Skip navigation links

ONZE BELOFTE

Onze klanten vertrouwen op producten en diensten van Garmin terwijl ze eropuit trekken, of dat nou ter land, ter zee of in de lucht is. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, speelt milieubescherming een belangrijke rol bij alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten. We streven ernaar onze prestaties voortdurend te verbeteren door milieudoelstellingen vast te stellen die de impact van onze activiteiten op het milieu erkennen en proberen te voldoen aan onze nalevingsverplichtingen of deze te overtreffen.

CERTIFICERINGEN

CERTIFICERINGEN

Garmin houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Naast dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten, hebben we ook een certificering ontvangen voor de internationale norm ISO 14001 voor het ontwerp, de productie, de distributie en de ondersteuning van onze producten.

MEER INFORMATIE
PRODUCTEN EN VERPAKKING

PRODUCTEN EN VERPAKKING

In overeenstemming met milieunormen hebben we verschillende maatregelen genomen om het gebruik van gevaarlijke materialen in onze producten te beperken. Dit omvat het analyseren van elke fase van onze activiteiten om materialen te identificeren die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor mensen en het milieu, het toepassen van de juiste controles en veiligheidsmaatregelen en het documenteren van alle genomen maatregelen.

We hebben ook doorlopende initiatieven om de effecten van verpakkingen op het milieu te verminderen. We streven er voortdurend naar om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren door duurzamere materialen te gebruiken en de verpakkingen kleiner te maken. Het merendeel van onze producten wordt verzonden in kartonnen verpakkingen van meer dan 80% gerecycled materiaal. We gebruiken bovendien niet langer blisterverpakkingen en openklapbare verpakkingen van plastic. In bepaalde gevallen waarin we samenwerken met vliegtuigfabrikanten aan OEM-toepassingen (Original Equipment Manufacturer), verzenden we onze luchtvaartapparatuur in grote hoeveelheden in herbruikbare verzendcontainers. Met deze containers kunnen vliegtuigfabrikanten onze luchtvaartapparatuur naar behoefte gebruiken en de container retourneren zodra deze leeg is, waardoor overtollige verpakking niet meer nodig is.

Recycling

RECYCLING

Garmin draagt bij aan een veilige verwerking van gevaarlijke stoffen en bevordert via recycling de terugwinning en het hergebruik van kostbare materialen. We houden bovendien regelmatig milieuvergaderingen en volgen de trends in recycling om op de hoogte te blijven van recyclingbehoeften en de regelgeving in andere landen na te kunnen leven. Een focus op recycling in onze fabrieken heeft een ongekende impact gehad en heeft de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt gebracht aanzienlijk verminderd.

In 2020 hebben onze recyclingprogramma's in Olathe (Kansas) en het Verenigd Koninkrijk, en onze fabrieken in Taiwan meer dan 1950 ton aan materialen verzameld en gerecycled.

We hebben ook protocollen opgesteld voor het recyclen van toestellen in de VS, Japan, Europa, China en andere locaties over de hele wereld.


MATERIALEN

Garmin beperkt het gebruik van gevaarlijke materialen in productontwerpen en materialen om onze impact op het milieu te verminderen en onze klanten extra garanties te bieden op het gebied van productveiligheid. We voldoen aan de RoHS-richtlijn (Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen) van de Europese Unie, die stelt dat nieuwe elektrische en elektronische apparatuur niet meer dan de toegestane niveaus van gevaarlijke stoffen mogen bevatten. We volgen ook de REACH-regelgeving (Verordening inzake chemicaliën en hun veilige toepassing), die de bescherming van de volksgezondheid en het milieu verbetert door de vroegtijdige en verbeterde identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

MEER INFORMATIE

EINDE VAN DE LEVENSCYCLUS

Garmin voldoet aan de EU-richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die bijdraagt aan een veilige en verantwoorde afvoer en recycling. Wij blijven wereldwijd op zoek naar mogelijkheden die bijdragen aan de bescherming van het milieu en helpen bij de juiste afvoer en recycling van producten die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. Zo vernieuwen we bijvoorbeeld gebruikte producten, hergebruiken we onderdelen en werken we samen met recyclingbedrijven voor elektronisch afval voor producten die we niet kunnen hergebruiken.

In 2020 hebben we meer dan 183 ton elektronisch afval gerecycled.

Indien gevraagd, verstrekken wij de informatie die recyclingcentra en verwerkingsfaciliteiten nodig hebben voor hergebruik, behandeling of recycling van Garmin producten. Aanvraagformulier voor WEEE-informatie

Als een product kleine hoeveelheden kwik bevat in het LCD-scherm of de interne lamp, wordt dit vermeld in de gebruikershandleiding en wordt aanbevolen dat alleen een door Garmin gecertificeerde servicemonteur onderhoud uitvoert of onderdelen vervangt.

Voor vragen over duurzaamheid
kun je een e-mail sturen naar [email protected]