Skip navigation links

Warunki korzystania z subskrypcji komunikatów drogowych

Bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych

Użytkownik będzie otrzymywał dane o ruchu drogowym przez cały okres eksploatacji odbiornika komunikatów drogowych firmy Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane o ruchu drogowym od strony trzeciej, w zależności od tego, który z wymienionych warunków nastąpi szybciej. „Okres eksploatacji” odbiornika komunikatów drogowych oznacza okres, podczas którego odbiornik: (a) ma możliwości techniczne wymagane do korzystania z usługi informacji o ruchu drogowym; oraz (b) działa w sposób przewidziany przez producenta bez konieczności przeprowadzenia poważniejszych napraw. Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.

Ruch drogowy na żywo

Aby otrzymywać bieżące informacje drogowe, należy pobrać bezpłatną aplikację Smartphone Link app. User’s data plan charges, if any, will apply. Contact your mobile service provider for more information about your service plan’s data and roaming rates. Requires Bluetooth-enabled smartphone (sold separately).