ดิจิตอลโซลูชั่นกับการดูแลสุขภาพจิต

ดิจิตอลโซลูชั่นกับการดูแลสุขภาพจิต

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท Labfront และ YourPrevention เกี่ยวกับความสำคัญด้านสุขภาพจิต

ทุกคนรู้กันดีว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับเราตลอดชีวิต การรับรู้ถึงความสำคัญที่กำลังเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้กระตุ้นให้คนทำการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งการ์มินเข้ามีบทบาทในหลายๆ โครงการ โดยการใช้ข้อมูลที่เก็บได้จากสมาร์ทวอทช์และตัวติดตามสุขภาพร่วมกับระบบเชื่อมต่อสุขภาพของ Garmin

ด้วยความทุ่มเทที่ทำให้มีการเสริมสร้างความตั้งใจในระดับโลกเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต เราได้เชิญ Florian Wolf และ Chris Peng พาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ Garmin Health เพื่อสัมภาษณ์ ระหว่างการสนทนาของเรา พวกเขากล่าวถึงว่าพวกเขากำลังใช้เทคโนโลยี Garmin ในโครงการสุขภาพจิตที่พวกเขากำลังทำอยู่

YourPrevention และ Labfront กล่าวถึงสุขภาพจิตไว้อย่างไรบ้าง

Florian Wolf เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและร่วมก่อตั้ง YourPrevention หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ด้านการป้องกันและสุขภาพองค์รวม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและการจัดการสตรีที่มุ่งเน้นลดความเสี่ยงของโรคทางสุขภาพจิต ด้วยการมองในมุมมองทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคม

Chris Peng เป็นร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Labfront สตาร์ทอัพระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ Labfront ช่วยให้นักวิจัยสามารถทำงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ อ่านเกี่ยวกับนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยี Garmin และแพลตฟอร์ม Labfront ได้ที่นี่

ทำไมสุขภาพจิตจึงสำคัญพอๆ กับสุขภาพของร่างกาย

Peng (Labfront): ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก (WHO) “สุขภาพจิตคือสภาวะที่ดีทางจิตที่ทำให้คนสามารถรับมือกับความเครียดของชีวิต รู้จักตนเอง เรียนรู้ และทำงานได้ดี รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนของตน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสุขภาพ”

เมื่อพูดถึงการประเมินความสำคัญของสุขภาพจิตที่แตกต่างจากสุขภาพร่างกาย จะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองอยู่ร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกได้ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน ยังส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ฮอร์โมน และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันระหว่างจิตและร่างกาย สถานะอารมณ์และจิตวิญญาณของบุคคลสามารถมีผลต่อสถานะร่างกายผ่านการทำงานของระบบประสาท ฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ สถานะและอาการทางร่างกายสามารถมีผลต่อสมดุลของสารสื่อประสาท โครงสร้างสมองและความทนทานทางจิตใจได้ หากการทำงานขัดข้องในหนึ่งด้านอาจนำไปสู่ความขัดข้องในด้านอีกด้านหนึ่ง ในที่สุด ไม่สามารถเป็นสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากปัญหาสุขภาพจิตถูกละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป

Wolf (YourPrevention): ความเครียดต่อเนื่องถือว่าอันตรายมาก มันจะส่งผลต่อการตอบสนองของระบบประสาท ความเครียดที่สูงขึ้นทำให้พฤติกรรมถูกกำหนดล่วงหน้าเพื่อลดการตัดสินใจที่มีสติ เช่น แผนการปรับปรุงตนเองอาจล้มเหลวในหน้าที่ของความเครียดที่ต่อเนื่อง การให้ร่างกายกำหนดสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้าจะยิ่งทำให้อาการด้านสุขภาพจิตแย่ลง มีผลต่อทัศนคติของเราและอาจส่งผลให้เกิดเงื่อนไขเช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกจริต ทำให้การฟื้นตัวล่าช้า เนื่องจากการกลับสู่สภาวะปกติใช้เวลานานมากกว่าเวลาที่ใช้ในการพัฒนาปัญหาเหล่านี้

ข้อมูลที่ได้มาจากสมาร์ทวอทช์ Garmin จะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตได้อย่างไร

Peng (Labfront): ตรงกันข้ามกับสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพจิตไม่ได้ง่ายต่อการมองเห็นหรือวัดได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นมักจะถูกละเลย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนาฬิกา Garmin เช่น beat-to-beat interval (BBI) สามารถใช้ในการประมาณและวัดสถานะของสุขภาพจิตได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การแปลง Heart rate variability จาก BBI ได้แสดงว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ในการแสดงถึงสถานะของความเครียดและการตอบสนองต่อความเครียด

เนื่องจากสุขภาพจิตและสุขภาพทางร่างกายเป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กันการวัดสุขภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ Garmin ที่วัดกิจกรรมและความหนักสามารถสร้างโปรไฟล์การใช้ชีวิตทางกายที่แม่นยำและสามารถใช้วัดการนอนได้ Labfront และ YourPrevention ใช้ Garmin ในโครงการด้านสุขภาพจิต โดยดึงเมตริก Garmin หลายตัวที่ผู้สวมใส่ใช้งานอยู่มาพิจารณา

Peng (Labfront): Labfront ทำให้การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในการวัดสุขภาพจิตเป็นเรื่องง่ายมาก อัลกอริทึมของ Labfront สามารถแปลงข้อมูลการเต้นหัวใจจาก BBI ที่ถูกปรับปรุงเป็นการวัดความเครียด เช่น ความแปรปรวนในการเต้นหัวใจ หรือการวัดการนอนหลับ โดยใช้การหลับแบบทั้งหลับทั้งตื่นมาพิจารณา นักวิจัยที่วัดสุขภาพจิตหรือมองหาวิธีการแก้ไขสุขภาพจิตสามารถใช้นาฬิกา Garmin กับ Labfront ได้โดยง่ายเพื่อแปลงข้อมูลดิบเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์

Wolf (YourPrevention): โดยใช้ Garmin metrics เช่น การตรวจวัดการเต้นหัวใจ การติดตามพลังงาน และการติดตามการนอน YourPrevention สามารถสร้างแนวโน้มเพื่อวิเคราะห์ว่าสุขภาพของบุคคลกำลังพัฒนาอย่างไรในระหว่างวัน สัปดาห์ และเดือน แนวโน้มนี้สามารถเป็นเส้นตรง เชิงบวก หรือแม้กระทั่งลบ โดยที่แนวโน้มลบหมายถึงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการลดสุขภาพจิต ร่วมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม เราสามารถสร้างภาพรวมที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ซึ่งเราสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างนิสัยใหม่ๆ และทำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Garmin สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตอย่างไร

ประโยชน์จากการวิจัยทางสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องมีมากมายสาเหตุและสัญญาณเตือนสามารถทำให้มีความแตกต่างมีนัยสำคัญในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม Garmin ยินดีที่จะสนับสนุนจำนวนโครงการวิจัยทางสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการร่วมมือกับ Labfront ให้ทุนวิจัยทางสุขภาพจิตให้แก่นักวิจัยที่ศึกษาเขตราวที่ยังไม่ได้รับการสำรวจของจิตใจนี้ ทุนวิจัยจะมอบ vívosmart® 5 fitness trackers จำนวน 5 เรือน และ Labfront Advanced Package

ค้นพบว่า Garmin Health และ Connected Ecosystem สามารถช่วยในโครงการวิจัยของคุณได้อย่างไร หรือหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาที่รวมถึงอุปกรณ์ Garmin สามารถดูได้ที่หน้าภาพรวมของการศึกษาของ Garmin Health Third-party Studies Overview

อุปกรณ์ Garmin ไม่ได้ถูกออกแบบหรือตั้งใจให้ใช้เพื่อการตรวจสอบหรือวินิจฉัยโรคหรือสภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ดูข้อมูลเกี่ยวกับความแม่นยำของข้อมูลที่นี่