ข้ามการนำทางลิงก์

ซื้อแผนที่เดินเรือและแผนที่ของคุณ

Garmin Navionics+™ and Garmin Navionics Vision+™ cartography provides superior coverage, clarity and detail with integrated Garmin and Navionics® coastal and inland content, including Auto Guidance+™ technology1. Check chartplotter compatibility.

Man on using mapping app on phone.

INTEGRATED COASTAL AND INLAND CARTOGRAPHY

Access detail-rich mapping of coastal features, lakes, rivers and more. Integrated Garmin and Navionics content offers coverage for boaters worldwide.

SHOP NOW

NOTE: If you don’t own a compatible chartplotter and are not planning to upgrade, you can still purchase our previous-generation charts (BlueChart® and LakeVü™).

ชายฝั่ง ทะเลสาบ
BlueChart g3 BlueChart g3 Vision LakeVü g3 LakeVü g3 Ultra
ชายฝั่ง
น้ำจืด สหรัฐฯ: ทะเลสาบมากกว่า 18,000 แห่ง
แคนาดา: ทะเลสาบมากกว่า 5,700 แห่ง
สหรัฐฯ: ทะเลสาบมากกว่า 18,000 แห่ง
แคนาดา: ทะเลสาบมากกว่า 5,700 แห่ง
เส้นชั้นความสูงถึง 1 ฟุต
เทคโนโลยีการนำทางอัตโนมัติ1
เฉดสีความสูงต่ำที่มีความละเอียดสูง ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain
แอปขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain
แอปขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
ภาพโซน่าร์
เฉดสีระยะความลึก
เฉดสีน้ำตื้น
แผนที่แบบแรสเตอร์ ผ่านแอปอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain ผ่านแอปอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain
ระดับน้ำทะเลสาบแบบไดนามิก
ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง เฉพาะสหรัฐอเมริกา
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายสแกนพื้นผิวและชายฝั่ง เฉพาะสหรัฐอเมริกา
มุมมอง FISHEYE
มุมมอง MARINEREYE
จุดดึงดูดปลา สหรัฐอเมริกา: มากกว่า 19,000 ตำแหน่ง
ชุมชน ACTIVECAPTAIN ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ ActiveCaptain

เห็นสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นเมื่อเดินทางในน้ำ

สำรวจฟีเจอร์ต่างๆ และระดับของรายละเอียดที่มีอยู่ในตารางและแผนที่ทางทะเลของคุณ

Two men on a boat cruising on the ocean

STAY CURRENT WITH DAILY UPDATES

Garmin cartography with Navionics data is improved daily. Update your coastal charts and lake maps so you head out with the latest data on your boat.

UPDATE NOW

NOTE: If you don’t own a compatible chartplotter and are not planning to upgrade, you can still purchase our previous-generation charts (BlueChart and LakeVü).

A man fishing on a lake

แผนที่ชายฝั่ง BLUECHART G3 แผนที่บนฝั่ง LAKEVÜ G3

ผลิตภัณฑ์แผนที่ BlueChart g3 และ LakeVü g3 รุ่นก่อนหน้าของเราที่มีเนื้อหา Garmin และ Navionics ในตัว ยังคงมีให้ใช้งานสำหรับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ที่ไม่รองรับรูปแบบแผนที่ Garmin Navionics+ ที่ใหม่กว่า

SHOP NOW

1Auto Guidance+ is for planning purposes only and does not replace safe navigation operations

2NOTE: Subscription feature; when you purchase a new Garmin Navionics+ or Garmin Navionics Vision+ cartography product, a one-year subscription is included. The subscription includes access to daily chart updates and download of additional content such as raster cartography and premium features (high-resolution relief shading, high-resolution satellite imagery and sonar imagery) where available. Charts and features downloaded during the subscription period remain on the card, but no additional content can be downloaded after the subscription expires.

For preprogrammed charts bought in-store or online, the subscription needs to be activated. When the one-year subscription term expires, you can renew your subscription to continue accessing daily updates and premium features.