Skip navigation links
TECHNOLOGIE GARMIN

FILTRUJTE PODLE KATEGORIE

Zdravotní funkce
Funkce Body Battery™

Funkce Body Battery™

Funkce Body Battery v hodinkách Garmin je navržena tak, aby vám poskytla přehled o vyvážení zátěže a regenerace vašeho organizmu. Pomocí funkce můžete pochopit, kdy váš organizmus čerpá a ztrácí energii, jak dlouho by měl trvat váš spánek nebo odpočinek a jaké činnosti vás zbytečně vyčerpávají. Pokud pravidelně trénujete, může vám funkce napovědět, kdy je možné absolvovat náročný trénink a naopak, kdy je lepší zvolnit nebo trénink dokonce odložit.

Trénink nebo fyzická aktivita, stres či zátěž organizmu, odpočinek a spánek: každá z těchto aktivit nějakým způsobem ovlivňuje vaši tělesnou energii. Aktuální množství tělesné energie pak má vliv na schopnost absolvovat trénink, soustředit se, čelit pracovnímu zatížení nebo přizpůsobovat se prostředí. Funkce Body Battery využívá celodenního měření srdečního tepu a jeho variability a algoritmu Firstbeat Analytics. Výsledkem funkce je jednoduchá, lehce srozumitelná hodnota úrovně tělesné energie ve vašem těle.

Zkuste se na funkci Body Battery zaměřit a pochopte, co růst a pokles vaší tělesné energie ovlivňuje a přizpůsobte tomu svůj životní styl. Pochopíte, jak vaše tělo reaguje na nadměrný trénink bez dostatečného odpočinku, jaký vliv má krátký a nekvalitní spánek, nadměrná večerní konzumace jídla a pití nebo blížící se viróza. Pokud funkci pochopíte a budete využívat své zdroje s rozmyslem, budete možná překvapeni, jak jednoduché to je a jak velký to má vliv na váš sportovní výkon.

Spánek dobíjí vaši tělesnou baterii

Odpočinek je nejdůležitější část tréninku, moudré motto, které je dobré mít neustále na paměti. Odpočinek a regenerace organizmu probíhá v době, kdy je minimální zatížení organizmu (na Garmin hodinkách je to období s nízkou hodnotou funkce Stress Score).

Během dne mohou vaši energii dobít chvíle klidu a relaxace nebo krátký spánek. Nezapomínejte ale, že hlavním zdrojem energie a zázračným elixírem je kvalitní spánek. Nelze obejít skutečnost, že spánek je nejcennějším obdobím pro regeneraci našeho těla. Podle toho se spánkem také zacházejte.

Z hlediska regenerace se kvalitní spánek vyznačuje zvýšenou variabilitou srdečního tepu (HRV), tedy mírnou nepravidelnost v délce intervalu mezi po sobě jdoucími tepy srdce1. Jde o normální a zdravý proces. Odborníci říkají, že jsou aktívní neurony, které zklidňují srdeční tep (parasympatikus) a převládají nad neurony, které zvyšují tep a připravují organizmus na tělesnou zátěž (sympatikus).

Sledování délky a kvality spánku a jeho vlivu na zvýšení hodnoty Body Battery, případně změna spánkových zvyklostí vám mohou výrazně pomoci načerpat energii na maximum na začátku každého dne.

Trénink a stres vybíjejí vaše baterie

Nároky kladené na organizmus během dne vyčerpávají jeho tělesné zdroje. Tato skutečnost se promítá i do úbytku hodnoty funkce Body Battery. Největší vliv má trénink nebo obecně fyzická aktivita. Představte si, že absolvujete náročný trénink, vaše tělo se unaví a ztratí svoji energii. Pro opakování tréninku je potřeba regenerace/odpočinek. Na úbytek energie má ale vliv také obecné zatížení organizmu - stres.

Co si představujeme pod pojmem stres? Stres je stav rozrušení. Jde o přirozenou a zdravou reakci organizmu na výzvy a změny prostředí. Jde o mimořádný fyziologický stav spojený s aktivací neuronů, které zvyšují srdeční tep a připravují organizmus na zátěž (sympatikus). Tento stav lze zjistit i z měření srdečního tepu. Proto u většiny hodinek značky Garmin měříme srdeční tep a hodnoty zatížení organizmu (Stress Score) průběžně během celého dne.

Stres je považován za špatný, protože špatné zkušenosti prostě bývají stresující. Uvíznutí v zácpě, stíhání blížícího se termínu nebo každodení kličkování v náročných profesionálních vztazích – to vše jsou negativní emocionální zážitky, které typicky vyvolávají odezvu vašeho těla. I šťastnější chvíle ale mohou spouštět stresovou reakci. Nadšení, vzrušení a očekávání jsou rovněž emocionální stavy, které zvyšují úroveň stresu v těle.

Dá se říct, že radostné očekávání dovolené je určitě příjemnější než úzkostný pocit před náročnou zkouškou, ale z fyziologického hlediska je obojí vyčerpávající a vyžaduje kompenzaci v podobě přiměřené regenerace. Sledování hodnot funkcí Body Battery a Stress Score vám pomůže těmto procesům porozumnět a přemýšlet nad vyvážením ztráty tělesné energie a její regenerací. Ne vždy je možné se stresovým situacím vyhnout, je ale možné ovlivnit, jakým způsobem stresové situace vykompenzujete odpovídajícím odpočinkem a regenerací. A funkce Garmin hodinek vám v tom mohou výrazně pomoci.

