Skip navigation links

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 13.03.2021

Tervetuloa Garmin Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden (Garmin) sivustoihin. Garmin-sivustoja ovat garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com ja muut sivustot, joissa nämä käyttöehdot ovat näkyvissä. Garmin-sivustoissa, -tuotteissa ja -sisällössä saattaa näkyä merkki Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® tai jokin muu Garminin omistama merkki. Garminiin viitataan välillä sanoilla me, meitä tai meidän.

TUTUSTU NÄIHIN EHTOIHIN HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT GARMIN-SIVUSTOJA. Käyttämällä Garmin-sivustoa osoitat hyväksyväsi nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää Garmin-sivustoja.

Huomioi, että joihinkin tiettyjen Garmin-sivustojen palveluihin tai ominaisuuksiin saattaa liittyä erityisehtoja. Nämä ehdot ovat näkyvissä kyseisen palvelun tai ominaisuuden yhteydessä. Kaikki kyseiset ehdot ovat voimassa näiden käyttöehtojen lisäksi. Ristiriitatapauksissa erityisehdot ohittavat nämä käyttöehdot.

Garmin voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä ne tässä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja, joten hänen kannattaa tarkistaa ne säännöllisesti tältä sivulta.

Sisällön käyttäminen

Garmin-sivustojen sisältö, kuten teksti, kuvat, ääni, videokuva ja muut materiaalit, sekä toimialuenimet, tunnisteteksti, asettelu ja ulkoasu (sisältö) on tekijänoikeus-, tavaramerkki* ja muiden lakien suojaama Yhdysvaltain ja muiden maiden lainsäädännön nojalla. Materiaalin omistaa ja sitä valvoo Garmin tai kolmas osapuoli, joka on myöntänyt materiaaliensa käyttöoikeuden Garminille. Sisällön luvaton käyttäminen saattaa rikkoa tekijänoikeus* ja tavaramerkkilakeja tai muita lakeja. Jos tietyn sisällön lataaminen on mahdollista Garmin-sivustossa, käyttäjä voi ladata kyseisestä sisällöstä yhden kopion yhteen tietokoneeseen henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön, kunhan (a) käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäiseen sisältöön sisältyvät tekijänoikeus* ja omistusoikeuslausunnot, (b) käyttäjä ei myy eikä muokkaa sisältöä eikä toisinna, näytä, esitä julkisesti, jakele eikä muutoin käytä sisältöä mihin tahansa julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Garminin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa, ja (c) käyttäjä ei käytä sisältöä tavalla, joka ilmaisee yhteyttä jonkin tuotteemme, palvelumme tai merkkimme kanssa.

Käyttäjä ei saa asettaa minkään Garmin-sivuston materiaaleja mihinkään peilaussivustoon ilman Garminin kirjallista lupaa. Sisällön käyttäminen missä tahansa muussa sivustossa tai verkkoympäristössä mihinkään tarkoitukseen on kielletty ilman Garminin erikseen myöntämää kirjallista lupaa. Garmin-sivustoissa olevat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (merkit) ovat Garminin tai kolmansien osapuolten omistamia. Käyttäjä ei saa käyttää näitä merkkejä ilman Garminin tai kolmannen osapuolen erityistä kirjallista lupaa. Saat lisätietoja Garminin luvan saamisesta sisällön käyttämiseen omassa sivustossasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Jos tarjoamme ohjelmistolatauksia Garmin-sivustossa ja käyttäjä haluaa kyseisen ohjelmiston, me tai kolmannen osapuolen käyttöoikeuden myöntäjät annamme käyttäjälle oikeuden käyttää ohjelmistoa, mukaan lukien kaikki siihen sisältyvät tai sen luomat tiedostot ja kuvat sekä ohjelmistoon liittyvät tiedot (ohjelmisto), ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Garmin ei siirrä ohjelmiston omistusoikeutta käyttäjälle. Käyttäjä ei saa jaella tai muuten käyttää hyväkseen ohjelmistoa eikä purkaa sen koodia, hajottaa tai purkaa ohjelmistoa, eikä muutoin muuntaa ohjelmistoa muotoon, jossa ihminen voisi sen lukea. ELLEI TOISIN OLE MUUALLA NIMENOMAISESTI MAINITTU, GARMIN SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI NIMENOMAISET, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI GARMIN EI VASTAA (1) MISTÄÄN OHJELMISTON EPÄTARKKUUKSISTA TAI VIRHEISTÄ, (2) MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN KAIKKI SEURANNAISET, EPÄSUORAT, ERITYISET TAI ESIMERKINOMAISET VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON LATAAMISESTA TAI KÄYTTÄMISESTÄ TAI OHJELMISTON EPÄTARKKUUDESTA TAI VIRHEESTÄ.

Julkiset foorumit ja viestintä

Julkinen foorumi tarkoittaa Garmin-sivuston aluetta, sivustoa tai ominaisuutta, joka mahdollistaa sisällön (käyttäjän lähettämät tiedot) lähettämisen vähintään yhden Garmin-sivuston käyttäjän nähtäväksi, mukaan lukien ilmoitustaulu, foorumi, sosiaalinen yhteisöympäristö, keskustelusivu tai blogi.

Käyttäjä hyväksyy, että julkiset foorumit ja niiden ominaisuudet ovat julkista, eivät yksityistä viestintää, eikä käyttäjä voi odottaa yksityisyyttä lähettäessään tietoja julkiselle foorumille. Emme voi taata näillä tavoilla lähetettyjen tietojen turvallisuutta. Käyttäjä lähettää tietoja vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan. Käyttäjän on toimittava harkitusti lähettäessään tietoja, huomautuksia tai muuta käyttäjiä, palveluntarjoajia, Garminia tai kolmansia osapuolia koskevaa sisältöä. Käyttäjä voidaan asettaa lailliseen vastuuseen vahingoista, joita on aiheutunut muille käyttäjille, Garminille tai kolmansille osapuolille Garminin sivustoon lähetettyjen, laillisia toimenpiteitä aiheuttavien tai loukkaavien kommenttien, huomautusten tai muiden tietojen tai sisällön vuoksi. Garminilla ei ole oikeudellista vastuuta mistään käyttäjän lähettämistä tiedoista, vaikka käyttäjät lähettämät tiedot olisivat herjaavia tai muutoin oikeuttaisivat oikeustoimiin.

Käyttäjä on yksin vastuussa Garmin-sivuston julkisille foorumeille lähettämistään tiedoista ja niiden lähettämisen seurauksista. Meillä ei ole velvollisuutta tarkkailla mitään julkista foorumia. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuden tai omistusoikeuden rikkomuksista ja muista haitoista, jotka johtuvat käyttäjän lähettämistä tiedoista. Lähettämällä materiaalia Garmin-sivustoon käyttäjä automaattisesti takaa, että kyseisen materiaalin omistaja on nimenomaisesti myöntänyt Garminille korvauksettoman, ikuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata, soveltaa, julkaista, kääntää ja jaella kyseistä materiaalia (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää sen muihin teoksiin käyttäen mitä tahansa nykyistä tai tulevaa muotoa, välinettä tai tekniikkaa koko sen ajan, jonka materiaalin tekijänoikeus tai muut oikeudet ovat voimassa. Lisäksi käyttäjä sallii kaikkien muiden käyttäjien käyttää, tarkastella, tallentaa tai kopioida materiaalia henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä myöntää täten Garminille oikeiden muokata, kopioida, julkaista ja jaella mitä tahansa materiaalia, jota käyttäjä lähettää missä tahansa Garmin-sivustossa.

Käyttäjä hyväksyy, että hän käyttää julkiselle foorumille käyttäjien lähettämiä tietoja ja luottaa niihin omalla vastuullaan. Emme esimerkiksi vastaa emmekä suosittele käyttäjien julkisille foorumeille lähettämistä mielipiteistä, ohjeista tai suosituksista ja nimenomaisesti kiellämme kaikki niihin liittyvät vastuut. Emme vahvista tai tarkista käyttäjien tai heidän julkisille foorumeille lähettämiensä tietojen kelpoisuutta, taustaa tai mahdollisuuksia. Siksi suosittelemme, että käyttäjä käyttää Garmin-sivustoja ja julkisia foorumeita harkiten.

Toimintaohjeet: käyttäjä lupaa olla lähettämättä Garmin-sivustoihin tietoja, jotka:

 • ovat herjaavia, loukkaavia, häiritseviä, uhkaavia tai uhkaavat toisen henkilön yksilönsuojaa,
 • ovat kiihkoilevia, vihamielisiä tai rodun tai muun seikan suhteen loukkaavia,
 • ovat väkivaltaisia, mauttomia, säädyttömiä, pornografisia tai muutoin siveettömiä tai voivat muutoin vahingoittaa jotakin henkilöä tai toimijaa,
 • ovat laittomia tai yllyttävät laittomaan toimintaan tai joissa mainitaan laittomia toimia tarkoituksella tehdä niitä, mukaan lukien käyttäjän lähettämät tiedot, jotka ovat tai joilla yritetään osallistua lapsipornoon, vaanimiseen, seksuaaliseen väkivaltaan, petokseen, säädyttömien tai varastettujen materiaalien laittomaan kauppaan, huumekauppaan ja/tai huumeiden väärinkäyttöön, ahdisteluun, varkauteen tai rikolliseen toimintaan tähtäävään juoneen,
 • rikkovat kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien: (a) tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki, liikesalaisuus tai muu omistus* tai sopimusoikeus, (b) oikeus yksityisyyteen (käyttäjä ei erityisesti saa jakaa minkäänlaisia kenenkään toisen henkilön tietoja ilman hänen nimenomaista lupaansa) tai julkisuuteen, tai (c) salassapitosopimus,
 • ovat kaupallisia, liiketoimintaan liittyviä tai mainostavat tai tarjoavat tuotteita, palveluja tai muuta myyntiin (riippumatta mahdollisista myyntituotoista) tai pyytävät jotakin muuta (mukaan lukien panosten tai lahjoitusten pyytäminen),
 • sisältävät viruksen tai muun haitallisen osan tai muutoin käsittelevät tai vahingoittavat Garmin-sivustoja tai niihin liittyvää verkkoa tai muutoin häiritsee jonkin käyttäjän tai toimijan Garmin-sivustojen käyttöä,
 • (a) eivät yleisellä tasolla liity kyseisen julkisen foorumin aiheeseen tai teemaan, (b) rikkoo julkisen foorumin rajoituksia vastaan, mukaan lukien ikärajoitukset ja toimintatavat, tai (c) ovat epäsosiaalisia, häiritseviä tai haitallisia, mukaan lukien herjaavien viestien lähettäminen (flaming), mainospostin lähettäminen (spamming), aiheeseen liittymättömän materiaalin lähettäminen (flooding), riidan haastaminen (trolling) ja häiriöiden aiheuttaminen (griefing) siinä merkityksessä, jossa sanoja käytetään internetissä, tai
 • ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

Emme voi taata, että muut käyttäjät noudattavat edellä mainittuja toimintaohjeita tai näitä käyttöehtoja, ja siksi käyttäjä hyväksyy, että Garminin ja itsensä välillä hän kantaa kaiken riskin sääntöjen noudattamattomuudesta johtuvista haitoista tai vammoista.

Pidätämme oikeuden, mutta kiellämme kaikki velvollisuudet, kieltäytyä julkaisemasta näiden käyttöehtojen (mukaan lukien toimintaohjeet) vastaisia käyttäjän lähettämiä tietoja tai poistaa tiedot.

Tilit

Joidenkin Garmin-sivustojen palvelujen yhteydessä käyttäjät voivat luoda tai heidän on luotava tili, jotta he voivat osallistua tai saada lisäetuja. Käyttäjä sitoutuu antamaan, ylläpitämään ja päivittämään todenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja itsestään rekisteröinnin vaatimusten (rekisteröintitiedot). Käyttäjä lupaa, ettei tekeydy toiseksi käyttäjäksi tai toimijaksi eikä esitä valheellisesti suhdetta mihinkään henkilöön eikä toimijaan, mukaan lukien toisen käyttäjän käyttäjätunnuksen, salasanan tai muiden tilitietojen käyttäminen sekä toisen käyttäjän nimen, kuvan, äänen tai valokuvan käyttäminen. Lisäksi käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan meille välittömästi osoitteeseen [email protected] kaikista tietoonsa tulleista oman käyttäjätunnuksensa, salasanansa tai muiden tilitietojensa luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvarikkomuksista Garmin-sivustossa tai siihen liittyen.

Voimme rajoittaa tai lopettaa käyttäjän tilin ja mahdollisuuden käyttää Garmin-sivustoa tai sen osaa, jos käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja tai tiettyyn palveluun liittyviä erityisehtoja.

Garminin vastuu

Garmin ei vastaa sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta eikä Garmin-sivustojen ja niiden sisällön käyttämisen tuloksista. Käyttäjä käyttää Garmin-sivustoa ja sisältöä omalla vastuullaan. Garmin-sivustoon tehdään muutoksia ajoittain, ja niitä voidaan tehdä milloin tahansa. Garmin pidättää lisäksi oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa palvelun tai ominaisuuden Garmin-sivustoissa (mukaan lukien sisällön muutokset tai poistaminen) milloin tahansa myös ilman erillistä ilmoitusta. Garmin ei vastaa näiden oikeuksien käyttämisestään millekään taholle. Osa Garmin-sivustojen sisällöstä saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamia. Garmin ei vastaa tästä sisällöstä.

GARMIN EI TAKAA, ETTÄ GARMIN-SIVUSTOT TOIMIVAT VIRHEITTÄ TAI ETTÄ GARMIN-SIVUSTOISSA TAI NIIDEN PALVELIMISSA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA HAITTATEKIJÖITÄ. JOS GARMIN-SIVUSTOJEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMINEN AIHEUTTAA LAITTEIDEN HUOLTO* TAI VAIHTOTOIMIA TAI TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSEN, GARMIN EI VASTAA KUSTANNUKSISTA.

GARMIN-SIVUSTOT JA NIIDEN SISÄLTÖ TOIMITETAAN SELLAISINAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. GARMIN KIELTÄÄ LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUN MYYTÄVYYDESTÄ, PATENTOITUJEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

GARMIN SUOJAA KAIKIN KOHTUULLISIN KEINOIN TIETOJA, JOITA KÄYTTÄJÄT LÄHETTÄVÄT GARMIN-SIVUSTOON MINKÄ TAHANSA GARMIN-SIVUSTON PALVELUN TAI OMINAISUUDEN YHTEYDESSÄ. KÄYTTÄJÄ KUITENKIN HYVÄKSYY, ETTÄ HÄN LÄHETTÄÄ TIEDOT OMALLA VASTUULLAAN. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ VAPAUTTAA GARMININ VASTUISTA, JOTKA LIITTYVÄT JOLLAKIN TAVALLA KYSEISIIN TIETOIHIN TAI NIIDEN MENETTÄMISEEN.

GARMIN EI VASTAA KÄYTTÄJÄLLE MAHDOLLISESTI KOITUVISTA DATAMAKSUISTA HÄNEN KÄYTTÄESSÄÄN GARMIN-SIVUSTOJEN PALVELUJA TAI OMINAISUUKSIA.

Tiettyjen vahinkojen vastuuvapauslauseke

Käyttäjä käyttää Garmin-sivustoja omalla vastuullaan. Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen Garmin-sivustojen sisältöön, muuhun sisältöön, palveluun tai ominaisuuteen taikka näihin ehtoihin, käyttäjä voi ainoastaan lopettaa Garmin-sivustojen käyttämisen. GARMIN TAI GARMIN-SIVUSTOISSA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET JA SEURANNAISET VAHINGOT, VOITON MENETYS TAI VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), JOTKA JOHTUVAT GARMIN-SIVUSTOJEN JA NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÄMISEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄMÄ TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKITEORIAAN SEKÄ SIITÄ, ONKO GARMINILLE ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN MAAT, OSAVALTIOT TAI ALUEET EIVÄT SALLI VASTUUNRAJOITUSTA SUHTEESSA MENETYKSIIN TAI VAHINKOIHIN, JOTKA JOHTUVAT TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, VAMMOISTA TAI KUOLEMASTA, TAI VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. SIINÄ TAPAUKSESSA GARMININ VASTUU RAJOITTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMIIN PUITTEISIIN. Garminin yhteenlaskettu korvausvelvollisuus käyttäjälle kaikista menetyksistä ja vahingoista, mukaan lukien oletetut takuut, ei missään tapauksessa ole suurempi kuin 50 Yhdysvaltain dollaria (50,00 $) tai kokonaissummaa, jonka käyttäjä on maksanut Garminille Garmin-sivustojen minkä tahansa palvelun tai ominaisuuden käyttämisestä kahdentoista kuukauden aikana ennen ensimmäisen Garminille esitetyn vaateen päivämäärää.

