Skip navigation links
TECHNOLOGIE GARMIN

FILTRUJTE PODLE KATEGORIE

Zdravotní funkce
Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetr

Buňky ve vašem těle potřebují pro správné fungování kyslík. Ten se získává z okolního vzduchu a jeho dopravu do buněk zajišťuje oběhový systém skládající se ze srdce, plic, žilního systému a krve.

Kyslík se získává ze vzduchu přivedeného do plic při nádechu. Tam se smísí s přivedenou krví, kterou srdce s každým úderem rozvádí do celého těla. Pulzní oxymetr měří, kolik kyslíku (v porovnání s maximální kapacitou) se nachází v krevním řečišti cirkulujícím v těle.

Když si představíte krev jako vlak a kyslík jako cestující v takovém vlaku, říká pulzní oxymetr, jak vysoká je obsazenost vlaku vzhledem k maximální kapacitě. Když jsou všechna sedadla ve vlaku obsazena cestujícími, je vlak vytížený na 100 % kapacity.

Vybrané hodinky Garmin používají kombinaci červeného a infračerveného světla v optickém snímači na zadní straně hodinek a odhadují procento okysličené krve (periferní saturace kyslíkem, SpO2%) ve vašem krevním řečišti. Obecně by měla být tato hodnota ve většině času na úrovni 95 % nebo vyšší, ale může být ovlivněna nadmořskou výškou, aktivitou nebo zdravím jedince. Podle institutu Mayo Clinic jsou hodnoty pod 90 % považovány za nízké.

Zařízení není určeno pro lékařské účely. Případné otázky ohledně hodnot pulzní oxymetrie konzultujte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotníkem. Pulzní oxymetr není dostupný v produktech Garmin ve všech zemích.

Údaje o pulzní oxymetrii v telefonní aplikaci