Skip navigation links

Zabezpečení dat ve společnosti Garmin

Společnost Garmin se snaží, aby její produkty, aplikace a webové stránky byly pro každého uživatele bezpečné. Zabezpečení dat je pro nás velmi důležité. Nabízíme vám základní informace o tom, jakým způsobem se společnost Garmin stará o bezpečnost dat.

Zásady zodpovědného zacházení s daty společnosti Garmin

Zabezpečení dat je pro společnost Garmin prioritou. Pokud se zabýváte kontrolou zabezpečení dat nebo jste zákazníkem společnosti Garmin a domníváte se, že jste narazili na bezpečnostní problém nebo slabinu, velmi oceníme, pokud nás budete o zjištěných skutečnostech zodpovědným způsobem informovat. Nesnažte se prosím bez oprávnění proniknout k datům a upravovat je a nenarušujte funkci našich produktů, aplikací nebo webů.

Pokud se domníváte, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás. Zašlete nám podrobný popis daného problému a uveďte e-mailovou adresu, na které bychom vás mohli zastihnout v případě potřeby dalších informací. Budeme se snažit vyřešit tuto záležitost co nejdříve. Pokud máte zájem, můžete si stáhnout náš veřejný klíč PGP a pomocí šifrovacího webu třetí strany zvýšit zabezpečení své zprávy.

Vaší snahy o zachování maximálního zabezpečení produktů, aplikací a webů Garmin si velmi vážíme. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří již problémy nahlásili.

Nahlásit bezpečnostní problém

Zobrazení, export nebo odstranění údajů

Zobrazte si informace, které Garmin uchovává o vašem účtu, registrovaných zařízeních, mobilních aplikacích a další. Máte možnost vyžádat si jejich kopii, nebo nás můžete vyzvat, abychom je smazali.

Spravovat data

Získání pomoci s produktem

Naši produktoví experti vám díky věcným odpovědím a řešením pomohou dát vše do pořádku.

Navštívit Centrum podpory

Často kladené otázky ohledně zabezpečení produktů Garmin

Jak se společnost Garmin snaží předcházet problémům zabezpečení a jak vzniklé problémy řeší?

Společnost Garmin má speciální tým vybavený celou řadou bezpečnostních nástrojů, s jejichž pomocí nepřetržitě sleduje případné hrozby a chrání před nimi. Bezpečnostní tým úzce spolupracuje s ostatními týmy společnosti Garmin a společně s nimi usiluje o maximální zabezpečení všech produktů, aplikací i webů. Tento tým také provádí pravidelnou údržbu serverů společnosti Garmin a aplikuje doporučené opravy a aktualizace operačního systému.

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Společnost Garmin používá řadu ochranných systémů, procesů a služeb, jejichž kombinace vytváří pevnou bariéru na ochranu vašich dat. Společnost Garmin svůj systém zabezpečení neustále kontroluje a snaží se ochranu vašich dat stále zlepšovat.

Mají k mým osobním údajům přístup třetí strany?

Prostudujte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde je uvedeno, za jakých podmínek mohou být vaše údaje sdíleny se třetími stranami.