Skip navigation links

Pardavimo nuostatos ir sąlygos

1. Įžanga

1.1 Šios pardavimo nuostatos ir sąlygos (toliau – Nuostatos ir sąlygos) reglamentuoja „Garmin (Europe) Ltd“ produktų pardavimą jums. „Garmin (Europe) Ltd.“ yra Anglijoje ir & Velse registruota įmonė, o mūsų registruotas adresas yra Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton SO40 9LR.

1.2 Svetainės naudojimą reglamentuoja Svetainės naudojimo sąlygos.

1.3 Svetainės naudojimą taip pat reglamentuoja mūsų Privatumo politika. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką ir sužinokite svarbios informacijos apie mūsų privatumo praktiką

1.4 Atidžiai perskaitykite šias nuostatas ir sąlygas prieš užsisakydami iš Svetainės. Užsisakydami bet kokius produktus iš Svetainės, patvirtinate, kad sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Nuostatos ir sąlygos sudaro teisinį susitarimą tarp jūsų ir mūsų ir gali būti keičiamos tik gavus mūsų sutikimą.

1.5 Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko pakeisti šias Nuostatas ir sąlygas iš anksto neįspėję, pakeisdami jas Svetainėje, su sąlyga, kad bet koks toks pakeitimas neturės įtakos jokiems pirkimams, kuriuos atlikote prieš atliekant pakeitimą.

2. Užsakymų pateikimas

2.1 Galite pateikti užsakymą įsigyti Svetainėje reklamuojamą produktą, jį spustelėję ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais. Iki užsakymo pateikimo turėsite galimybę patikrinti ir ištaisyti visas užsakymo įvesties klaidas.

2.2 Kai pateiksite užsakymą, jums bus išsiųstas užsakymo patvirtinimo el. laiškas. Atminkite, kad šis el. laiškas yra patvirtinimas ir nėra jūsų užsakymo priėmimas.

2.3. Jūsų užsakymas bus priimtas ir tarp mūsų bus sudaryta sutartis, kai atsiųsime jums el. laišką, patvirtinantį, kad jūsų užsakyti produktai yra jums siunčiami, nebent jums praneštume, kad nepriimame jūsų užsakymo ar jūs atšauktumėte užsakymą.

2.4 Bet kuriuo metu galite patikrinti vykdomo užsakymo būseną: prisijunkite prie Svetainės skilties „Jūsų paskyra“ naudodami kliento vardą ir slaptažodį (kuriuos būsite paprašyti sukurti norėdami tapti registruotuoju Svetainės klientu) ir raskite atitinkamą užsakymą.

3. Kainos ir mokėjimas

3.1 Produktų kainos bus tokios, kokios laikas nuo laiko nurodomos Svetainėje, išskyrus atvejus, kai padaryta akivaizdi klaida. Į produktų kainas įtrauktas PVM (pagal vyraujantį PVM tarifą). Į kainą, nurodytą Svetainėje, neįtraukti pristatymo mokesčiai; šie mokesčiai Svetainėje nurodyti atskirai.

3.2 Iki jūsų užsakymo priėmimo kainos bet kada gali pasikeisti, bet priėmus užsakymą kainos nekeičiamos.

3.3 Mes negalime priimti jūsų užsakymo, kol jūs nesumokėsite už jį visos kainos. Mokėti galima dauguma pagrindinių kredito ar debeto kortelių, užpildžius atitinkamą informaciją atsiskaitymo puslapyje.

3.4 Svetainėje yra daugybė produktų ir visada gali būti, kad, nepaisant visų mūsų pastangų, kai kurių mūsų svetainėje nurodytų produktų kaina gali būti neteisinga. Vykdydami savo siuntimo procedūras, paprastai tikriname kainas, siekdami jus apmokestinti' mažesne suma, jei teisinga produkto kaina yra mažesnė už nurodytą kainą. Jei teisinga produkto' kaina yra didesnė nei nurodyta Svetainėje, paprastai savo nuožiūra prieš išsiųsdami produktą arba susisieksime su jumis ir pateiksime nurodymus, arba atmesime jūsų užsakymą ir apie tai jums pranešime. Jei kainodaros klaida yra akivaizdi ir neabejotina ir jūs pagrįstai galėjote ją identifikuoti kaip klaidą, mes neprivalome pateikti jums produktų už neteisingą (mažesnę) kainą.

