Slovenija | Slovenia
Skip navigation links
Brezplačna poštnina na vsa naročila, ki presegajo vrednost več kot 30 €.

Pogoji uporabe

Zadnja posodobitev: 3. april 2014

Dobrodošli na spletnih mestih družbe Garmin Ltd. in njenih podružnic ("Garmin"). "Spletna mesta Garmin" so garmin.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com in druga spletna mesta na katerih so objavljeni ti pogoji uporabe. Garmin je v nadaljevanju imenovan tudi kot "mi," "nas" ali "naš".

PRED UPORABO KATEREGA KOLI SPLETNEGA MESTA GARMIN POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE. Z uporabo katerega koli Garminovega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, spletnih mest Garmin ne smete uporabljati.

Za nekatere storitve ali funkcije, ki so na voljo na nekaterih Garminovih spletnih mestih, lahko veljajo posebni pogoji. Ti pogoji so objavljeni v povezavi z ustrezno storitvijo ali funkcijo. Vsi taki pogoji so dodatek tem pogojem uporabe in v primeru spora prevladajo nad temi pogoji uporabe.

Garmin lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe tako, da posodobi to objavo. Zavezujete se k upoštevanju takih sprememb in morate zato redno obiskovati to stran, da pregledate te pogoje uporabe.

Uporaba vsebine

Vsebina Garminovih spletnih mest, na primer besedilo, grafike, slike, zvok, video in drugo gradivo ter imena domen, slogan, organizacija in uporabniška oblika (z eno besedo "vsebina"), je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugimi takšnimi zakoni v Združenih državah Amerike in drugih državah, ter je v lasti ali pod nadzorom družbe Garmin ali tretjih oseb, ki so gradivo licencirale pri družbi Garmin. Nepooblaščena uporaba vsebine lahko krši zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge zakone. Kjer je Garminovo spletno mesto konfigurirano tako, da omogoča prenos določene vsebine, lahko eno kopijo te vsebine prenesete na en računalnik samo za osebno in nekomercialno domačo uporabo pod temi pogoji: (a) da ohranite vsa obvestila v zvezi z avtorskimi in drugimi lastninskimi pravicami, ki se nahajajo v izvirni vsebini, (b) brez predhodnega pisnega dovoljenja družba Garmin vsebine ne smete prodajati in spreminjati ali je reproducirati, prikazovati, javno izvajati, distribuirati ali jo drugače uporabljati na kakršen koli način v kakršen koli javen ali komercialen namen in (c) vsebine ne smete uporabiti na način, ki nakazuje povezavo s katerim koli našim izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Garmin ne smete v nobenem drugem strežniku "zrcaliti" nobenega gradiva, ki se nahaja na katerem koli Garminovem spletnem mestu. Uporaba vsebine na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju v kateri koli namen je brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Garmin prepovedana. Blagovne znamke, logotipi in oznake storitev ("oznake"), prikazane na Garminovih spletnih mestih, so v lasti družbe Garmin ali tretjih oseb. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Garmin ali takšne tretje osebe je uporaba teh oznak prepovedana. Če želite več informacij glede pridobitve dovoljenja družbe Garmin za uporabo vsebine na svojem spletnem mestu, pošljite sporočilo na e-poštni naslov [email protected].

V primeru, da na Garminovem spletnem mestu ponujamo prenos programske opreme in tako programsko opremo prenesete, vam mi ali drugi licencodajalci dodelimo licenco za programsko opremo, vključno z in brez omejitev, katerimi koli datotekami, vdelanimi slikami ali slikami, ki jih generira programska oprema in podatki, ki spremljajo programsko opremo (skupaj "programska oprema") samo za osebno in nekomercialno uporabo. Na vas ne prenesemo lastništva programske opreme. Programske opreme ni dovoljeno distribuirati ali kako drugače izkoriščati ali je obratno sestavljati ali prevajati, razstavljati ali kako drugače prevajati v človeku berljivo obliko. ČE NI DRUGJE POSEBEJ IN IZRECNO NAVEDENO DRUGAČE, DRUŽBA GARMIN ZAVRAČA ODGOVORNOST ZA VSA IZRAŽENA, NAKAZANA ALI ZAKONSKA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA VSA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, DOLOČEN NAMEN, NASLOV IN NEKRŠITVE, V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO.

