Pogoji in določila za doživljenjske prometne informacije

Doživljenjske prometne informacije prejemate uporabno življenjsko dobo Garminovega sprejemnika prometnih informacij ali dokler Garmin od ponudnika prejema prometne informacije – kar predstavlja krajše obdobje. "Uporabna življenjska doba" sprejemnika prometnih informacij pomeni obdobje, v katerem (a) sprejemnik prometnih informacij izpolnjuje tehnične zahteve za uporabo trenutne storitve prometnih informacij in (b) lahko izdelek brez večjih popravil deluje ustrezno. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.