Nederland | Netherlands
Skip navigation links

Nauwkeurigheid van activity tracking en fitnessgegevens

Garmin wearables zijn bedoeld als hulpmiddelen die u informatie geven om een actieve en gezonde levensstijl te stimuleren. Garmin wearables maken gebruik van sensors die uw bewegingen volgen en overige gegevens verzamelen. De informatie van zulke toestellen is bedoeld als nauwkeurige schatting van uw activiteit en bijgehouden gegevens, maar is mogelijk niet volledig nauwkeurig. Garmin wearables zijn geen medische toestellen, en de geleverde gegevens zijn niet bestemd voor gebruik voor medische doeleinden, en niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van medische aandoeningen. Garmin raadt u aan contact op te nemen met uw dokter voordat u een trainingsprogramma begint.

Nauwkeurigheid van hartslagmeting op de pols (Elevate)

De optische hartslagmeter op de pols voor de draagbare toestellen van Garmin is een waardevolle functie waarmee op elk moment een nauwkeurige inschatting van de hartslag van de gebruiker kan worden gegeven. De optische hartslagmeter is ontworpen om de hartslag van de gebruiker 24 uur per dag, 7 dagen per week, te meten. De frequentie waarmee de hartslag wordt gemeten, hangt af van het activiteitsniveau van de gebruiker. Wanneer u een activiteit begint met uw Garmin toestel met optische hartslagmeter voert deze vaker metingen uit omdat de optische sensor constant is ingeschakeld en deze uw hartslag continu probeert te meten tijdens een activiteitsperiode. Dit wordt gedaan om de gebruiker te voorzien van frequentere en nauwkeurigere hartslagmetingen tijdens een activiteit.

Hoewel onze hartslagtechnologie op de pols zeer geavanceerd is, zijn er beperkingen met betrekking tot de mogelijkheden. Zo kan onder bepaalde omstandigheden de nauwkeurigheid van de hartslagmeting worden beïnvloed. Deze omstandigheden betreffen bijvoorbeeld de fysieke gesteldheid van de gebruiker, de pasvorm van het toestel en het type en de intensiteit van de activiteit zoals eerder vermeld. De hartslaggegevens zijn niet bestemd voor medische doeleinden, en ook niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van medische aandoeningen.

De nauwkeurigheid van de polshartslag tijdens het zwemmen is zeer beperkt. Garmin raadt u af om de polshartslag te gebruiken tijdens zwemactiviteiten en op sommige producten wordt de polshartslag uitgeschakeld tijdens het zwemmen. Garmin raadt u aan om HRM-Swim™ of HRM-Tri™ hartslagmeters te gebruiken met compatibele toestellen om uw hartslag te volgen tijdens het zwemmen.

Nauwkeurigheid van Pulse Ox aan de pols

Pulsoximetrie (Pulse Ox) metingen zijn beschikbaar voor bepaalde Garmin wearables. Dit geeft een schatting van de perifere bloedzuurstofsaturatie van de gebruiker (SpO2%) op elk moment dat de functie wordt gebruikt. De functie kan ook zo worden ingesteld dat er doorlopende tracking wordt uitgevoerd als de gebruiker slaapt. Voor bepaalde toestellen kan de functie tevens worden gebruikt om de hele dag door regelmatig tracking uit te voeren waarbij de hoogte waarop de gebruiker zich bevindt wordt weergegeven.

Terwijl er een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt nagestreefd, zijn er bepaalde beperkingen die een onnauwkeurige meting kunnen veroorzaken. De fysieke gesteldheid van de gebruiker, het gebruik van het toestel en de aanwezigheid van omgevingslicht kunnen invloed hebben op de metingen. Garmin kan na verloop van tijd software voor het toestel uitbrengen om de aspecten van de metingen te verbeteren. De Pulse Ox-gegevens zijn niet bestemd voor medische doeleinden, en ook niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van medische aandoeningen.