Vztah kondice a funkce Body Battery

Je důležité si uvědomit, jaký vliv může mít úroveň vaší kondice na hodnoty funkce Body Battery. Pro plné pochopení tohoto vztahu je důležité pochopit rozdíl mezi fyzickou aktivitou (tj. tréninkem nebo cvičením) a kondicí. Trénink a kondice spolu úzce souvisí, ale trénink hodnotu Body Battery snižuje, kondice naopak pomáhá hodnotu Body Battery udržet na vyšší hodnotě. Stejně těžký trénink u jedince s vyšší kondicí sníží hodnotu Body Battery méně, než u jedince s nižší kondicí.

Úroveň kondice lze změřit a vyjádřit pomocí parametru VO2 Max. Hodnotu VO2 Max dokáže změřit a zaznamenat většina Garmin hodinek. Nejlepším způsobem pro zlepšení kondice a zvýšení hodnoty VO2 Max je pravidelný, rozmanitý trénink na všech úrovních zátěže.

Cvičení odčerpává energii z Body Battery podle intenzity vynaložené námahy. Aktivita s vyšší intenzitou odčerpává energii z Body Battery rychleji než aktivita s nižší intenzitou. Ale čím lepší máte kondici, tím menší účinky má cvičení na vaše tělo. S vyšší kondicí se současně zlepšuje vaše odolnost.

Jinými slovy: lepší kondice s sebou nese lepší schopnost zvládat stres a provádět větší objem cvičení bez úplného vyčerpání. Tato skutečnost je zohledněna ve zpětné vazbě funkce Body Battery.

Body Battery a duševní zdraví

Protože mozek je součástí těla, schopnosti myslet, soustředit se, řešit problémy, ovládat emoce a vědět si rady jsou do značné míry propojeny s vaším fyziologickým stavem.

Když jste dobře odpočinutí a Body Battery hlásí plný stav, vaše mentální schopnosti jsou logicky lepší. Pokud se cítíte fyzicky svěží a mentálně čilí, máte větší chuť pustit se do práce.

Možná vás také bude zajímat, že sebekontrola a schopnost odložit uspokojení jsou psychology stále častěji považovány za vyčerpatelné zdroje. Obojí je silným předpokladem úspěchu v mnoha oblastech života. Nesouhlasíte s tím, že při nízké hladině energie je pravděpodobnější, že uděláte chybu nebo špatné rozhodnutí?

Nejde však jen o to, abyste si udělali domácí úkoly, řešili projekty v práci nebo drželi dietu. Sportovní psychologové a statistici pracující s profesionálními sportovci běžně potvrzují, že naše schopnost rychle myslet a chytře hrát se snižuje s tím, jak se v průběhu zápasu nebo dlouhého utkání dostavuje únava.

Je nízký stav Body Battery důvod k obavám?

Život je plný vzestupů, pádů a překvapení.Málokdy máte plnou kontrolu nad výzvami, které se před vámi objeví. Vždy bude nějaké období, kdy je třeba udělat práci i přesto, že máte málo energie. Někdy prostě musíte zatnout zuby a jít, ale žít s dlouhodobě vybitými bateriemi může vést k řadě zdravotních problémů.

Lze tedy říci, že pokud vybijete svou baterii bez dostatečné regenerace občas, není důvod k panice. Zejména když přesně více, co danou situaci způsobilo. Pokouší se o vás nemoc? Špatně jste se v noci vyspali? Snažíte se stihnout termín? Tyto okolnosti pominou a brzy se zase dáte dopořádku. Pokud ale máte málo energie dlouhodobě, bylo by dobré se zamyslet, jak to zlepšit. A funkce Body Battery vám s tím může pomoci.

Ve vědění je síla a je dobré vědět, že nedostatek energie neznamená, že nemůžete cvičit. Možná budete mít problém trénink dokončit, ale pravděpodobně to zvládnete. Ale to, že to zvládnete, neznamená, že musíte. Zápornou stránkou náročného cvičení při nedostatku energie je, že z dlouhodobého hlediska se vynaložené úsilí nakonec může obrátit proti vám. Někdy je proto lepší trénink vypustit nebo v závislosti na stavu Body Battery snížit předem jeho intenzitu či délku.

Mějte na paměti, že v situaci, když jste vyčerpaní, nevyspaní nebo prožíváte velký stres, není tělo často schopné využít trénink a vytěžit z něj maximální užitek. Absolvovat intenzívní trénink proto v takové situaci nedává smysl a je lepší s intenzívním tréninkem počkat na chvíli, kdy trénink přinese svůj očekávaný efekt - zvýšení kondice, síly nebo vytrvalosti. Častou chybou výkonnostních sportovců je, že trénují příliš často a příliš intenzivně. V některých situacích bývá málo více a takové situace může funkce Body Battery pomoci odhalit.

Funkce Body Battery™

1E. Vanoli, P. B. Adamson, Ba-Lin, G. D. Pinna, R. Lazzara and W. Orr, “Heart Rate Variability During Specific Sleep Stages,” American Heart Association: Circulation, vol. 91, no. 7, p. 1918–1922, 1995.