นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Garmin Connect Garmin Sports และอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้

ปรับปรุงล่าสุด: 5 มิถุนายน 2020

ตรวจสอบนโยบายก่อนหน้านี้

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Garmin เราพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Garmin Connect แอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile เว็บไซต์ Garmin Sports และอุปกรณ์สวมใส่หรืออุปกรณ์ Garmin อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ Garmin Connect ได้

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Garmin ที่ไม่มีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Garmin อื่นๆ ได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เรามีประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่ใช้กับบริการ Garmin Pay ของเรา

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้

ในการข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ Garmin ประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin:

เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เราขอให้คุณแจ้งอีเมล์แอดเดรสและชื่อ คุณสามารถเลือกที่จะแจ้งชื่อหรือชื่อเล่น แทนการแจ้งชื่อนามสกุลได้หากคุณต้องการ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณเนื่องจากคุณใช้อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชี

(b) นอกจากนี้ Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน หรือแอคเคาท์ของ Garmin ให้กับคุณ เช่น ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ชื่อที่คุณให้ไว้ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของแอคเคาท์ และแสดงในการเชื่อมต่อของคุณเมื่อคุณมีส่วนร่วมในการแข่งขัน ตารางอันดับ กลุ่ม และเซกเมนต์ และเมื่อคุณส่งความคิดเห็น เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสและชื่อของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันของ Garmin หรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และให้โอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ Garmin Connect คนอื่นๆ

(c) หากคุณให้การยินยอมที่จะรับข้อมูลทางการตลาดจาก Garmin แล้ว Garmin จะยังประมวลผลอีเมล์แอดเดรสโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของ Garmin เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยน การกำหนดค่า ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ หรือผ่านลิงค์การยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมล์ทางการตลาดของเรา อีเมล์ทางการตลาดที่คุณได้รับจาก Garmin ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่แจ้งไว้ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ท้องถิ่นที่ระบุโดย IP แอดเดรส (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส), ประเภทของอุปกรณ์ Garmin ที่คุณเพิ่มไปยังแอคเคาท์ Garmin และการสมัครสมาชิกใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการลดจำนวนอีเมล์ทางการตลาดที่ส่งไปยังลูกค้าแต่ละคน แทนการส่งอีเมล์ทางการตลาดไปยังลูกค้าทุกคนที่ยินยอมที่จะรับอีเมล์ทางการตลาด

(d) หากคุณให้การยินยอม Garmin จะประมวลผลอีเมล์แอดเดรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการแจ้งเตือนให้กับคุณ (เช่น เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้น เมื่อส่งความคิดเห็นไปยังการแข่งขันแล้ว ฯลฯ) เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยการยกเลิกการรับการแจ้งดังกล่าว

(e) นอกจากนี้ Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อเชื่อมโยงกับแอคเคาท์ Garmin เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin กับข้อมูลประจำตัวสื่อสังคมออนไลน์หากคุณเลือก (ประเทศจีนเท่านั้น):

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศจีน คุณอาจเลือกลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin โดยใช้ข้อมูลประจำตัวสื่อสังคมออนไลน์ได้ (เช่น ข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้ WeChat หรือ QQ) หากคุณเลือกวิธีนี้ ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ คุณจะได้รับคำถามว่าคุณยินยอมให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์มอบข้อมูลบางอย่างแก่ Garmin หรือไม่ เช่น ชื่อ อีเมล์แอดเดรส ภาพถ่ายโปรไฟล์ โพสต์ ความคิดเห็น และข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่เชื่อมโยงกับแอคเคาท์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับการจัดหาให้กับ Garmin โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นไปตามการกำหนดค่าของลงชื่อเข้าใช้ของสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเดียวที่ Garmin เก็บไว้และประมวลผลคืออีเมล์แอดเดรสของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แบ่งปันข้อมูลของคุณกับ Garmin คุณเพียงลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin โดยใช้ข้อมูลประจำตัวแอคเคาท์ Garmin แทนข้อมูลประจำตัวแอคเคาท์ของสื่อสังคมออนไลน์

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

Garmin เชื่อมโยงอีเมล์แอดเดรสที่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ให้มากับแอคเคาท์ Garmin ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้อีเมล์แอดเดรสในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณในอนาคตได้หากคุณไม่ต้องการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของสื่อสังคมออนไลน์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการให้จัดหาวิธีการลงชื่อเข้าใช้อื่น และในการรักษาความปลอดภัยแอคเคาท์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่ได้รับการประมวลผลหากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลเมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin:

คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงในโปรไฟล์ของคุณ เช่น ตำแหน่ง ประเภทของกิจกรรมที่คุณเข้าร่วม (เช่น การวิ่ง เดินเขา ขี่จักรยาน กอล์ฟ ฯลฯ) และเพศ วันเกิด ความสูงและน้ำหนัก

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อคำนวณแคลอรีที่คุณเผาผลาญระหว่างกิจกรรม และให้คุณสามารถแสดงประเภทกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมกับการเชื่อมต่อของคุณได้หากคุณต้องการ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้โดยการลบข้อมูลนี้ออกจากโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรม ตำแหน่ง และข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin:

คุณสามารถเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรมต่างๆ (เช่น การวิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เดินเขา กิจกรรมยิม ฯลฯ) และข้อมูลกิจกรรม (เช่น จำนวนก้าว ระยะทาง เพซ เวลากิจกรรม แคลอรีที่เผาผลาญ อัตราการเต้นของหัวใจ การนอน ตำแหน่ง สถิติกอล์ฟ ข้อมูลรอบเดือน การดื่มน้ำ เพลงที่เล่น ฯลฯ) จากอุปกรณ์ของคุณไปยังแอคเคาท์ Garmin คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องให้ความยินยอมที่จะอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin คุณสามารถควบคุมได้ว่าต้องการให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลกิจกรรมของคุณหรือไม่ โดยการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อมูลกิจกรรมของคุณจะถูกตั้งค่าไว้ให้เป็นแบบ “ส่วนตัว”

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของคุณ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดข้อมูลไปยัง Garmin เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม ระบุอุปกรณ์ Garmin ใดๆ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในระหว่างกิจกรรม ดูตำแหน่งในแผนที่เส้นทางและเซกเมนต์ของกิจกรรมของคุณ ดูการวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น คะแนนความเครียด Body Battery หรือการวัดออกซิเจนจากชีพจร ติดตามเป้าหมายฟิตเนส และแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของคุณกับผู้อื่นได้หากคุณต้องการ หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือในสวิตเซอร์แลนด์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง ซึ่งคุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อภายในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ

(b) หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดข้อมูลกิจกรรม (เช่น จำนวนก้าว ระยะทาง เพซ เวลากิจกรรม แคลอรีที่เผาผลาญ อัตราการเต้นของหัวใจ การนอน ข้อมูลรอบเดือน การดื่มน้ำ เพลงที่เล่น ฯลฯ) จากอุปกรณ์ Garmin ของคุณไปยังแอคเคาท์ Garmin และคุณเลือกที่จะเข้าร่วมใน Insights คุณจะได้รับการแสดงในส่วน Insights ในแอคเคาท์ Garmin ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำและข้อความจูงใจ ข้อมูล และลิงค์ไปยังบทความที่คุณอาจสนใจโดยอิงตามข้อมูลกิจกรรม และการเปรียบเทียบข้อมูลกิจกรรมกับข้อมูลกิจกรรมรวมของผู้อื่นในชุมชน Garmin Connect หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือในสวิตเซอร์แลนด์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง ซึ่งคุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อภายในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ

(c) Garmin ยังประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของคุณ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดข้อมูลไปยัง Garmin ในลักษณะรวมเพื่อวิเคราะห์การใช้และแนวโน้ม และพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติและบริการ พื้นฐานของกฎหมายสำหรับการประมวลถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการให้คุณสมบัติและบริการที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

(d) หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin และคุณเลือกที่จะรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Garmin จะประมวลผลข้อมูลกิจกรรมที่อัปโหลดไปยังแอคเคาท์ของคุณตามวัตถุประสงค์ในการสำรวจและพัฒนาเพื่อช่วยให้เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของ Garmin ให้ดียิ่งขึ้นและมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง ซึ่งคุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อภายในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ Garmin ไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ:

