Yksityisyystiedote

TRUSTe European Safe Harbor -sertifikaatti

Päivitetty viimeksi: 11.1.2016

Garmin arvostaa yksityisyyttäsi. Olemme kehittäneet tämän yksityisyystiedotteen, jotta tiedät, miten keräämme, käytämme, ilmoitamme, siirrämme ja säilytämme käyttäjien tietoja. Tutustu yksityisyyskäytäntöihimme lukemalla tämä yksityisyystiedote.

Tässä yksityisyystiedotteessa kuvataan, miten Garmin käsittelee tähän yksityisyystiedotteeseen viittaavista sivustoista sekä joistakin tuotteistamme ja sovelluksistamme kerättyjä tietoja. Lisäksi tiettyjen tuotteidemme ja sovellustemme käyttäjille toimitetaan erityinen, juuri kyseistä tuotetta tai palvelua koskeva yksityisyystiedote, joka täydentää tätä yksityisyystiedotetta ja on luettava tämän yksityisyystiedotteen yhteydessä.

1. TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÄMINEN

A. Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, josta voi tunnistaa yksittäisen käyttäjän. Kun käyttäjä luo tilin Garmin-sivustossa, rekisteröi tuotteita, ostaa tai muutoin hankkii karttapäivityksen tai tuotteen Garminin sivustosta, tilaa uutiskirjeen, osallistuu kampanjoihin tai ottaa yhteyden tuotetukeemme, saatamme kerätä monenlaisia henkilötietoja, kuten tilanteen mukaan käyttäjän nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maksukortin tiedot. Garmin International Inc. saattaa kerätä ja säilyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja Yhdysvalloissa. Jos et asu Yhdysvalloissa, huomioi että Yhdysvaltain tietojen suojausta ja yksityisyyttä koskevat lait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin asuinmaasi lait.

Voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Viestintä Saatamme olla yhteydessä käyttäjään esimerkiksi käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, käyttäjän tiliin, tapahtumiin, tuotteisiin tai sovelluksiin liittyvien tärkeiden tietojen ilmoittamiseksi sekä (sovellettavien lakien ja jäljempänä kappaleessa 6 kuvattujen käyttäjän käytettävissä olevien vaihtoehtojen mukaan) tuote- ja sovellustarjouksiin sekä -kampanjoihin liittyvien tietojen lähettämiseksi.
 2. Asiakastuki Kun käyttäjä on yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti, saatamme kerätä tilanteeseen liittyviä henkilötietoja, kuten käyttäjän nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja toivomuksen yhteydenottotavasta, tietoja käyttäjän omistamista Garmin-tuotteista, kuten niiden sarjanumerot ja ostopäivät sekä mahdolliset tapahtumalokit, joiden avulla voidaan ratkaista tuotteen tai sovelluksen suorituskykyyn liittyviä ongelmia, sekä tietoja tuki- tai palveluongelmasta. Käytämme näitä tietoja asiakas- ja tuotetuen toimittamiseen.
 3. Ostokset Jos käyttäjä ilmoittaa maksukorttinsa tiedot Garminin sivustossa tai suoraan Garmin-tuotteesta, Garmin käyttää maksukortin tietoja ja niihin liittyviä maksu- ja tilitietoja sekä tarvittaessa käyttäjän nimeä ja postiosoitetta ostosten toimittamiseen tai tarvittaessa toistuvien maksujen keräämiseen.
 4. Kampanjat Jos käyttäjä osallistuu arvontaan, kilpailuun tai vastaavaan kampanjaan, saatamme käyttää käyttäjän ilmoittamia tietoja kampanjoissa. Mikäli kyseisen kampanjan henkilötietojen käsittelyä koskevat käyttöehdot ovat ristiriidassa tämän yksityisyystiedotteen kanssa, sovelletaan kampanjan käyttöehtoja.
 5. Vierailijoiden julkaisemat tiedot Jotkin Garminin sivustot saattavat sisältää palveluja (kuten keskustelupalstoja, foorumeita, chat-toimintoja ja blogeja), joissa käyttäjät voivat julkaista tietoja ja materiaaleja. Huomioi, että kaikki kyseisissä palveluissa tai muuten sivustossa julkaistut käyttäjien tiedot saattavat muuttua julkisiksi ja saattavat olla sivustojen käyttäjien ja suuren yleisön käytettävissä. Kehotamme käyttäjiä harkitsemaan tarkasti henkilötietojen tai minkä tahansa tietojen julkaisemista sivustoissamme. EMME VASTAA HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ON ILMOITTANUT NIITÄ VAPAAEHTOISESTI SIVUSTOISSA.
 6. Yrityksen käyttö Garmin saattaa käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja (a) sisäisiin tilastointi-, markkinointi- tai toimintatarkoituksiinsa, kuten luotaessa myyntiraportteja ja mitattaessa asiakkaiden väestötietoja, kiinnostusta, ostokäyttäytymistä ja muita trendejä, (b) tämän yksityisyystiedotteen muutosten ilmoittamiseen ja (c) mahdollisiin muihin tarkoituksiin, joista käyttäjälle ilmoitetaan erikseen keräysajankohtana, muulla tässä yksityisyystiedotteessa määritetyllä tavalla tai lain, säännön, säädöksen, oikeushaasteen tai muun oikeusprosessin mukaan.

