Skip navigation links

Uvjeti korištenja

Posljednje ažuriranje: 13. ožujak 2021.

Dobro došli na web-mjesta tvrtke Garmin Ltd. i njezinih podružnica (dalje u tekstu: tvrtka Garmin). Web-mjesta tvrtke Garmin su garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com i druga web-mjesta na kojima su objavljeni ovi Uvjeti korištenja. Web-mjesta, proizvodi i sadržaj tvrtke Garmin mogu biti obilježeni robnom markom Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® ili drugom markom u vlasništvu tvrtke Garmin. Tvrtka Garmin ponekad se ovdje navodi kao "mi", "nama" ili "naš".

PRIJE KORIŠTENJA BILO KOJEG WEB-MJESTA TVRTKE GARMIN PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE KORIŠTENJA. Korištenjem bilo kojeg web-mjesta tvrtke Garmin prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne smijete koristiti web-mjesta tvrtke Garmin.

Imajte na umu da se na neke usluge ili značajke koje se nude na određenim web-mjestima tvrtke Garmin možda primjenjuju posebni uvjeti. Ti uvjeti objavljeni su vezano uz dotičnu uslugu ili značajku. Svi takvi uvjeti dodatak su ovim Uvjetima korištenja i ako su u suprotnosti s njima, imaju prednost nad ovim Uvjetima korištenja.

Tvrtka Garmin ove Uvjete korištenja može bilo kada promijeniti ažuriranjem ove objave. Te vas izmjene i revizije obvezuju i stoga biste povremeno trebali posjećivati ovu stranicu i pregledati Uvjete korištenja.

Upotreba sadržaja

Sadržaj koji se nalazi na web-mjestima tvrtke Garmin kao što su tekst, grafika, slike, audiosadržaj, videosadržaj i drugi materijali, kao i nazivi domena, natpisi, organizacija te izgled i rad sučelja (zajedničkog naziva "Sadržaj"), zaštićen je zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim takvim zakonima u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama te je u vlasništvu ili pod kontrolom tvrtke Garmin ili trećih strana koje su licencirale svoj sadržaj tvrtki Garmin. Neovlašteno korištenje Sadržaja može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnim znakovima ili drugih zakona. Kad je web-mjesto tvrtke Garmin konfigurirano tako da se može preuzeti određeni Sadržaj, možete preuzeti jednu kopiju takvog sadržaja za svoju osobnu, nekomercijalnu upotrebu kod kuće, pod uvjetom da (a) zadržite sve obavijesti o autorskim pravima i druge obavijesti o vlasništvu sadržane u originalnom Sadržaju, (b) Sadržaj ne smijete prodavati niti mijenjati, kao ni reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, distribuirati ili ga na bilo koji drugi način koristiti za bilo koju javnu ili poslovnu svrhu bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Garmin i (c) Sadržaj ne smijete koristiti na način koji bi upućivao na vezu s bilo kojim od naših proizvoda, usluga ili marki.

Bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke Garmin ne smijete koristiti tehnologiju "zrcaljenja" bilo kojeg materijala na bilo kojem web-mjestu tvrtke Garmin. Zabranjeno je korištenje Sadržaja na bilo kojem drugom web-mjestu ili u umreženim računalnim okruženjima za bilo koju svrhu, bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Garmin. Trgovački znakovi, logotipi i znakovi usluga ("Znakovi") prikazani na web-mjestima tvrtke Garmin u vlasništvu su tvrtke Garmin ili trećih strana. Zabranjeno je korištenje tih Znakova bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Garmin ili treće strane. Ako želite informacije o tome kako možete dobiti dopuštenje tvrtke Garmin za korištenje Sadržaja na svom web-mjestu, pošaljite poruku e-pošte na adresu [email protected].

U slučaju kad na web-mjestu tvrtke Garmin nudimo preuzimanje softvera i vi preuzmete taj softver, softver, uključujući, bez ograničenja, sve datoteke, slike inkorporirane u softver ili koje je softver generirao te sve podatke koji prate softver (pod zajedničkim nazivom "Softver") licenciran vam je od strane nas ili treće strane samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu kod kuće. Vlasništvo Softvera ne prebacujemo na vas. Ne smijete distribuirati ili na drugi način iskorištavati Softver, dekompilirati ga, koristiti obrnuti inženjering, rastavljati ili na drugi način svesti Softver na čitljivi oblik. OSIM U SLUČAJU KAD JE TO KONKRETNO I IZRIČITO IZJAVLJENO NA DRUGOM MJESTU, TVRTKA GARMIN ODRIČE SVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVA JAMSTVA POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, VLASNIŠTVA I POŠTIVANJA PRAVA, BEZ OBZIRA NA TO JESU LI TA JAMSTVA IZRIČITA, POSREDNA ILI ZAKONSKA.

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, TVRTKA GARMIN ODRIČE SE ODGOVORNOSTI ZA (1) BILO KAKVU NETOČNOST, POGREŠKU ILI KVAR SOFTVERA; (2) BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI PRIMJERNU ŠTETU) PROIZAŠLU IZ BILO KAKVOG PREUZIMANJA ILI KORIŠTENJA SOFTVERA, KAO I ONU PROUZROČENU TAKVIM NETOČNOSTIMA, POGREŠKAMA ILI KVAROVIMA SOFTVERA.

Javni forumi i komunikacija

Terminom "Javni forum" označava se područje, mjesto ili značajka ponuđena kao dio bilo kojeg web-mjesta tvrtke Garmin koja korisnicima nudi mogućnost objavljivanja sadržaja ("Korisnički sadržaj") koji može vidjeti jedan ili više korisnika web-mjesta tvrtke Garmin, uključujući, bez ograničenja, grupe za diskusiju, forume, društvene mreže, stranice s diskusijama ili blogove.

Prihvaćate da su Javni forumi i tamo ponuđene značajke za javnu, a ne privatnu komunikaciju, te da ne očekujete privatnost u vezi s bilo kakvim Korisničkim sadržajem na Javnom forumu. Ne možemo zajamčiti sigurnost bilo kojih informacija koje objavite putem bilo kojeg od ovih medija; informacije dijelite svojevoljno i na vlastiti rizik. Trebali biste biti oprezni u donošenju odluka o objavljivanju informacija, napomena ili drugog sadržaja koji se odnosi na druge korisnike, davatelje usluga, tvrtku Garmin ili na bilo koju treću stranu. Možete snositi pravnu odgovornost za štetu koju su pretrpjeli drugi korisnici, tvrtka Garmin ili treće strane, kao rezultat komentara, opaski ili drugih informacija ili sadržaja koji ste objavili na web-mjestu tvrtke Garmin, a koji je uvredljiv ili za sobom povlači pravne akcije. Tvrtka Garmin nije pravno odgovorna za bilo kakav Korisnički sadržaj, čak niti ako je Korisnički sadržaj uvredljiv ili ako na neki drugi način može za sobom povući pravne akcije.

Vi jeste i ostajete jedini odgovorni za Korisnički sadržaj koji proslijedite na ili putem web-mjesta tvrtke Garmin na bilo kojem Javnom forumu te za posljedice objavljivanja tog sadržaja. Nemamo nikakvu dužnost nadgledati bilo koji Javni forum. Za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz bilo kakvog kršenja autorskih prava, vlasničkih prava te za bilo koje štetne posljedice proizašle iz Korisničkog sadržaja odgovorni ste isključivo vi. Objavljivanjem materijala na bilo kojem web-mjestu tvrtke Garmin automatski potvrđujete ili jamčite da je vlasnik tog materijala tvrtki Garmin izričito dodijelio trajno, neopozivo, neekskluzivno pravo ili licencu bez naplate tantijema za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (dijelom ili u cijelosti) diljem svijeta i/ili da ga uključi u druge materijale u bilo kojem obliku, medije ili tehnologiju koja je sada poznata ili će se tek razviti na puno trajanje bilo kakvih autorskih ili drugih prava koja se mogu primijeniti na takav materijal. Također svim drugim korisnicima dopuštate pristup, pregled, spremanje i reprodukciju materijala za njihovu osobnu upotrebu. Ovim tvrtki Garmin dopuštate pravo na uređivanje, kopiranje, objavu i distribuciju svih materijala koje učinite dostupnima na bilo kojem web-mjestu tvrtke Garmin.

Prihvaćate da se na svoj rizik koristite ili se oslanjate na bilo koji Korisnički sadržaj objavljen na bilo kojem Javnom forumu. Na primjer, nismo odgovorni za i ne podržavamo mišljenja, savjete ili preporuke objavljene ili poslane od strane korisnika na bilo kojem Javnom forumu te se posebno odričemo sve i svake odgovornosti s tim u vezi. Ne potvrđujemo niti ne provjeravamo kvalifikacije, prošlost i sposobnosti korisnika, kao niti informacije koje objavljuju na bilo kojem Javnom forumu. Prema tome, preporučujemo da budete oprezni i primijenite zdrav razum i dobru prosudbu prilikom korištenja bilo kojeg web-mjesta tvrtke Garmin ili Javnog foruma.

Pravila ponašanja: slažete se kako ni na jednom web-mjestu tvrtke Garmin nećete objaviti nikakav Korisnički sadržaj koji:

 • je uvredljiv, pogrdan, uznemiravajući, prijeteći ili koji predstavlja povredu prava na privatnost druge osobe;
 • je netrpeljiv, izraz mržnje ili uvredljiv na rasnoj ili drugoj osnovi;
 • je nasilan, vulgaran, opscen, pornografski ili na drugi način seksualno eksplicitan, ili nanosi štetu ili se za njega može unutar razumskih granica očekivati da će nanijeti štetu bilo kojoj osobi ili entitetu;
 • je ilegalan ili potiče ili zagovara ilegalne aktivnosti ili raspravu o ilegalnim aktivnostima s namjerom da ih se počini, uključujući korisnički sadržaj koji jest, ili predstavlja, pokušaj sudjelovanja u dječjoj pornografiji, uhođenju, seksualnom napadu, prevari, raspačavanju opscenih ili ukradenih materijala, raspačavanju droge i/ili uživanju droge, maltretiranju, krađi ili uroti da se izvrši bilo kakva kriminalna aktivnost;
 • krši bilo kakva prava treće strane, uključujući: (a) autorska prava, patente, zaštitne znakove, poslovne tajne ili druga vlasnička ili ugovorna prava; (b) pravo na privatnost (konkretno, ne smijete distribuirati osobne podatke drugih osoba bilo koje vrste bez njihove izričite dozvole) ili javno djelovanje; ili (c) bilo kakvu obavezu o povjerljivosti;
 • je komercijalan, povezan s poslovanjem ili reklamira ili nudi prodaju bilo kojeg proizvoda, usluga i ostalih materijala (sa ili bez profita) ili vrbuje druge osobe (uključujući vrbovanje za priloge i donacije);
 • sadrži virus ili druge štetne komponente, ili na drugi način utječe na, narušava ili oštećuje web-mjesta tvrtke Garmin ili bilo koju povezanu mrežu, ili na neki drugi način ometa korištenje ili zadovoljstvo bilo koje osobe ili entiteta web-mjestima tvrtke Garmin;
 • (a) općenito nije povezan sa zadanom temom relevantnog Javnog foruma; (b) krši neka posebna ograničenja koja vrijede za Javni forum, uključujući dobna ograničenja i postupke; ili (c) je antisocijalan, razoran ili destruktivan, uključujući "flejmanje" "spemanje", "floodanje", "trolanje" i "griefing" u značenju u kojem se ti termini u pravilu razumijevaju i koriste na internetu; ili
 • je neistinit ili navodi na pogrešno mišljenje.

Ne možemo jamčiti niti jamčimo da će drugi korisnici poštovati prethodno navedena Pravila ponašanja ili bilo koji drugi propis iznesen u ovim Uvjetima korištenja te, između nas i vas, preuzimate sav rizik štete ili povrede koja može biti rezultat takvog nepoštivanja.

Zadržavamo pravo, ali se odričemo svake obaveze ili odgovornosti, odbiti objavu ili komunikaciju te pravo uklanjanja bilo kakvog Korisničkog sadržaja na bilo kojem web-mjestu tvrtke Garmin koji krši ove Uvjete korištenja (uključujući Pravila ponašanja).

Računi

Neke usluge na web-mjestima tvrtke Garmin dopuštaju ili zahtijevaju stvaranje računa u svrhu sudjelovanja ili dobivanja dodatnih pogodnosti. Pristajete dati, održavati i ažurirati prave, točne, ažurne i potpune informacije o sebi kako je to od vas traženo u postupku registracije ("Registracijski podaci"). Pristajete da se nećete lažno predstavljati kao druga osoba ili entitet niti lažno prikazivati svoj identitet ili povezanost s bilo kojom osobom ili entitetom, uključujući korištenje tuđeg korisničkog imena, lozinke ili podataka o računu, tuđeg imena, lika, glasa, slikovnog prikaza ili fotografije. Također pristajete odmah nas slanjem poruke e-pošte na adresu [email protected] obavijestiti o bilo kakvoj neovlaštenoj upotrebi vašeg korisničkog imena, lozinke, drugih informacija o računu ili bilo kakvoj drugoj povredi sigurnosti koju ste primijetili u vezi sa ili koja se odnosi na web-mjesta tvrtke Garmin.

Možemo ograničiti ili ukinuti vaš račun i mogućnost korištenja web-mjesta tvrtke Garmin ili nekog njegovog dijela ako ne budete poštovali ove Uvjete korištenja ili bilo koje posebne uvjete povezane s određenom uslugom.

Odgovornost tvrtke Garmin

Tvrtka Garmin ne zastupa niti jamči točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost Sadržaja ili rezultata dobivenih upotrebom web-mjesta tvrtke Garmin i Sadržaja. Web-mjesta tvrtke Garmin i Sadržaj koristite na vlastiti rizik. Na web-mjesta tvrtke Garmin povremeno se unose promjene i one se mogu unositi u bilo koje vrijeme. tvrtka Garmin zadržava pravo na izmjenu, obustavu ili prekid bilo koje usluge ili značajke na Web-mjestima tvrtke Garmin (uključujući bilo kakve promjene ili uklanjanje Sadržaja) u bilo kojem trenutku bilo da vas o tome obavijesti ili ne i tvrtka Garmin odriče se odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani ako ostvari takva prava. Neki Sadržaj na web-mjestima tvrtke Garmin isporučuju vanjski davatelji, a tvrtka Garmin ne snosi odgovornost za bilo kakav Sadržaj dobiven od vanjskih davatelja.

TVRTKA GARMIN NE JAMČI DA ĆE WEB-MJESTA TVRTKE GARMIN RADITI BEZ POGREŠAKA, NITI DA NA WEB-MJESTIMA TVRTKE GARMIN ILI NJIHOVIM POSLUŽITELJIMA NEMA RAČUNALNIH VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH SADRŽAJA. AKO ZBOG KORIŠTENJA WEB-MJESTA ILI SADRŽAJA MORATE SERVISIRATI ILI ZAMIJENITI OPREMU ILI IZGUBITE PROFIT ILI PODATKE, TVRTKA GARMIN NEĆE BITI ODGOVORNA ZA TE TROŠKOVE.

WEB-MJESTA TVRTKE GARMIN I MATERIJALI STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE 'KAKVI JESU', BEZ IKAKVOG JAMSTVA. U NAJVEĆEM OPSEGU KOJI DOPUŠTA ZAKON, TVRTKA GARMIN NE PRIHVAĆA NIKAKVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA ILI PRAVA TREĆIH STRANA, KAO I JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

TVRTKA GARMIN ULAŽE RAZUMNE NAPORE KAKO BI ZAŠTITILA INFORMACIJA ILI PODATKE KOJE POŠALJETE NA WEB-MJESTO TVRTKE GARMIN U VEZI S BILO KOJOM USLUGOM ILI ZNAČAJKOM NA WEB-MJESTU TVRTKE GARMIN, ALI SE SLAŽETE DA ŠALJETE TAKVE INFORMACIJE ILI PODATKE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST I OVIME OSLOBAĐATE TVRTKU GARMIN OD BILO KAKVE I SVAKE ODGOVORNOSTI PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ODGOVORNOST U VEZI S TAKVIM INFORMACIJAMA NA BILO KOJI NAČIN.

TVRTKA GARMIN NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVE TROŠKOVE PRIJENOSA NASTALE U VEZI S VAŠOM UPOTREBOM BILO KOJE USLUGE ILI ZNAČAJKE NA WEB-MJESTIMA TVRTKE GARMIN.

Odricanje odgovornosti za određene štete

Web-mjesta tvrtke Garmin koristite na vlastiti rizik. Ako niste zadovoljni bilo kojim Sadržajem, drugim sadržajima, bilo kojom uslugom ili značajkom na Web-mjestima tvrtke Garmin ili ovim Uvjetima i odredbama, jedina mjera koju možete poduzeti jest prestanak upotrebe Web-mjesta tvrtke Garmin. TVRTKA GARMIN NITI BILO KOJE TREĆE STRANE SPOMENUTE NA WEB-MJESTIMA TVRTKE GARMIN NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SLUČAJNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA ILI ŠTETU PROIZAŠLU IZ GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) PROIZAŠLU IZ KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA WEB-MJESTA TVRTKE GARMIN I SADRŽAJA, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE NA JAMSTVU, UGOVORU, SUDSKOJ PRAKSI ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI I BEZ OBZIRA JE LI TVRTKA GARMIN BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE. NEKE ZEMLJE, DRŽAVE ILI NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA GUBITAK ILI ŠTETU NASTALU ZBOG TEŠKOG NEMARA, OSOBNU OZLJEDU ILI SMRT, ILI ZA NENAMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE PRETHODNO NAVEDENO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS, A U TOM SLUČAJU ODGOVORNOST TVRTKE GARMIN OGRANIČAVA SE U NAJVEĆOJ MJERI U KOJOJ JE TAKVO ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE DOPUŠTENO VAŽEĆIM ZAKONOM. Ukupna odgovornost tvrtke Garmin prema vama za sve gubitke i štete, uključujući implicirana jamstva, ni u kojem slučaju neće biti veća od pedeset američkih dolara (50,00 USD) ili ukupnog iznosa koji ste platili tvrtki Garmin za upotrebu bilo koje usluge ili značajke na Web-mjestima tvrtke Garmin u proteklih dvanaest mjeseci prije datuma prvobitnog potraživanja od tvrtke Garmin.

Veze na druga web-mjesta

Web-mjesta tvrtke Garmin mogu sadržavati veze na web-mjesta trećih strane koje održavaju drugi održavatelji. Sve su takve veze navedene isključivo kao pomoć u korištenju i ne predstavljaju slaganje tvrtke Garmin sa sadržajima na takvim web-mjestima trećih strana. Tvrtka Garmin ne snosi odgovornost za sadržaje povezanih mjesta trećih strana te ne zastupa ili jamči za sadržaj ili točnost materijala na takvim web-mjestima trećih strana, kao ni za praksu zaštite privatnosti takvih trećih strana. Želite li pristupiti povezanim web-mjestima trećih strana, to činite na vlastiti rizik.

Third-party Applications

Na Web-mjestima tvrtke Garmin možda ćete se naći u prilici preuzeti aplikacije trećih strana. Tvrtka Garmin ne snosi odgovornost te ne zastupa niti jamči za sadržaj ili funkcije aplikacija trećih strana, kao ni za praksu zaštite privatnosti takvih proizvođača trećih strana. Želite li preuzeti i koristiti takve aplikacije trećih strana, to činite na vlastiti rizik.

Zaštita od zakonske odgovornosti ili gubitka

Upotrebom Web-mjesta tvrtke Garmin slažete se, u mjeri dopuštenoj zakonom, da ćete tvrtku Garmin i njezine službenike, direktore, zaposlenike i agente izuzeti od nadoknade štete i zaštititi od bilo kakvih potraživanja, akcija, odšteta ili zahtjeva, uključujući bez ograničavanja opravdane sudske i računovodstvene naknade, koji proizlaze iz vašeg (navodnog) kršenja ovih Uvjeta upotrebe ili vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

Kontrola izvoza

Sjedinjene Američke Države i druge države kontroliraju izvoz proizvoda i informacija. Slažete se da ćete poštivati takva ograničenja i da Sadržaj nećete izvoziti ili ponovo izvoziti u države ili osobama za koje je to zabranjeno u okviru zakona za kontrolu izvoza. Preuzimanjem Sadržaja potvrđujete da se ne nalazite u državi u koju je takav izvoz zabranjen te da se ne nalazite na Popisu za odbijanje narudžbi Ministarstva trgovine ili na popisu posebno označenih subjekata Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakona koji su na snazi u vašem području, a odnose se na uvoz, izvoz ili ponovni izvoz Sadržaja.

Pravila zaštite autorskih prava

Tvrtka Garmin poštuje tuđa prava intelektualnog vlasništva. Tvrtka Garmin provodi pravilo da prema vlastitom nahođenju i kada je to prikladno ukloni račune onih korisnika koji su jednom ili više puta prekršili autorska prava trećih strana.

Kako biste tvrtki Garmin dostavili obavijest o kršenju autorskih prava u vezi s Web-mjestom tvrtke Garmin, uključujući bez ograničavanja Korisnički sadržaj ili Sadržaj, podnesite obavijest u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) i u njoj agentu za zaštitu autorskih prava navedenom u nastavku u pisanom obliku navedite sljedeće informacije:

 • Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene postupati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
 • Identifikacija djela zaštićenog autorskim pravima za koja se tvrdi da su prekršena ili, ako je jednom obavijesti obuhvaćeno više djela zaštićenih autorskim pravima na jednoj internetskoj lokaciji, popis tih djela na toj lokaciji.
 • Identifikacija materijala za koji se tvrdi da se njime krše prava ili da je subjekt aktivnosti kršenja prava, a koji se mora ukloniti ili mu se treba onemogućiti pristupanje te razumna količina informacija dovoljna da davatelj usluge utvrdi lokaciju tog materijala.
 • Razumna količina informacija dovoljna da davatelj usluga stupi u kontakt s podnositeljem pritužbe, poput adrese, broja telefona i, ako postoji, adrese e* pošte putem koje se može stupiti u kontakt s podnositeljem pritužbe.
 • Izjava da podnositelj pritužbe u dobroj vjeri smatra kako korištenje materijala na način zbog kojeg se podnosi pritužba nije odobrio vlasnik autorskih prava ili njegov zastupnik ili nije dopušteno zakonom.
 • Izjava da su informacije o obavijesti točne te izjava, uz prihvaćanje kaznene odgovornosti za krivokletstvo, da je podnositelj pritužbe ovlašten postupati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.

Prihvaćate da u slučaju neispunjavanja nekog od zahtjeva navedenih u prethodnom članku vaša DMCA obavijest neće biti valjana. Dodatne informacije o zakonu DMCA i DMCA obavijestima potražite u Zborniku zakona SAD-a, glava 17, članak 512.

Našem agentu se radi podnošenja obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava možete obratiti:

e-poštom na adresu [email protected]

poštom na adresu:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Općenito

Osim u mjeri koja je izrijekom navedena u idućem paragrafu, sva pravna pitanja proizašla iz ili povezana s vašom upotrebom bilo kojeg Web-mjesta tvrtke Garmin i ovih Uvjeta upotrebe rješavat će se u skladu sa zakonima savezne države Kanzas koji se primjenjuju na ugovore koji su sklopljeni i izvršavaju se u saveznoj državi Kanzas, bez obzira na načelo sukoba zakona. Upotrebom Web-mjesta tvrtke Garmin suglasni ste priznati osobnu i isključivu nadležnost federalnog suda Sjedinjenih Američkih Država u državi Kanzas ili bilo koji sud savezne države Kanzas sa sjedištem u Okrugu Johnson u rješavanju bilo kojeg spora, potraživanja ili tužbe koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe ili vaše upotrebe Web-mjesta tvrtke Garmin. U najvećem opsegu koji dopušta zakon, ovime se bez mogućnosti opoziva odričete bilo kakvih primjedbi koje imate sada ili ćete ih imati u budućnosti, a tiču se mjesta održavanja takvih postupaka pred sudom, kao i svih tvrdnji o neprikladnosti suda pred kojim se održava takav postupak. Ako (a) niste državljanin Sjedinjenih Američkih Država; (b) nemate prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama; (c) ovom Web-mjestu tvrtke Garmin ne pristupate iz Sjedinjenih Američkih Država, i (d) državljanin ste neke od država navedenih u nastavku, ovime dajete svoju suglasnost da će se svi sporovi, potraživanja ili tužbe proizašle iz ovih Uvjeta upotrebe rješavati u okvirima zakona navedenih u nastavku, bez obzira na postojanje eventualnih odredaba o sukobu zakona, te prihvaćate pravnu nadležnost sudova sa sjedištem u saveznoj državi, pokrajini ili državi navedenoj u nastavku čiji se zakon primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi Europske unije, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Norveškoj, Islandu ili Australiji, nadležni zakoni i sudovi bit će zakoni i sudovi vašeg uobičajenog mjesta prebivališta.

Od primjene ovih Uvjeta upotreba izričito je isključena Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

U slučaju pritužbe ili kako biste zatražili dodatne informacije, možete se poštom obratiti davatelju usluga na adresu Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, telefonom na broj (913) 397-8200 (tražite webmastera) ili e-poštom na adresu [email protected].

Ako niste punoljetni u državi prebivališta, trebali biste pregledati ove Uvjete upotrebe s roditeljem ili skrbnikom kako biste osigurali da vi i roditelj ili zakonski skrbnik razumijete ove Uvjete upotrebe.