Skip navigation links
TECHNOLOGIA GARMIN

FILTRUJ WG KATEGORII

Nauka o zdrowiu
Pulsoksymetr

Pulsoksymetr

Wszystkie różne komórki w organizmie potrzebują tlenu do prawidłowego działania. Układ krążenia, obejmujący serce, płuca i krew, działa kompleksowo, aby pobierać tlen z otoczenia do komórek.

Tlen jest pobierany z powietrza, które wypełnia płuca podczas wdechu. Jest on mieszany z krwią i przemieszczany z każdym uderzeniem serca. Pulsoksymetr mierzy ilość tlenu (w porównaniu do maksymalnej pojemności) w krwiobiegu w czasie krążenia po organizmie.

Jeśli wyobrazisz sobie krew jako pociąg i tlen jako pasażerów tego pociągu, to pulsoksymetr informuje, jak zatłoczony jest pociąg w porównaniu z maksymalną pojemnością. Jeśli na każdym miejscu w pociągu siedzi pasażer, to pociąg jedzie z pojemnością 100%.

Kompatybilne urządzenia noszone na ciele Garmin wykorzystują połączenie światła podczerwonego z czujnikami z tyłu urządzenia, co pozwala oszacować wartość procentową natlenionej krwi (natlenienie krwi, SpO2) dostępnej w krwi. Ogólnie rzecz biorąc, wartość ta powinna wynosić 95% lub więcej w większości ustawień, ale na tę wartość może mieć wpływ wysokość, aktywność i stan zdrowia danej osoby. Wartości poniżej 90% można uznać za niskie według kliniki Mayo.

Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych, a na wszelkie pytania dotyczące odczytu pulsoksymetru powinien odpowiedzieć lekarz lub inny wykwalifikowany medyk. Pulsoksymetr nie jest dostępny w urządzeniach Garmin we wszystkich krajach.

Dane o natlenieniu krwi w aplikacji telefonicznej