Skip navigation links
GARMIN TEKNOLOGIA

SUODATUS LUOKITTAIN

Terveystiede
Unen seuranta

Unen seuranta

Yhteensopivien Garmin-laitteiden edistynyt unen seuranta auttaa tulkitsemaan untasi useiden tekijöiden avulla1. Nukahtamis- ja heräämisajan kaltaisten perustietojen lisäksi voit nähdä, milloin olit hereillä ja miten pitkiä unen tärkeimmät vaiheet (kevyt, syvä, REM) olivat. Näet myös eri vaiheiden ajankohdat yön aikana.

Uniajat ja unen vaiheet tunnistetaan sykkeen, sykevaihtelun ja kehon liiketietojen avulla. Määrityksen aikana antamiasi ikätietoja ja tunnistettuja fysiologisia perustasoja käytetään unen seurannan analysointia ja sen luottavuuden parantamista varten.

Yhteensopivat Garmin-laitteet seuraavat myös hengitystahtiasi ja veresi happisaturaatiota (pulssioksimetri) yön aikana. Kun nämä tiedot lisätään unikaavioon, unesta voidaan muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva.

Unitiedot

Uni on tärkeää fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Säännöllinen ja riittävän laadukas uni edistää terveyttä, voi parantaa mielialaa, auttaa maksimoimaan harjoittelun hyödyt ja tarjoaa myös monia muita terveyshyötyjä.

Tutustu unitietoihisi ja kiinnitä huomiota muutoksiin ja suuntauksiin eri ajanjaksoina, jotta voit ymmärtää paremmin monimutkaista suhdetta päivällä tekemiesi asioiden ja yöunesi laadun välillä.

Yksittäiselle huonosti nukutulle yölle on helppo keksiä selityksiä, mutta pitkän aikavälin suuntausten tunnistaminen voi olla tehokas pysyvän muutoksen motivaattori. Ja kun kaikki sujuu hyvin, voit luottaa todisteisiin siitä, että olet oikeilla jäljillä.

Unipisteet

Tietyissä Garmin-laitteissa, joissa on edistynyt unen seuranta, on myös unipistetoiminto. Joka yö saatavat pisteet (0–100) voidaan yhdistää henkilökohtaisiin vinkkeihin, jotka perustuvat omiin aktiivisuus- ja elämäntyylitietoihisi. Vinkkejä näytetään, kun laite tunnistaa mahdollisuuden auttaa sinua ymmärtämään, miten päivittäisten stressitasojen, aktiivisuustapojen ja nukkumaanmenoaikojen kaltaiset tekijät ovat vaikuttaneet uneesi.

Unipisteiden laskeminen

Yölliset unipisteet lasketaan unen keston ja unen laatutekijöiden yhdistelmällä. Unen kestoa verrataan maailmanlaajuisesti hyväksyttyihin ikäperusteisiin suosituksiin2. Unen laatupisteet muodostuvat unen rakenteen, stressitietojen, yön aikana tapahtuneiden keskeytysten ja muiden tekijöiden yhdistelmästä3.

Unen rakenteella tarkoitetaan sitä, miten kauan kevyen unen, syvän unen ja REM-unen vaiheet kestävät ja miten eri vaiheet vaihtelevat yön aikana. Stressielementti on sykevaihtelun analyysi, jonka avulla tulkitaan autonomisen hermostosi sympaattisen ja parasympaattisen toiminnan välistä tasapainoa. Kun sykkeesi on alhainen ja sykevälivaihtelu on suurta normaaliin verrattuna, se on vahva osoitus parasympaattisen hermoston hallitsevuudesta. Tällöin kehosi palautuu/on palautumassa ja täydentää aktiivisesti päivän aikana kulutettuja voimavaroja.

Muita unipisteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat levottomuus, yli 5 minuuttia kestäneiden hereilläolojaksojen määrä ja hereillä oltu kokonaisaika.

Unen vaiheet

Unilaboratoriossa unen vaiheet tunnistetaan tietynlaisesta aivo- ja hermosolutoiminnasta. Tämä toiminta näkyy yleensä fysiologisesti sykkeen, sykevaihtelun ja hengitystavan muutoksina. Näiden fysiologisten muutosten tunnistaminen nukkuessasi auttaa univaiheiden tunnistamisessa unilaboratorion ulkopuolisissa tosielämän olosuhteissa.

Tutkimukset osoittavat, että jokaisella univaiheella on rooli henkisessä ja fyysisessä palautumisessa.

Kevyt uni (N1, N2)

Kevyt uni on unen ensimmäinen vaihe. Silmien liikkeet ja lihasten toiminta hidastuvat kevyen unen aikana kehosi valmistautuessa syvään uneen.

Syvä uni (N3)

Syvään uneen siirryttäessä silmät ja lihakset lakkaavat liikkumasta. Syke ja hengitys hidastuvat. Herääminen vaikeutuu ja olo tuntuu sekavalta, jos tämän vaiheen aikana herätetään. Syvällä unella uskotaan olevan lukemattomia terveyshyötyjä. Se auttaa esimerkiksi lihasten palautumisessa.

REM (Rapid Eye Movement) -uni

REM-unta pidetään unisyklin viimeisenä vaiheena. Unien näkeminen on yleistä REM-unen aikana. REM-univaiheet pitenevät tavallisesti yön mittaan. REM-unen uskotaan olevan vaihe, jossa aivoilla on mahdollisuus käsitellä ja ymmärtää tietoja. Se voi jopa liittyä uusien taitojen oppimiseen.

Hereillä

On yleensä parasta nukkua yhtäjaksoisesti koko yön siten, että hereilläoloaikaa on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

Liikepohjainen unen seuranta

Vanhemmat Garmin-laitteet ja laitteet, joissa ei ole integroitua rannesykkeen mittausta, käyttävät liikepohjaista unen seurantaa analysoidakseen kiihtyvyysmittarin havaitsemia ranteen tai kehon liikkeitä. Algoritmi huomioi myös vuorokaudenajan ja antaa perustietoja unesta. Se voi arvioida, oletko hereillä, kevyessä unessa vai syvemmässä unessa. Tarkkojen unen vaiheiden tunnistaminen ei ole kuitenkaan mahdollista näillä laitteilla.

Unen seurannan tuki

1Katso Garmin.com/ataccuracy
2”National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report”, Sleep Health, vol. Epub 2015 31. lokakuuta, s. 233–243, 2015.
3National Sleep Foundation, ”National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report”, Sleep Health, vol. 3, nro 1, s. 6–19.