DRUŽBA GARMIN NI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNA ZA (1) KAKRŠNO KOLI NETOČNOST, NAPAKO IN OKVARO PROGRAMSKE OPREME; (2) KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POSLEDIČNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI ZGLEDNO ŠKODO), KI IZHAJA IZ KATEREGA KOLI PRENOSA ALI UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI NASTANE ZARADI VSAKE TAKŠNE NETOČNOSTI, NAPAKE ALI OKVARE PROGRAMSKE OPREME. ČE SE KATERO KOLI OD ZGORNJIH DOLOČIL IZNIČI NA PODLAGI VELJAVNE ZAKONODAJE, JE ODGOVORNOST DRUŽBE GARMIN OMEJENA V CELOTNEM OBSEGU, KI GA ZAKONODAJA DOVOLJUJE.

Javni forumi in komunikacija

"Javni forum" pomeni območje, mesto ali funkcijo, ki uporabnikom na Garminovem spletnem mestu omogoča objavo vsebine ("objava uporabnika") na ogled enemu ali več uporabnikom Garminovega spletnega mesta, vključno z in brez omejitev oglasno desko, forumom, okoljem družabne skupnosti, stranjo za pogovor ali spletnim dnevnikom.

Strinjate se, da so ponujeni javni forumi in funkcije namenjeni javni in ne zasebni komunikaciji in da nimate pričakovanj po zasebnosti v zvezi s katerokoli objavo uporabnika na javnem forumu. Za varnost takih informacij, ki jih razkrijete prek katerega koli od teh medijev, ne moremo jamčiti; taka razkritja naredite prostovoljno in na lastno odgovornost. Pri objavi informacij, pripomb ali druge vsebine v zvezi z drugimi uporabniki, ponudniki storitev, družbo Garmin ali tretjimi strankami bodite razumni. Morda boste odgovorni za škodo, ki so jo utrpeli drugi uporabniki, Garmin ali tretje stranke, in je posledica kaznivih ali obrekljivih komentarjev, pripomb ali drugih informacij ali vsebine, ki jo objavite na Garminovem spletnem mestu. Garmin ni pravno odgovoren za nobeno objavo uporabnika, čeprav je ta obrekljiva ali kako drugače kazniva.

Izključno vi ste in boste ostali odgovorni za objave uporabnikov, ki jih distribuirate v katerem koli javnem forumu na Garminovem spletnem mestu ali prek njega, prav tako pa za posledice pošiljanja in objavljanja le-teh. Nismo zadolženi za nadzorovanje katerega koli javnega foruma. Izključno vi boste odgovorni za kakršno koli škodo, ki je posledica kršenja avtorskih ali lastniških pravic ali kakršne koli drugo škodo, ki je posledica objave uporabnika. Z objavo gradiva na katerem koli Garminovem spletnem mestu samodejno zagotovite ali jamčite, da je lastnik tega gradiva družbi Garmin zagotovil stalno, nepreklicno, neizključno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribuiranje takega gradiva (v celoti ali delno) po vsem svetu brez licenčnin in/ali ga dovolil vključiti v druga dela v kakršni koli obliki, na katerem koli mediju ali s kakršno koli tehnologijo, ki je že znana ali bo razvita v celotnem obdobju avtorskih ali drugih pravic, ki obstajajo v takem gradivu. Prav tako kateremu koli drugemu uporabniku dovoljujete dostop, ogled, shranjevanje ali reprodukcijo gradiva za osebno uporabo tega uporabnika. S tem družbi Garmin dovoljujete urejanje, kopiranje, objavljanje ali distribuiranje katerega koli gradiva, ki ga zagotovite na katerem koli Garminovem spletnem mestu.

Strinjate se, da katero koli objavo uporabnika v katerem koli javnem forumu uporabljate in se nanjo zanašate na lastno odgovornost. Tako na primer nismo odgovorni in ne podpiramo mnenj, nasvetov ali priporočil, ki jih uporabniki objavijo ali pošljejo v kateri koli javni forum in izrecno zavračamo kakršno koli in vso odgovornost v zvezi s tem. Ne potrjujemo niti preverjamo usposobljenosti, ozadja ali zmožnosti uporabnikov ali informacij, ki jih objavijo v javnem forumu. Zato vam priporočamo, da ste pri uporabi katerega koli Garminovega spletnega mesta ali javnega foruma previdni in razumni.

Pravila obnašanja: strinjate se, da na nobenem Garminovem spletnem mestu ne boste objavili katere koli objave uporabnika, ki:

 • je obrekljiva, žaljiva, nadležna, grozeča ali predstavlja vdor v pravico do zasebnosti druge osebe;
 • je fanatična, sovražna ali rasno ali drugače žaljiva;
 • je nasilna, vulgarna, nespodobna, pornografska ali kako drugače opolzka, ali kako drugače škoduje ali obstaja utemeljen sum, da lahko škoduje kateri koli osebi ali podjetju;
 • je nezakonita ali spodbuja ali zagovarja nezakonite dejavnosti ali pogovor o nezakonitih dejavnosti z namenom njihovega izvajanja, vključno z objavo uporabnika, ki je sodeloval, ali predstavlja poskus sodelovanja pri otroški pornografiji, zalezovanju, spolnemu napadu, prevari, preprodaji nespodobnega ali ukradenega gradiva, preprodaji in/ali zlorabi drog, nadlegovanju, kraji ali zaroti pri zagrešitvi kaznive dejavnosti;
 • krši katero koli pravico tretje osebe, vključno z: (a) avtorskimi in patentnimi pravicami, pravicami do blagovne znamke ali drugimi lastniškimi ali pogodbenimi pravicami; (b) pravico do zasebnosti (kakršnih koli zasebnih informacij druge osebe ne smete posredovati brez njihovega izrecnega dovoljenja) ali informiranja; ali (c) kakršno koli obvezo do zaupnosti;
 • je komercialna, povezana s poslovanjem ali oglašuje ali ponuja prodajo katerega koli izdelka, storitve ali česar koli drugega (za dobiček ali ne), ali k temu napeljuje druge (vključno z napeljevanjem za prispevke ali donacije);
 • vsebuje virus ali drugo škodljivo komponento ali kako drugače spreminja, škoduje ali onemogoča Garminova spletna mesta ali katero koli povezavo omrežje ali kako drugače moti osebo ali podjetje pri uporabi ali izkušnji Garminovih spletnih mest;
  • (a) se v splošnem ne nanaša na navedeno temo ustreznega javnega foruma; (b) krši katero koli določeno omejitev, ki velja za javni forum, vključno s starostnimi omejitvami in postopki; ali (c) je nedružabna, moteča ali uničujoča, vključno s "podpihovanjem," "smetenjem", "preplavljanjem", "nadlegovanjem" in "vznemirjanjem", kot so te besedne zveze običajno razumljene in uporabljane v internetu; ali
  • je napačna ali zavajajoča.

Ne moremo in ne zagotavljamo, da se drugi uporabniki držijo ali se bodo držali zgoraj omenjenih pravil obnašanja ali kateri koli drugih določil teh pogojev uporabe, in, med vami in nami, vi prevzemate celotno tveganje za škodo ali poškodbe, ki so posledica takega nespoštovanja.

Pridržujemo si pravico, vendar zavračamo vse obveznosti ali odgovornost, da na katerem koli Garminovem spletnem mestu preprečimo objavo ali posredovanje ali da odstranimo katero koli objavo uporabnika, ki krši te pogoje uporabe (vključno s pravili obnašanja).

Računi

Nekatere storitve na Garminovih spletnih mestih vam za sodelovanje ali izpolnitev pogojev za dodatne ugodnosti dovoljujejo ali od vas zahtevajo ustvarjanje računa. Strinjate se, da boste zagotovili, vzdrževali in posodabljali resnične, natančne, posodobljene in celovite podatke o vas, kakor to zahtevajo postopki registracije ("registracijski podatki"). Strinjate se, da se ne boste izdajali za katero koli drugo osebo ali pravno osebo ali lažno izražali svoje identitete ali povezanosti s katero koli osebo ali pravno osebo, vključno z uporabo uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov računa druge osebe ali imena, podobnosti, glasu, slike ali fotografije druge osebe. Prav tako se strinjate, da nas boste na e-poštni naslov [email protected] takoj obvestili o nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega imena, gesla, drugih podatkov računa ali o drugih ugotovljenih kršitvah varnosti na katerem koli Garminovem spletnem mestu ali v povezavi z njim.

Če ne boste ravnali v skladu s temi pogoji uporabe ali katerimi koli posebnimi pogoji, povezanimi z določeno storitvijo, lahko zamrznemo ali ukinemo vaš račun in vašo možnost uporabe katerega koli Garminovega spletnega mesta ali dela le-tega.

Odgovornost družbe Garmin

Garmin ne jamči za natančnost, zanesljivost, celovitost ali pravočasnost vsebine ali za rezultate, ki jih dobite z uporabo Garminovih spletnih mest ali vsebine. Garminova spletna mesta in vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Garminova spletna mesta se redno spreminjajo, spremembe pa so lahko narejene kadar koli. Nekaj vsebine na Garminovih spletnih mestih lahko zagotovijo tretje osebe in družba Garmin ni odgovorna za takšno vsebino tretjih oseb.

GARMIN NE JAMČI, DA BODO GARMINOVA SPLETNA MESTA DELOVALA BREZ NAPAK IN DA GARMINOVA SPLETNA MESTA ALI NJIHOVI STREŽNIKI NE VSEBUJEJO RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH DELOV. ČE JE TREBA ZARADI UPORABE GARMINOVIH SPLETNIH MEST ALI VSEBINE SERVISIRATI ALI ZAMENJATI OPREMO ALI PRIDE DO IZGUBE DOBIČKA ALI PODATKOV, GARMIN NE ODGOVARJA ZA NASTALE STROŠKE.

GARMINOVA SPLETNA MESTA IN VSEBINA SO PRISKRBLJENI "TAKI, KOT SO" IN BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. GARMIN V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, ZAVRAČA ODGOVORNOST ZA VSA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NEKRŠITVE LASTNIŠKIH PRAVIC ALI PRAVIC TRETJIH OSEB IN JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Omejitve odgovornosti za določeno škodo

Garminova spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost. Če s katerim koli delom vsebine ali drugega gradiva na Garminovih spletnih mestih ali s temi pogoji in določili niste zadovoljni, lahko storite le to, da Garminova spletna mesta prenehate uporabljati. GARMIN ALI TRETJE OSEBE, OMENJENE NA GARMINOVIH SPLETNIH MESTIH, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAKLJUČNO, ZGLEDNO IN POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE GARMINOVIH SPLETNIH MEST IN VSEBINE, BODISI NA OSNOVI JAMSTVA, POGODBE, PREKRŠKA ALI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE IN KLJUB OPOZORILOM DRUŽBE GARMIN O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS; V TEM PRIMERU TE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE VELJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Povezave do drugih mest

Na Garminovih spletnih mestih se lahko nahajajo povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki jih vzdržujejo drugi. Vse takšne povezave so predložene le v vašo korist in ne kot priporočilo družbe Garmin za vsebine takšnih spletnih mest. Garmin ni odgovoren za vsebino mest tretjih oseb, do katerih vodijo povezave, in ne daje nobenih navedb ali jamstev za vsebino ali točnost gradiv na takšnih spletnih mestih tretjih oseb ali za prakse varstva zasebnosti teh tretjih oseb. Če se odločite za dostop do povezanih spletnih mest tretjih oseb, boste to storili na lastno odgovornost.

Programi drugih strank

Garminova spletna mesta omogočajo prenos programov, ki so jih razvile druge stranke. Garmin ne odgovarja in ne jamči za vsebino ali funkcionalnost programov tretjih strank ali za prakse glede varstva zasebnosti njihovih razvijalcev. Odločitev za prenos in uporabo teh programov drugih strank sprejemate na lastno odgovornost.

Nadomestila za škodo

Strinjate se, da boste družbo Garmin, njene uslužbence, direktorje, zaposlene in zastopnike branili, varovali in izključili iz kakršne koli odgovornosti, dejanj ali zahtev, vključno z, vendar ne omejeno na razumne pravne in računovodske stroške, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so posledica njihove uporabe.

Nadzor izvoza

ZDA in nekatere druge države nadzorujejo izvoz izdelkov in informacij. Strinjate se, da boste delovali skladno s temi omejitvami in da vsebine ne boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo ali osebam tako, da bi kršili zakone za nadzor izvoza. S prenosom vsebine se strinjate, da se ne nahajate v državi, kjer je takšen izvoz prepovedan, in da niste na seznamu zavrnjenih naročil ameriškega ministrstva za trgovino ali na seznamu posebej označenih državljanov ameriškega zakladniškega oddelka. Odgovorni ste za skladnost z zakoni krajevne pristojnosti glede uvoza, izvoza in ponovnega izvoza vsebine.

Pravilnik o avtorskih pravicah

Garmin spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. V pravilniku družbe Garmin je navedeno, da lahko po lastni presoji in ko je to primerno, ukini račune uporabnikov, ki lahko kršijo ali večkrat kršijo avtorske pravice tretjih strank.

Če želite družbi Garmin poslati obvestilo o kršenju avtorskih pravic, oddajte obvestilo na podlagi zakona Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") tako, da spodaj navedenemu zastopniku za avtorske pravice pisno posredujete te podatke:

 • Fizičen ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena, da ukrepa v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
 • Identifikacijo domnevno kršenega dela z avtorskimi pravicami ali, če eno obvestilo pokriva več del z avtorskimi pravicami, reprezentativen seznam takih del.
 • Identifikacijo gradiva, ki naj bi kršilo avtorske pravice ali bilo predmet kršitvene dejavnosti in ki naj bi bilo odstranjeno ali dostop do katerega naj bi bil onemogočen, in dovolj informacij, s katerimi lahko ponudnik storitev to gradivo poišče.
 • Dovolj informacij, ki ponudniku storitev omogoča, da se obrne na pritožbeno stranko, na primer naslov in telefonsko število ter, če je na voljo, e-poštni naslov, na katerem je pritožbena stranka dosegljiva.
 • Izjavo, da pritožbena stranka v dobri veri verjame, da uporaba gradiva na sporni način ni pooblaščena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakonodaje.
 • Izjavo, da so informacije v obvestilu natančne in, pod kaznijo krive prisege, da je pritožbena stranka pooblaščena za ukrepanje v imenu lastnika domnevno kršene izključne pravice.

Potrjujete, da v primeru, da ne izpolnjujete vseh zahtev prejšnjega odstavka, vaše obvestilo DMCA morda ne bo veljavno. Za več informacij o zakonu DMCA in obvestilih DMCA si oglejte razdelek 17, del 512 dokumenta U.S.C.

Na našega zastopnika za prejemanje obvestil o domnevnih kršitvah avtorskih pravicah se lahko obrnete na naslednja načina:

po elektronski pošti: [email protected]

po pošti:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Splošno

Vse pravne zadeve, ki izhajajo iz uporabe Garminovega spletnega mesta ali so povezane z njo, razen v obsegu, navedenem spodaj v tem odstavku, se razlagajo in določajo v skladu z zakoni zvezne države Kansas in veljajo za pogodbe, sklenjene in izvajane v zvezni državi Kansas, brez upoštevanja pravil sporov zakonov. Z uporabo Garminovega spletnega mesta se strinjate, da je ekskluzivni forum za zahtevke ali tožbe, ki izhajajo iz uporabe Garminovega spletnega mesta, Okrožno sodišče Združenih držav za okrožje Kansas ali katero koli sodišče zvezne države Kansas, ki zaseda v okraju Johnson. S tem v največjem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, nepreklicno odstopate od vsakega ugovora, ki bi ga lahko zdaj ali pozneje imeli glede določitve kraja za kakršen koli postopek, za katerega je pristojno tako sodišče, in vsake trditve, da je za kateri koli tak postopek na takem sodišču pristojen neprimeren forum. Če (a) niste državljan ZDA; (b) niste prebivalec ZDA; (c) do Garminovega spletnega mesta ne dostopate iz ZDA in (d) ste državljan ene od držav, navedenih spodaj, se s tem strinjate, da bo za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz pogojev uporabe, pristojna veljavna zakonodaja, določena spodaj, ne glede na katero koli navzkrižje zakonskih določil, pri čemer boste nepreklicno upoštevali zakonodajo sodišč v zvezni državi, provinci ali državi, navedeni spodaj, katere zakonodaja velja:

Če ste državljan:
katere koli države članice Evropske unije

veljavno pravo in sodišče:
angleški zakoni; London, Anglija

V primeru pritožbe ali če želite podrobnejše informacije, lahko ponudniku pišete na naslov Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, ga pokličete po telefonu na številko (913) 397-8200 (prosite za skrbnika spletišča), ali mu pošljete sporočilo po e-pošti na naslov [email protected].