3.5 Mokėdami už užsakytą produktą kredito ar debeto kortele, jūs garantuojate ir patvirtinate, kad naudojama kortelė yra jūsų, o jei ne jūsų, turite teisę naudoti tokią kortelę. Kortelės išdavėjas turi patikrinti ir patvirtinti visas kredito ar debeto kortelių operacijas. Jei kortelės išdavėjas atsisako patvirtinti mokėjimą, mes nepriimsime jūsų užsakymo, neprivalėsime jums pranešti atsisakymo priežasties ir neprisiimsime atsakomybės už nepristatymą. Mes neatsakome už jūsų kortelės išdavėją ar banką, kuris jus apmokestina apdorodamas mokėjmą kredito arba debeto kortele pagal jūsų užsakymą.

3.6 Rekomenduojame niekam, įskaitant mus, neperduoti savo mokėjimo kortelės informacijos el. paštu ar pokalbių programoje. Mes neatsakome už nuostolius, kuriuos galite patirti perduodami mums informaciją interneto nuoroda, el. paštu ar pokalbių programoje. Už visus tokius nuostolius būsite atsakingi tik jūs.

3.7 Įsidėmėkite toliau pateiktą informaciją apie visus skaitmeninius produktus, paslaugas ir programas, kurias „Garmin“ siūlo nemokamai atsisiųsti iš „Garmin“ internetinės parduotuvės ar bet kokios kitos programų parduotuvės (pvz., „Apple App Store“ ir „Google Play“). Duomenų ryšys tarp naudotojo įrenginio ir duomenų serverio, kai naudojatės internetinėmis paslaugomis, skaitmeniniais produktais ar programomis mobiliesiems, nėra „Garmin“ teikiamų paslaugų dalis. Bet kokie duomenų mainai atsisiunčiant arba naudojant skaitmeninius produktus, paslaugas arba programos internetu gali lemti papildomas išlaidas, tai priklauso nuo naudotojo turimo mobiliojo telefono ir interneto plano, ypač kai būnate užsienyje (pvz., tarptinklinio ryšio mokesčiai). Prireikus informacijos apie mobiliojo telefono arba interneto plano nuostatas ir sąlygas, naudotojai turi kreiptis į mobiliojo ryšio arba interneto paslaugų teikėją.

4. Pristatymo ir grąžinimo informacija

4.1 Bet kokia pristatymo data, nurodyta Svetainėje, bet kokiame dokumente ar el. laiške, yra tik apytikslė ir tai negarantuoja pristatymo bet kurią konkrečią dieną.

4.2 Teisė į produktus ir jų praradimo rizika pereis jums, kai juos jums pristatysime pasitelkę atitinkamą siuntų gabenimo įmonę, nebent raštu susitartume kitaip.

4.3 Pristatymo mokesčiai bus pridėti prie bendros mokėtinos sumos, kai pasirinksite pristatymo paslaugą iš galimų variantų.

4.4 Pristatysime produktą jūsų užsakyme nurodytu adresu. Pateikę užsakymą, nebegalėsite pakeisti siuntimo adreso.

4.5 Galite savo užsakymą atšaukti, produktą grąžinti arba paslaugos teikimo sutartį nutraukti dėl bet kokios priežasties, kai tik tokią teisę jums suteikia taikomi teisės aktai. Jei produktą, įsigytą Svetainėje, pageidaujate grąžinti, apie savo ketinimą grąžinti ar atšaukti praneškite per mažiau nei 30 dienų nuo datos, kai jūs arba jūsų nurodytas asmuo atitinkamą produktą ar produktus fiziškai gavo. Tam vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis prašymo grąžinti tinklalapyje, nurodykite savo užsakymo duomenis ir kitą prašomą informaciją.

