Skip navigation links
Kaarten
  • Kaarten Kaarten, zoomniveau, en diepte- en informatieve pictogrammen bijwerken. Gegevens op het scherm, kaartinstelling, veiligheidsarcering en tabblad met informatie aanpassen. Waypoints en routes maken en de Garmin stuurautomaat gebruiken om te navigeren.

    Meer informatie
  • Naar alle video’s