B. Muut tiedot

Muita tietoja ovat tiedot, joista ei voi tunnistaa käyttäjän henkilöllisyyttä tai jotka eivät liity suoraan yksittäisiin henkilöihin, kuten selain- ja laitetiedot, sovellusten käyttötiedot, evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, väestötiedot ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot sekä kootut tiedot. Huomioi, että saatamme käyttää ja ilmoittaa muita tietoja mihin tahansa tarkoituksiin, ellei sovellettava laki toisin edellytä. Jos meidän on kohdeltava muita tietoja henkilötietoina sovellettavan lain mukaan, saatamme käyttää niitä edellä kuvatun mukaisesti henkilötietoina. Joissakin tapauksissa saatamme yhdistää muita tietoja henkilötietoihin. Jos yhdistämme muita tietoja henkilötietoihin, kohtelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina niin kauan kuin tietoja käytetään yhdistettyinä. Esimerkkejä muista tiedoista:

 1. Sijaintitiedot Jos käyttäjä päättää käyttää sijaintiperustaisia palveluja, kuten sääpalvelua, elokuvien alkamisaikatietoja, liikennetietoja, polttoainehintoja ja paikallisia tapahtumia koskevia tietoja Garmin-sovelluksessaan tai -laitteessaan, laitteen fyysistä sijaintia käytetään sijaintiperustaisten palvelujen toimittamiseen. Sijaintitiedot kerätään nimettömästi muodossa, josta ei voi tunnistaa käyttäjää. Jos käyttäjä antaa luvan käyttäessään Garmin-navigaattoria tai -navigointisovellusta, Garmin kerää ja lataa laitteesta tietoja, kuten sijainnin, nopeuden ja suunnan. Nämä tiedot yhdistetään muiden luvan antaneiden käyttäjien laitteista kerättyihin tietoihin liikennetietojen ja muun Garminin tai sisällöntoimittajien toimittaman sisällön laadun parantamiseksi. Mikäli käyttäjä antaa suostumuksensa, Garmin saattaa jakaa tai myydä näitä tietoja myös kolmansille osapuolille. Tiedot jaetaan ja myydään nimettöminä muodossa, josta yksittäisiä käyttäjiä ei voi tunnistaa.
 2. Mainostapahtumalokit Jos käyttäjä käyttää sovelluksia, kuten liikennetietoja, ja muuta sisältöä, joka sisältää mainoksia, saatamme kerätä tietoja esimerkiksi näytetyistä mainoksista, niiden napsautustiheydestä ja niihin liittyvien toimintojen (kuten etusetelin tallennus tai soittaminen mainokseen liittyvään sijaintiin tai reitin muodostaminen siihen) käyttämistiheydestä, jotta mainosten tarjoajat pystyvät tarjoamaan käyttäjille heitä kiinnostavaa sisältöä ja mainontaa. Tiedot kerätään ja jaetaan asianmukaisten kumppaneiden kanssa nimettömästi tavalla, josta ei voi tunnistaa käyttäjää.
 3. Suoritukset ja suoritustiedot Joissakin Garminin sivustoissa ja mobiilisovelluksissa (kuten Garmin Connect ja Garmin Connect Mobile) voi ladata Garmin-laitteesta suorituksia (kuten juoksu- ja kävelylenkkejä, uintimatkoja, vaelluksia, geokätköjä ja seikkailuja) ja suoritustietoja (kuten askeleita, sijainteja, matkoja, tahteja, suoritusaikoja, kulutettuja kaloreita ja unitietoja) vapaaehtoisesti. Käyttäjä voi hallita näiden suoritusten ja suoritustietojen näkyvyyttä kyseisten sivustojen ja sovellusten yksityisyysasetuksista. Garmin voi käyttää ladattuja suoritustietoja nimettömässä koontimuodossa, josta