta medžiaga yra šmeižiamojo pobūdžio arba užtraukia kitokią teisinę atsakomybę.

Tik jūs esate ir būsite atsakingi už Naudotojo pateiktą medžiagą, kurią platinate bet kokioje „Garmin“ svetainėje bet kokiame Viešajame forume, ir už jos pateikimo bei skelbimo padarinius. Mes neprivalome stebėti jokio Viešojo forumo. Tik jūs būsite atsakingi už bet kokią žalą, padarytą dėl autorių ir nuosavybės teisių pažeidimų, ar kitą Naudotojo pateiktos medžiagos padarytą žalą. Teikdami medžiagą bet kokioje „Garmin“ svetainėje automatiškai suteikiate (arba garantuojate, kad tokios medžiagos savininkas aiškiai suteikia) „Garmin“ nemokamą, nuolatinę, neatšaukiamą, neišimtinę teisę ir licenciją naudoti, atkurti, modifikuoti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti tokią medžiagą (visą arba dalimis) visame pasaulyje ir (arba) įtraukti ją į kitus bet kokios formos kūrinius, medijas ar technologijas, žinomas dabar arba sukurtas vėliau, visą bet kokių į tokią medžiagą turimų autorių teisių ar kitų teisių galiojimo laikotarpį. Taip pat leidžiate bet kokiam kitam naudotojui pasiekti, peržiūrėti, saugoti arba atkurti tokią medžiagą asmeninėms reikmėms. Suteikiate „Garmin“ teisę redaguoti, kopijuoti, skelbti ir platinti bet kokią medžiagą, kurią pateikiate bet kokioje „Garmin“ svetainėje.

Pripažįstate, kad, jei naudojate bet kokią Naudotojo pateiktą medžiagą, paskelbtą bet kokiame Viešajame forume, arba ja kliaunatės, darote tai savo rizika. Pavyzdžiui, mes nesame atsakingi už kitų naudotojų bet kokiame Viešajame forume paskelbtas arba atsiųstas nuomones, patarimus ar rekomendacijas ir jų netvirtiname, be to, mes atskirai atmetame visą ir bet kokią su tuo susijusią atsakomybę. Mes nepatvirtiname ir netikriname naudotojų kvalifikacijos, išsilavinimo ar gebėjimų ir bet kokiame Viešajame forume jų skelbiamos informacijos. Todėl rekomenduojame naudojantis bet kokia „Garmin“ svetaine arba Viešuoju forumu būti atidiems ir atsargiems bei vadovautis sveiku protu.

Elgesio taisyklės: sutinkate, kad jokioje „Garmin“ svetainėje neskelbsite jokios Naudotojo pateikiamos medžiagos:

 • kuri yra šmeižiamojo, įžeidžiamojo, priekabiaujamojo ar grasinamojo pobūdžio arba pažeidžia kito asmens teisę į privatumą;
 • kuri yra fanatiška, skatina neapykantą arba yra rasiniu ar kitokiu pagrindu užgauli;
 • kuri skatina smurtą, yra vulgari, nepadori, pornografinio ar kitaip seksualinio pobūdžio arba kitaip įžeidžia ar pagrįstai gali būti laikoma įžeidžiančia bet kokį asmenį ar subjektą;
 • kuri yra neteisėta arba skatina ar gina neteisėtą veiklą arba aptaria neteisėtą veiklą su siekiu ją atlikti, įskaitant Naudotojo pateiktą medžiagą, kuri yra vaikų pornografija, persekiojimas, seksualinis išpuolis, sukčiavimas, neteisėta prekyba nepadoria arba vogta medžiaga, prekyba narkotinėmis medžiagomis ir (arba) jų vartojimas, priekabiavimas, vagystė arba tarimasis atlikti bet kokius nusikalstamus veiksmus (arba gali būti laikoma bandymu įtraukti į tokią veiklą);
 • kuri pažeidžia bet kokią trečiosios šalies teisę, įskaitant: (a) autoriaus teisę, patentą, prekių ženklą, komercinę paslaptį ar kitas nuosavybės arba sutartines teises; (b) teisę į privatumą (jums ypač draudžiama platinti bet kokius kito asmens duomenis negavus atskiro jo leidimo) ar viešumą; arba (c) bet kokius konfidencialumo įsipareigojimus;
 • kuri yra komercinė, susijusi su verslu arba reklamuoja arba siūlo parduoti bet kokius produktus, paslaugas ar kt. (nepaisant, ar tuo siekiama pelno) arba užkabinėja kitus asmenis (įskaitant raginimus prisidėti ar aukoti);
 • kurioje yra virusų ar kitų kenksmingų komponentų arba kuri kitaip keičia, blogina ar gadina „Garmin“ svetaines ir bet kokį prijungtą tinklą arba kitaip trukdo bet kokiam asmeniui ar subjektui naudotis „Garmin“ svetainėmis;
 • kuri (a) apskritai nėra susijusi su nurodyta atitinkamo Viešojo forumo tema; (b) pažeidžia bet kokius specialius Viešajam forumui taikomus apribojimus, įskaitant amžiaus apribojimus ir procedūras; arba (c) yra antisociali, ardomoji arba griaunamoji, įskaitant provokavimą, brukalų siuntimą, „užtvindymą“, erzinimą ir trikdymą, kaip šios sąvokos paprastai vartojamos ir suprantamos internete; arba
 • kuri yra neteisinga ar klaidinanti.

