Skip navigation links
Gratis bezorging voor bestellingen vanaf € 30.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand is bepaald dat deze voorwaarden de verkoop regelt tussen de vennootschap Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdowne Business Park, Southampton, SO 409RB, Verenigd Koninkrijk en elke bezoeker of koper op de website https://buy.garmin.com/shop (Garmin Shop) van technische toestellen (GPS ontvangers, en accessoires...) aangeboden via de site. Het gaat om nieuwe producten.

Elke internetgebruiker kan kennis nemen van deze algemene verkoopsvoorwaarden op de website. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig zijn aan verandering, maar het zijn de voorwaarden die ter beschikking zijn op het moment van uw bestelling die van toepassing zijn.

Voorwaarden

1.1. U verklaart minstens 18 jaar te zijn en te beschikken over de juridische capaciteiten of titularis te zijn van een ouderlijke toelating die u toelaat bestellingen op de site te plaatsen.

1.2. Elke geplaatste bestelling op de site moet overeenkomen met normaal gebruik in een huishouden.

Prijs

2.1. De prijzen van onze producten worden weergegeven in Euro, inclusief taksen, exclusief verwerkings –en verzendingskosten van uw bestelling (bekijk termijnen en leverkosten)

2.2. Elke bestelling, ongeacht de afkomst, is betaalbaar in Euro.

2.3. De Garmin Shop behoudt het recht om prijzen te wijzigen op elk moment, de producten worden gefactureerd op basis van die tarieven die van kracht waren op het moment van de geplaatste bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op deze datum.

2.4. Eigendomsrecht: de producten blijven eigendom van de Garmin Shop tot de volledige betaling gebeurd is.

2.5. Elke bestelling wordt aan de klant gefactureerd op basis van de weergegeven prijs voor de bestelde referentie.

Bestelling

Op Internet: https://buy.garmin.com/shop De contractuele informatie wordt aangeboden in het Nederlands en maakt deel uit van een bevestiging van deze contractgegevens bij of voor het tijdstip van de levering. De Garmin Shop behoudt het recht een bestelling te annuleren van een klant waarmee een financieel geschil is aangaande een eerdere bestelling.

Validatie

Wanneer u op de knop Valideren klikt na het bestelproces, verklaart u zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. De opgeslagen gegevens door de Garmin Shop vormen het bewijs van het geheel der transacties tussen de Garmin Shop en zijn klanten.

Annulering en Retour

5.1 Uitgezonderd de producten die in onderstaande paragraaf beschreven worden, kunt u uw integrale bestelling (of een deel ervan) op welk moment voor de levering ook annuleren alsook in de 14 dagen die erop volgen. Om dat te doen, brengt u ons op de hoogte (Hoe ons contacteren), met uw volgende naam, adres en bestelreferentie, of ons het product zelf terugsturen (Klanten contacteren de Product Support om een referentie nummer te krijgen vooraleer een artikel op te sturen voor terugbetaling), in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden (bekijk punt 5.4). Het is niet nodig een reden op te geven voor de annulering, maar een klein woordje uitleg kan ons helpen onze diensten in de toekomst te verbeteren.

5.2 U kan de bestelling niet meer annuleren wanneer:

  • 5.2.1 u welke software dan ook uit de verzegelde verpakking haalt, in dewelke deze u geleverd werd of ;
  • 5.2.2 [uw bestelling bestaat uit software die gedownload werd van het internet.] alleen indien dergelijk product defect was bij de levering of verkeerd geleverd werd.

5.3 Indien u uw bestelling annuleert, wordt de gehele som die wij gedebiteerd hebben van uw kredietkaart teruggestort op hetzelfde kaartnummer.

5.4 Indien u een bestelling wenst te annuleren nadat de goederen bij u geleverd zijn, is het uw taak ze ons terug te sturen onder uw verantwoordelijkheid en kosten. De producten moeten teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na de annulering van uw bestelling (laat ons dit dan vooraf weten - Hoe ons contacteren) en, in ieder geval, niet later dan 28 dagen nadat de producten zijn geleverd. Tot het moment van het terugsturen van de producten, houdt u de goederen in uw eigen bezit en behandelt ze als een goede huisvader. De producten worden ongebruikt teruggestuurd (los van het gebruik om het toestel te inspecteren) en dit in de originele verpakking, n overeenstemming met de waarborgvoorwaarden geleverd met de toestellen. (Klanten contacteren de Product Support om een referentie nummer te krijgen vooraleer een artikel op te sturen voor terugbetaling).

Beschikbaarheid

Uw bestellingen kunnen aanvaard worden binnen de limiet van de beschikbare voorraad. Voor producten die niet op voorraad gehouden worden in onze magazijnen, zijn onze aanbiedingen geldig zolang ze beschikbaar zijn bij onze leveranciers. Gegevens aangaande de beschikbaarheid van de producten, wordt u aangeboden op het moment van uw bestelling. In geval het product niet beschikbaar is na het plaatsen van uw bestelling, wordt u daarover geïnformeerd via mail of post binnen de snelst mogelijke termijn. In dat geval kan u de bestelling annuleren of omwisselen door u te richten aan het opgegeven adres.

Wat de betaling met kredietkaart betreft, de kaart wordt slechts gedebiteerd op het moment van de verzending van de. Ingevolge, indien een besteld product niet op voorraad mocht zijn wordt uw kredietkaart ook niet gedebiteerd. In geval van betaling per cheque, in geval heel of een deel van de bestelling niet voorradig is, verloopt de terugbetaling naar de keuze van de Garmin Shop zij het via krediet aan de klant of via een cheque binnen de 30 dagen, te tellen vanaf het incasseren van de cheque verstuurd door de klant.

Mocht u de aangekochte producten willen retourneren binnen de toegelaten termijn door de wet, kan dit verstuurd worden naar Garmin Shop, Liberty House, Hounsdowne Business Park, Southampton, SO 409RB, Verenigd Koninkrijk. De te volgen procedure kunt u verkrijgen via [email protected].

Betaling

Aankopen vinden plaats via bankkaarten: Carte Bleue, Visa, Eurocard/MasterCard.

Kaarten die uitgegeven worden door banken gevestigd buiten België moeten verplicht internationale bankkaarten zijn. In geval van betaling via bankkaart, wordt de kaart slechts gedebiteerd op het moment van de verzending van de bestelling.

Beveiliging

De online transacties op de website Garmin Shop worden beveiligd via het SSL (Secure Socket Layers) systeem, hetgeen compatibel is met de meest courante software.

Zo worden alle persoonlijke gegevens die nodig zijn bij een bestelling beveiligd en gecodeerd vooraleer verzonden te worden naar de bestelcentrale.

Volgens de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy, aangepast en aangevuld door de Wet van 11 december 1998 en het Koninklijk Arrest van 13 februari 2001, hebt u het recht de gegevens die op u van toepassing zijn te bekijken, aanpassen, rechtzetten of verwijderen.

Bij vragen staat onze klantendienst klaar: (JavaScript must be enabled to view this email address).

Intellectuele eigendom / Toegangslicentie Site

9.1. Wij verlenen u een beperkte licentie voor toegang en gebruik van de site voor eigen gebruik. Onder geen beding hebt u de toelating zaken te downloaden of aanpassen op deze website zonder onze uitdrukkelijke en geschreven toestemming. Deze licentie geeft u geen mogelijkheid deze site of haar inhoud te gebruiken voor verkoop of andere commerciële doeleinden (gelijste producten, beschrijvingen, prijzen, downloads of copies van gegevens voor de rekening van een andere handelaar, gebruik van gegevens, software, geluidsfragmenten, grafische afbeeldingen, teksten, foto’s, gereedschap). Wij geven geen toelating een hyperlink te creëren gericht naar de homepage van de Garmin Shop.

9.2. Alle teksten, commentaar, werken, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de site Garmin Shop zijn voorbehouden onder het auteursrecht alsook als intellectuele eigendom en voor de hele wereld. Om deze reden en in overeenstemming met de Code van de Intellectuele eigendom, is het alleen privé gebruik toegestaan onder voorbehoud van nog striktere regels betreffende bescherming van de Intellectuele eigendom. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar in naam van de Intellectuele eigendom, behoudens voorafgaande toestemming van Garmin Shop. Elke volledige of partiële reproductie van de Garmin Shop cataloog is strikt verboden.

9.3. Bepaalde producten zoals software zijn onderworpen aan persoonlijk gebruiksrecht en de regulatie van kopieën, openbare distributie, verhuur... U bent verplicht de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven van deze producten en Garmin Shop is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze producten kan gemaakt worden binnen dit kader.

9.4. Elk ongeoorloofd gebruik zalen een eind maken aan de verleende licentie.

9.5. Mocht u van oordeel zijn dat de inhoud van deze website uw intellectueel eigendomsrecht schendt, kunt u ons schrijven op .(JavaScript must be enabled to view this email address) .

Verantwoordelijkheid

De aangeboden producten zijn conform aan de huidige Belgische en Luxemburgse wetgeving en aan de normen die van toepassing zijn in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Wij zijn niet verantwoordelijk in het geval dat het geleverde artikel de wet niet respecteert van het land van levering, anders dan België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Wij engageren ons ertoe alles in het werk te stellen inzake dienstverlening aan de klant. Toch kan Garmin Shop niet verantwoordelijk gesteld worden van voor de schending van een contractuele verplichting indien een product niet beschikbaar of niet op voorraad is, in geval van overmacht zoals vastgelegd door de Belgische jurisprudentie van de rechtbank, bij volledige of gedeeltelijke storingen of staking van de postdiensten vervoerders en/of communicatie, overstroming of brand in onze gebouwen.

Garmin Shop is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade in geval van stopzetting van het bedrijf, verlies van winst, verlies van opportuniteiten, verlies van gegevens, schade of kosten, die kunnen voortvloeien uit de aanschaf van een product. Wij herinneren u eraan dat het veilig is de gegevens van een aangekocht product als back-up op te slaan. Garmin Shop kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevens, bestanden of schade beschreven in de vorige paragraaf.

Garmin Shop heeft niet de bedoeling te verkopen aan professionals. Ingevolge, kan Garmin Shop niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van professionele activiteiten.

De beperking van de verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven is niet van toepassing in geval van fraude of grove nalatigheden van onze zijde, in geval van een letsel of verantwoordelijkheid van defecte, in geval van uitzetting en in geval van niet-conformiteit (inclusief verborgen gebreken).

Conventionele Garantie

De gekochte producten via Garmin Shop geven recht op conventionele garantie van twee jaar voor toestellen en zes maanden voor alle toebehoren. De verzendingskost naar onze magazijnen in België zijn ten laste van de koper. In ieder geval geniet u wettelijke waarborg van verborgen gebreken en conformiteitswaarborg. Teneinde de te volgen stappen te kennen betreffende de Naverkoop Dienst bij problemen of panne op een toestel, neemt u contact op met .(JavaScript must be enabled to view this email address) .

Om van de garantie te kunnen genieten volstaat het de aankoopfactuur van het product te bewaren.

De garantie dekt niet:
  • Abnormaal of niet conform gebruik van de producten. Wij nodigen u in dit geval uit de handleiding nauwgezet door te nemen die komt met het product,
  • Fout gelinkt aan toebehoren (voedingskabels...),
  • Gebreken en gevolgen veroorzaakt door de tussenkomst van een hersteller die niet van de hersteldienst van de fabrikant is,
  • Gebreken en hun gevolgen gerelateerd aan het gebruik dat niet voldoet aan het doel waarvoor het product ontwikkeld is (professioneel gebruik, collectief...),
  • Gebreken en hun gevolgen door een externe oorzaak.

Toepassingsrecht - Geschillen

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet en, in geval van internationale verkoop, aan de conventie van Wenen over contracten aangaande internationale verkoop van goederen. De taal van het contract is Nederlands. Als u een consument bent, is de bevoegde rechter diegene in uw woonplaats.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Garmin Shop engageert zich ertoe de door u gecommuniceerde gegevens niet door te geven aan derde. Zij blijven confidentieel. Zij worden slechts gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en het verbeteren of personaliseren van communicatie en aanbiedingen gereserveerd voor klanten van de Garmin Shop, zoals bij nieuwsbrieven (newsletters) van de Garmin Shop waarop u zich zou abonneren, alsook in het kader van het personaliseren van de site in functie van uw interesse. Mocht u zich echter naar de Garmin Shop begeven via bepaalde partnerwebsites van Garmin Shop die zo geïdentificeerd worden, dan kunnen de gegevens die op u betrekking hebben uitzonderlijk doorgegeven worden aan derden. Mocht u dit niet wensen, kan u dat aangeven via onderstaande adressen. Onze site is bovendien ontwikkeld om te beantwoorden aan de noden van onze klanten. Het is onder meer daarom dat wij gebruik maken van cookies. De cookie heeft als doel uw bezoek op onze site te melden. De cookies worden dus niet gebruikt door Garmin Shop met het doel meer gepersonaliseerde dienst te kunnen bieden.

Dit artikel kan de overdracht niet vermijden, noch het transfereren van activiteiten naar een derde partij. Diengevolge, conform aan de wetten en Koninklijke arresten hierboven vermeld, beschikt u over toegangsrecht en rectificatie van gegevens die op u toepassing hebben. Daarvoor volstaat het online een aanvraag te doen, of via post, waarbij u ons uw naam, voornaam, adres en eventueel klantreferentie doorgeeft.

De gegevens aangaande uw bestelling maken deel uit van een geautomatiseerd proces. De geautomatiseerde verwerking van de gegevens heeft als doel een analyse van een transactie te volgen alsook fraude met bankkaarten te bestrijden.

Het vaststellen van een niet-betaling als gevolg van frauduleus kredietkaart gebruik zal resulteren in het inschrijven van de gegevens gelinkt aan de bestelling op een lijst van wanbetalers. Een onregelmatige verklaring of anomalie kan ook leiden tot een specifieke behandeling.