Skip navigation links
GARMINOVA TEHNOLOGIJA

FILTRIRAJ PO KATEGORIJI

Znanost o zdravju
Spremljanje spanja

Spremljanje spanja

Napredno spremljanje spanja z združljivimi Garminovimi napravami upošteva več dejavnikov in vam z njimi pomaga razumeti spanje1. Poleg osnovnih podatkov, npr. kdaj ste zaspali in se zbudili, si lahko ogledate, koliko časa ste bili zbujeni in koliko časa ste bili v ključnih fazah spanja (rahel in globok spanec, REM). Ogledali si boste lahko tudi, kdaj so se te faze ponoči zgodile.

Čas in faze spanja se ugotavlja na podlagi kombinacije podatkov o srčnem utripu, njegovem spreminjanju in o premikanju telesa. Podatki o starosti, ki jih vnesete ob začetni nastavitvi, in zaznane osnovne osebne fiziološke vrednosti zagotovijo dragocen okvir za analizo in povečajo zanesljivost spremljanja spanja.

Združljive Garminove naprave spremljajo tudi hitrost dihanja in nasičenost krvi s kisikom (pulzni oksimeter) ponoči. Če te podatke dodamo na grafikon spanja, dobimo celovitejši pogled na spanje.

Razumevanje spanja

Spanje je ključno za telesno in duševno dobro počutje. Dovolj rednega dobrega spanca spodbuja dobro zdravje, lahko izboljša razpoloženje, pomaga izkoristiti prednosti telesne vadbe in prinaša tudi številne druge koristi.

Spremljajte podatke o svojem spanju in bodite pozorni na spremembe in dolgoročne trende. Tako boste lahko dobili vpogled v pogosto zapleteno razmerje med svojimi dejavnostmi v budnem stanju in kakovostjo nočnega spanja.

Slab nočni spanec lahko hitro razložimo, toda prepoznavanje dolgoročnejših trendov je lahko močan motivacijski dejavnik za trajne spremembe. Tudi ko gre vse po načrtih, lahko izkoristite samozavest, ki izvira iz dokazov, da ste na pravi poti.

Rezultat spanja

Izbrane Garminove naprave z naprednim spremljanjem spanja omogočajo tudi rezultat spanja. Nočne rezultate (0–100) je mogoče povezati s prilagojenimi ugotovitvami, pridobljenimi iz podatkov o aktivnosti in življenjskem slogu. Tovrstni nasveti se pojavijo ob primerni priložnosti kot pomoč za lažje razumevanje, kako dejavniki, kot so dnevne ravni stresa, vzorci dejavnosti in čas odhoda v posteljo, vplivajo na vaše spanje.

Izračun vašega rezultata spanja

Rezultat vašega nočnega spanja se izračuna na podlagi kombinacije dolžine spanja in dejavnikov kakovosti spanja. Dolžina spanja se primerja s splošno veljavnimi priporočili za vašo starost2. Vidiki kakovosti vašega rezultata spanja se izračunajo s kombinacijo strukture spanja, podatkov o stresu, motenj ponoči in drugih dejavnikov3.

Struktura spanja pomeni, koliko časa ste rahlo ali globoko spali oziroma bili v fazi REM ter vzorce, ki jih ponoči oblikujejo prehodi med temi fazami. Element stresa predstavlja analizo spremenljivosti srčnega utripa, ki se jo interpretira ter tako razloži razmerje med simpatično in parasimpatično dejavnostjo, ki se pojavlja v avtonomnem živčnem sistemu. Ko je vaš srčni utrip počasen in njegova spremenljivost velika v primerjavi z normalno, je to močan znak prevladujoče dejavnosti parasimpatičnega živčevja, kar pomeni, da je vaše telo pod stresom in aktivno obnavlja vire, izčrpane čez dan.

Med ostalimi dejavniki, ki vplivajo na rezultat spanja, so nemir, število zbujanj za več kot pet minut in ter skupni čas budnosti.

Faze spanja

V laboratoriju za spanje se faze spanja opredeljujejo s specifičnimi valovi možganov in vzorci nevronske aktivnosti. Ti vzorci se običajno odražajo fiziološko kot spremembe in nihanje srčnega utripa ter vzorci dihanja. Z ugotavljanjem teh fizioloških sprememb v spanju pridobimo dragocene informacije za prepoznavo faz spanja v realnem življenju zunaj laboratorija.

Študije kažejo, da ima vsaka faza spanja pomembno vlogo v procesih duševnega in telesnega okrevanja.

Rahel spanec (N1, N2)

Rahel spanec je prva faza spanja. Premikanje oči in aktivnost mišic se med rahlim spancem upočasni in telo se pripravi za globoko spanje.

Globok spanec (N3)

Ob prehodu v globoko spanje premikanje oči in mišic popolnoma preneha. Srčni utrip in dihanje se upočasnita. V tej fazi vas je težko prebuditi, če pa se prebudite, ste zmedeni. Na splošno velja, da globoko spanje prinaša številne koristi za zdravje. Pomaga npr. pri okrevanju mišic.

Faza hitrega premikanja oči (REM)

Spanje REM se šteje za zadnjo fazo v ciklu spanja. Med spanjem REM pogosto sanjamo. Faze spanja REM so običajno na začetku kratke in se čez noč podaljšujejo. Domneva se, da v fazi REM možgani lahko predelujejo in osmišljajo podatke. To bi lahko vplivalo tudi na vaš način učenja novih spretnosti.

Budnost

Na splošno je najbolje, če je spanje čez noč neprekinjeno in z malo ali nič obdobji budnosti.

Sledenje spanju na podlagi premikanja

Starejše Garminove naprave in naprave brez možnosti merjenja srčnega utripa na zapestju s spremljanjem spanja na podlagi premikanja analizirajo premikanje zapestja ali telesa, ki ga zazna merilnik pospeška. Ta algoritem upošteva tudi čas dneva in omogoča osnovnejši vpogled v spanje. Oceni lahko, ali ste budni oziroma v fazi rahlega ali globokega spanja. Vendar s temi napravami ni mogoče zaznavati posameznih faz spanja.

Podpora za spremljanje spanja

1Obiščite spletni naslov Garmin.com/ataccuracy
2"National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report" (Posodobljena priporočila organizacije National Sleep Foundation glede trajanja spanja: končno poročilo), Sleep Health, zvezek Epub, 31. 10. 2015, strani 233–243, 2015.
3National Sleep Foundation, "National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report" (Priporočila organizacije National Sleep Foundation glede kakovosti spanja: prvo poročilo), Sleep Health, zvezek 3, št. 1, strani 6–19.