Skip navigation links
TECHNOLOGIE GARMIN

FILTRUJTE PODLE KATEGORIE

Zdravotní funkce
Sledování zatížení organizmu

Sledování zatížení organizmu

Stres je přirozenou reakcí těla na životní výzvy a okolní prostředí. Jde o mimořádný fyziologický stav, jehož účelem je připravit vás na rychlou reakci na jakékoli bezprostřední události. Celodenní sledování zatížení organizmu na chytrých hodinkách Garmin je založeno na uznávaných a vědecky prověřených poznatcích o vašem vegetativním nervovém systému (VNS)1 a najdete jej pod funkcí Stress Score.

Algoritmus Firstbeat Analytics odhaduje úroveň zátěže (v rozmezí hodnot 0–100) primárně na základě kombinace údajů o srdečním tepu (ST) a variabilitě srdečního tepu (VST). Tyto údaje zaznamenává optický snímač srdečního tepu umístěný na zadní straně hodinek.

Vegetetivní nervový systém (VNS) můžeme rozdělit na dvě části: sympatikus a parasympatikus. Tyto dvě části regulují vaše fyziologické systémy tak, aby byly v maximální možné míře schopny reagovat na aktuální nebo očekávané podněty. Sympatikus pracuje, když je čas na akci. Pulz se zrychlí, krevní cévy se rozšíří, přeruší se trávení a vyplavuje se adrenalin. Někdy se tomu říká reakce „bojuj nebo uteč“. V klidnějších časech převládá parasympatikus, kdy se tělo dostává do stavu odpočinku a trávení. V této době tělo regeneruje a doplňuje zdroje vyčerpané v náročnějším období.

Obzvláště důležitou příležitostí k regeneraci vašeho těla je spánek a jak se dá předpokládat, parasympatická část VNS je typicky nejaktivnější právě během spánku.

Zařízení Garmin neměří úroveň zatížení organizmu během fyzické aktivity, protože samotné vypětí plynoucí z aktivity lze považovat za stresovou záležitost. Vliv fyzické aktivity je možné lépe měřit a vyhodnocovat jinými způsoby. Mluvený projev na veřejnosti i vyběhnutí schodů vám dokáže řádně zvýšit tep, ale příčiny jsou velmi odlišné.

Pravidelné nošení chytrých Garmin hodinek zlepšuje přesnost poskytovaných dat

Vaše fyziologické parametry i reakce těla na stresové faktory jsou unikátní. Proto je analytický systém používaný pro monitorování úrovně stresu navržen tak, aby rozpoznával vaše osobní reakce a přizpůsoboval se jim. Kvalitu získaných dat můžete vylepšit tím, že budete nosit své zařízení co nejčastěji. Zvláště důležité je nošení během spánku, protože tehdy je úroveň zatížení organizmu typicky nejnižší. Lze pak lépe pochopit úplný rozsah stavů stresu a uvolnění, které prožíváte.

Informace o prožívaném stresu lze ale získat i na základě občasného nošení. Podrobnosti a konkrétní úrovně ale mohou ale vykazovat více nepřesností pro vaši osobu, než by tomu bylo v případě častějšího používání.

Celodenní sledování stresu může mít smysl

Údaje o stresu odhalují vaše fyziologické stavy během dne a kopírují aktivitu VNS, protože tento systém na pozadí reguluje odezvu vašeho těla.

Zařízení Garmin můžete nakonfigurovat tak, aby vás upozornilo, když bude vaše hladina stresu neobvykle vysoká. Upozornění vám doporučí, abyste si na chvíli odpočinuli, a zařízení vás vyzve k zahájení řízeného dechového cvičení s použitím odpočtu relaxačního dýchání.

Když úroveň stresu překročí 25, sloupce v grafu stresu na vašem zařízení nebo v aplikaci Garmin Connect™ budou mít oranžovou barvu. Při úrovni stresu nižší než 25 se graf zobrazuje modře. Toto barevné odlišení pomáhá rychleji a lépe pochopit reakce vašeho organizmu.

Okolo úrovně 25 je aktivita sympatiku (stres: bojuj nebo uteč) a parasympatiku (regenerace: odpočinek a trávení) VNS přibližně v rovnováze. Při vyšších úrovních (25–100) převládá aktivita sympatiku a tělo se připravuje na akci. Nižší úrovně (0–25) znamenají, že je z obou systémů aktivnější parasympatikus.

Co vám údaje o stresu neřeknou je, proč k těmto stavům dochází. Proto je důležité pozorněji sledovat stresové faktory ve vašem životě a způsoby, jakým vaše tělo reaguje. Tak můžete vytěžit maximum z údajů o stresu shromažďovaných zařízením Garmin a hledat účinné strategie pro zvládání stresu.

Zvýšené úrovně stresu mohou být spojeny například s prací pod tlakem, neobvyklou situací nebo něčím tak jednoduchým, jako je agresivní řidič na silnici. Příčina ale může spočívat i ve šťastnějších událostech, jako je vzrušení z nové práce, rozechvění z prvního rande nebo tréma, kterou pociťuje běžec ráno před důležitým závodem. Mějte na paměti, že úrovně stresu nad normálem může způsobit i příliš velká námaha, užívání stimulantů, špatná výživa nebo nemoc.
Ve funkci Stress Score můžete také sledovat zatížení organizmu po tréninku nebo závodu a jeho postupnou regeneraci, která se projeví postupným snižováním hodnoty Stress Score..

Ať už prožíváte stres z jakéhokoliv důvodu, klíčem ke zdravému a vyváženému životnímu stylu je kompenzovat vyčerpávající prožitky chvílemi uvolnění a kvalitním spánkem. Vzájemný poměr míry zatížení a regenerace velmi jednoduše zobrazuje funkce Body Battery.

Sledování stresu v aplikaci na telefonu

1Firstbeat Analytics, "Stress and Recovery Analysis Method Based on 24-hr Heart Rate Variability," Jyväskylä, Finland, 2015.