Skip navigation links
TECHNOLOGIA GARMIN

FILTRUJ WG KATEGORII

Nauka o zdrowiu
Monitorowanie snu

Monitorowanie snu

Zaawansowane monitorowanie snu w zgodnych urządzeniach Garmin wykorzystuje różne czynniki, aby pomóc Ci zrozumieć procesy związane ze snem1. Oprócz podstawowych informacji, takich jak czas zaśnięcia i obudzenia się, możesz sprawdzić, kiedy nastąpiło przebudzenie oraz czas spędzony w poszczególnych kluczowych fazach snu (płytki sen, głęboki sen, faza REM). Zobaczysz również, w jakich porach nocy wystąpiły dane fazy snu.

Czas snu i fazy snu są identyfikowane w oparciu o pomiar tętna, zmienność tętna i ruchy ciała. Informacje o wieku wprowadzone podczas konfiguracji oraz wykryte dane fizjologiczne zapewniają wartościowy kontekst dla analizy oraz poprawiają czytelność monitorowania snu.

Zgodne urządzenia Garmin monitorują również częstotliwość oddechu i poziom natlenienia krwi podczas snu. Dodanie tych informacji do wykresu snu zapewnia bardziej wnikliwy wgląd w proces snu.

Zrozumienie procesu snu

Sen ma kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Regularne wysypianie się pomaga zadbać o zdrowie, poprawić nastrój, zoptymalizować korzyści płynące z aktywności fizycznej i nie tylko.

Sprawdź dane snu, aby zaobserwować zmiany i trendy występujące z biegiem czasu. Pomoże Ci to uzyskać wgląd w zwykle złożoną relację między aktywnościami wykonywanymi w ciągu dnia a jakością snu w nocy.

Efekty niedoboru snu można wyjaśnić od razu, jednak rozpoznanie trendów długofalowych może stanowić silną motywację do wprowadzenia trwałych zmian. A kiedy wszystko idzie dobrze, korzystasz na pewności, którą zapewniają dowody na obranie dobrej drogi.

Wynik snu

Wybrane urządzenia Garmin z zaawansowanymi funkcjami monitorowania snu obejmują również wynik snu. Wyniki nocne (0-100) można sparować ze spersonalizowanymi informacjami pochodzącymi z danych o aktywności i stylu życia. Wskazówki te pojawiają się po zidentyfikowaniu okazji do zrozumienia wpływu pewnych czynników, takich jak poziom stresu w ciągu dnia, wzorce aktywności oraz czas pójścia spać, na jakość snu.

Obliczanie wyniku snu

Wynik snu jest obliczany w oparciu o czas trwania snu i czynniki wpływające na jego jakość. Czas snu jest porównywany z uznanymi na całym świecie zaleceniami dla osób w danej grupie wiekowej2. Aspekty jakości wyniku snu są obliczane w oparciu o architekturę snu, dane dotyczące stresu, przebudzenia oraz inne czynniki3.

Architektura snu dotyczy proporcji czasu spędzonego w poszczególnych fazach snu – sen płytki, sen głęboki i faza REM – oraz wzorców przechodzenia z jednej fazy w drugą podczas snu. Element stresu stanowi analizę zmienności tętna zinterpretowanej w celu ukazania równowagi między aktywnością układu współczulnego a przywspółczulnego autonomicznego układu nerwowego. Kiedy Twoje tętno jest niskie, a zmienność tętna jest wysoka w porównaniu ze standardową, stanowi to wyraźny wskaźnik dominacji układu współczulnego, co oznacza, że organizm jest zestresowany i aktywnie uzupełnia zasoby zużyte w ciągu dnia.

Inne aspekty składające się na wynik snu obejmują niepokój, liczbę wybudzeń trwających dłużej niż 5 minut oraz łączny czas wybudzenia.

Fazy snu

W laboratorium snu fazy snu są identyfikowane za pomocą wzorców fal mózgowych i aktywności neuronów. Wzorce te są typowo widoczne w kwestiach fizycznych – takich jak zmienność tętna czy wzorce oddychania. Identyfikacja tych zmian fizjologicznych podczas snu zapewnia wartościowe wskazówki dotyczące rozpoznania etapów snu w warunkach rzeczywistych, poza laboratorium snu.

Badania wykazały, że każda faza snu odgrywa rolę w procesach regeneracji psychicznej i fizycznej.

Sen płytki (N1, N2)

Sen płytki to pierwsza faza snu. Ruch gałek ocznych oraz aktywność mięśni w fazie snu lekkiego zwalniają, ponieważ ciało przygotowuje się do snu głębokiego.

Sen głęboki (N3)

Przy przejściu do fazy snu głębokiego ruch gałek ocznych i mięśni całkowicie ustaje. Tętno i oddech stają się wolniejsze. W tej fazie trudniej jest się obudzić, a po wybudzeniu ma się zwykle poczucie zdezorientowania. Powszechnie uznano, że głęboki sen niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. Na przykład wspiera regenerację mięśni.

Faza REM (faza szybkiego ruchu gałek ocznych)

Faza REM jest uważana za ostatnią fazę podczas cyklu snu. Podczas fazy REM często występują sny. Fazy snu REM najpierw są krótkie, a potem stają się coraz dłuższe w ciągu nocy. Faza snu REM jest uważana za fazę, w której mózg jest w stanie przetwarzać dane i wyciągać z nich wnioski. Może być ona nawet powiązana z umiejętnością uczenia się nowych umiejętności.

Przebudzenie

Za sen o najlepszej jakości uważa się sen ciągły, trwający całą noc, najlepiej z niewieloma przebudzeniami lub bez nich.

Monitorowanie snu w oparciu o ruch

Starsze urządzenia Garmin oraz urządzenia bez zintegrowanego nadgarstkowego pomiaru tętna wykorzystują monitorowanie w oparciu o ruch do analizy ruchu nadgarstka lub ciała zarejestrowanego za pomocą akcelerometru. Algorytm ten uwzględnia również aktualny czas i zapewnia bardziej podstawowy wgląd w dane o śnie. Jest w stanie oszacować, czy użytkownik obudził się, jest w fazie snu płytkiego czy snu głębokiego. Jednak urządzenia te nie są w stanie wykryć i zidentyfikować poszczególnych faz snu.

Obsługa monitorowania snu

1Zobacz Garmin.com/ataccuracy
2„National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report,” Sleep Health, tom Epub 2015 Oct 31, str. 233–243, 2015 r.
3National Sleep Foundation, „National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report,” Sleep Health, tom 3, wyd. 1, str. 6–19.