ข้อมูลความปลอดภัย

เมื่อส่งรายงานปัญหาหรือความเสี่ยง โปรดให้คำอธิบายทางเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถประเมินผลกระทบของปัญหาได้

ตัวอย่างของปัญหาด้านความปลอดภัย ได้แก่

  1. การรายงานการหลอกลวงเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเทคนิค หรือข้อกังวล
  2. การรายงานบักด้านความปลอดภัยทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ของ Garmin (เว็บไซต์, ใบรับรอง SSL, แอปพลิเคชันมือถือ, อุปกรณ์ ฯลฯ)

หากคุณไม่ได้รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย เราจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้ สำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับแอคเคาท์ Garmin ของคุณ, อีเมล์แอดเดรส, รหัสผ่าน, อุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย หรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย) ให้ไปที่ ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

โปรดเลือกจุดที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
โปรดอธิบายปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลการติดต่อ

ขอรับการชมเชยสาธารณะ?
วางแผนการเปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว?

โปรดป้อน ReCAPTCHA

ขอบคุณสำหรับข้อมูล