ei voi tunnistaa käyttäjää, tuotteidensa ja sovellustensa laadun parantamiseksi. Jos käyttäjä antaa kysyttäessä luvan jakaa laitteesta kerättyjä nimettömiä tietoja, Garmin saattaa jakaa suoritustietoja strategisten kumppanien kanssa nimettömässä muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa, kyseisten strategisten kumppanien tuotteiden ja sovellusten laadun parantamiseksi. Garmin ei siirrä eikä myy käyttäjän suoritustietoja millekään muulle osapuolelle ilmoittamatta asiasta käyttäjälle ja pyytämättä käyttäjän lupaa.
 4. Insights-tiedot Jos käyttäjällä on Garmin Connect -tili, jolle käyttäjä lataa suoritustietoja (esimerkiksi askelista, sijainnista, matkasta, tahdista, suoritusajasta, kulutetuista kaloreista, sykkeestä ja unesta) Garmin-laitteesta, Garmin Connect -tilillä saattaa näkyä Insights-osa, joka sisältää tietoja ja linkkejä kolmannen osapuolen artikkeleihin, jotka voivat koskea käyttäjää hänen suoritustietojensa perusteella (artikkelit voivat koskea esimerkiksi riittävän suoritusajan saavuttamisen eduista, jos käyttäjä ei suoritustietojen mukaan näytä saavan riittävästi suoritusaikaa). Käyttäjä voi lopettaa Insights-tietojen vastaanottamisen Garmin Connect -tilillään noudattamalla vastaavia ohjeita Garmin Connect -palvelussa.
 5. Palvelinten lokitiedot Me ja palveluntarjoajamme käytämme palvelinten lokitietoja esimerkiksi sivuston käyttötason laskemiseen, Garmin’in palvelinten vianmääritykseen ja Garmin’in sivustojen ylläpitoon. Nämä palvelinlokit saattavat sisältää tietoja, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, selaimen kieli, pyynnön päiväys ja kellonaika, sivuston käyttämisen kellonajat ja katsotut web-sivut. IP-osoitteiden kerääminen on perustoimintaa internetissä, ja monissa sivustoissa se tapahtuu automaattisesti. Huomioi, että käsittelemme IP-osoitteita, palvelinlokitiedostoja ja niihin liittyviä tietoja muina tietoina, ellei sovellettava laki velvoita meitä käsittelemään kyseisiä tietoja henkilötietoina.
 6. Evästeet ja muut tekniikat Saatamme käyttää evästeitä, pikselitunnisteita, web-bugeja, kirkkaita GIF-tiedostoja tai muita työkaluja sivustoissamme ja sähköpostiviesteissämme. Näiden tekniikoiden avulla Garmin pystyy seuraamaan sivuston käyttöä, mittaamaan mainosten tehoa ja keräämään koottuja tilastotietoja sivustojen käytöstä ja vastausasteesta. Lisäksi ne sujuvoittavat sivustojen käyttöä. Garmin käyttää lisäksi Google Analyticsia monien sivustojensa tilastotietojen sekä käyttäjien väestötietojen, mielenkiinnon kohteiden ja toiminnan seuraamiseen. Saatamme myös pyytää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia näyttämään mainoksia sivustoissamme puolestamme. Ne tai vastaavat tekniikat saattavat kerätä sivustojemme nimettömiä käyttötietoja pikselitunnisteen avulla ja suunnata tuotteiden ja palvelujen mainoksia kyseisten tietojen avulla. Tiedot kerätään nimettömästi tavalla, josta ei voi tunnistaa käyttäjää. Lisätietoja tästä käytännöstä sekä tietojen keräämisen ja käyttämisen kieltämisestä kolmansien osapuolten palveluntarjoajilta on osoitteessa Networkadvertising.org.