Pranešę mums apie ketinimą grąžinti produktą, tiesiog grąžinkite jį mums su originaliu kvitu, originalia pakuote ir priedais. Produktus turite grąžinti per 14 dienų po to, kai pranešėte apie ketinimą juos grąžinti arba nutraukti paslaugų sutartį. Turėsite padengti tiesiogines šių prekių grąžinimo išlaidas. Jei dėl prekių naudojimo sumažėja grąžintų prekių vertė, jūs galite būti už tai atsakingi (išskyrus atvejus, kai naudojant reikėjo nustatyti prekių pobūdį, charakteristikas ir veikimą).

Mes kompensuosime visus mokėjimus, gautus iš jūsų už įsigytas prekes, taip pat kompensuosime pristatymo mokesčius už pigiausią mūsų siūlomą pristatymo būdą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai gavome pirmiau nurodytą pranešimą. Naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai sutarėme kitaip. Bet kokiu atveju, jūs neturėsite mokėti jokių mokesčių dėl tokios kompensacijos. Kompensavimą galime sulaikyti, kol negausime prekių arba nepateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Atminkite, kad negalėsite grąžinti šių produktų, išskyrus atvejus, kai yra gedimų ar neatitikčių:

 • atsisiųstos elektroninės programinės įrangos, jei atsisiuntimas prasidėjo jums suteikus išankstinį aiškų sutikimą ir patvirtinimą, kad prarandate teisę atsisakyti sutarties;

 • paslaugų – po to, kai jos bus visiškai suteiktos, jei paslaugos pradėtos teikti jums suteikus išankstinį aiškų sutikimą ir patvirtinimą, kad prarandate teisę atsisakyti sutarties visiškai suteikus paslaugas. Jei paslaugos nebuvo suteiktos iki galo, o jūs paprašėte, kad paslaugos būtų pradėtos teikti per 14 d. nuo paslaugų sutarties sudarymo dienos, jūs būsite apmokestinti suma, proporcinga paslaugoms, suteiktoms iki to laiko, kai jūs mus informavote apie savo ketinimo nutraukti paslaugų sutartį;

 • supakuotos programinės įrangos, kuri po pristatymo buvo išpakuota.

5. Garantijos

5.1 Jūsų įsigytiems „Garmin“ produktams taikomos atitinkamos ribotos garantijos sąlygos ir išimtys; jos pradeda galioti produkto išsiuntimo metu, kaip nurodyta mūsų svetainėje arba ant produkto pakuotės.

5.2 Šios ribotos garantijos sąlygos nepažeidžia įstatymuose numatytų jūsų teisių ir papildo vartotojų teises, numatytas ES ar šalies, kurioje gyvenate, įstatymuose, jei esate klientas.

5.3 Norėdami gauti produkto palaikymą ir garantinį aptarnavimą, apsilankykite adresu support.garmin.com.

6. Produkto informacija

6.1 Vykdome pagrįstus veiksmus, kad Svetainėje būtų kuo tiksliau parodytos mūsų produktų spalvos ir kitos detalės. Kadangi realios spalvos ir detalės, kurias matote ekrane, priklauso nuo jūsų monitoriaus, mes negalime užtikrinti, kad jūsų monitoriaus' rodomos spalvos ar detalės tiksliai atitiks produkto spalvas ar detales.

6.2 Visa svetainėje pateikiama informacija apie produktų dydį yra tik orientacinė. Jei abejojate kokio nors produkto dydžiu, rekomenduojame apsilankyti adresu support.garmin.com.

7. Mūsų atsakomybė

„Garmin“ ir jos patronuojamosios įmonės nebus atsakingos už (i) nuostolius, kurie buvo padaryti ne dėl mūsų pažeidimų, arba už (ii) verslo nuostolius (įskaitant pelno, pajamų, sutarčių, numatytų santaupų, duomenų, prestižo praradimą ar nenaudingas išlaidas) arba už (iii) bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, kurių sudarant produktų pardavimo sutartį negalėjome numatyti nei jūs, nei mes.

Kai kurių šalių įstatymai neleidžia taikyti kai kurių ar visų pirmiau aprašytų apribojimų. Jei šie įstatymai galioja jums, kai kurie ar visi pirmiau išvardyti apribojimai gali būti jums netaikomi ir galite turėti papildomų teisių.

