ข้ามการนำทางลิงก์

นโยบายการช่วยการเข้าถึงของ GARMIN.COM

Garmin ใส่ใจอย่างมากต่อประสบการณ์ของลูกค้าของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงความทุพพลภาพ ด้วยเหตุนี้ Garmin จึงปรับใช้ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ระดับ AA ของ World Wide Web Consortium (W3C) ให้เป็นมาตรฐานการช่วยการเข้าถึงเว็บสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าบน Garmin.com หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการบน Garmin.com โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: [email protected] โปรดระบุลักษณะของปัญหาการเข้าใช้งานและเทคโนโลยีช่วยเหลือที่คุณใช้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าสำหรับผู้มาเยือน Garmin.com ทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง