Privacyverklaring

TRUSTe European Safe Harbor certificering

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2017

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben deze privacyverklaring opgesteld zodat u weet hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, toepassingen ("apps") en producten waarvoor deze privacyverklaring wordt weergegeven. Als een Garmin website, app of product verwijst naar een andere privacyverklaring, is die privacyverklaring van toepassing op uw gebruik van die site, die app of dat product. We hebben bijvoorbeeld een aparte privacyverklaring die van toepassing is op Garmin Connect en daarmee compatibele Garmin wearables en andere toestellen. Dat privacybeleid vindt u hier.

Klik op een van de onderstaande koppelingen om naar het bijbehorende onderdeel van deze privacyverklaring te gaan:

Hoe Garmin uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt

Met persoonlijke informatie bedoelen we informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere verzamelde informatie, kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Als we andere informatie (dat wil zeggen: informatie die op zichzelf onvoldoende is om een persoon te identificeren) combineren met persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie op dezelfde wijze als persoonlijke informatie.

Wanneer u een Garmin account aanmaakt

Wanneer u een account aanmaakt op een website of mobiele app van Garmin, vragen we u om persoonlijke informatie te verschaffen, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. U bent niet verplicht om uw volledige naam op te geven, maar desgewenst mag dat wel. U gebruikt uw e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op uw account. Uw Garmin account wordt beveiligd met een wachtwoord. Wij gebruiken uw naam om uw account te verifiëren wanneer u telefonisch contact opneemt met de klantenservice.

Wanneer u inlogt op uw Garmin account met inloggegevens voor sociale media

Indien gewenst kunt u inloggen op uw Garmin Connect account met behulp van uw inloggegevens voor sociale media (bijv. uw inloggegevens voor Facebook). Als u ervoor kiest om dit te doen en u voor de eerste keer met uw inloggegevens voor sociale media inlogt op uw Garmin account, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat de aanbieder van de sociale media bepaalde informatie verschaft aan Garmin, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, profielfoto, berichten, opmerkingen of andere informatie die verband houdt met uw sociale media-account.

Al deze informatie wordt door de aanbieder van de sociale media ter beschikking gesteld aan Garmin als gevolg van de manier waarop de gebruikmaking van inloggegevens voor sociale media is geconfigureerd. Van deze informatie bewaart en gebruikt Garmin echter alleen uw e-mailadres. Garmin koppelt het e-mailadres verstrekt door de aanbieder van de sociale media aan uw Garmin account, zodat u uw e-mailadres kunt gebruiken om in te loggen op uw Garmin account als u niet meer wenst in te loggen via uw inloggegevens voor sociale media.

Als u niet wilt dat uw informatie met Garmin wordt gedeeld door de aanbieder van sociale media, logt u envoudigweg in op uw Garmin account met de bijbehorende inloggegevens, zonder gebruik te maken van uw inloggegevens voor sociale media.

Wanneer u producten koopt op een Garmin website

Als u een product koopt op een Garmin site, verzamelt Garmin persoonlijke informatie van u, zoals uw naam, adres en telefoonnummer, zodat we uw bestelling kunnen verwerken en leveren. Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet. Een derde partij, Adyen, verwerkt de betaalkaartgegevens wanneer Garmin klanten een betaalkaart gebruiken voor een aankoop op een Garmin site. We raden u aan om het Privacybeleid van Adyen zorgvuldig door te nemen.

Wanneer u communiceert met Garmin

Als u via e-mail, telefoon of in persoon met onze ondersteuningsmedewerkers communiceert, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Garmin producten. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatiegerelateerde problemen met producten of apps, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. We gebruiken deze informatie om klantenservice en productondersteuning te kunnen bieden. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw Garmin account, zodat we u de benodigde bijstand kunnen verlenen. Om onze klantenservice te verbeteren, kunnen we - met inachtneming van de toepasselijke wetgeving - telefoongesprekken die u voert met onze ondersteuningsmedewerkers opnemen, zodat we deze later nog eens kunnen afspelen. Ook analyseren we de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten.