  Jos käyttäjä ei halua, että tietoja kerätään näillä tekniikoilla, monet näistä tekniikoista voi kieltää automaattisesti useimmissa selaimissa tai niitä voi estää tai sallia halutessaan. Jos käyttäjä lisäksi asuu alueella, jossa edellytetään käyttäjän lupaa evästeiden käyttämiseen sivustoissamme, käyttäjä voi määrittää evästeasetuksensa sivustoissa. Osa evästeistä on kuitenkin pakollisia sivuston keskeisten toimintojen käyttämiseksi. Kyseisiä evästeitä ei voi poistaa käytöstä.

  Käytämme paikallisesti tallennettavia kohteita, Flash-evästeitä, tilanteissa, joissa käytämme Adobe Flash Playeria esimerkiksi videoiden näyttämiseen. Flash käyttää tätä tekniikkaa asetusten ja käytön tallentamiseen samantapaisesti kuin selainevästeet, mutta Flash-evästeitä ei hallita selaimessa. Lue, miten voit hallita Flash-evästeiden yksityisyys- ja tallennusasetuksia.

 7. Sovellusten käyttäminen Kun käyttäjä lataa ja käyttää sovelluksia, me ja palveluntarjoajamme saatamme jäljittää ja kerätä laitteen numeron perusteella sovellusten käyttötietoja, kuten päivämääriä ja aikoja, jolloin laitteessa oleva sovellus käyttää palvelimiamme ja sovellukseen ladattuja tietoja ja tiedostoja. Garmin kerää kolmannen osapuolen palveluntarjoajan avulla mobiilisovellustensa käyttöön liittyviä analyysitietoja esimerkiksi laitteen tilasta, laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä, sovelluksen toiminnasta ja käyttäjän laitteen fyysisestä sijainnista, kun laite lakkaa vastaamasta. Tiedot kerätään ja tallennetaan tavalla, josta ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Garmin käyttää näitä koontimuotoisia tietoja mobiilisovellustensa laadun ja toiminnan parantamiseen.

2. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

A. Liittyvät toimijat

Saatamme jakaa käyttäjän Garminille toimittamia henkilökohtaisia tietoja tytäryhtiöidemme kanssa maailmanlaajuisesti tässä yksityisyystiedotteessa määritettyihin tarkoituksiin. Yritykseemme liittyvien toimijoiden luettelo on nähtävissä uusimmassa vuosiraportissamme lomakkeessa 10-K, joka on nähtävissä osoitteessa www.sec.gov. Yritykseemme liittyvien toimijoiden on suojattava käyttäjien henkilötiedot tämän yksityisyystiedotteen mukaisesti. Garmin International, Inc. Yhdysvalloissa vastaa yhteiskäytössä olevien henkilötietojen hallinnasta. Jos et asu Yhdysvalloissa, huomioi että Yhdysvaltain tietojen suojausta ja yksityisyyttä koskevat lait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin asuinmaasi lait.

B. Palveluntarjoajat

Käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saattavat avustaa meitä liiketoiminnassamme ja sivustojemme toiminnassa tai hallita puolestamme toimintoja, kuten ostosten toimitusta, maksukorttimaksujen käsittelyä ja tuotteiden toimitusta. Saatamme jakaa käyttäjien henkilötietoja, kuten maksukorttitietoja, näiden kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat toimittaa näitä palveluja.