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ Garmin บางชนิดเข้าไปในแอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ เราจะถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เพศ ความสูง น้ำหนัก วันเกิด ระดับกิจกรรม (ต่ำ กลางหรือสูง) และเวลาเข้านอนและตื่นนอนตามปกติของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ข้อมูลนี้จะถูกประมวลผลเพื่อคำนวณแคลอรีที่คุณเผาผลาญในระหว่างกิจกรรม ให้ข้อมูล Insights เกี่ยวกับกิจกรรมและการนอนของคุณ (หากคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้แสดงด้วย Insights) และตั้งค่าอุปกรณ์สวมใส่ของคุณให้เป็นโหมด “ห้ามรบกวน” ในระหว่างชั่วโมงการนอนตามปกติของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบอุปกรณ์ออกจากแอคเคาท์ Garmin และลบข้อมูลนี้จากโปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันหรือกิจกรรมการฝึกผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของ Garmin Sports:

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมในการแข่งขันหรือกิจกรรมการฝึก (เช่น แคมป์การฝึก เส้นทาง หรือแผน) ผ่าน Garmin Sports และคุณสามารถอัปโหลดกิจกรรมเหล่านี้ (เช่น การวิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เดินเขา กิจกรรมยิม ฯลฯ) และข้อมูลกิจกรรม (เช่น เวลารวม ระยะทาง เพซเฉลี่ย อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย โซนการเพซ โซนอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย ฯลฯ) จากอุปกรณ์ไปยังแอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือการแข่งขันจะถูกซิงค์ไปยังแอคเคาท์ Garmin Sports ของคุณ และคุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันหรือกิจกรรมการฝึกผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Garmin Sports

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

Garmin ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมและการฝึกของคุณ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดข้อมูลไปยัง Garmin เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม ดูสรุปการฝึกของเส้นทาง รวมถึงอัตราความสำเร็จของคุณ ความเป็นส่วนตัว และการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะ คะแนนระดับ ผลการแข่งขัน เช่น คะแนนสะสมของความเร็วหรือเพซ สถิติการเผาผลาญไขมัน ความสำเร็จ ระยะทาง ความสูง ฯลฯ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบข้อมูลกิจกรรมและการฝึกจากแอคเคาท์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ Garmin ของคุณ:

เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ของคุณผ่าน Garmin Connect, Garmin Connect Mobile หรือ Garmin Express เราจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูล เช่น IP แอดเดรสที่ใช้เมื่อทำการซิงค์ เวลาและวันที่ซิงค์ บันทึกเหตุขัดข้อง/การวิเคราะห์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่ใช้ในการซิงค์ (เช่น Wi-Fi หรือ เซลลูลาร์) และระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เราจะรวบรวมผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่คุณกำหนดและใช้คุณสมบัติบางอย่าง (เช่น Garmin Pay Connect IQ คุณสมบัติเพลง ฯลฯ)

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อช่วยจำแนกและแก้ไขปัญหาการซิงค์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการซิงค์ปัญหา และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เรายังประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และแนวโน้ม และพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติและบริการ พื้นฐานของกฎหมายสำหรับการประมวลถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการให้คุณสมบัติและบริการที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเชื่อมต่อแอคเคาท์ Garmin กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามหากคุณเลือก:

หากคุณเลือกที่จะเปิดให้แอคเคาท์ Garmin เข้าถึงแอคเคาท์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น แอคเคาท์ MyFitnessPal, Strava หรือ TrainingPeaks เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแอคเคาท์ดังกล่าว เช่น จำนวนแคลอรีที่ใช้ในบางวัน โดยอิงตามข้อมูลจากแอคเคาท์ MyFitnessPal หรือสนามและเซกเมนต์จากแอคเคาท์ Strava ของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อผนวกข้อมูลกิจกรรมของคุณใน Garmin Connect กับข้อมูลที่คุณให้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกการเชื่อมต่อแอคเคาท์ Garmin ของคุณจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามภายในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสื่อสารกับ Garmin:

เมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ออนไลน์ หรือโดยตัวบุคคล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และค่าพึงใจของที่ติดต่อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Garmin ที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์และวันที่ซื้อ เรายังอาจสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับปัญหา และจับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนหรือการบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า เรายังอาจบันทึกและตรวจสอบการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และวิเคราะห์การตอบกลับใดๆ ที่ให้กับเราโดยผ่านการสำรวจลูกค้าแบบสมัครใจ ทั้งนี้โดยซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ด้วยความยินยอมของคุณ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราอาจลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์แก่คุณ และตรวจสอบคุณภาพและประเภทของการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบแก่ลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยในการหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณถือเป็นความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณใช้คุณสมบัติตำแหน่งบนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน Garmin ของคุณ:

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการตามตำแหน่ง เช่น สภาพอากาศ บนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน Garmin ของคุณ ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์จะถูกรวบรวม เพื่อให้ Garmin หรือผู้ให้บริการของเรามอบบริการตามตำแหน่งดังกล่าวแก่คุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณคือเพื่อส่งมอบบริการตามตำแหน่งที่คุณต้องการใช้ให้แก่คุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเป็นผู้ได้รับเชิญ LiveTrack หรือผู้ติดต่อฉุกเฉินในแอคเคาท์ Garmin ของคนอื่น:

หากผู้ใช้ Garmin ส่งคำเชิญให้ใช้ LiveTrack กับคุณหรือเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินไปยังแอคเคาท์ Garmin ของพวกเขา พวกเขาจะให้หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์แอดเดรสของคุณกับเรา

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูล LiveTrack หรือแจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ Garmin แก่คุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการช่วยให้ผู้ใช้ของเราส่งข้อมูล LiveTrack กับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาและช่วยให้ผู้ใช้ของเราแจ้งผู้ติดต่อฉุกเฉินหากพวกเขาอยู่ในเหตุการณ์และต้องการความช่วยเหลือ

หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้ Garmin Connect อื่นๆ:

กิจกรรมของคุณและข้อมูลกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแอคเคาท์ Garmin จะถูกตั้งค่าเป็น “ส่วนตัว” ตามค่าเริ่มต้น คุณอาจตัดสินใจอนุญาตให้ผู้อื่นเห็นกิจกรรมและข้อมูลกิจกรรมของคุณได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มและสร้างการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Garmin Connect คนอื่นได้ คุณยังสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกับผู้ใช้ Garmin Connect อื่นๆ ในการแข่งขันและตารางอันดับได้ด้วย เมื่อคุณติดต่อกับผู้อื่นโดยใช้วิธีการเหล่านี้ ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการแข่งขันหรือตารางอันดับจะแสดงขึ้นมา (เช่น ผลรวมของจำนวนก้าวระหว่างช่วงการก้าว ตารางอันดับหรือการแข่งขัน) แม้ว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในแอคเคาท์ Garmin จะถูกตั้งค่าเป็น “ส่วนตัว” ก็ตาม

ผู้ใช้ Garmin Sports อื่นๆ:

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันกับผู้ใช้ Garmin Sports อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Garmin Sports ได้ เมื่อคุณโต้ตอบกับผู้ใช้ Garmin Sports อื่นๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ คุณจะแสดงข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับสรุปการฝึกซ้อมหรือผลลัพธ์การแข่งขันผ่าน Garmin Sports

สมาชิกครอบครัว vívofit jr. ที่เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:

เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นสมาชิกครอบครัวแอคเคาท์ vívofit jr. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและทุกคนในแอคเคาท์ครอบครัวของพวกเขาอาจดูข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันและตารางอันดับของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันแม้ว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในแอคเคาท์ Garmin จะถูกตั้งค่าเป็น “ส่วนตัว” ก็ตาม

ผู้ได้รับเชิญ LiveTrack ของคุณ:

LiveTrack คือคุณสมบัติที่มีบนอุปกรณ์ Garmin บางรุ่นที่ให้คุณสามารถส่งลิงค์ไปยังบุคคลที่คุณต้องการ เพื่อให้พวกเขาเห็นตำแหน่งตามเวลาจริงของอุปกรณ์ของคุณ เพราะใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงลิงค์จะสามารถเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์ Garmin ของคุณแบบทันที คุณควรพิจารณาบุคคลที่คุณต้องการส่งลิงค์ไปอย่างระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าคุณมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ส่งลิงค์ไปยังบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้มองเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์ Garmin ของคุณ

รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินของคุณ:

หากคุณให้ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินกับ Garmin เพื่อใช้ในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รายงานว่ามีอุบัติเหตุ และคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดยอุปกรณ์ Garmin ของคุณ เราจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น ตำแหน่งกับผู้ติดต่อฉุกเฉินที่คุณเลือกผ่านทางข้อความ SMS หรืออีเมล์