Mes negalime užtikrinti ir neužtikriname, kad kiti naudotojai laikosi arba laikysis pirmiau pateiktų elgesio taisyklių ar bet kokių kitų į šias Naudojimo sąlygas įtrauktų nuostatų, todėl mūsų tarpusavio santykiuose jūs prisiimate visą žalos ar sužalojimo riziką, kylančią dėl tokio nesilaikymo.

Pasiliekame teisę, bet neprisiimame jokio įsipareigojimo atsisakyti skelbti ar perduoti „Garmin“ svetainėje arba iš jos pašalinti bet kokią Naudotojo pateiktą medžiagą, kuri pažeidžia šias Naudojimo sąlygas (įskaitant elgesio taisykles).

Paskyros

Naudojantis tam tikromis paslaugomis „Garmin“ svetainėse leidžiama arba reikalaujama sukurti paskyrą, kad galėtumėte dalyvautų arba gauti papildomų privilegijų. Sutinkate pateikti, išlaikyti ir atnaujinti teisingą, tikslią, atnaujintą ir išsamią informaciją apie save, kai jos prašoma mūsų registracijos procesuose (toliau – Registracijos duomenys). Sutinkate neapsimesti jokiu kitu asmeniu ar subjektu ir neteikti klaidinančios informacijos apie savo tapatybę arba ryšį su bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant bet kokio kito asmens naudotojo vardo, slaptažodžio ar kitos paskyros informacijos, taip pat kito asmens vardo, panašumo, balso, vaizdo ar nuotraukos naudojimą. Be to, sutinkate nedelsdami informuoti mus adresu [email protected] apie bet kokį neleistiną jūsų naudotojo vardo, slaptažodžio ar kitos paskyros informacijos naudojimą arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą, apie kurį sužinote, jei jis susijęs su bet kokia „Garmin“ svetaine.

Jei nesilaikysite šių Naudojimo sąlygų ar bet kokių specialių su konkrečia paslauga susijusių sąlygų, galime sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir jūsų galimybes naudotis bet kokia „Garmin“ svetaine ar jos dalimi.

„Garmin“ atsakomybė

„Garmin“ neteikia jokių pareiškimų ir garantijų dėl Turinio tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo arba dėl rezultatų, kurie gali būti gauti naudojantis „Garmin“ svetainėmis ir Turiniu. „Garmin“ svetainėmis ir Turiniu naudojatės tik savo rizika. „Garmin“ svetainės reguliariai keičiamos, tokie pakeitimai gali būti atlikti bet kada. Be to, „Garmin“ pasilieka teisę bet kada modifikuoti, suspenduoti arba nutraukti bet kokią paslaugą ar funkciją „Garmin“ svetainėse (įskaitant bet kokius Turinio pakeitimus ar pašalinimą) įspėjusi jus apie tai arba neįspėjusi, ir „Garmin“ nebus atsakinga jums ar bet kokiai trečiajai šaliai, jei pasinaudos tokiomis teisėmis. Tam tikrą Turinį „Garmin“ svetainėse gali teikti trečiosios šalys, ir „Garmin“ nebus laikoma atsakinga už jokį tokį trečiųjų šalių teikiamą Turinį.

