Skip navigation links

Fietsdynamica en fysiologische metingen

Aero Testing. Meer informatie.Door de belangrijkste gegevens van uw fiets- en fitnessprestaties bij te houden, krijgt u beter inzicht in uw huidige prestatieniveau en wat u moet doen om uw prestaties op peil te houden of te blijven verbeteren. Geselecteerde Garmin toestellen verzamelen informatie terwijl u fietst om u te voorzien van uw fietsgegevens en fysiologische metingen. Het is belangrijk om te weten dat er voor bepaalde gegevens extra sensors nodig zijn, zoals een vermogensmeter en een hartslagmeter. Als u op uw toestel de statistieken ziet, maar u wilt meer weten over wat ze betekenen, dan bent u aan het juiste adres. Wat kunt u met deze berekende gegevens doen? Dat is natuurlijk aan u, maar wij geven u hier wat suggesties.

Fysiologische metingen

Trainingsstatus

De trainingsstatus geeft u een overzicht van uw trainingsgewoonten op de lange termijn. Dit geeft u een goed inzicht in hoe uw training zich ontwikkelt.

Het scherm van een Edge toestel waarop de trainingsstatus wordt weergegeven. Bij de berekening, die werd ontwikkeld door Firstbeat, wordt gebruikgemaakt van een aantal aspecten van een gepersonaliseerd model van uw fysiologie. De berekening neemt wijzigingen in uw fitnessniveau (uw VO2 max), uw actuele acute (7-daagse) trainingsbelasting en eventuele veranderingen in uw trainingsbelasting in aanmerking en verschaft zo informatie aan de hand waarvan u betere trainingsbeslissingen kunt nemen.

Eenvoudig gezegd: Wanneer u stopt met trainen, gaat uw fitnessniveau achteruit, maar afhankelijk van uw vorige trainingsbelasting, kan een onderbreking van uw normale trainingsroutines ook leiden tot een hoger fitnessniveau. Evenzo kunt u verwachten dat regelmatige intensieve training zal leiden tot een hoger fitnessniveau, maar als u te hard en te vaak traint, zal uw fitnessniveau achteruitgaan vanwege het fenomeen ‘overtraining’.

Een voorbeeld van hoe dit werkt. Stel dat u al een aantal weken consistent traint en dat uw fitheid toeneemt, afgezien van kleine dagelijkse schommelingen. Deze trend wordt automatisch herkend en uw huidige training wordt geclassificeerd als ‘productief’. Maar het zou ook kunnen dat u heel hard hebt getraind, en dat uw fitheid toch achteruitgaat. In dat geval zal uw training worden aangeduid als ‘te intensief’ en wordt u aangeraden een extra herstelperiode in te lassen.

De herkende trainingsstatussen ziet u hieronder.

Het scherm van een Edge toestel met de definities van de herkende trainingsstatussen. Piek – U bent in topvorm, perfect voor een wedstrijd. Door de onlangs verlaagde trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen en eerdere trainingen volledig verwerken. U kunt deze piekstatus maar kort handhaven.

Productief – Ga zo door. Met uw huidige trainingsbelasting gaat uw fitnessniveau de goede kant op. Het is belangrijk om in uw training herstelperioden in te bouwen om uw fitnessniveau te handhaven.

Onderhoud – Uw huidige trainingsniveau is voldoende om uw fitnessniveau te handhaven. Als u verbetering wilt zien, moet u proberen meer variatie aan te brengen in uw workouts of uw trainingsvolume te verhogen.

Herstel – Door de lichtere trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen, wat essentieel is tijdens lange perioden waarin u hard traint. U kunt de trainingsbelasting weer verhogen wanneer u voelt dat u er klaar voor bent.

Niet productief – Uw trainingsbelasting is in orde, maar uw fitnessniveau daalt. Mogelijk vindt uw lichaam het moeilijk om te herstellen. Daarom is het aan te raden uw algemene gezondheid (stress, voeding en rust) in de gaten te houden.

Onttrainen – U hebt gedurende een week of langer veel minder getraind dan gebruikelijk en dit heeft invloed op uw fitnessniveau. Probeer uw trainingsbelasting te verhogen om de situatie te verbeteren.

Te intensief – Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun uzelf de tijd om te herstellen door lichtere trainingen toe te voegen aan uw schema.

Geen status – U hebt gewoonlijk een of twee weken trainingsgeschiedenis nodig, waaronder recente activiteiten met VO2 max, voordat wij uw trainingsstatus kunnen bepalen.

VO2 max

Het scherm van een Edge toestel waarop VO2 max wordt weergegeven. Uw VO2 max score is essentieel om uw persoonlijke fitnessniveau te kunnen zien, begrijpen en bovenal beheren. Technisch gezien beschrijft dit de maximum snelheid waarmee uw lichaam zuurstof kan opnemen, naar uw spieren kan brengen en kan gebruiken voor efficiënte aerobe energieproductie. Voor u persoonlijk is het een opmerkelijk en veelzijdig instrument dat veel kan betekenen voor uw gezondheid en prestaties.

Wat betreft het begrijpen van uw VO2 max score is het makkelijk om te onthouden dat een lage VO2 max score staat voor een slechte conditie en dat een hoge VO2 max score wijst op een hoog prestatievermogen. Zoals bij de meeste aspecten van lichamelijke prestaties is er een genetisch element in hoe efficiënt uw lichaam zuurstof verbruikt en in het verlengde daarvan uw VO2 max bereik. Uw VO2 max score is echter dynamisch en reageert op hoe u leeft en traint. Met de juiste aanpak kan haast iedereen zijn/haar VO2 max score verbeteren.

Degenen die het minst makkelijk hun VO2 max kunnen verbeteren, zijn topsporters omdat zij al een uitstekende conditie hebben. Dat is dus goed nieuws voor alle andere mensen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat actief zijn ons gelukkiger maakt en dat we langer leven. VO2 max is een belangrijke meetwaarde die wordt gebruikt om dit wetenschappelijk te onderzoeken en controleren. Wilt u uw prestaties verbeteren, dan kunnen de instrumenten op uw toestel u een zetje in de goede richting te geven.

Wie geïnteresseerd is in prestaties kan VO2 max ook op een iets andere manier gebruiken. Hoe meer zuurstof uw lichaam kan verbruiken tijdens het trainen, des te meer energie u kunt produceren en des te sneller u dus kunt fietsen.

Vermogens- en hartslaggegevens zijn vereist om de VO2 max waarde voor fietsen vast te leggen.

Tips voor VO2 indicaties voor fietsen

Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max waarde nauwkeuriger worden berekend. Gedurende uw rit van 20 minuten:

 • Probeer uw hartslag op meer dan 70% van uw maximale hartslag te houden.
 • Probeer uw vermogen tamelijk constant te houden.
 • Vermijd heuvelachtig terrein.
 • Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.

Trainingsbelasting

Het scherm van een Edge toestel met informatie over de trainingsbelasting. Trainingsbelasting is een meting van uw totale trainingsomvang van de afgelopen 7 dagen. Bovendien vergelijkt uw Edge® 1030 fietscomputer deze wekelijkse training met uw trainingsbelasting op de langere termijn (waarbij rekening wordt gehouden met uw fitnessniveau) en laat zien of deze belasting binnen uw optimale bereik valt.

Uw trainingsbelasting geeft aan of u te veel, te weinig of precies genoeg traint.

Het beschikbare bereik voor de trainingsbelasting:

Hoog – Uw trainingsbelasting is mogelijk te hoog om positieve resultaten op te leveren, gebaseerd op uw huidige fitnessniveau en recente trainingsgewoonten.

Optimaal – Dit bereik is ideaal voor het behouden en verbeteren van uw fitnessniveau. Ga zo door.

Laag – Uw trainingsbelasting is te laag voor uw huidige fitnessniveau en trainingsgewoonten. Als u in dit bereik blijft, is het onwaarschijnlijk dat u verdere verbeteringen ziet.

Hersteltijd

Het scherm van een Edge toestel waarop VO2 max wordt weergegeven. Herstel is een cruciaal, maar vaak over het hoofd gezien, onderdeel van het trainingsproces. De hersteltijd wordt bepaald door hoe uw lichaam zich aanpast als reactie op de training en de aanvulling van essentiële hulpbronnen. Het is zelfs zo dat te weinig herstel een negatief effect kan hebben op uw fitness en prestaties. Het bijhouden van uw herstel geeft u inzicht in wanneer hard trainen bevorderlijk is en zorgt ervoor dat u wordt beloond met resultaten die u mag verwachten. U kunt met vertrouwen uw trainingsprogramma aanpassen en optimaliseren.

Na elke rit ziet u op uw toestel hoeveel uur het duurt tot u weer bijna 100% bent en klaar bent voor een zware rit. De berekening wordt uitgevoerd door Firstbeat en wordt samengesteld en gepersonaliseerd met gebruik van een uniek digitaal model van uw fysiek. Er wordt een combinatie gebruikt van de score van het trainingseffect, de prestatie en de metingen van het fitnessniveau die tijdens een sessie zijn uitgevoerd plus het aantal overgebleven uren hersteltijd op uw klok aan het begin van uw rit.

De hersteltijd kan tot 4 dagen duren.

Voor het beste resultaat loont het de moeite om een aantal keer te gaan fietsen met uw toestel zodat uw toestel uw algemene conditie nauwkeurig leert kennen. Zodra u dit hebt gedaan, zullen de daaropvolgende hersteltijdresultaten nauwkeuriger worden.

Functioneel drempelvermogen (FTP)

Uw functioneel drempelvermogen is het maximale vermogen dat u gedurende een uur kunt leveren. De indicatie van uw functionele drempelvermogen (Functional Threshold Power, FTP) vormt de basis voor uw gepersonaliseerde vermogenszones en voor de meeste trainingsplannen op basis van vermogen.

Uw Edge 1030 kan uw functionele drempel detecteren via een begeleide workout of automatisch tijdens een normale rit. In beide gevallen verzamelt het toestel hartslaggegevens over een reeks vermogens om een indicatie te geven op basis van vermogen. U zult zien dat uw FTP indicatie in de loop van de tijd verbetert naarmate uw toestel uw algemene conditie nauwkeurig leert kennen. Op de Edge 1030 wordt uw FTP ook als een watt/kg-waarde weergegeven in verhouding tot uw gewicht. Deze waarde wordt weergegeven in de vorm van een regenboogmeter. Hiermee kunt u snel uw eigen vermogen/gewichtsverhouding vergelijken met die van andere fietsers met een andere lichaamsgrootte.

De Edge 1030 kan uw FTP op de volgende twee manieren berekenen:

Begeleide test:

 • Op basis van hartslag- en vermogensgegevens begeleidt de Edge u bij een warming-up, gevolgd door een geleidelijk toenemende gerichte inspanning in stappen van 3 tot 4 minuten, gedurende 15 tot 20 minuten.
 • Vervolgens wordt uw FTP waarde berekend door Edge aan de hand van uw hartslagreactie op de toenemende inspanning.
 • U kunt de berekende waarde accepteren of afwijzen. Als u de waarde accepteert, worden uw vermogens automatisch opnieuw berekend op basis van de nieuwe waarde.
 • We raden u aan deze test uit te voeren op een weg met een constante helling of op een indoortrainer.

Het scherm van een Edge waarop automatische FTP detectie wordt weergegeven. Automatische FTP detectie:

 • Als u een persoonlijk gemiddeld-vermogensrecord voor 20 minuten instelt en 95% van deze waarde hoger is dan uw huidige FTP indicatie, wordt u gevraagd een nieuwe FTP waarde te accepteren.
 • U kunt ook nu de berekende waarde accepteren of afwijzen.

Training Effect

Vanwege de manier waarop ons lichaam werkt, bepaalt het soort training ook wat voor soort resultaten u kunt verwachten en voor welk soort prestaties u in de toekomst goed voorbereid zult zijn.

Training Effect geeft u een voorproefje van het verwachte effect dat elke trainingssessie op uw toekomstig fitnessniveau heeft. Een van de meest gebruikte toepassingen van Training Effect is het coördineren en in evenwicht brengen van de trainingen om zo uw huidige fitnessniveau te behouden en verbeteren. Op de Edge 1030 worden de volgende twee typen gemeten trainingseffecten weergegeven:

Aeroob trainingseffect

Dit meet de aerobe voordelen van sporten, wat overeen zou moeten komen met de conditieverbetering die u ervan verwacht.

Aerobe training:

 • Ontwikkelt aerobe energieproductie
 • Verbruikt vet voor energie
 • Uithoudingsvermogen
 • Langdurig prestatievermogen

Anaeroob trainingseffect

De meest effectieve methode van uw lichaam om brandstof om te zetten in energie kost zuurstof. Maar soms is uw behoefte aan energie groter dan de snelheid waarmee voldoende zuurstof direct beschikbaar is. Gelukkig beschikt uw lichaam over een back-upproces. Het anaeroob energieproces is lang niet zo efficiënt maar kan snel in actie komen en u op de been houden. Het nadeel is dat het snel uitgeput raakt.

Anaerobe training:

 • Ontwikkelt anaerobe energieproductie
 • Verbeterd sprintvermogen
 • Bestendigheid tegen vermoeidheid
 • Maximaal prestatievermogen

Aan zowel aerobe als anaerobe trainingseffecten wordt een cijfer toegewezen op een schaal van 0-5 waarbij rekening wordt gehouden met uw fitnessniveau en uw trainingsgewoonten.

0 – Geen, 1 – Weinig, 2 – Op niveau blijvend, 3 – Verbeterend, 4 – Sterk verbeterend, 5 – Te intensief.

Prestatieconditie

Een grafiek met een overzicht van de prestatieconditie gedurende een rit.

Het scherm van een Edge toestel waarop VO2 max wordt weergegeven. Voor een real-time meting van uw huidige prestatieniveau kijkt u naar uw prestatieconditie. Tijdens de eerste 6 tot 20 minuten van uw rit worden uw tempo, hartslag en hartslagvariabiliteit geanalyseerd. Het verkregen getal is een real-time meting van de afwijking van het uitgangspunt van uw VO2 max, waarbij elk punt op de schaal ongeveer 1% van uw VO2 max vertegenwoordigt. Hoe hoger het getal, des te hoger uw verwachte prestatie. Onthoud dat uw prestaties tijdens uw eerste ritten met een nieuw toestel wel wat kunnen variëren, aangezien het zich nog moet instellen op uw fitnessniveau. Dit zal vanzelf stabiliseren, waarna het controleren van uw prestatieconditie een betrouwbare dagelijkse indicator van uw vermogen wordt.

Naast de melding tijdens het eerste deel van uw rit, kunt u ook de prestatieconditie als gegevensveld toevoegen aan uw trainingsschermen en er tijdens het fietsen nu en dan een blik op werpen. De waarde kan enigszins verschuiven bij heuvels of sterke wind, maar zal afnemen als u al een tijdje bezig bent en het fietsen zijn tol begint te eisen. Dit is een objectieve manier om in de gaten te houden of uw prestatievermogen al dan niet afneemt tijdens het fietsen, omdat de informatie u vertelt of uw lichaam harder dan anders werkt om met uw huidige vermogen te fietsen. De prestatieconditie kan u dus een tijdige waarschuwing geven voordat u een ‘inzinking’ krijgt.

HSV stresstest

Als u zich afvraagt of uw lichaam klaar is voor een zware rit of behoefte heeft aan een lichtere inspanning, is het misschien tijd om uw stress-score te controleren. Wanneer u fris en uitgerust bent, kunt u het trainingseffect van een zware rit beter absorberen. Maar dezelfde zware rit kan averechts werken als u moe bent of op de rand van ‘overtraining’ zit. Uw stress-score wordt berekend tijdens een test van 3 minuten waarin uw hartslagvariatie (HSV) wordt geanalyseerd. De resulterende stress-score wordt weergegeven als een getal tussen 0 en 100, waarbij een lagere waarde duidt op een lager stressniveau. Deze meetwaarde helpt u te bepalen voor welke mate van activiteit uw lichaam gereed is. Nauwkeurigere resultaten worden verkregen door de test elke dag en onder dezelfde omstandigheden uit te voeren. (We raden u aan de test vóór de rit te doen, niet na). Hiermee kunt u ook uw eigen variaties van dag tot dag en week tot week beter aanvoelen.

U moet rechtop staan wanneer u de HSV stresstest doet, omdat de test dan beter werkt voor lage en middelhoge stressniveaus. Wanneer u ligt, worden middelhoge stressniveau mogelijk niet opgemerkt, maar als u rechtop staat wordt uw cardiovasculaire systeem licht belast. Die belasting geeft een significante daling in HSV wanneer u een middelhoog stressniveau heeft in vergelijking met zeer lage stress.

Fietsdynamica

Afbeelding van een Edge 1000 fietstoestel met een scherm met fietsdynamica. Of u nu deelneemt aan wielerwedstrijden, graag fietstochten maakt of gewoon voor uw plezier op de fiets stapt, met Garmin kunt u de gegevens verzamelen die bewijzen hoe hard u hebt gewerkt of die u helpen uw vorm te verbeteren. Dit is mogelijk omdat u met geselecteerde toestellen, zoals onze Garmin Vector™ met vermogensmeters in beide pedalen, de beschikking heeft over fietsdynamica. Fietsdynamica heeft betrekking op een reeks geavanceerde meetfuncties waarmee u volledig inzicht krijgt in hoe u fietst en hoe uw prestaties veranderen op basis van uw positie, de instelling van de fiets, de duur van de ritten en andere factoren. Met fietsdynamica kunnen fietsers, coaches, fietstechnici en zelfs fysiotherapeuten afzonderlijke gegevens analyseren en op basis daarvan nauwkeurige, specifieke acties bepalen.

Staande/zittende positie

Een afbeelding van een zittende en staande fietspositie. U hebt waarschijnlijk een unieke voorkeur voor uw positie op de fiets tijdens het klimmen en sprinten. Vector kan uw fietspositie (zittend of staand) tijdens een rit detecteren en aangeven door de kracht die wordt uitgeoefend op de pedalen te vergelijken. Uw compatibele Edge fietscomputer geeft vervolgens uw huidige positie, overzichten van hoe vaak en hoe lang u in de positie fietst en gegevens over de uitgeoefende kracht weer, allemaal in real-time.

Na afloop van uw rit kunt u uw gegevens uploaden naar de online Garmin Connect™ fitnesscommunity. Hier kunt u elke positie en de daarbij behorende cadans en snelheid bekijken, en de tijd dat u staand en zittend fietst vergelijken. U kunt zelfs zien hoe een bepaalde positie uw vermogen beïnvloedt, en beklimmingen en sprints analyseren. Aan de hand van deze gedetailleerde gegevens krijgt u een nauwkeurig inzicht in uw rit. De gegevens kunnen nuttig zijn bij het bepalen van de effectiviteit van een positie en om te zien of u een tendens vertoont om op bepaalde momenten tijdens de rit van positie te veranderen.

Vermogensfase (Vermogensfase)

Een afbeelding van de vermogensfase tijdens een pedaalslag. De vermogensfase biedt een waardevol inzicht in de manier waarop u kracht uitoefent tijdens een pedaalslag. Vector stelt vast waar het been positieve koppel in een pedaalslag genereert en waar de hoogste concentratie positieve koppel zich voordoet. Het detecteert de hoek waaronder deze krachten beginnen en eindigen, en waar het meeste vermogen wordt gegenereerd. Met de Vector vermogensmeter via beide pedalen (duaal) gaat de analyse een stap verder en ziet u of er verschillen bestaan tussen het linker- en rechterbeen.

De vermogensfase wordt gemeten als een combinatie van graden en booglengte, waarbij 0 graden de 12-uur-stand en 180 graden de 6-uur-stand aangeeft. De lengte van de vermogensfase wordt gemeten op basis van het verschil tussen de start- en eindhoek van de vermogensfase. Zo betekent een starthoek van 5 graden en een eindhoek van 220 graden dat de booglengte van de vermogensfase 215 graden bedraagt. Bij vermogensmeting via beide pedalen (duaal) ontvangt u deze informatie voor uw linker- en rechterbeen. U kunt dan zien waar het meeste vermogen wordt geproduceerd via de waarde voor de piekvermogensfase (PVF). De piekvermogensfase is standaard ingesteld op een weergave van 50% van het vermogen, maar u kunt desgewenst een hogere of lagere waarde instellen.

U kunt een grafische weergave van de waarden voor de piekvermogensfase bekijken op Edge toestellen en op Garmin Connect. Hiermee kunt u uw pedaalslag gemakkelijker visualiseren.

Pedaalmidden-offset (PMO)

Een afbeelding van pedaalmidden-offset op een pedaal. Bij het berekenen van de pedaalmidden-offset (PMO) wordt vastgesteld hoe het vermogen tijdens de pedaalslag wordt verdeeld over het pedaaloppervlak. Dit betekent dat u kunt zien en evalueren waar de kracht wordt uitgeoefend ten opzichte van het midden van het pedaaloppervlak en wat de PMO verdeling is over een bepaalde tijdsduur. Aan de hand van een analyse van deze gegevens kunt u de beste en juiste positie voor het schoenplaatje gemakkelijker bepalen. De analyse kan ook bijdragen aan het voorkomen van blessures en het verbeteren van herstel.

PMO wordt berekend in millimeters. Een positieve waarde (bijv. +6 mm) betekent een vermogensverdeling met de nadruk op de buitenrand van het pedaal, terwijl een negatieve waarde (bijv. -4 mm) een vermogensverdeling aangeeft met de nadruk op de binnenrand van het pedaal. Deze informatie wordt in de vorm van een grafiek op uw Edge toestel weergegeven. De rode lijn geeft de huidige gemiddelde waarde voor 10 seconden aan en de blauwe lijn geeft het gemiddelde voor de vorige 30 seconden aan.

Balans links/rechts

Een afbeelding met het verschil in vermogen tussen het linker- en rechterbeen. De Vector vermogensmeter via beide pedalen (duaal) meet niet alleen het vermogen van beide benen, maar kan ook het verschil tussen het vermogen van elk been vastleggen, zodat u kunt zien of het ene been meer vermogen produceert dan het andere. Met andere woorden, hoe symmetrisch is uw trapbeweging?

Uit onderzoek is gebleken dat een groot verschil tussen de vermogensproductie van het linker- en het rechterbeen kan leiden tot snelle vermoeidheid en zelfs de kans op blessures kan vergroten. Het is dus goed om te weten of er sprake is van een duidelijke asymmetrie, zodat u daar iets aan kunt doen. Symmetrie betekent dat beide benen even hard werken, zodat u efficiënter fietst.

Functies voor veilig fietsen

Garmin biedt u tools om te zorgen dat u op uw fiets beter zichtbaar bent en beter zicht hebt. Stap met een gerust hart op de fiets met deze accessoires en functies voor veiliger fietsen.

GroupTrack en LiveTrack

Het scherm van een Edge toestel met de functies GroupTrack en LiveTrack. Laat de andere fietsers in uw groep en de thuisblijvers volgen waar u bent als u gaat fietsen. Door een LiveTrack of GroupTrack rit te plannen, geeft u geselecteerde contactpersonen de kans u in real-time te volgen, zodat ze altijd weten waar u bent.

Berichten naar andere fietsers

Het scherm van een Edge toestel met berichten naar andere fietsers. Fietsers met Edge 1030 fietscomputers kunnen nu vooraf geschreven berichten naar elkaar sturen en deze ontvangen. Zo kunnen ze gemakkelijk contact houden, ook al kunnen ze elkaar niet zien.

Ongevaldetectie

Het scherm van een Edge toestel waarop ongevaldetectie wordt weergegeven. Compatibele Edge toestellen zijn voorzien van ingebouwde ongevaldetectie. Wanneer een ongeluk wordt gedetecteerd, wordt uw GPS-locatie automatisch naar aangewezen vrienden en familie verzonden.

Varia™ achteruitkijkradar

Het scherm van een Edge toestel met een Varia achteruitkijkradar. De Varia achteruitkijkradar detecteert voertuigen die u van achteren naderen tot een afstand van 140 meter en geeft deze informatie weer op uw compatibele Edge of Varia hoofdtoestel.

Slimme Varia fietsverlichting

Het scherm van een Edge toestel met slimme Varia fietsverlichting. Zien en gezien worden is het motto van onze slimme fietsverlichting. Als u de verlichting koppelt met een compatibel Edge toestel, wordt het licht automatisch aangepast aan het omgevingslicht en de snelheid.

Waarschuwingen voor naderende scherpe bochten

Het scherm van een Edge toestel met een waarschuwing voor een naderende scherpe bocht. Als u aan het fietsen bent, zijn verrassingen niet altijd welkom. Dankzij de waarschuwingen op het toestel voor naderende scherpe bochten tijdens het navigeren bent u voorbereid op wat komen gaat.

Oproep aan de gemeenschap

De gedreven fietscommunity heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van innovatieve nieuwe Garmin functies, zoals Trendline routeplanning op basis van populariteit. We willen onze functies blijven verbeteren en u kunt ons daarbij helpen. Hoe nauwkeuriger u uw ritten en hardloopsessies categoriseert in Garmin Connect, hoe nuttiger routeplanning op basis van populariteit wordt voor allerlei typen activiteiten. De volledige Garmin Connect gemeenschap profiteert ervan als u uw avonturen op een mountainbike goed onderscheidt van een fietsrit op de weg.