ผู้ให้บริการเนื้อหาหรือคุณสมบัติ บุคคลที่สามอื่นๆ:

เราจะแชร์หรือขายข้อมูลกิจกรรมในลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนและแบบรวมเป็นระยะๆ กับหรือให้กับบริษัทที่จัดหาเนื้อหาหรือคุณสมบัติให้แก่ Garmin และลูกค้าของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาหรือคุณสมบัติที่จัดหาให้ และแบ่งปันกับหรือให้กับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อการวิจัยหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ

แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่คุณขอให้ Garmin แบ่งปันข้อมูลของคุณให้:

หากคุณเลือกให้ Garmin ให้สิทธิ์อนุมัติแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโปรแกรมสุขภาพ หรือแอปพลิเคชัน เช่น MyFitnessPal Strava หรือ TrainingPeaks ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามรายนั้นๆ เราจะไม่ดำเนินการในเรื่องนี้โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เมื่อคุณสั่งการให้เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม การจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณของบุคคลที่สามถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม และคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียด คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการแบ่งปันข้อมูลกับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้ทุกเมื่อภายในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ

ผู้ให้บริการอื่นๆ:

Garmin ใช้บริการ Cloud จากบุคคลที่สาม เช่น Adobe และ Emarsys เพื่อช่วยในการส่งอีเมล์ บริการเหล่านั้นติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์เหล่านี้ เช่น อีเมล์ถูกเปิดหรือไม่ ลิงค์ในอีเมล์ถูกคลิกหรือไม่ และมีการซื้อหลังจากคลิกลิงค์เหล่านั้นหรือไม่ Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมกับอีเมล์ดังกล่าว Garmin ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Garmin Express และ Garmin Connect ได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณกับผู้อื่น: (a) หากเราได้รับความยินยอมที่ถูกต้องให้ดำเนินการ (b) เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย หรือ (d) ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายหรือปกป้องความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและ หากจำเป็นตามกฎหมาย ขอรับการยินยอมจากคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

Garmin เป็นธุรกิจระดับโลก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา เราอาจจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัท Garmin อื่นในประเทศอื่นๆ ดูบริษัที่ Garmin เป็นเจ้าของ สำหรับลูกค้านอกประเทศจีน เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin International Inc. ในเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐอเมริกาและ Garmin (Europe) Ltd. ในสหราชอาณาจักร สำหรับลูกค้าในประเทศจีน เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. ในประเทศจีน

ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งๆ ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักร ("U.K.") หรือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH และประมวลผลในนามของบริษัทดังกล่าวโดย Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc.

ซึ่ง Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. จะปฏิบัติตามหลักการ Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) U.K. และสวิตเซอร์แลนด์ ตามอธิบายอยู่ใน ใบรับรอง Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง Privacy Shield ของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Federal Trade Commission และคงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Privacy Shield ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [email protected] นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างถึงข้อร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระของเราได้ JAMS และในบางกรณี สามารถอ้างถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ Privacy Shield ได้

บริษัท Garmin ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เว็บไซต์:

เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าคุณหรือผู้เข้าชมคนอื่นๆ ใช้งานเว็บไซต์ Garmin Connect อย่างไรบ้าง รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์และอัตราการตอบสนอง ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin และการจัดการเว็บไซต์ Garmin Connect เรา ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการการวิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเรา ข้อมูลนี้รวมถึง IP แอดเดรส ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ ประเภทของเบราเซอร์ ภาษาของเบราเซอร์ วันที่และเวลาของการร้องขอของคุณ จำนวนครั้งที่คุณเยี่ยมชม หน้าที่ดูและองค์ประกอบของหน้า (เช่น ลิงค์) ที่คุณคลิก เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน เคลียร์ GIF หรือเครื่องมืออื่นที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของราหรือในข้อความอีเมล์เพื่อช่วยให้เรารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ดียิ่งขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อจำแนกแยกแยะและแก้ไขปัญหาและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของเราบนไซต์ของเรา

หากคุณไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ มีขั้นตอนง่ายๆ ในเบราเซอร์ส่วนใหญ่ให้คุณปฏิเสธเทคโนโลยีนี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือมีตัวเลือกการปฏิเสธหรือยอมรับเทคโนโลยีนี้

