Skip navigation links

ZÍSKEJTE DŮLEŽITÉ AKTUALIZACE NÁMOŘNÍCH MAP, KTERÉ VÁM POMOHOU PŘI PLAVBĚ

Když budete mít k dispozici nejnovější data námořních map Garmin Navionics+™ a Garmin Navionics Vision+™, můžete vyplout bez obav. Naši sadu kartografických podkladů denně vylepšujeme o nové údaje ze soukromých i veřejných zdrojů, speciálních průzkumů a upozornění pro námořníky, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace mimo jiné o pobřeží, hloubce, bodech zájmu na souši, bójkách, majácích nebo překážkách. Díky aplikaci ActiveCaptain® nebo Garmin Express™ je aktualizace námořních map jednoduchá.

Batymetrie

Hloubkové linie

Vrstvu hloubkových linií v HD kvalitě, s krokem 0,5m, neustále doplňujeme na základě milionů sonarových záznamů od majitelů lodí, jako jste vy. Z celého světa dostáváme nové příspěvky, které pak pečlivě integrujeme do stávajících dat a následně vydáváme v dalších aktualizacích, abychom zachytili proměnlivé podmínky na dnech moří, jezer a řek na místní úrovni.

Překrytí map

Překryvné vrstvy

Překryvné vrstvy Reliéfního stínování a Sonarových dat průběžně aktualizujeme na základě nových nebo lepších zdrojových dat, která získáváme a integrujeme do map. Díky tomu dokážeme průběžně zajišťovat rozšířené pokrytí a vyšší kvalitu dat.

Přístavy

Přístavy

Projděte si nové a aktualizované polohy kotvišť a konkrétní informace z přístavů – včetně telefonních čísel, adres a dostupného zařízení, jako jsou čerpací stanice, rampy a pohostinství – nebo údajů o hloubce v přístavu i kolem něj.

Chráněné a omezené oblasti

Chráněné a omezené oblasti

Z různých zdrojů shromažďujeme informace o chráněných mořských oblastech a přidáváme je do map, aby bylo pro majitele lodí snazší mít přehled o omezeních v blízkosti místa, kde se pohybujete. Jen tak mlžete lépe chránit sebe i své okolí.

Pobřeží

Pobřeží

Přírodní síly i stavební projekty, jako jsou přehrady, bagrování a přístavní výstavba, ovlivňují tvar mořských, jezerních i říčních břehů. Naše zkušené kartografické týmy pečlivě kontrolují a překreslují průběžné změny těchto prvků.

Jiné

Další data

Naše mapy nabízejí i další aktualizace, například opravené polohy viditelných a podvodních skal, přírodních útesů, míst vhodných pro rybolov, umělých útesů a dalších objektů.

JAK TO PROBÍHÁ