Motýlek, znak, prsa, kraul…

Lodě, voda a plavání patří odpradávna k sobě. Někdo plave pro osvěžení v horkých dnech, jiný bere plavání jako fitness aktivitu. Druhou skupinu by mohlo zajímat, jak se dá plavání změřit a zaznamenat pomocí moderních chytrých hodinek.

Plavání, na rozdíl od běhu nebo jízdy na kole, patří mezi sporty, které nikdy nebylo snadné změřit a zaznamenat. Přibližně před deseti lety se na trhu začaly objevovat hodinky, které plavání poprvé dokázaly měřit. Nejprve v bazénu a později pomocí GPS ve volné přírodě. I přesto, že za deset let vývoj hodinek pokročil mílovými kroky, principy a možnosti měření plavání jsou v podstatě stále stejné. Mnoho modelů hodinek dnes nabízí možnost měření plavání v bazénu, ale jen některé možnost měření plavání v přírodě nebo chcete-li ve volné vodě. Proč? Pokusíme se to vysvětlit v následujících odstavcích.

Plavání v bazénu

Zatímco pro měření outdoorových sportů dnešní hodinky používají v drtivé většině případů satelitní GPS signál, pro plavání v bazénu si hodinky vystačí s využitím vestavěných akcelerometrů. Akcelerometr je čidlo, které je v hodinkách a dokáže velice jemně snímat a vyhodnocovat pohyb ruky. Hodinkám stačí před plaváním zadat délku bazénu a hodinky zařídí vše ostatní. Jsou schopné detekovat otočku na kraji bazénu a automaticky počítat nejen uplavané délky, ale i rozpoznat plavecký způsob (kraul, znak, prsa, motýlek) a počítat například záběry ruky nebo efektivitu plaveckého stylu. Všechna měřená data hodinky zaznamenají a pro ambiciózní sportovce je pak plavání mnohem zajímavější. V záznamech je vidět kolik jste uplavali, jak rychle a případně i zlepšení nebo zhoršení v průběhu času. Jediné, co hodinky nemají rády, je plavání v plném bazénu, kdy se plavání přerušuje při vyhýbání se ostatním plavcům. Hodinky v takovém případě ztrácí přesnost a jednu délku pak dokážou změřit několikrát.

Plavání v přírodě

Změřit uplavanou vzdálenost v moři nebo na jezeře je oproti bazénu mnohem složitější. Hodinky se nemohou spoléhat na délku bazénu a musí využít satelitní GPS signál. Satelitní GPS signál je ale velmi slabý a neproniká vodou. Dají se tak měřit jen ty plavecké způsoby, při kterých se ruka pravidelně vynořuje z vody a často se uvádí především kraul. U kraulu hodinky vyčkávají na moment, kdy se ruka vynoří a během krátkého okamžiku se snaží vypočítat pozici plavce. Ne při každém vynoření ruky se to podaří a hodinky proto pečlivě filtrují jednotlivé výpočty a snaží se využít jen ty, které nemají podstatné nepřesnosti. I přes složitý výpočet je měření poměrně přesné a poskytuje dobré výsledky. Obecně jsou výsledky lepší, pokud plavete delší úsek rovně, než když se točíte dokola v malé zátoce. Popsané GPS měření totiž časté změny směru nemusí být schopné zaznamenat.
Pokud plavete prsa, a přesto byste stáli o záznam plavání, můžete ruku čas od času vynořit nad hladinu nebo hodinky umístit pod plaveckou čepici tak, jak se to dělávalo v době, kdy neexistovaly hodinky s měřením plavání.

Jaké hodinky na plavání vybrat?

Pro „bazénové“ plavce je výběr jednodušší a cenově dostupnější. Měření plavání v bazénu podporují například sportovní Garmin Forerunner® 55, všestranné Venu®Sq 2 nebo elegantní vívoactive® 4. Pro plavání v přírodě je potřeba sáhnout na dokonalejší a dražší modely. Mezi takové patří například odolný Garmin Instinct®, sportovně všestranný Forerunner® 945 nebo například jachtařský model Garmin quatix® 7X. Levnější variantou mohou být přímo plavecké Garmin Swim™ 2.