ข้ามการนำทางลิงก์

ความแม่นยำของการติดตามกิจกรรมและมาตรวัดฟิตเนส

อุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลกับคุณเพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟและมีสุขภาพที่ดี อุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin ใช้เซนเซอร์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวและการวัดอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประมาณที่ใกล้เคียงสำหรับการติดตามกิจกรรมและการวัดของคุณ แต่อาจไม่ถูกต้องแม่นยำ อุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และข้อมูลที่ได้รับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ Garmin ขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการออกกำลังใดๆ

ความแม่นยำของอัตราการเต้นของหัวใจบนข้อมือ (สำคัญ)

การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (HR) แบบออปติคัลในอุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้การประเมินอัตราการเต้นหัวใจของผู้ใช้เป็นไปอย่างแม่นยำได้ตลอดเวลา การตรวจวัด HR แบบออปติคัลได้รับการออกแบบมาให้ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจของผู้ใช้ตลอดวันละ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ความถี่ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะแตกต่างกัน และอาจขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมของผู้ใช้ เมื่อคุณเริ่มกิจกรรมด้วยอุปกรณ์ HR แบบออปติคัลของ Garmin จะมีการตรวจวัด HR แบบออปติคัลบ่อยยิ่งขึ้น จุดประสงค์คือเพื่อให้การอ่านอัตราการเต้นของหัวใจที่บ่อยและแม่นยำขึ้นในกิจกรรมที่ระบุ

แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจวัด HR ที่ข้อมือของเราจะเป็นสิ่งที่ล้ำหน้า แต่ก็มีข้อจำกัดในเทคโนโลยีตามปกติที่อาจทำให้การอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจบางครั้งไม่ถูกต้องในบางสถานการณ์ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้ ความพอดีของอุปกรณ์ และประเภทและความเข้มข้นของกิจกรรมตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลการตรวจวัด HR จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อวินิจฉัย บำบัด เยียวยา รวมถึงป้องกันโรคหรือสภาวะการเจ็บป่วยใดๆ

ความแม่นยำของอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือระหว่างการว่ายน้ำนั้นมีจำกัดมากหรือไม่สามารถทำงานได้เลยกับอุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin บางรุ่น Garmin ไม่แนะนำให้ใช้อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำ นอกเสียจากว่าอุปกรณ์แบบสวมใส่จะมีโปรไฟล์กิจกรรมการว่ายน้ำที่สามารถเปิดใช้งานอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์สวมใส่จะระบุว่ามีโปรไฟล์กิจกรรมการว่ายน้ำที่อนุญาตให้เปิดใช้อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือหรือไม่ โปรดทราบว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือจะถูกปิดใช้งานโดยตั้งใจในโปรไฟล์กิจกรรมการว่ายน้ำสำหรับอุปกรณ์รุ่นเก่าบางรุ่น Garmin ขอแนะนำให้ใช้เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อความแม่นยำของอัตราการเต้นของหัวใจขณะว่ายน้ำที่ดีที่สุด

ความแม่นยำของออกซิเจนจากชีพจรที่ข้อมือ

การอ่านออกซิเจนจากชีพจร (Pulse Ox) มีในอุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin บางรุ่น โดยจะมีการประมาณค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลาย (SpO2%) ของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาที่มีการเข้าถึงคุณสมบัติ คุณสมบัตินี้ยังสามารถตั้งค่าให้ติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำลังนอนหลับได้ด้วย สำหรับอุปกรณ์บางรุ่น คุณสมบัตินี้สามารถใช้ในการติดตามเป็นระยะๆ ตลอดวันพร้อมด้วยระดับความสูงของผู้ใช้อีกด้วย

แม้ว่าจะมีการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ความแม่นยำในระดับสูง แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้เกิดการวัดไม่แม่นยำ ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้ ความพอดีของอุปกรณ์ และแสงภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อค่าที่อ่านได้ Garmin อาจเผยแพร่ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการวัด ข้อมูลออกซิเจนจากชีพจรจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อวินิจฉัย บำบัด เยียวยา รวมถึงป้องกันโรคหรือสภาวะการเจ็บป่วยใดๆ

การเคลื่อนไหวมากเกินไปและตำแหน่งของอุปกรณ์อาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของค่าที่อ่านได้ คุณควรให้แขน/เซนเซอร์อยู่นิ่งประมาณ 1 นาทีเพื่อความแม่นยำที่ดีที่สุด