Skip navigation links

Pogoji in določila za prometne informacije

Doživljenjske prometne informacije

Doživljenjske prometne informacije prejemate uporabno življenjsko dobo Garminovega sprejemnika prometnih informacij ali dokler Garmin od ponudnika prejema prometne informacije – kar predstavlja krajše obdobje. "Življenjska doba" sprejemnika prometnih informacij pomeni obdobje, v katerem (a) ima sprejemnik potrebno tehnično zmogljivost za uporabo trenutne storitve prometnih informacij in (b) lahko brez večjih popravil deluje, kot je predvideno. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Live Traffic

Za dostop do prometnih informacij v živo morate prenesti brezplačni program Smartphone Link app. User’s data plan charges, if any, will apply. Contact your mobile service provider for more information about your service plan’s data and roaming rates. Requires Bluetooth-enabled smartphone (sold separately).