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld over uw account of transacties met Garmin, om u belangrijke informatie te verschaffen over uw producten of apps, om u in kennis te stellen van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring, en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzes die u kunt maken (zoals hieronder beschreven in 'Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie'), om u aanbiedingen en promoties voor onze producten en apps te sturen.

Wanneer u locatiegebaseerde diensten gebruikt op uw Garmin toestel of app

Als u op uw Garmin toestel of app gebruikmaakt van locatiegebaseerde services, bijvoorbeeld voor weersinformatie, verkeersinformatie, brandstofprijzen, filmtijden en informatie over plaatselijke evenementen, wordt de fysieke locatie van uw toestel verzameld opdat Garmin of onze providers u dergelijke locatiegebaseerde diensten kunnen aanbieden.

Wanneer u een Garmin toestel of app voor autonavigatie gebruikt

Als u een Garmin toestel of app voor autonavigatie gebruikt en uw toestemming geeft wanneer hierom wordt gevraagd, zal Garmin gegevens zoals de locatie, snelheid, richting en datum en tijd van vastlegging verzamelen en uploaden vanaf uw toestel. Deze gegevens worden geanonimiseerd door Garmin en gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en apps en de functies voor verkeersinformatie, parkeerinformatie en andere functies die door Garmin of haar contentproviders worden geleverd. Als u toestemming geeft wanneer hierom wordt gevraagd, kan Garmin deze geanonimiseerde gegevens ook delen met of verkopen aan externe partijen ter verbetering van de kwaliteit van de verkeersinformatie, parkeerinformatie en andere functies die door contentproviders worden geleverd.

Ander gebruik van persoonlijke informatie door Garmin

Garmin kan persoonlijke informatie ook gebruiken voor interne statistische, marketingtechnische of operationele doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van verkooprapportages en het meten en analyseren van demografische gegevens, interesses van gebruikers, kooptrends en andere trends onder onze klanten.

Entiteiten waarmee Garmin uw persoonlijke informatie kan delen

Met andere Garmin bedrijven

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke informatie overdragen aan andere Garmin bedrijven in andere landen, met inbegrip van Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten, waar veel van onze servers zich bevinden. In de desbetreffende landen geldt wellicht andere wetgeving op het vlak van gegevensbescherming dan in het land waar u de informatie oorspronkelijk verschafte. Garmin bedrijven weergeven.

Dergelijke overdrachten van persoonlijke informatie van Garmin bedrijven in de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland naar Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten vinden plaats op grond van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractclausules.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om het privacybeleid te volgen dat is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Met data- en contentproviders

Als u een Garmin navigatietoestel of app gebruikt en uw toestemming geeft wanneer hierom wordt gevraagd, zal Garmin gegevens zoals locatie, snelheid, richting en datum en tijd van vastlegging verzamelen en uploaden vanaf uw toestel. Als u hiervoor toestemming geeft, kan Garmin deze geanonimiseerde gegevens ook delen met of verkopen aan externe partijen ter verbetering van de kwaliteit van de verkeersinformatie, parkeerinformatie en andere functies die door contentproviders worden geleverd.

Met aanbieders van sociale netwerken

Zo nu en dan verschaffen we e-mailadressen van geselecteerde Garmin klanten die hebben aangegeven dat ze marketingcorrespondentie over producten en apps van Garmin wensen te ontvangen aan aanbieders van sociale netwerken, zodat zij ons kunnen helpen om advertenties weer te geven op de pagina's van gebruikers van het sociale netwerk met vergelijkbare kenmerken als de geselecteerde Garmin klanten (bijv. demografische groep en interesses).

Als u zich aanmeldt om e-mails te ontvangen wanneer een bepaald Garmin product of een Garmin app beschikbaar komt, gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren wanneer dat product of die app beschikbaar komt, maar kunnen wij uw e-mailadres ook doorgeven aan aanbieders van sociale netwerken zodat die ons kunnen helpen om advertenties over dat product of die app weer te geven op uw sociale netwerkpagina's.

Met serviceproviders

Wij maken gebruik van externe serviceproviders die ons helpen bij het uitvoeren bepaalde activiteiten namens ons, zoals de afhandeling van aankopen en verzending van producten, verwerking van creditcardbetalingen, verzending van e-mails, plaatsing van advertenties, het analyseren van gebruiksgegevens van onze websites en apps, bijhouden van de effectiviteit van onze marketingcampagnes, en het laten verbinden van gebruikers met hun sociale netwerk. Wij kunnen persoonlijke informatie over u met dergelijke externe serviceproviders delen voor zover noodzakelijk en met het uitsluitende doel hen in staat te stellen diensten uit te voeren namens ons.

Garmin maakt gebruik van de volgende externe serviceproviders:

 • E-mailproviders: Garmin maakt gebruik van cloudservices van Adobe voor het verzenden van e-mails, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en de keuzemogelijkheden die u hebt zoals beschreven in 'Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie'.
 • Analysediensten: Garmin maakt gebruik van externe serviceproviders om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van Garmin Express en andere Garmin producten en mobiele apps, en voor gerelateerde doeleinden. Op welke derden we een beroep doen voor het verschaffen van analyses en aanverwante diensten staat hieronder vermeld onder 'Cookies en vergelijkbare technologie'.

Logs voor reclame-evenementen

Als u ervoor kiest Garmin apps te gebruiken die advertenties bevatten, verzamelen we mogelijk gegevens. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om welke advertenties u hebt bekeken, hoe vaak hierop is geklikt en hoe vaak u bijvoorbeeld een coupon hebt opgeslagen of hebt gebeld met of bent doorgestuurd naar een locatie die bij een advertentie hoort. Op die manier kunnen de advertentieproviders u voorzien van inhoud en advertenties die specifiek op u zijn afgestemd.

Andere openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan anderen als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen en als deze toestemming is verkregen in de door de toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied kunnen we uw persoonlijke informatie ook openbaar maken aan anderen als wij menen dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan het land waar u bent gevestigd; (b) om rechtshandhaving mogelijk te maken; (c) om verzoeken van overheidsinstanties en rechtshandhavers, inclusief functionarissen van een ander land dan het land waar u bent gevestigd, in te willigen; (d) om mee te werken aan onderzoeken naar diefstal van producten of eigendommen van Garmin; (e) om onze voorwaarden en bepalingen of ons beleid toe te passen; (f) om onze activiteiten of die van onze dochterbedrijven of gelieerde bedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar dochterbedrijven of gelieerde bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; of (h) om gebruik te maken van beschikbare rechtsmiddelen of om de schade die wij mogelijk oplopen, te beperken.

We kunnen ook persoonlijke informatie overdragen aan een dochterbedrijf, gelieerde onderneming of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure).

Manieren waarop u persoonlijke informatie kunt delen of Garmin kunt instrueren om uw persoonlijke informatie te delen

LiveTrack

LiveTrack is een functie die op bepaalde Garmin toestellen beschikbaar is en waarmee u een koppeling naar geselecteerde personen kunt sturen, zodat zij de real-time locatie van uw toestel kunnen zien. Omdat iedereen die toegang tot deze koppeling heeft de real-time locatie van uw Garmin toestel kan zien, moet u zorgvuldig bepalen naar wie u de koppeling wilt sturen. U moet er zeker van zijn dat u erop kunt vertrouwen dat zij de koppeling niet doorsturen naar personen van wie u niet wilt dat ze de locatie van uw Garmin toestel kunnen zien.

Als u ervoor kiest om op sociale netwerken van externe partijen een uitnodiging te publiceren om de locatie van uw Garmin toestel te bekijken, dan is het mogelijk, afhankelijk van het privacybeleid van die sociale netwerken, dat behalve de personen die u wilde uitnodigen om uw locatiegegevens te bekijken, ook andere personen toegang hebben tot deze gegevens. Daarom moet u heel goed nadenken voordat u een dergelijke uitnodiging publiceert op sociale netwerken van externe partijen en moet u het privacybeleid van de desbetreffende sociale netwerken goed lezen.

Bulletinboards, forums

Sommige Garmin websites en apps bieden bulletinboards, forums, chatopties, blogs en soortgelijke functies waarmee u informatie, berichten en materialen kunt posten. Houd er rekening mee dat informatie die u via dergelijke diensten of op een andere manier op onze websites publiceert, openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de websites en het algemene publiek. We raden u aan om grote voorzichtigheid te betrachten wanneer u besluit om uw persoonlijke informatie of enige andere informatie op onze websites of apps te publiceren.

Promoties

Als u meedoet aan een sweepstake, prijsvraag of een vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt, gebruiken om de desbetreffende promoties uit te voeren. Wanneer de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke promotie met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie in strijd zijn met deze privacyverklaring, krijgen de voorwaarden en bepalingen van de promotie voorrang.

Cookies en vergelijkbare technologie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we met hulp van externe aanbieders van analysediensten bepaalde informatie over u om te analyseren hoe u en andere bezoekers van de Garmin Connect website navigeren, om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen. We verzamelen onder andere het IP-adres, de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, het tijdstip van uw bezoek, tot welke demografische groep u behoort, welke pagina's u hebt bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt. We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, clear GIF's en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren. We gebruiken deze informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om de effectiviteit van advertenties te meten, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren. We kunnen ook een of meer externe serviceproviders inhuren om namens ons online advertenties te plaatsen. Zij kunnen een pixelcode of andere soortgelijke technologie gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en ze kunnen die informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen. Voor meer informatie over deze werkwijze en om u af te melden van het verzamelen en gebruiken van deze informatie door onze externe serviceproviders, raadpleegt u Networkadvertising.org.

Als u niet wilt dat er via deze technologieën informatie wordt verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u per geval kunt kiezen of u deze wilt weigeren of accepteren. Als u zich in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

In bepaalde gevallen maken we gebruik van lokaal opgeslagen objecten, ook wel Flash-cookies genoemd. We gebruiken dan de Adobe Flash Player om speciale inhoud, zoals video's of videoclips, weer te geven. Flash maakt gebruik van deze technologie om instellingen en voorkeuren te onthouden. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bij browsercookies, alleen worden Flash-cookies niet beheerd via uw webbrowser. Informatie over beheer van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies.

Bij het synchroniseren van uw Garmin toestel via Garmin Express worden op uw toestel vastgelegde gegevens over uw activiteiten overgebracht van uw toestel naar onze servers. Telkens als een synchronisatie plaatsvindt, registreren we gegevens over de transmissie, zoals het bij de synchronisatie gebruikte IP-adres, het tijdstip en de datum van de synchronisatie, logbestanden met informatie over crashes of problemen, de geografische locatie van het toestel, informatie over uw toestel, informatie over het netwerk dat werd gebruikt bij de synchronisatie (bijvoorbeeld Wi-Fi of mobiel) en het batterijniveau van het toestel. We gebruiken deze informatie bij het identificeren en oplossen van synchronisatieproblemen.

We volgen en verzamelen ook gegevens van gebruikers over hun gebruik van Garmin Express en Garmin mobiele apps. Tot de analytische informatie die we verzamelen, behoren de datum en het tijdstip waarop het toestel onze servers benaderde, softwareversie, geografische locatie van het toestel, de taal, welke informatie en bestanden werden gedownload naar het toestel, gebruikersgedrag (bijv. welke functies werden gebruikt, hoe vaak de app werd gebruikt), informatie over de status van het toestel, het toestelmodel, informatie over de hardware en het besturingssysteem en informatie over de werking van het toestel. Garmin gebruikt deze gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van de Garmin Express en andere Garmin producten en apps te verbeteren, om producten en functies te ontwikkelen en op de markt te brengen die aansluiten bij uw behoeften en die van andere gebruikers en om gebruiksproblemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

Garmin maakt gebruik van de volgende externe aanbieders van analysediensten en soortgelijke diensten:

 • Analysediensten:
  • Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gebruikersgegevens, interesses en gedrag op websites bij te houden. Firebase, een ander Google-dienst, wordt gebruikt op sommige van onze mobiele apps om de effectiviteit van onze marketingcampagnes en advertenties te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Hier leest u meer informatie over hoe deze analyse-informatie kan worden gebruikt en hoe u controle uitoefent over het gebruik van uw informatie.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights wordt gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van Garmin Express, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Azure Application Insights is een dienst van Microsoft. Privacybeleid van Microsoft weergeven.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp, een dienst van Microsoft, en Crashlytics worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van de Garmin mobiele apps, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren en de oorzaken van app-crashes kunnen achterhalen en verhelpen. Privacybeleid van Crashlytics weergeven.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry, een dienst van Yahoo, Umeng en Amplitude worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van Garmin mobiele apps en de gebruikerservaring te verbeteren. Privacybeleid van Umeng weergeven of privacybeleid van Amplitude weergeven.
  • Splunk: Splunk wordt gebruikt om inlogproblemen bij Garmin accounts te analyseren, te diagnosticeren en op te lossen. Daarnaast wordt Splunk ingezet om de websites en apps van Garmin te beschermen tegen schadelijk gebruik. Privacybeleid van Splunk weergeven.
 • Codebeheer: Garmin maakt gebruik van Tealium IQ Tag Management voor het beheer van de verschillende analysediensten en cookie- en pixelcodetechnologieën die Garmin gebruikt om het gebruik van websites te meten. Om deze diensten te leveren, ontvangt Tealium informatie uit de serverlogbestanden over gebruikers van de websites van Garmin (bijv. informatie over het IP-adres, de browser en het besturingssysteem). Op het gebruik door Tealium van zulke informatie is het privacybeleid van Tealium van toepassing.
 • Sociale netwerken: Sociale netwerken van derde partijen die interactieve plug-ins of sociale netwerkfuncties bieden (zoals de mogelijkheid om verbinding te maken met uw Facebook of Google account om vrienden toe te voegen als contactpersonen of om een pagina te 'liken') op Garmin websites of in mobiele apps, kunnen cookies of andere methoden (zoals webbakens) gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites en apps. Het gebruik van deze informatie door een derde partij is onderhevig aan het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van het desbetreffende sociale netwerk. We raden u aan om dit zorgvuldig door te nemen. Dergelijke derde partijen kunnen deze cookies of andere traceringsmethoden gebruiken voor hun eigen doeleinden door informatie over uw gebruik van onze website te koppelen aan persoonlijke informatie die zij van u hebben. We kunnen ook analyse-informatie verkrijgen van sociale netwerken om de effectiviteit van onze content en advertenties op sociale netwerken te meten (bijv. het aantal keer dat wordt weergegeven of doorgeklikt).

Koppelingen, apps van derden en privacybeleid van derden

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Meer informatie.

Beveiliging

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen die Garmin heeft genomen op het gebied van gegevensbeveiliging of om een beveiligingsrisico of -incident te melden.

Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie

Wij en andere leden van de Garmin bedrijvengroep kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over producten of apps van Garmin. Dit gebeurt in overeenstemming met uw e-mailvoorkeuren in het myGarmin Preference Center. We delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Als u geen marketinggerelateerde correspondentie van Garmin wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren aanpassen in het myGarmin Preference Center of op 'Uitschrijven' klikken in een willekeurige marketinge-mail die u van Garmin ontvangt.

Beleid ten aanzien van kinderen

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, en wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke informatie aan Garmin te verstrekken via een website van Garmin of via onze apps. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk. Als u kennis neemt van het feit dat een Garmin website of app wordt gebruikt door een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via productsupportprivacy@garmin.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding 'LAATST BIJGEWERKT' boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste privacyverklaring door ons op de desbetreffende websites is geplaatst. We zullen het u laten weten als deze wijzigingen substantieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt deze kennisgeving via e-mail verstuurd of wordt een overzicht van de wijzigingen vermeld op onze betreffende websites of in onze producten/apps.

Bewaarperiode van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien en deze door ons kunt laten corrigeren, actualiseren en verwijderen

Garmin neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. U kunt vragen om toegang tot uw persoonlijke informatie en ons verzoeken om onjuiste of onnauwkeurige persoonlijke informatie bij te werken. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke informatie en Garmin account te verwijderen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal Garmin snel reageren op uw verzoeken. Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Daarnaast kunnen we, voor zover wettelijk toegestaan, bepaalde persoonlijke informatie langer bewaren voor archiveringsdoeleinden, bijvoorbeeld informatie over uw aankopen in verband met garantie of voor administratieve doeleinden.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: productsupport.privacy@garmin.com
Post: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.