„GARMIN“ NEGARANTUOJA, KAD „GARMIN“ SVETAINĖS VEIKS BE KLAIDŲ ARBA KAD „GARMIN“ SVETAINĖSE AR JŲ SERVERIUOSE NEBUS KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ ARBA KITŲ KENKSMINGŲ ELEMENTŲ. JEI DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI „GARMIN“ SVETAINĖMIS AR TURINIU PRIREIKIA REMONTUOTI AR PAKEISTI ĮRANGĄ ARBA PRARANDATE PELNĄ AR DUOMENIS, „GARMIN“ NEBUS ATSAKINGA UŽ ATITINKAMAS IŠLAIDAS.

„GARMIN“ SVETAINĖS IR TURINYS PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“ IR BE JOKIŲ GARANTIJŲ. DIDŽIAUSIU ĮSTATYMUOSE LEIDŽIAMU MASTU „GARMIN“ ATMETA VISAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) KOMERCINIO TINKAMUMO, NUOSAVYBĖS AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS.

„GARMIN“ IMSIS PAGRĮSTŲ PASTANGŲ SIEKDAMA APSAUGOTI INFORMACIJĄ AR DUOMENIS, KURIUOS PATEIKĖTE „GARMIN“ SVETAINEI NAUDODAMIESI BET KOKIA „GARMIN“ SVETAINĖS PASLAUGA AR FUNKCIJA, BET SUTINKATE, KAD TOKIĄ INFORMACIJĄ AR DUOMENIS TEIKIATE TIK SAVO RIZIKA IR TODĖL ATLEIDŽIATE „GARMIN“ NUO VISOS IR BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS JUMS UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS IR KITOKIOS SU TOKIA INFORMACIJA SUSIJUSIOS ATSAKOMYBĖS.

„GARMIN“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS DUOMENŲ MOKESČIUS, KURIUOS JUMS GALI REIKĖTI MOKĖTI NAUDOJANTIS BET KOKIA „GARMIN“ SVETAINIŲ PASLAUGA AR FUNKCIJA.

Atsakomybės už tam tikrą žalą apribojimas

„Garmin“ svetainėmis naudojatės savo rizika. Jei esate nepatenkinti bet kokiu Turiniu, kitu turiniu, bet kokia „Garmin“ svetainių paslauga ar funkcija arba šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė yra nebesinaudoti „Garmin“ svetainėmis. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „GARMIN“ AR BET KOKIA „GARMIN“ SVETAINĖSE NURODYTA TREČIOJI ŠALIS NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) NETIESIOGINIUS, TEISMO PRITEISTUS IR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, PRARASTĄ PELNĄ ARBA NUOSTOLIUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO ARBA VEIKLOS PERTRAUKIMO), ATSIRADUSIUS DĖL NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS „GARMIN“ SVETAINĖMIS IR TURINIU, NEPAISANT, AR PRETENZIJOS TEIKIAMOS REMIANTIS GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU ARBA BET KOKIA TEISĖS TEORIJA IR AR „GARMIN“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. TAM TIKROSE ŠALYSE, VALSTIJOSE IR JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATMESTI ARBA RIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIĄ LĖMĖ DIDELIS APLAIDUMAS, ASMENS SUŽALOJIMAS AR MIRTIS, ARBA UŽ ŠALUTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, TODĖL PIRMIAU PATEIKTAS APRIBOJIMAS ARBA ATMETIMAS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI; TOKIU ATVEJU „GARMIN“ ATSAKOMYBĖ RIBOJAMA DIDŽIAUSIU MASTU, KURIUO TOKS ATMETIMAS ARBA RIBOJIMAS LEIDŽIAMAS PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS. Jokiomis aplinkybėmis bendra „Garmin“ atsakomybė jums už visus nuostolius ir žalą, taip pat pagal visas numanomas garantijas, negali būti didesnė nei penkiasdešimt JAV dolerių (50,00 USD) arba visa suma, kurią sumokėjote „Garmin“ už naudojimąsi bet kokia „Garmin“ svetainių paslauga ar funkcija per dvylika mėnesių iki pradinės pretenzijos teikimo „Garmin“ datos.

Nuorodos į kitas svetaines

„Garmin“ svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurias prižiūri kiti subjektai. Bet kokios tokios nuorodos teikiamos tik jūsų patogumui, o „Garmin“ niekaip nepatvirtina tokiose trečiųjų šalių svetainėse esančio turinio. „Garmin“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainėse, į kurias pateikiama nuoroda, esantį turinį ir neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl tokiose trečiųjų šalių svetainėse pateiktos medžiagos turinio ar tikslumo arba dėl tokių trečiųjų šalių privatumo praktikų. Jei nuspręsite atidaryti nurodomą trečiosios šalies svetainę, darysite tai savo rizika.

Trečiųjų šalių programos

„Garmin“ svetainėse jums gali būti suteikta galimybė atsisiųsti programų, kurias sukūrė trečiosios šalys. „Garmin“ nėra atsakinga ir neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl tokių trečiųjų šalių programų turinio ar veikimo arba dėl tokių trečiųjų šalių kūrėjų taikomų privatumo praktikų. Jei nuspręsite atsisiųsti ir naudoti bet kokią tokių trečiųjų šalių programą, darysite tai savo rizika.

Nuostolių atlyginimas

Naudodamiesi „Garmin“ svetaine sutinkate (jei tai leidžiama įstatymuose) ginti, kompensuoti ir apsaugoti „Garmin“, jos pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir agentus nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar reikalavimų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pagrįstus mokesčius teisininkams ir buhalteriams, atsiradusius arba tariamai atsiradusius dėl to, kad pažeidėte šias Naudojimo sąlygas arba pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teisę.

Eksporto kontrolė

JAV ir kai kurios kitos šalys kontroliuoja produktų ir informacijos eksportą. Sutinkate laikytis tokių apribojimų ir neeksportuoti bei nereeksportuoti Turinio į šalis arba asmenims, jei tai draudžiama pagal eksporto kontrolės įstatymus. Atsisiųsdami Turinį patvirtinate, kad nesate šalyje, kurioje toks eksportas draudžiamas, ir kad nesate įtraukti į JAV Prekybos departamento draudimo nutarčių lentelę arba JAV Iždo departamento specialių kategorijų piliečių sąrašą. Privalote laikytis savo vietos jurisdikcijos įstatymų dėl Turinio importo, eksporto arba reeksporto.

Autorių teisių politika

„Garmin“ gerbia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Pagal savo politiką „Garmin“ gali prireikus savo nuožiūra anuliuoti naudotojų, kurie galimai pažeidžia arba pakartotinai pažeidžia trečiųjų šalių autorių teises, paskyras.

Jei norite pateikti „Garmin“ pranešimą apie autorių teisių pažeidimą, susijusį su „Garmin“ svetaine, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Naudotojo pateiktą medžiagą arba Turinį, darykite tai vadovaudamiesi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymu (DMCA) ir pateikite toliau nurodytam Autorių teisių agentui šią informaciją raštu:

 • Asmens, kuris yra įgaliotas veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeidžiama, savininko vardu, fizinis arba elektroninis parašas.
 • Pagal autorių teises saugomo kūrinio, kurio teisės, kaip teigiama, pažeidžiamos, pavadinimas arba, jei vienas pranešimas teikiamas dėl kelių pagal autorių teises saugomų kūrinių vienoje interneto svetainėje, tokioje svetainėje esančių kūrinių reprezentatyvus sąrašas.
 • Nuoroda medžiagos, kuri, kaip teigiama, pažeidžia autorių teises arba yra pažeidimo veiklos objektas ir turi būti pašalinta arba prieiga prie jos turi būti išjungta, ir informacija, pagrįstai pakankama, kad paslaugų teikėjas galėtų rasti tokią medžiagą.
 • Informacija, pagrįstai pakankama, kad paslaugų teikėjas galėtų susisiekti su skundą teikiančia šalimi, pvz., adresas, telefono numeris ir, jei yra, el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su skundą teikiančia šalimi.
 • Pareiškimas, kad skundą teikianti šalis sąžiningai mano, jog medžiagos naudojimas skunde nurodytu būdu nėra leistas autorių teisių savininko, jo atstovo arba pagal įstatymus.
 • Pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir, suprantant melagingų parodymų davimo padarinius, skundą teikianti šalis yra įgaliota veikti išimtinės teisės, kuri, kaip teigiama, yra pažeidžiama, savininko vardu.