C. Muu luovutus

Saatamme luovuttaa käyttäjien henkilötietoja muille, jos meillä on siihen käyttäjän lupa sovellettavan lain mukaisessa muodossa. Saatamme luovuttaa käyttäjien henkilötietoja muille myös, kun katsomme sen välttämättömäksi tai sopivaksi: (a) sovellettavan lain tai säädöksen mukaan, mukaan lukien käyttäjän asuinmaan ulkopuoliset lait tai säädökset, (b) lakien noudattamiseksi, (c) vastaamiseksi julkishallinnon ja viranomaisten pyyntöihin, mukaan lukien muiden kuin käyttäjän asuinmaan viranomaiset, (d) Garminin tuotteisiin tai omaisuuteen liittyvän varkaustutkinnan avustamiseksi, (e) käyttöehtojemme tai käytäntöjemme toteuttamiseksi, (f) oman tai tytäryhtiöidemme toiminnan suojaamiseksi, (g) Garminin, sen tytäryhtiöiden, käyttäjän tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojaamiseksi tai (h) saatavilla olevien hyvitysten hankkimiseksi tai meille koituvien vahinkojen rajoittamiseksi.

D. Siirrettävyys

Saatamme siirtää tietoja tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle Garminin liiketoiminnan tai sen osien, omaisuuden tai osakkeiden uudelleenorganisoinnissa, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, siirrossa tai muussa luovutuksessa (mukaan lukien muun muassa konkurssi tai vastaava tilanne).

3. KÄYTTÄJÄN SIJAINTITIETOJEN JAKAMINEN VAPAAEHTOISESTI MUIDEN KANSSA

Käyttäjä voi ehkä käyttää laitteessa Garminin tai kolmannen osapuolen sovellusta, jonka kautta hän voi kutsua kolmansia osapuolia tarkastelemaan käyttäjän sijaintitietoja toisessa Garminin laitteessa ja/tai sivustossa. Jos käyttäjä käyttää tällaista sovellusta, hänen on harkittava tarkasti, keiden hän haluaa näkevän sijaintitietojaan. Jos käyttäjä lähettää kutsun tarkastella sijaintitietojaan kolmannen osapuolen yhteisösivustossa, muutkin kuin hänen tarkoittamansa henkilöt saattavat nähdä hänen tietonsa kyseisen yhteisösivuston yksityisyyskäytännön mukaan. Siksi käyttäjän on harkittava tarkasti, ennen kuin hän lähettää kutsun kolmannen osapuolen yhteisösivustossa. Lisäksi hänen kannattaa tutustua kyseisen yhteisösivuston yksityisyyskäytäntöihin huolellisesti. Jos käyttäjä kutsuu kolmansia osapuolia tarkastelemaan sijaintiaan Garmin-sovelluksen tai -tuotteen, kuten LiveTrackin, kautta, Garmin saattaa toimittaa käyttäjälle kyseiseen sovellukseen tai tuotteeseen liittyvän yksityisyystiedotteen, joka täydentää tätä yksityisyyslausuntoa.

4. LINKIT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖT

Sivustomme, sovelluksemme ja tuotteemme saattavat sisältää linkkejä muihin sivustoihin, jotka eivät ole Garminin hallinnassa, tai sivustomme tai tuote saattavat sisältää sovelluksia, joita käyttäjä voi ladata kolmansilta osapuolilta. Nämä linkitetyt sivustot, palvelut ja sovellukset eivät ole Garminin hallinnassa. Emme ole vastuussa linkitettyjen sivustojen, palvelujen ja sovellusten yksityisyyskäytännöistä tai sisällöstä. Jos käyttäjä ilmoittaa henkilötietoja tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen, palvelujen tai sovellusten kautta, tapahtuma sijaitsee kolmannen osapuolen sivustossa, palvelussa ja/tai sovelluksessa ja käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot kerää ja niitä hallitsee kyseisen kolmannen osapuolen yksityisyyskäytäntö. GARMIN EI VASTAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJEN TAI SOVELLUSTEN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖISTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ. Suosittelemme, että käyttäjä tutustuu kolmansien osapuolten yksityisyyskäytäntöihin.

5. SUOJAUS

Garmin suojaa hallussaan olevia henkilötietoja kohtuullisessa määrin katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä ja luvattomalta luovuttamiselta. Lisätietoja on sivulla Garmin ja tietoturva.

