Skip navigation links
TECHNOLOGIE GARMIN

ZDRAVOTNÍ FUNKCE

Udržování zdravého životního stylu může být náročné, ale odměna stojí za to. Existuje stále více poznatků dokládajících vztah mezi spánkovými návyky, mírou fyzické aktivity a duševním zdravím. Americká kardiologická asociace American Heart Association uvádí, že zlepšování kondice pomáhá snížit pravděpodobnost propuknutí rakoviny, obezity, vysokého krevního tlaku a celé řady zdravotních stavů. Pilíře zdravého životního stylu jsou obecně známé. Přesto je vaše cesta ke zdraví velmi individuální záležitostí.

Funkce monitorování zdraví a zdravotní funkce v chytrých hodinkách Garmin mohou být skvělou motivací a podporou ve vašem úsilí zlepšit a udržet si zdraví1. Informace obsažené na těchto stránkách nelze považovat za lékařské rady. Jejich cílem je představit vám zdravotní údaje, které chytré hodinky shromažďují, vysvětlit je a ukázat způsob jejich využití pro zlepšení životního stylu.