นอกจากนี้ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่กำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนเครื่องของคุณ คุณจะมีโอกาสจัดการตั้งค่าคุกกี้ในไซต์ได้ ยกเว้นแต่บางคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของไซต์ซึ่งคุณไม่สามารถเลือกปิดใช้งาน

แอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile และ Garmin Express:

เรายังรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile และ Garmin Express ประเภทของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ รวมถึงวันและเวลาที่แอปพลิเคชันเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา รุ่นของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของอุปกรณ์ การตั้งค่าภาษา ข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงในแอปพลิเคชัน พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ใช้คุณสมบัติใด ความถี่ในการใช้งาน) ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ ข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile, Garmin Express และแอปพลิเคชัน Garmin อื่นๆ เพื่อพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ให้บริการกับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ดีที่สุด และเพื่อช่วยจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาความเสถียรของแอปพลิเคชัน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของเรา

นี่คือตัวอย่างของผู้ให้การวิเคราะห์และบริการที่คล้ายกันที่เป็นบุคคลที่สามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน:

บริการ Analytics:

  • Google: Google Analytics ถูกใช้เพื่อติดตามสถิติของไซต์และสถิติประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชัน เรายังใช้ Google Search Console เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค้นหาเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงโปรแกรมค้นหาของเราให้เหมาะสมที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นี้ และวิธีการควบคุมการใช้งานชองข้อมูลของคุณ และวิธีการยกเลิกการให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ

  • Azure Application Insights: มีการใช้ Azure Application Insights เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานของ Garmin Express เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น Azure Application Insights เป็นบริการของ Microsoft

  • HockeyApp; Firebase (Crashlytics): มีการใช้ HockeyApp ซึ่งเป็นบริการของ Microsoft รวมถึง Firebase (Crashlytics) ซึ่งเป็นบริการของ Google เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชันของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อจำแนกและแก้สาเหตุหลักของเหตุขัดข้องของแอปพลิเคชัน

Tag Management:

Garmin ใช้ Tealium IQ Tag Management เพื่อช่วยในการบริหารจัดการบริการการวิเคราะห์ที่หลากหลายและเทคโนโลยีพิกเซลแท็กและคุกกี้ที่ Garmin ใช้เพื่อวัดการใช้งานของเว็บไซต์ ในการให้บริการดังกล่าว Tealium จะรับข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นจากผู้ใช้เว็บไซต์ของ Garmin (เช่น ข้อมูล IP แอดเดรส เบราเซอร์และระบบปฏิบัติการ)

การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน:

Garmin ใช้ AppDynamics เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบนิเวศที่ซับซ้อนของเรา เพื่อให้บริการดังกล่าว AppDynamics รับข้อมูลการร้องขอพื้นฐาน รวมถึง IP แอดเดรส ที่จำเป็นในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่ต่างไปจากปกติและเวลาในการตรวจสอบ

เด็ก

เราร้องขอไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลกให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Garmin หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลก เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยดูที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Garmin ที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่แอคเคาท์ Garmin มีสถานะใช้งานอยู่ นอกจากนี้ โปรดดูที่ด้านล่าง “สิทธิ์ของคุณ” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลบของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทปฏิบัติงานในที่เดียวกัน และยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศจีน ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะถูกควบคุมโดย Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd ตั้งอยู่ที่ 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

หากคุณพำนักอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 ซึ่งยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิทธิ์ของคุณ

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร 2018 ในการร้องขอ Garmin ในการเข้าถึงและ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การโอนย้ายข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดไปที่หน้า “สิทธิ์ของฉัน” ของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ซึ่งสามารถแสดงในภาษาต่างๆ ได้ หากคุณพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

เพื่อร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข การโอนย้ายหรือการลบข้อมูลส่วนตัว หรือลบแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ให้ไปที่ ศูนย์การจัดการแอคเคาท์

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทที่ Garmin Würzburg GmbH ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี หรือทางอีเมล์ที่ [email protected]

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศจีนและต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อ Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. ที่ [email protected]

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือประเทศจีน แต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เหล่านี้หรือสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ โปรดติดต่อ Garmin International, Inc. ที่ [email protected]

ประกาศสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัว

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย กฎหมายแคลิฟอร์เนียอาจให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย ให้เยี่ยมชม ประกาศความเป็นส่วนตัว CCPA

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง