Privacybeleid voor ActiveCaptain community, de ActiveCaptain mobiele applicatie, HomePort en QuickDraw community

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2019

Vorig beleid bekijken

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben dit Privacybeleid ontwikkeld om u informatie te verstrekken over hoe we persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze websites en applicaties voor watersport gebruikt.

Overige Garmin websites, apps en producten die geen koppeling naar dit Privacybeleid bevatten maar wel een koppeling naar een ander Garmin privacybeleid, vallen onder dat privacybeleid.

"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om naar een specifiek deel van dit Privacybeleid te gaan, klikt u op een koppeling hieronder:

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Garmin

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Garmin account aanmaakt:

Wanneer u een Garmin account maakt, vragen we u uw e-mailadres en naam te verstrekken. U kunt desgewenst alleen uw voornaam of een bijnaam in plaats van uw volledige naam verstrekken.

Doelen en Juridische gronden:

(a) Garmin verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Garmins rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.

(b) Garmin verwerkt uw e-mailadres ook om uw belangrijke informatie over uw Garmin producten, apps of account toe te sturen, zoals belangrijke veiligheidsinformatie of materiële wijzigingen aan dit Privacybeleid. De naam die u opgeeft is verbonden met uw accountprofiel en wordt weergegeven wanneer u opmerkingen plaatst. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres en naam voor deze doelen is Garmins rechtmatige belang bij het verstrekken van belangrijke veiligheidsinformatie of overige informatie over uw Garmin producten, apps of account of materiële wijzigingen aan dit Privacybeleid aan u, en bij het bieden van een mogelijkheid voor u om met andere Garmin gebruikers in contact te komen.

(c) Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Garmin, zal Garmin uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over Garmin producten en apps te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door uw voorkeuren in uw Garmin account te wijzigen of via de afmeldkoppeling onderaan in onze marketinge-mails. De marketinge-mails die u van Garmin ontvangt zijn gebaseerd op de voorkeuren die u in uw Garmin account opgeeft, de locatie aangegeven door uw IP-adres, de soorten Garmin toestellen die u aan uw Garmin account hebt toegevoegd en mogelijke abonnementen in uw Garmin account. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Garmins rechtmatige belang bij het verminderen van het aantal marketinge-mails verzonden naar elke particuliere klant door te selecteren welke klanten een bepaalde marketinge-mail ontvangen in plaats van elke marketinge-mail naar elke klant te verzenden die toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails.

(d) Garmin verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Garmin account te koppelen wanneer u communiceert met onze ondersteuningsmedewerkers. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige klantenservice.

(e) Garmin verwerkt ook uw e-mailadres om klanten te laten weten dat zij de gebruiksvoorwaarden hebben geschonden. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang bij het garanderen van een kwalitatieve ervaring voor alle klanten en het garanderen van naleving van de gebruiksvoorwaarden.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u met Garmin communiceert:

Als u via e-mail, telefoon, online of in persoon met onze ondersteuningsmedewerkers communiceert, verzamelen we persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Garmin producten. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatiegerelateerde problemen met producten of apps, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. Om onze klantenservice te verbeteren, kunnen we - met inachtneming van de toepasselijke wetgeving - telefoongesprekken die u voert met onze ondersteuningsmedewerkers opnemen, zodat we deze later nog eens kunnen afspelen. Ook analyseren we de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten. Met uw toestemming kunnen onze ondersteuningsmedewerkers, indien nodig, op uw Garmin account inloggen voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen.

Doel en Juridische grond:

We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden en om de kwaliteit van en de soorten klantenservice en productondersteuning die we onze klanten bieden te volgen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is Garmins rechtmatige belang bij het bieden van hoogwaardige productondersteuning. De juridische grond voor het inloggen op uw Garmin account, indien nodig, voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen is toestemming; u kunt deze te allen tijde intrekken.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u deelneemt aan de ActiveCaptain Community via de website of mobiele app:

Wanneer u recensies of opmerkingen aan markeringen toevoegt, verwerken we uw Captain-naam om de auteur van de recensie of opmerking te identificeren. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de recensie of opmerking te verwijderen of door uw Garmin account te verwijderen. Wanneer uw punten krijgt toegekend voor uw bijdragen, verwerken we uw e-mailadres om de punten aan uw Garmin account toe te voegen. We verwerken ook uw Captain-naam om het aantal punten dat u hebt verzameld weer te geven.

Doel en Juridische grond:

De juridische grond voor het verwerken van deze doelen is het rechtmatige belang van Garmin bij het toekennen van beloningen aan gebruikers voor het bijdragen en actief deelnemen aan de ActiveCaptain community.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u deelneemt aan de Quickdraw community via de website of mobiele app:

Wanneer u enquêtegegevens naar de Quickdraw community uploadt, verwerken we de locatiegegevens uit die enquêtegegevens om de gegevens aan de Quickdraw Contours beschikbaar in de Quickdraw community toe te voegen. Wanneer u naar contouren in een bepaald gebied zoekt, verwerken we de locatie die u invoert om contouren in het opgegeven gebied te vinden.

Doel en Juridische grond:

De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u kaarten of toestellen aanschaft, registreert of bijwerkt:

Wanneer u kaarten of toestellen koopt, registreert of bijwerkt, verwerken wij verificatiereferenties en toestelgegevens, zoals toestel-id's.

Doelen en Juridische gronden:

(a) Wanneer u een in een winkel aangeschafte kaart registreert of kaarten via een mobiele-appstore aanschaft, verwerken we de verificatiegegevens en toestelinformatie om het product dat u hebt aangeschaft te activeren en het downloaden van de content toe te staan. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is de uitvoering van een overeenkomst.

(b) Wanneer u uw kaartplotter, ingebouwde kaarten of toestelaccessoire(s) automatisch of handmatig registreert, verwerken we uw verificatiegegevens en toestelidentificatienummer(s) om de producten bij uw account te registreren. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Garmins rechtmatige belang bij het bieden van hoogwaardige klantenservice en garantieservice.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u uw bedrijf claimt via het ActiveCaptain Business Program:

Wanneer u uw bedrijf claimt via het ActiveCaptain Business Program, vragen wij u uw ActiveCaptain accountgegevens en uw naam te verstrekken.

Doel en Juridische grond:

Garmin verwerkt uw ActiveCaptain accountgegevens en naam voor het koppelen van het bedrijf en de bijbehorende POI's (Points of Interest) binnen de ActiveCaptain community aan uw account. De juridische grond voor dit verwerken is uitvoering van een overeenkomst.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een contactpersoon in noodgevallen bent op het Garmin account van iemand:

Als een Garmin gebruiker u als contactpersoon voor noodgevallen toevoegt aan zijn of haar Garmin account, wordt uw telefoonnummer of e-mailadres aan ons doorgegeven.

Doel en Juridische grond:

We gebruiken deze informatie om u op de hoogte te stellen van een incident waarbij de Garmin gebruiker betrokken is. De juridische basis voor de verwerking van deze informatie voor deze doeleinden is ons legitieme belang om onze gebruikers in staat te stellen hun contactpersonen voor noodgevallen op de hoogte te stellen als ze betrokken zijn bij een incident en hulp nodig hebben.

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

Uw contactpersonen voor noodgevallen:

Als u contactpersonen voor noodgevallen aan Garmin verstrekt die kunnen worden gebruikt als er een ongeluk wordt gedetecteerd of gemeld en u betrokken bent bij een incident dat door uw Garmin toestel wordt gedetecteerd, sturen wij via sms of e-mail een melding met informatie over het incident, zoals de locatie, naar de door u gekozen contactpersonen voor noodgevallen.

Andere openbaarmakingen:

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit Privacybeleid zonder u daar kennisgeving van te geven en zonder uw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere Garmin bedrijven in andere landen. Bekijk Garmin bedrijven. Voor klanten buiten China: Wanneer u een Garmin account maakt, persoonlijke gegevens toevoegt aan uw accountprofiel of gegevens uploadt naar uw Garmin account, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen op de servers van Garmin International Inc. in de Verenigde Staten en op de servers van Garmin (Europe) Ltd. in het Verenigd Koninkrijk. Voor klanten in China: Wanneer u een Garmin account maakt, persoonlijke gegevens toevoegt aan uw accountprofiel, of gegevens uploadt naar uw Garmin account, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen op de servers van Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. in China.

Persoonlijke gegevens van personen die in een land in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (V.K.) of in Zwitserland wonen, worden beheerd door Garmin Würzburg GmbH en worden namens Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. verwerkt.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. voldoen aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield principes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals beschreven in onze EU-VS Privacy Shield-certificering en Swiss-U.S. Privacy Shield-certificering. Meer informatie over Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. zijn onderworpen aan het toezicht van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten en blijven verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens overgedragen aan derden die ze namens ons verwerken. Als u een klacht over onze naleving van het Privacyschild hebt, neemt u contact met ons op via [email protected] U kunt uw klacht ook sturen naar onze gekozen onafhankelijke instantie voor beslechting van geschillen, JAMS, en in bepaalde gevallen, kunt u het arbitrageproces inzake het Privacyschild starten.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om de privacypraktijken uiteengezet in deze Privacyverklaring op te volgen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Website:

Wanneer u de Garmin websites bezoekt, verzamelen we met hulp van externe aanbieders van analysediensten bepaalde informatie over u om te analyseren hoe u en andere bezoekers van de Garmin websites navigeren, om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen, om problemen met de servers van Garmin te diagnosticeren en om de Garmin Connect website te beheren. We verzamelen onder andere het IP-adres, de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, het tijdstip van uw bezoek, welke pagina's u hebt bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt. We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, clear GIF's en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren. We gebruiken deze informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld doordat u deze technologieën gebruikt, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u kunt kiezen of u ze wilt weigeren of accepteren.

Als u zich bovendien in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

HomePort en BaseCamp:

We verzamelen ook gegevens van gebruikers over hun gebruik van HomePort en BaseCamp. Tot de analytische informatie die we verzamelen, behoren de datum en het tijdstip waarop de applicatie onze servers benaderde, de softwareversie, de locatie van het toestel, de taalinstelling, welke informatie en bestanden werden gedownload naar de app, het gebruikersgedrag (bijv. gebruikte functies, hoe vaak de app werd gebruikt), informatie over de status van het toestel, het toestelmodel, informatie over de hardware en het besturingssysteem en informatie over de werking van de app. Garmin gebruikt deze gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van de applicaties te verbeteren, om producten en functies te ontwikkelen en op de markt te brengen die aansluiten bij uw behoeften en die van andere gebruikers en problemen met de stabiliteit van de app en andere gebruiksproblemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze producten, apps en websites communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze producten, apps en websites kunnen verbeteren.

Hier volgen voorbeelden van externe providers van analytische en vergelijkbare diensten die we momenteel gebruiken:

Analytische diensten:

  • Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: Firebase: HockeyApp, een Microsoft service, en Crashlytics en Firebase, beide Google services, worden gebruikt om ons te helpen het gebruik van Garmin apps beter te begrijpen en de gebruikerservaring te verbeteren en de hoofdoorzaken van het vastlopen van apps te identificeren en op te lossen.

  • Flurry: Flurry, een dienst van Yahoo service, wordt gebruikt om ons een beter inzicht te geven in het gebruik van Garmin Mobile apps, zoals de Garmin ActiveCaptain app, om de gebruikerservaring te verbeteren.

  • Hotjar: Deze website gebruikt web analytics van Hotjar. Hotjar helpt ons gedrag op de website, zoals klikken met de muis, bewegingen van de muis, toetsaanslagen (persoonlijk identificeerbare informatie uitgezonderd), scrollen, en bezochte pagina's en acties uitgevoerd op de website, te meten en beoordelen. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Hotjar. U kunt u afmelden voor het volgen van uw gedrag op de website door Hotjar.

  • Loggly; New Relic: Loggly, een dienst van SolarWinds, en New Relic worden gebruikt om ons een beter inzicht te geven in het gebruik van onze mobiele applicaties en websites, de gebruikerservaring te verbeteren en problemen op te lossen.

Tagmanagement:

Garmin gebruikt Tealium IQ Tag Management om de verscheidene analytische diensten en cookie- en pixeltagtechnologieën die Garmin gebruikt om het websitegebruik te meten te beheren. Om deze diensten te leveren, ontvangt Tealium informatie uit de serverlogbestanden over gebruikers van de websites van Garmin (bijv. informatie over het IP-adres, de browser en het besturingssysteem).

Updates van Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Garmin Connect website of via de vívofit jr. app

Behoud van Persoonlijke gegevens

We behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw Garmin account als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.

Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

Als u in een land in de EER, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland woont, worden uw door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin Würzburg GmbH, gevestigd te Beethovenstraße 1a + b, 97080 Würzburg, Duitsland. De Europese gegevensbeschermingfunctionaris van het bedrijf is op hetzelfde adres gevestigd en kan per e-mail worden bereikt via [email protected]

Als u in China woont, worden door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., gevestigd te 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China; per e-mail te bereiken via [email protected]

Als u niet in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of China woont, worden de door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, VS; per e-mail te bereiken via [email protected]

Uw rechten

Als je in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont, heb je krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de UK Data Protection Act 2018 het recht Garmin te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van jouw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van je persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Ga voor meer informatie over deze rechten naar de pagina 'Mijn rechten' "pagina 'Mijn rechten'") met betrekking tot GDPR van de Europese Commissie, die in een aantal talen kan worden weergegeven. Als je buiten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk woont, heb je mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig jouw lokale wetten.

Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Garmin account te verwijderen, bezoekt u het Accountbeheercentrum.

Als u in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Garmins Europese gegevensbeschermingfunctionaris van Garmin Würzburg GmbH te Beethovenstrasse 1 a+b, 97080 Würzburg, Duitsland of via e-mail naar [email protected]

Als u in China woont en uw rechten met betrekking tot uw gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. via [email protected]

Als u niet in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of China woont, maar van mening bent dat u het recht hebt deze of andere rechten uit te oefenen volgens uw lokale wetgeving, neem dan contact op met Garmin International, Inc. via [email protected]

Kennisgeving voor inwoners van Californië met betrekking tot privacypraktijken en -rechten

Als je een inwoner van Californië bent, geeft de wet van Californië je mogelijk extra rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Om meer te weten te komen over jouw Californische privacyrechten, raadpleeg je de CCPA-kennisgeving over privacy.

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.