Nei viena iš šių sąlygų neapriboja ir neatmeta mūsų atsakomybės už mūsų pateiktus apgaulingus pareiškimus arba mirtį ar kūno sužalojimą, atsirandantį dėl mūsų aplaidumo ar tyčinio netinkamo elgesio.

Mes nebūsime atsakingi už bet kokį vėlavimą ar įsipareigojimų pagal šias sąlygas nevykdymą, jei vėlavimas ar nevykdymas kilo dėl priežasčių, kurių mes pagrįstai negali kontroliuoti. Ši sąlyga nepažeidžia jūsų teisės gauti produktus jums per pagrįstą laiką. Jei vėlavimas įvyksta prieš išsiunčiant produktus, jūsų už šiuos produktus neapmokestinsime, kol jie nebus išsiųsti, ir jūs galite bet kada atšaukti savo užsakymą iki išsiuntimo.

9. Eksporto kontrolė

Šiai sutarčiai galioja taikytini eksporto kontrolės įstatymai. Negalite eksportuoti jokių produktų, įsigytų iš Parduotuvės, į kitą šalį ar regioną, jei tai draudžia eksporto kontrolės įstatymai. Jei ketinate eksportuoti produktą į kitą šalį ar regioną, prieš tai turite gauti visas teisės aktuose nurodytas eksporto licencijas (arba kitus valdžios institucijų leidimus).

10. Bendrosios nuostatos

10.1 Jei neįgyvendiname savo teisių, tai nereiškia, kad jų atsisakome. Jūs negalite priskirti ar perduoti savo teisių pagal šias Nuostatas ir sąlygas. Tai, kad neįgyvendiname visų ar bet kokios savo teisės jums pažeidus šias Nuostatas ir sąlygas, nereiškia, kad šių teisių atsakome tiek šio, tiek visų kitų vėlesnių pažeidimų atveju; jei priimame bet kokį mokėjimą, tai taip pat nereiškia, kad šių teisių atsisakome. Toks atsisakymas atsiranda tik pateikus aiškų, rašytinį atsisakymą, pasirašytą tinkamai įgalioto „Garmin“ atstovo. Joks teisės atsisakymas negali būti taikomas kitoms mūsų teisėms ar jų paveikti, taip pat joks teisės atsisakymas negali būti taikomas jokiems vėlesniems panašiems ar nepanašiems pažeidimams.

10.2 1980 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių netaikoma.

10.3 Jei kuri nors šių Nuostatų ir sąlygų dalis bus pripažinta neįvykdoma įstatymų požiūriu, tai nepaveiks visų kitų šių Nuostatų ir sąlygų dalių ir jos liks galioti.

10.4 Šias Nuostatas ir & sąlygas reglamentuoja išskirtinai Anglijos įstatymai. Nepažeisdami privalomų nuostatų taikymo, sprendžiant bet kokį ginčą, kylantį iš šių Nuostatų, jūs patenkate į Anglijos Londono teismų jurisdikciją. Jei esate klientas ir nuolat gyvenate ES, bet kokiems ginčams pagal šias Nuostatas ir & sąlygas taikomi jūsų gyvenamosios šalies teisė. Tokiu atveju ieškinį, kuriuo siekiate įgyvendinti savo vartotojų apsaugos teises, susijusias su šiomis sąlygomis, galite pateikti ES šalyje, kurioje gyvenate.

8. Alternatyvus ginčų sprendimas

Galite prisijungti prie ES internetinės ginčų sprendimo platformos naudodamiesi šia nuoroda: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Atnaujinta: 15 gruodis 2021


Sutarties atsisakymo forma, naudojama produktų grąžinimo atveju

Užpildykite ir grąžinkite šią formą tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties.

 • Kam:
  Garmin Polska Sp. z o.o.
  Adgar Park West
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Poland

 • Šiuo aš (mes) [x] pranešu, kad aš (mes) [x] atsisakau (atsisakome) savo (mūsų) [x] sutarties dėl toliau išvardytų prekių pardavimo [x].

 • Užsakymo pateikimo data [x] / prekių gavimo data [x]

 • Kliento (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s)

 • Kliento (-ų) adresas (-ai)

 • Kliento (-ų) parašas (-ai) (tik tuo atveju, jei ši forma pateikiama popieriniu formatu)

 • Data.