Pripažįstate, kad jei neįvykdysite visų pirmesnėje pastraipoje nurodytų reikalavimų, DMCA pranešimas gali negalioti. Daugiau informacijos apie DMCA ir DMCA pranešimus žr. 17 U.S.C. 512 pastraipoje.

Mūsų atstovą, kuris turėtų gauti pranešimą apie įtariamą autorių teisių pažeidimą, galima pasiekti:

El. paštu: [email protected]

Paštu:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Bendroji informacija

Išskyrus nuostatas, atskirai apibrėžtas tolesnėje pastraipoje, visi teisiniai klausimai, susiję su jūsų naudojimusi bet kokia „Garmin“ svetaine ir su šiomis Naudojimo sąlygomis, bus aiškinami ir sprendžiami pagal Kanzaso valstijos įstatymus, taikomus sutartims, sudarytoms ir vykdomoms Kanzaso valstijoje, nepaisant įstatymų kolizijos principų. Naudodamiesi „Garmin“ svetaine sutinkate su asmenine ir išimtine JAV Kanzaso valstijos apylinkės teismo arba bet kokio Kanzaso valstijos teismo, posėdžiaujančio Johnson apygardoje, jurisdikcija sprendžiant bet kokį ginčą, pretenziją ar ieškinio pagrindą, susijusį su šiomis Naudojimo sąlygomis arba tuo, kad naudojatės „Garmin“ svetainėmis. Didžiausiu įstatymuose leidžiamu mastu neatšaukiamai atsisakote teisės į bet kokį prieštaravimą, kurią dabar arba vėliau galite turėti dėl bet kokių tokių procesinių veiksmų vietos ir nagrinėjimo tokiame teisme, taip pat bet kokio tvirtinimo, jog tokiame teisme pradėti procesiniai veiksmai buvo pradėti jums netinkamoje vietoje. Jei a) nesate JAV pilietis; b) negyvenate JAV; c) nesinaudojate „Garmin“ svetaine iš JAV; ir d) esate vienos iš toliau nurodytų valstybių pilietis, sutinkate, kad bet kokiam ginčui, pretenzijai arba ieškinio pagrindui, susijusiam su šiomis Naudojimo sąlygomis arba tuo, kad naudojatės „Garmin“ svetainėmis, bus taikomi atitinkami toliau nurodyti įstatymai, nepaisant jokių įstatymų kolizijos nuostatų, ir neatšaukiamai pasiduodate jurisdikcijai teismų, esančių toliau nurodytoje valstijoje, provincijoje ar šalyje, kurių įstatymai bus taikomi:

Jei gyvenate bet kokioje Europos Sąjungos šalyje, Jungtinėje Karalystėje (JK), Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje arba Australijoje, taikomi įstatymai ir procesinių veiksmų vieta yra įprastinės jūsų gyvenamosios vietos įstatymai ir teismai.

Atskirai nurodoma, kad šioms Naudojimo sąlygoms netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinės prekybos prekėmis sutarčių.

Jei turite skundų arba norite gauti daugiau informacijos, galite susisiekti su paslaugų teikėju pašto adresu Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (JAV), telefono numeriu (913) 397-8200 (teiraukitės svetainės administratoriaus) arba el. pašto adresu [email protected].

Jei pagal savo gyvenamosios šalies įstatymus esate nepilnametis, šias Naudojimo sąlygas turėtumėte peržiūrėti kartu su savo tėvu (motina) ar globėju (-a) ir įsitikinti, kad jūs, jūsų tėvai arba teisėti globėjai suprantate šias Naudojimo sąlygas.