นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ GARMIN PAY

อัปเดตล่าสุด: 10 มีนาคม 2020

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Garmin เราพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้คุณทราบวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Garmin Pay ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลอ้างอิงไปยัง “วอลเล็ท Garmin Pay” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับวอลเล็ทบนอุปกรณ์ Garmin ของคุณ หรือบนอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หากมี ซึ่งอาจใช้ชื่ออื่นนอกเหนือจาก Garmin Pay

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Garmin ที่ไม่มีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Garmin อื่นๆ ได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เรามี ประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรับใช้กับ Garmin Connect รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่เข้ากันได้ และอุปกรณ์อื่นๆ

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้

ในการข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ Garmin ประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณตั้งค่าวอลเล็ท Garmin Pay:

เมื่อคุณตั้งค่าวอลเล็ท Garmin Pay เราจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล และโทเคนการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล์เมื่อใช้ Garmin Pay บนอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เรายังเก็บข้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขเครื่อง รุ่น (อุปกรณ์และโทรศัพท์) ตัวระบุ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และระบบปฏิบัติการเช่นกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลชื่อ นามสกุล และโทเคนการตรวจสอบของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลชื่อ นามสกุล และโทเคนการตรวจสอบของคุณตามวัตถุประสงค์นี้อ้างอิงตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องความปลอดภัยของวอลเล็ท Garmin Pay

(b) สำหรับอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม ทาง Garmin จะประมวลผลชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล์ของคุณเนื่องจากคุณใช้ข้อมูลนี้ในการลงชื่อเข้าใช้วอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล์ของคุณตามวัตถุประสงค์นี้อ้างอิงตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องความปลอดภัยของวอลเล็ท Garmin Pay

(c) Garmin ยังประมวลผลชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล์เพื่อใช้ในมาตรการการตรวจจับการฉ้อโกงด้วยเช่นกัน เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล์ของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารผู้ออกบัตรและเครือข่ายการชำระเงิน

(d) สำหรับลูกค้าที่ใช้ Garmin Pay บนอุปกรณ์ Garmin ทาง Garmin จะประมวลผลที่อยู่อีเมล์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวอลเล็ท Garmin Pay หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้กับคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวอลเล็ท Garmin Pay หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินในวอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ:

เมื่อคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินไปที่วอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมชื่อ นามสกุล ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และข้อมูลการชำระเงินของคุณ เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และ CVV และเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินอาจต้องการเพื่อตรวจสอบตัวตนหรืออุปกรณ์ของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณกับธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินตามข้อกำหนดของพวกเขา เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องลูกค้าของเราจากการฉ้อโกง

(b) เรายังประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อให้ธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินสามารถตรวจสอบบัตรดังกล่าวและสร้างโทเคนการชำระเงินสำหรับใช้ในวอลเล็ท Garmin Pay ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อสร้างโทเคนการชำระเงินขึ้นมาแล้ว เราจะจัดเก็บโทเคนดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆของ บัตร เช่น เลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร ชื่อบนบัตร รูปภาพบัตรเครดิต ประเภทของบัตร และที่อยู่เรียกเก็บเงินไว้ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นข้อบังคับตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณดู ระงับ หรือลบวิธีการชำระเงินในวอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ:

เมื่อคุณเลือกดูวิธีการชำระเงินในวอลเล็ท Garmin Pay เราจะแสดงข้อมูลบัตรที่จัดเก็บไว้ ซึ่งก็คือ เลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร ชื่อบนบัตร รูปภาพบัตรเครดิต ประเภทบัตรเครดิต และที่อยู่เรียกเก็บเงิน เมื่อคุณเลือกระงับวิธีการชำระเงินในวอลเล็ท Garmin Pay เราจะเก็บรักษาข้อมูลบัตรที่จัดเก็บไว้ แต่เราจะแจ้งไปยังธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินเพื่อบล็อควิธีการชำระเงินดังกล่าวไม่ให้ทำการซื้อได้ เมื่อคุณเลือกลบวิธีการชำระเงินออกจากวอลเล็ท Garmin Pay เราจะลบข้อมูลบัตรที่จัดเก็บไว้ตามคำขอและแจ้งไปยังธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินเพื่อบล็อควิธีการชำระเงินดังกล่าวไม่ให้ทำการซื้อได้

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อทำการดำเนินการที่คุณร้องขอ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นข้อบังคับตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณทำการซื้อโดยใช้วอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ:

หากคุณใช้วอลเล็ท Garmin Pay เพื่อทำการซื้อ โทเคนการชำระเงินของคุณจะแสดงขึ้น ณ จุดชำระเงินระบบของผู้จำหน่าย หลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ Garmin อาจได้รับการยืนยันการชำระเงินที่สำเร็จภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงิน

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ระบบจะให้โทเคนการชำระเงินกับผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินเพื่อประมวลผลการชำระเงินดังกล่าว ธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินจะส่งการยืนยันการชำระเงินที่สำเร็จไปยัง Garmin เพื่อให้บริการ Garmin Pay สามารถส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังคุณได้ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นข้อบังคับตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเมื่อคุณใช้ Garmin Pay กับบัตรผ่านระบบขนส่ง:

หากคุณใช้วอลเล็ท Garmin Pay ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บัตรผ่านระบบขนส่งสำหรับการชำระเงินแบบด่วน ข้อมูล เช่น SEID, ID แอคเคาท์, ชื่อ, เพศ และโทรศัพท์มือถือจะถูกใช้ร่วมกับเครือข่ายการขนส่งเพื่อประมวลผลการใช้การขนส่งหรือการชำระเงินตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ข้อมูลนี้มีให้ในเครือข่ายการขนส่งเพื่อให้บริการลูกค้า เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นข้อบังคับตามสัญญา

หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนตัว

ธนาคารผู้ออกบัตร เครือข่ายการชำระเงิน และคู่ค้าอื่น:

เพื่อให้บริการ Garmin Pay ทาง Garmin จะแบ่งปันข้อมูลกับธนาคารผู้ออกบัตร เครือข่ายการชำระเงิน ผู้ออกบัตร และผู้ให้บริการขนส่งหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น Suica หรือ Japan Railway East (JRE)) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต การรับโทเค็นการชำระเงินที่แสดงบัตรเครดิต และการแสดงข้อมูลการทำรายการ

ผู้ให้บริการ:

Garmin ใช้ Amazon Web Services ในการจัดและให้บริการ Garmin Pay Garmin ยังใช้ Zendesk เพื่อให้การสนับสนุนกับลูกค้า Tier 2 สำหรับผู้ให้บริการของอุปกรณ์ ธนาคารผู้ออกบัตร หรือเครือข่ายการชำระเงินในขณะที่พวกเขาให้ความช่วยเหลือคุณเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Garmin Pay Garmin ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีใช้บริการ Garmin Pay ได้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณกับผู้อื่น: (a) หากเราได้รับความยินยอมที่ถูกต้องให้ดำเนินการ (b) เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย หรือ (d) ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายหรือปกป้องความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และขอรับการยินยอมจากคุณ หากจำเป็นตามกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

Garmin เป็นธุรกิจระดับโลก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา เราอาจจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัท Garmin อื่นในประเทศอื่นๆ ดูบริษัที่ Garmin เป็นเจ้าของ สำหรับลูกค้านอกประเทศจีน เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin International Inc. ในเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐอเมริกาและ Garmin (Europe) Ltd. ในสหราชอาณาจักร สำหรับลูกค้าในประเทศจีน เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. ในประเทศจีน

ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งๆ ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักร ("U.K.") หรือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH และประมวลผลในนามของบริษัทดังกล่าวโดย Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc.

ซึ่ง Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. จะปฏิบัติตามหลักการ Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) U.K. และสวิตเซอร์แลนด์ ตามอธิบายอยู่ใน ใบรับรอง Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง Privacy Shield ของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Federal Trade Commission และคงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Privacy Shield ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [email protected] นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างถึงข้อร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระของเราได้ JAMS และในบางกรณี สามารถอ้างถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ Privacy Shield ได้

บริษัท Garmin ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบริการ Garmin Pay จากผู้ใช้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เข้าใช้งานบริการ ข้อมูลอุปกรณ์ การตั้งค่าภาษา พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น คุณสมบัติที่ใช้ ความถี่ในการใช้งาน) ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ ข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบริการดังกล่าว Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการทำงานของบริการ เพื่อพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ให้บริการกับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ดีที่สุด และเพื่อช่วยจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาความเสถียรของบริการ และปัญหาการใช้งานอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราโต้ตอบกับบริการ Garmin Pay อย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานของบริการดังกล่าวได้

นี่คือตัวอย่างของผู้ให้บริการการวิเคราะห์และบริการที่คล้ายกันของบุคคลที่สามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน:

บริการการวิเคราะห์:

  • Google: เราใช้ Google Analytics เพื่อติดตามสถิติ สถิติประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมผู้ใช้ของบริการ Garmin Pay ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นี้ วิธีควบคุมการใช้งานข้อมูลของคุณ และวิธียกเลิกไม่ให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ

เด็ก

เราร้องขอไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลกให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Garmin หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลก เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยดูที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Garmin ที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตราบเท่าที่บัญชี Garmin มีสถานะใช้งานอยู่ หรือจนกว่าคุณหรือผู้ควบคุมข้อมูลจะร้องขอให้ลบวอลเล็ท Garmin Pay ของคุณ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้ Garmin Pay ที่ใช้อุปกรณ์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ โปรดดูที่ด้านล่าง “สิทธิ์ของคุณ” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลบของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

เมื่อ Garmin ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล:

Garmin จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล เมื่อใช้งาน Garmin Pay บนอุปกรณ์ Swatch หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อ Garmin ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล:

Garmin จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เมื่อใช้งาน Garmin Pay บนอุปกรณ์ Garmin หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทปฏิบัติงานในที่เดียวกัน และสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ [email protected]

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศจีน ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. — ซึ่งตั้งอยู่ที่ 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China ซึ่งคุณสามารถติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ [email protected]

หากคุณพำนักอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศจีน ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin International, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 โดยคุณสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิทธิ์ของคุณ

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร 2018 ในการร้องขอ Garmin ในการเข้าถึงและ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การโอนย้ายข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดไปที่หน้า “สิทธิ์ของฉัน” ของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ซึ่งสามารถแสดงในภาษาต่างๆ ได้ หากคุณพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทที่ Garmin Würzburg GmbH ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี หรือทางอีเมล์ที่ [email protected]

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศจีนและต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อ Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. ที่ [email protected]

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือประเทศจีน แต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เหล่านี้หรือสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ โปรดติดต่อ Garmin International, Inc. ที่ [email protected]

ประกาศสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัว

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย กฎหมายแคลิฟอร์เนียอาจให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย ให้เยี่ยมชม ประกาศความเป็นส่วนตัว CCPA

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง