Polityka prywatności

Ostania aktualizacja: 29 kwiecień 2021 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby dostarczyć informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas tworzenia konta Garmin, nawiązywania interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, dokonywania zakupów w jednym z naszych sklepów, odwiedzania witryny internetowej Garmin.com lub innych witryn internetowych oraz korzystania z aplikacji firmy Garmin zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności.

Inne witryny internetowe, usługi, aplikacje i produkty firmy Garmin, które zawierają łącze do innej polityki prywatności Garmin, podlegają tej polityce prywatności. Przykładowo, przygotowaliśmy oddzielną politykę prywatności, którą stosuje się do oprogramowania Garmin Connect oraz zgodnych z nim urządzeń noszonych na ciele i innych urządzeń. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z innymi naszymi politykami prywatności.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz hasła. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail i hasło użytkownika, ponieważ są one używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail i hasła użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, usługach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta i wyświetla się podczas przesyłania komentarzy oraz innych materiałów do witryny internetowej lub aplikacji Garmin bądź kontaktowania się z innymi użytkownikami Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, usługach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z innymi użytkownikami Garmin Connect.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i aplikacji firmy Garmin oraz biuletynów informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

(e) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiadamiać klientów o naruszeniu przez nich naszego regulaminu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiej jakości wrażeń użytkowych wszystkim klientom oraz zapewnieniu zgodności z naszym regulaminem.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania urządzenia Garmin:

Podczas synchronizacji urządzenia firmy Garmin za pośrednictwem oprogramowania Garmin Express rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia.

Cel i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane, aby pomóc identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące synchronizacji oraz naprawiać zaistniałe błędy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w rozwiązywaniu problemów lub naprawianiu błędów dotyczących synchronizacji oraz zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i data zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi, jak również ułatwiania napraw, zwrotów lub wymian. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w wymienionych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z urządzenia lub aplikacji nawigacyjnej Garmin:

W przypadku korzystania przez użytkownika z urządzenia nawigacyjnego lub aplikacji nawigacyjnej firmy Garmin oraz wyrażenia przez użytkownika zgody, firma Garmin będzie gromadzić i przesyłać z urządzenia użytkownika dane, takie jak pozycja, prędkość, kierunek przemieszczania się oraz data i czas rejestrowania. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, firma Garmin może także udostępniać lub sprzedawać te dane stronom trzecim w postaci zbiorczej, aby poprawiać jakość funkcji dotyczących ruchu drogowego i parkingów oraz innych funkcji dostarczanych przez dostawców zawartości.

Cel i podstawa prawna:

Te dane będą łączone z danymi innych użytkowników, którzy również wyrazili zgodę, i wykorzystywane do poprawy jakości produktów, usług i aplikacji oraz funkcji dotyczących ruchu drogowego i parkingów oraz innych funkcji dostarczanych przez firmę Garmin lub strony trzecie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest zgoda użytkownika, która może zostać wycofana w dowolnym czasie za pośrednictwem ustawień urządzenia lub aplikacji firmy Garmin.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu produktu, usługi lub subskrypcji w witrynie internetowej, w aplikacji firmy Garmin lub za pośrednictwem działu obsługi klienta:

W przypadku zakupu przez użytkownika produktu, usługi lub subskrypcji w witrynie internetowej firmy Garmin lub za pośrednictwem działu obsługi klienta firma Garmin będzie gromadzić imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika. Nie przeglądamy ani nie przechowujemy informacji dotyczących kart płatniczych użytkowników. W zależności od regionu i zakupionego produktu wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Te podmioty przetwarzające płatności to między innymi Adyen, PayPal, Alipay (tylko Chiny), WeChat Pay należący do Tenpay (tylko Chiny), UnionPay (tylko Chiny), NewebPay, Klarna i Veritrans. Więcej informacji na temat firmy Adyen można znaleźć tutaj. W naszym procesie wykrywania oszustw korzystamy również z Cybersource, rozwiązania firmy Visa, a także stosujemy usługi weryfikacji adresu dostarczane przez strony trzecie, takie jak Google lub CDYNE.

W niektórych regionach inna strona trzecia, firma Narvar, dostarcza informacji o wysyłce, które umożliwiają śledzenie produktów zakupionych w witrynie internetowej firmy Garmin lub zakupionych, naprawionych lub wymienionych za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Cele i podstawa prawna:

Imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu użytkownika są gromadzone, aby zapewnić nam możliwość przetworzenia i realizacji zamówienia zakupu. Podstawą prawną przetwarzania imienia i nazwiska, adresu pocztowego i numeru telefonu użytkownika w tym celu jest zawarcie umowy. Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane w ramach naszych procesów wykrywania oszustw. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu jest nasz uzasadniony interes w ochronie firmy Garmin i jej klientów przed próbami dokonywania oszustw.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu produktu w sklepie firmy Garmin:

Podczas zakupu produktu w sklepie Garmin możemy gromadzić imię i nazwisko, adres, numer telefonu, inne informacje kontaktowe lub szczegóły zakupu, takie jak numer faktury lub zakupione produkty. W niektórych krajach zewnętrzni dostawcy usług mogą być wykorzystywani do generowania sprawozdań wymaganych przez odpowiednie organy podatkowe.

Cele i podstawa prawna:

Przetwarzamy te informacje w celu wygenerowania faktury w naszych systemach do celów zgłoszenia podatkowego lub na żądanie użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania informacji użytkownika na potrzeby generowania faktury do celów sprawozdawczości podatkowej jest wywiązanie się z obowiązku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania informacji użytkownika na potrzeby generowania faktury na żądanie użytkownika jest realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania z usług opartych na lokalizacji na urządzeniu lub w aplikacji firmy Garmin:

W przypadku korzystania przez użytkownika w urządzeniu lub aplikacji firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji przez firmę Garmin lub naszych dostawców.

Cel i podstawa prawna:

Celem przetwarzania danych na temat lokalizacji urządzenia użytkownika jest świadczenie usług opartych na lokalizacji, z których użytkownik chce korzystać. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest zawarcie umowy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

ZAPROSZENIA LIVETRACK UŻYTKOWNIKA:

LiveTrack to funkcja dostępna w niektórych urządzeniach Garmin, która umożliwia przesyłanie wybranym osobom łączy pozwalających na śledzenie lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Każda osoba z dostępem do łącza będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia Garmin użytkownika, więc należy zachować ostrożność podczas wybierania użytkowników, którym udostępnia się łącze i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą łącza innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia Garmin.

INNI DOSTAWCY USŁUG:

Firma Garmin korzysta z usług chmury podmiotów zewnętrznych, takich jak Adobe i SendGrid, która jest usługą firmy Twilio, pomagających w wysyłaniu wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia korzystania z aplikacji Garmin Express, witryn internetowych i aplikacji Garmin, a także do powiązanych z tym celów.

Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług do przesyłania zakupionych produktów do klientów. W niektórych regionach firma Garmin korzysta z usług strony trzeciej, firmy Erply, aby świadczyć usługi w punkcie sprzedaży na potrzeby zakupów w sklepie, a także innego podmiotu zewnętrznego, Global Blue, w celu zapewnienia na żądanie klienta dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku. Firma Garmin korzysta również z usług zewnętrznego dostawcy, firmy VHT, w celu zapewnienia funkcji żądania oddzwonienia na potrzeby obsługi klienta.

INNE PRZYPADKI UDOSTĘPNIANIA:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych obowiązujących procesów prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin.

W przypadku klientów spoza Chin podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i/lub Australii. W przypadku klientów w Chinach podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe dotyczące osób zamieszkujących w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Wielkiej Brytanii ("Wlk. Bryt.") lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez inne firmy należące do firmy Garmin w celu zapewnienia wsparcia, infrastruktury, bezpieczeństwa i innych kluczowych funkcji. Firma Garmin Würzburg GmbH przystąpiła do zatwierdzonych przez Komisję Europejską wzorcowych klauzul umownych, w przypadku gdy firmy te nie znajdują się w EOG lub w jurysdykcji uznanej przez Komisję Europejską za odpowiednią.

Wszystkie firmy należące do firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących prywatności zamieszonych w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Informacje o stosowaniu przez firmę Garmin plików cookie i podobnych technologii na naszych witrynach internetowych znajdują się w naszej polityce plików cookie.

Analiza aplikacji

Gromadzimy również dane na temat korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnych Garmin i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności tych i innych aplikacji, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz rozwiązywania innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes firmy Garmin w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami i aplikacjami, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz poprawić funkcjonalność naszych produktów i aplikacji.

  • Google: Google Analytics służy do monitorowania statystyk oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkownika w aplikacji. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

  • Azure Application Insights: Aplikacja Azure Insights, usługa Microsoft, pomaga nam lepiej zrozumieć użycie aplikacji Garmin Express, aby móc podnosić komfort obsługi aplikacji.

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, wcześniej znana jako HockeyApp oraz Firebase (Crashlytics), która jest usługą firmy Google, pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z naszych aplikacji, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji.

  • Flurry; Amplitude: Flurry i Amplitude pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji mobilnych firmy Garmin, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE:

Sieci społecznościowe innych firm, które udostępniają funkcje społecznościowe (np. pozwalające na łączenie z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Google, QQ lub Sina Weibo w celu wyszukiwania znajomych lub pozwalające na "polubienie" strony) w aplikacjach mobilnych firmy Garmin, mogą gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych aplikacji. Wykorzystanie takich informacji przez stronę trzecią zależy od zasad ochrony prywatności zamieszczonych na stronie internetowej serwisu społecznościowego, z którymi zalecamy dokładnie się zapoznać. Te strony trzecie mogą wykorzystywać te metody i te dane do własnych celów, łącząc informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszych aplikacji z dowolnymi posiadanymi przez nie danymi osobowymi użytkownika. Możemy również uzyskiwać z serwisów społecznościowych analizy pozwalające nam ocenić skuteczność naszych materiałów i reklam w serwisach społecznościowych (np. wrażenia i kliknięcia).

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Politykę prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów, usług i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana na witrynie internetowej Garmin i w aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Firma Garmin nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie algorytmów lub innego automatycznego przetwarzania istotnie wpływającego na użytkownika.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy. Z inspektorem ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, jego dane osobowe gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd z siedzibą pod adresem 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Szanghaj 200233, Chiny, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Inspektor ochrony danych osobowych dla Brazylii ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO") lub innych obowiązujących przepisów prawa do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić nasze centrum zarządzania kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. drogą mailową pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik nie mieszka w EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Chinach, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc. drogą mailową pod adresem [email protected]

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia, patrz Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.