6. KÄYTTÄJÄN VALINNAT MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUHTEEN

Emme jaa käyttäjien tietoja kolmansien osapuolten (muiden kuin tytäryhtiöidemme) kanssa niiden markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole erikseen valinnut sellaista vaihtoehtoa, jos se on valittavissa. Me ja tytäryhtiömme saatamme käyttää käyttäjän henkilötietoja Garminin tuotteisiin tai sovelluksiin liittyvän markkinointiviestinnän (esimerkiksi sähköpostin) lähettämiseen, ellei käyttäjä ole kieltänyt sitä erikseen. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestintää Garminilta ja tytäryhtiöiltämme tai peruuttaa aiemmin meille antamansa luvan jakaa käyttäjän henkilötietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin kirjoittamalla meille osoitteeseen productsupport.privacy@garmin.com. Käyttäjän on ilmoitettava meille, jos hän ei halua enää saada markkinointiviestejä Garminilta ja tytäryhtiöiltämme ja/tai hän haluaa peruuttaa meille aiemmin antamansa luvan jakaa henkilökohtaisia tietojaan kolmansien osapuolten kanssa niiden markkinointitarkoituksiin.

7. SIVUSTOJEMME, TUOTTEIDEMME JA SOVELLUSTEMME KÄYTTÄMINEN JA LAPSET

Tuotteitamme ja sovelluksiamme ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille, ja pyydämme, että alle 13-vuotiaat eivät ilmoita henkilötietojaan Garminille missään Garmin-sivustossa tai tuotteidemme ja sovellustemme kautta. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet alle 13-vuotiaan lapsen tietoja, poistamme tiedot mahdollisimman pian.

8. TÄMÄN YKSITYISYYSTIEDOTTEEN PÄIVITYKSET

Saatamme muuttaa tätä yksityisyystiedotetta ajoittain uusien tuotteiden ja sovellusten lisäämisen, nykyisen valikoimamme kehittämisen sekä tekniikoiden ja lakien muuttumisen vuoksi. Käyttäjä voi tarkistaa tämän yksityisyystiedotteen viimeisen muutospäivän sivun yläreunan kohdasta PÄIVITETTY VIIMEKSI. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun päivitämme muokatun yksityisyystiedotteen sivustoihin, joita yksityisyystiedote koskee. Ilmoitamme käyttäjälle, jos teemme merkittäviä ja pyydämme käyttäjältä luvan, jos sovellettava laki siihen velvoittaa. Saatamme toimittaa ilmoituksen sähköpostitse, lisätä ilmoituksen muutoksista tarvittaviin sivustoihin tai ilmoittaa muutoksista ennen sen voimaantuloa jollakin muulla, sovellettavien lakien mukaisella tavalla.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin tässä yksityisyystiedotteessa määritetyt tarkoitukset edellyttävät, ellei laki edellytä tai salli sitä pidempää säilytysaikaa.

10. TIETOJEN TARKISTAMINEN/KORJAAMINEN/PÄIVITTÄMINEN/POISTAMINEN, TIETOJEN EHEYS

Garmin pyrkii kohtuullisessa määrin takaamaan, että kaikki käyttäjältä kerätyt henkilötiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. Käyttäjä voi pyytää saada nähdä tietonsa. Hän voi myös pyytää virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen päivittämistä. Lisäksi hän voi pyytää henkilötietojensa poistamista. Garmin vastaa käyttäjien pyyntöihin viipymättä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa tai sovellettavan lain mukaisesti. Käyttäjän suojaamiseksi saamme toteuttaa ainoastaan siihen sähköpostiosoitteeseen liittyviin henkilötietoihin liittyviä pyyntöjä, josta käyttäjä on lähettänyt pyynnön, ja meidän on ehkä tarkistettava käyttäjän henkilöllisyys ennen pyynnön toteuttamista. Saatamme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka vaarantavat muiden yksityisyyden, ovat erittäin epäkäytännöllisiä tai joiden vuoksi meidän pitäisi ryhtyä sovellettavien lakien vastaisiin toimiin. Lisäksi meidän on ehkä säilytettävä tietyt tiedot kirjanpidollisista syistä, ja tietokantoihimme ja muuhun kirjanpitoon saattaa jäädä joitakin tietoja, joita ei poisteta.

Käyttäjä voi esittää saatavuus-, korjaus- tai poistopyyntöjä seuraavasti:

Sähköpostiosoite: productsupport.privacy@garmin.com

Postiosoite: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.