Skip navigation links

Atitiktis

Jei norite peržiūrėti atitikties deklaracijas (DoC), atlikite tolau nurodytus veiksmus.

  • Aviacijos atitikties deklaracijos atveju eikite į skiltį „Vadovai“,ieškokite pagal produkto pavadinimą ir spustelėkite skirtuką „Vadovai“.
  • Visų kitų produktų atveju eikite į skiltį „DoC“ ir pasirinkite produktą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias temas, apsilankykite skiltyje Produkto dizainas ir medžiagos, esančioje puslapyje „Aplinkos apsauga“.

  • Baterijos informacijos lapai
  • Saugos duomenų lapai (SDS)

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias temas, apsilankykite skiltyje Produkto dizainas ir medžiagos, esančioje puslapyje „Aplinkos apsauga“.

  • Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas (RoHS)
  • Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas (REACH)

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias temas apsilankykite skiltyje Perdirbimas, esančioje puslapyje „Produkto dizainas“ arba „Aplinkos apsauga“.

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas (EEĮA)