ข้ามการนำทางลิงก์

การตรวจจับเหตุและข้อกำหนดการช่วยเหลือต่างๆ

โปรดระวัง – การตรวจจับเหตุการณ์และการช่วยเหลือเป็นเพียงคุณสมบัติเสริมและไม่ควรยึดถือเป็นวิธีการหลักในการขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน อุปกรณ์และแอป Garmin Connect จะไม่ทำการติดต่อบริการฉุกเฉินต่างๆแทนตัวคุณ

เมื่อตรวจจับเหตุการณ์ได้หรือเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ แอป Garmin Connect จะส่งชื่อและตำแหน่งที่อยู่ของคุณไปยังผู้ติดต่อยามฉุกเฉิน ตำแหน่งของคุณจะถูกระบุโดยใช้คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม LiveTrack ของเรา LiveTrack จะสร้างฟีดแบบเรียลไทม์ซึ่งแสดงตำแหน่งที่อยู่และข้อมูลต่างๆของคุณระหว่างกิจกรรม

ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉินสามารถตั้งค่าโดยผู้ใช้ได้ภายใน Garmin Connect Mobile

  1. อุปกรณ์ Garmin มีการเปิดใช้บริการ LTE อยู่ หรืออุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth และเชื่อมต่ออยู่กับแอป Garmin Connect Mobile

  2. GPS ถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ Garmin แล้ว

  3. อุปกรณ์และ/หรือสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายที่มีบริการส่งข้อมูล

  4. โทรศัพท์ของผู้ติดต่อยามฉุกเฉินนั้นสามารถรับข้อความอักษร (อาจมีค่าบริการส่งข้อความอักษรแบบมาตรฐาน) และ/หรืออีเมลได้