Skip navigation links

Požadavky pro používání funkcí Detekce nehod a Asistence

Upozornění – Detekce nehod a Asistence jsou doplňkové funkce a NELZE na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Zařízení Garmin ani aplikace Garmin Connect nekontaktují tísňové služby vaším jménem.

Pokud je zjištěna nehoda nebo ze zařízení požádáte o asistenci, služba Garmin Connect odešle vaše jméno a polohu vašim nouzovým kontaktům. Vaše poloha je určena pomocí GPS, GPS přijímač musí být v průběhu aktivity zapnutý. Nouzové kontakty lze nastavit v aplikaci Garmin Connect.

Požadavky:

  1. Zařízení Garmin je zapnuté a připojené ke smartphonu a aplikaci Garmin Connect Mobile technologií Bluetooth.
  2. Na zařízení Garmin je aktivní funkce GPS.
  3. Smartphone má signál a je připojen v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
  4. Telefon s nouzovými kontakty může přijímat textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv) nebo e-maily.