Skip navigation links

Natančnost merjenja aktivnosti in parametrov telesne pripravljenosti

Garminovi nosljivi izdelki so zasnovani kot orodja, ki zagotavljajo informacije za spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga. Garminovi nosljivi izdelki delujejo na podlagi senzorjev, ki spremljajo vaše gibanje in druge parametre. Podatki in informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi bili natančna ocena aktivnosti in izmerjenih parametrov, vendar se lahko zgodi, da niso popolnoma točni. Garminovi nosljivi izdelki niso medicinski pripomočki, podatki iz njih pa niso namenjeni uporabi za zdravstvene namene ter niso namenjeni diagnozi, pregledu, zdravljenju ali preprečevanju bolezni. Garmin priporoča, da se pred kakršno koli vadbo posvetujete s svojim zdravnikom.

Natančnost merjenja srčnega utripa na zapestju (Elevate)

Optični merilnik srčnega utripa na zapestju za nosljive izdelke Garmin je dragoceno orodje, ki lahko kadar koli natančno oceni uporabnikov srčni utrip. Optični merilnik srčnega utripa je zasnovan za merjenje uporabnikovega srčnega utripa 24 ur na dan in 7 dni na teden. Pogostost merjenja srčnega utripa se spreminja in je odvisna od ravni dejavnosti uporabnika. Garminov optični merilnik srčnega utripa na začetku dejavnosti pogosteje posreduje povratne informacije, ker je optični senzor ves čas vklopljen in poskuša v določenem obdobju dejavnosti neprekinjeno meriti srčni utrip. Tako naj bi uporabniku med dejavnostjo posredoval pogostejše in natančnejše odčitke srčnega utripa.

Čeprav je naša tehnologija merjenja srčnega utripa na zapestju vrhunska, ima omejitve, zaradi katerih so lahko nekateri odčitki srčnega utripa v določenih razmerah nenatančni. Te razmere vključujejo uporabnikove telesne lastnosti, prileganje naprave ter vrsto in intenzivnost dejavnosti, kot je opredeljeno zgoraj. Podatki merilnika srčnega utripa niso namenjeni uporabi za zdravstvene namene in niso namenjeni diagnozi, pregledu, zdravljenju ali preprečevanju bolezni ali zdravstvenih stanj.

V nekaterih nosljivih napravah Garmin je natančnost merjenja srčnega utripa na zapestju med plavanjem zelo omejena ali sploh ne deluje. Garmin ne priporoča merjenja srčnega utripa na zapestju med dejavnostmi plavanja, če nosljiva naprava nima profila dejavnosti plavanja, v kateri lahko omogočite merjenje srčnega utripa na zapestju. V opisu nosljive naprave je navedeno, ali ima naprava profil dejavnosti plavanja, v katerem lahko omogočite merjenje srčnega utripa na zapestju. Upoštevajte, da je pri nekaterih starejših napravah merjenje srčnega utripa na zapestju namerno onemogočeno v profilih dejavnosti plavanja. Garmin priporoča, da za najnatančnejše merjenje srčnega utripa med plavanjem uporabljate merilnik srčnega utripa z združljivo napravo.

Natančnost pulznega oksimetra na zapestju

Merjenje s pulzno oksimetrijo je na voljo v določenih nosljivih izdelkih Garmin. Omogoča oceno periferne nasičenosti uporabnikove krvi s kisikom (% SpO2), in sicer kadar koli, ko uporabnik odpre funkcijo. Funkcijo je mogoče nastaviti tudi tako, da stalno spremlja vrednost v obdobju, ko uporabnik spi. V določenih napravah jo je mogoče uporabiti tudi za občasno spremljanje vrednosti čez dan ob upoštevanju uporabnikove nadmorske višine.

Čeprav si po najboljših močeh prizadevamo, da bi zagotovili visoko stopnjo natančnosti, obstajajo določene omejitve, zaradi katerih so lahko meritve nenatančne. Na izmerjene vrednosti lahko vplivajo uporabnikove telesne lastnosti, prileganje naprave in osvetljenost okolice. Družba Garmin bo v prihodnosti morda izdala programsko opremo naprav, ki bo izboljšala vidike merjenja. Podatki pulznega oksimetra niso namenjeni uporabi v zdravstvene namene in niso namenjeni diagnozi, pregledu, zdravljenju ali preprečevanju bolezni ali zdravstvenih stanj.

Na natančnost izmerjenih vrednosti lahko vplivata čezmerno gibanje in položaj naprave. Za najnatančnejše meritve je pomembno, da približno eno minuto držite roko oziroma senzor pri miru.