Linkit muihin sivustoihin

Garmin-sivustoissa voi olla linkkejä muiden ylläpitämiin, kolmannen osapuolen sivustoihin. Kaikki tällaiset linkit on tarkoitettu ainoastaan lisäavuksi järjestelmän käytössä, eikä niitä ole tarkoitettu Garminin suosituksiksi kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Garmin ei vastaa linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä eikä anna mitään takuita kyseisten sivustojen sisällöstä, materiaalien tarkkuudesta tai kyseisten kolmansien osapuolten yksityisyyskäytännöistä. Käyttäjä siirtyy linkitettyyn kolmannen osapuolen sivustoon omalla vastuullaan.

Kolmansien osapuolten sovellukset

Garmin-sivustoista voi ehkä ladata kolmansien osapuolten kehittämiä sovelluksia. Garmin ei ole vastuussa niiden sisällöstä eikä toiminnoista eikä kyseisten kolmansien osapuolten yksityisyyskäytännöistä eikä myönnä niille mitään takuita. Käyttäjä lataa ja käyttää kyseisiä kolmansien osapuolten sovelluksia omalla vastuullaan.

Hyvitys

Käyttämällä Garminin sivustoa käyttäjä suostuu lain sallimissa puitteissa puolustamaan, vapauttamaan vastuusta ja pitämään syyttömänä Garminia ja sen työntekijöitä, johtajia ja edustajia koskien kaikkia vaateita, toimia tai vaatimuksia, mukaan lukien kohtuulliset lakitoimi- ja tilikulut, jotka liittyvät näiden käyttöehtojen tai lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien todelliseen tai oletettuun rikkomiseen.

Vientirajoitukset

Yhdysvaltain ja joidenkin muiden maiden hallinto rajoittaa tuotteiden ja tietojen vientiä. Käyttäjä suostuu toimimaan rajoitusten mukaisesti ja lupaa olla viemättä tai jälleenviemättä sisältöä maihin tai alueille, jotka on mainittu viennin hallintalaeissa. Lataamalla sisältöä käyttäjä ilmoittaa, ettei hänen asuinmaansa ole kieltänyt tällaista vientiä ja että hänen nimeään ei mainita Yhdysvaltain kauppa* ja teollisuusministeriön Table of Denial Orders -luettelossa tai valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa. Käyttäjä vastaa paikallisten tuonti-, vienti* ja jälleenvientilakien noudattamisesta sisällön yhteydessä.

Tekijänoikeuskäytäntö

Garmin kunnioittaa toisten osapuolten immateriaalioikeuksia. Garmin voi lakkauttaa harkintansa mukaan tai halutessaan sellaisten käyttäjien käyttäjätilit, jotka voivat loukata tai toistuvasti loukkaavat kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Voit lähettää Garminille ilmoituksen tekijänoikeusloukkauksesta, joka liittyy Garminin sivustoon, kuten käyttäjän lähettämiin tietoihin tai sisältöön, Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -säädöksen mukaisesti lähettämällä ilmoituksen tekijänoikeuksista vastaavalle edustajalle, jonka yhteystiedot ovat alla. Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot kirjallisesti:

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, joka on valtuutettu toimimaan oletettavasti loukatun yksinomaisen oikeuden haltijan puolesta.
 • Tiedot tekijänoikeuksin suojatusta työstä, jonka tekijänoikeuksia on oletettavasti loukattu, tai mikäli yksi ilmoitus kattaa useita yksittäisessä web-sivustossa olevia töitä, edustuksellinen luettelo näistä töistä.
 • Tiedot materiaalista, jonka oletetaan rikkovan tekijänoikeuksia tai aiheuttavan tekijänoikeusrikkomuksen ja jota ehdotetaan poistettavaksi tai jonka käyttö ehdotetaan estettäväksi, sekä kohtuullisessa määrin riittävät tiedot, joiden perusteella palveluntarjoaja voi paikantaa materiaalin.
 • Riittävät tiedot, joiden avulla palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä valituksen tekijään, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, jonka kautta valituksen tekijään voi ottaa yhteyttä.
 • Lausunto siitä, että valituksen tekijällä on riittävä syy uskoa, että materiaalin käyttäminen ilmoitetulla tavalla ei ole tekijänoikeuden haltijan tai sen edustajan sallimaa tai lain mukaista.
 • Lausunto, josta selviää, että ilmoituksen tiedot ovat totuudenmukaisia ja että valituksen tekijä on valtuutettu toimimaan valan velvoittamana sen yksinomaisen oikeuden haltijan puolesta, jonka tekijänoikeuksia on oletetusti loukattu.

Hyväksyt, että DMCA-ilmoitus ei ole välttämättä voimassa, mikäli jotakin edellä mainituista vaatimuksista ei ole noudatettu. Lisätietoja DMCA-ilmoituksista on säädöksessä 17 U.S.C. § 512.

Voit ottaa yhteyttä Garmin-edustajaan, joka vastaanottaa ilmoitukset oletetuista tekijänoikeusloukkauksista, seuraavasti:

Sähköposti: [email protected]

Posti:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Yleiset

Lukuun ottamatta sitä, mitä seuraavassa kappaleessa säädetään, kaikki Garmin-sivustoon ja näihin käyttöehtoihin liittyvät lakivaateet tulkitaan ja määritetään niiden Kansasin osavaltion lakien mukaan, jotka ovat sovellettavissa Kansasin osavaltiossa solmittuihin ja toteutettuihin sopimuksiin riippumatta mahdollisista ristiriidoista lakien periaatteiden kanssa. Käyttämällä Garminin sivustoa käyttäjä suostuu ottamaan yhteyttä Yhdysvaltain Kansasin alueoikeuteen tai mihin tahansa Kansasin osavaltion Johnsonin piirikunnassa sijaitsevaan oikeusistuimeen halutessaan ratkaista minkä tahansa kiistan, vaateen tai oikeustoimen, joka liittyy näihin käyttöehtoihin tai Garminin sivustojen käyttämiseen. Käyttäjä luopuu täten pysyvästi kaikissa lain sallimissa puitteissa kaikista vaatimuksista, joita hänellä voisi olla nyt tai myöhemmin järjestettävän käsittelyn oikeuspaikkaa kohtaan, ja kaikista vaatimuksista, joiden mukaan tällaisessa oikeusistuimessa käsiteltävät oikeustoimet on järjestetty epäasianmukaisessa oikeuspaikassa. Jos (a) käyttäjä ei ole Yhdysvaltain kansalainen, (b) käyttäjä ei asu Yhdysvalloissa, (c) käyttäjä ei käytä Garminin sivustoa Yhdysvalloista ja (d) käyttäjä on jonkin alla mainitun maan kansalainen, käyttäjä hyväksyy täten, että kaikkia näistä käyttöehdoista tai Garminin sivustojen käyttämisestä aiheutuvia kiistoja, vaateita tai oikeustoimia hallitaan alla määritettyjen lakien mukaisesti lakien ristiriitaisuusperiaatteista huolimatta ja käyttäjä sitoutuu täten pysyvästi noudattamaan alla määritetyissä valtiossa, osavaltiossa tai maassa sijaitsevien oikeusistuinten lainsäädäntöä.

Jos käyttäjä asuu jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä, Norjassa, Islannissa tai Australiassa, sovelletaan ja käytetään hänen asuinpaikkansa lakia ja oikeusistuimia.

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimus ei koske tätä sopimusta.

Valitus tai lisätietopyynnöt lähetetään palveluntarjoajalle kirjallisesti osoitteeseen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, puhelimitse numeroon (913) 397 8200 (ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään) tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Jos käyttäjä ei ole täysi-ikäinen asuinmaansa lakien mukaan, hänen on tutustuttava näihin käyttöehtoihin vanhemman tai huoltajan kanssa ja varmistettava, että kyseinen vanhempi tai huoltaja ymmärtää nämä käyttöehdot.