Dasar Privasi

Last Updated: June 6, 2019

Privasi anda penting kepada Garmin. Kami membangunkan Dasar Privasi ini untuk memberi anda maklumat tentang cara kami memproses data peribadi anda apabila anda mencipta akaun Garmin. Untuk berinteraksi dengan pakar sokongan pelanggan kami, lawati www.Garmin.com atau lawati laman web Garmin yang lain atau gunakan aplikasi Garmin yang menyertakan pautan ke Dasar Privasi ini.

Privasi anda penting kepada Garmin. Kami membangunkan Dasar Privasi ini untuk memberi anda maklumat tentang cara kami memproses data peribadi anda apabila anda mencipta akaun Garmin. Untuk berinteraksi dengan pakar sokongan pelanggan kami, lawati www.Garmin.com atau lawati laman web Garmin yang lain atau gunakan aplikasi Garmin yang menyertakan pautan ke Dasar Privasi ini. pernyataan privasi berlainan yang berkenaan dengan Garmin Connect dan peranti boleh pakai yang serasi dan peranti lain.

“Data peribadi” ialah maklumat yang berkaitan dengan orang sebenar yang telah dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

Untuk melangkau ke bahagian tertentu Dasar Privasi ini, sila klik pada pautan di bawah:

Kategori Data Peribadi yang Diproses oleh Garmin

Data peribadi yang diproses apabila anda mencipta akaun Garmin:

Apabila anda mencipta akaun Garmin, kami akan meminta anda memberikan alamat e-mel serta nama anda. Anda boleh memilih untuk memberikan nama pertama atau nama samaran anda sahaja, bukannya nama penuh anda jika anda mahu.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

(a) Garmin memproses alamat e-mel anda kerana anda menggunakan alamat e-mel dan kata laluan anda untuk mendaftar masuk kepada akaun anda. Asas undang-undang untuk memproses alamat e-mel anda atas tujuan ini berdasarkan pada kepentingan sah Garmin dalam melindungi keselamatan akaun anda.

(b) Garmin juga memproses alamat e-mel bagi tujuan menghantar maklumat penting tentang produk, aplikasi atau akaun Garmin anda seperti maklumat keselamatan penting atau perubahan penting terhadap Dasar Privasi ini kepada anda. Nama yang anda berikan dikaitkan dengan profil akaun anda dan dipaparkan apabila anda menyerahkan komen atau bahan lain pada laman web atau aplikasi Garmin. Asas undang-undang untuk memproses alamat e-mel dan nama bagi tujuan ini ialah kepentingan sah Garmin dalam memberi anda maklumat keselamatan atau maklumat penting yang lain tentang produk, aplikasi atau akaun Garmin anda atau perubahan penting pada Dasar Privasi ini dan dalam memberi anda peluang untuk berinteraksi dengan pengguna Garmin yang lain.

(c) Jika anda memberikan persetujuan penyertaan untuk menerima maklumat pemasaran daripada Garmin, Garmin juga akan memproses alamat e-mel bagi tujuan menghantar maklumat pemasaran tentang produk dan aplikasi Garmin kepada anda. Asas undang-undang untuk memproses alamat e-mel anda bagi tujuan ini ialah persetujuan anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan mengubah keutamaan dalam akaun Garmin anda atau melalui pautan nyahlanggan di bahagian bawah e-mel pemasaran kami. E-mel pemasaran yang anda terima daripada Garmin berdasarkan keutamaan yang anda berikan dalam akaun Garmin anda, lokasi yang ditunjukkan oleh alamat Protokol Internet (IP) anda, jenis peranti Garmin yang telah anda tambahkan pada akaun Garmin anda serta mana-mana langganan yang disertakan dalam akaun Garmin anda. Asas undang-undang untuk memproses data ini atas tujuan ini ialah kepentingan sah Garmin dalam mengurangkan bilangan e-mel pemasaran yang dihantar kepada setiap pelanggan tertentu dengan memilih pelanggan yang menerima e-mel pemasaran tertentu dan bukan menghantar setiap e-mel pemasaran kepada setiap pelanggan yang telah bersetuju untuk menerima e-mel pemasaran.

(d) Garmin juga memproses alamat e-mel anda untuk mengaitkannya dengan akaun Garmin anda apabila anda berinteraksi dengan wakil sokongan pelanggan kami. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah kepentingan sah kami dalam memberikan sokongan pelanggan yang berkualiti.

Data Peribadi yang diproses apabila anda mendaftar masuk kepada akaun Garmin anda dengan Kelayakan Media Sosial jika anda mahu:

Anda boleh memilih untuk mendaftar masuk kepada akaun Garmin menggunakan kelayakan daftar masuk media sosial anda (contohnya, kelayakan daftar masuk Facebook anda). Jika anda memilih untuk berbuat begitu, pada kali pertama anda berbuat demikian anda akan ditanya sama ada anda bersetuju bahawa pembekal media sosial mungkin akan memberikan maklumat tertentu kepada Garmin seperti nama anda, alamat e-mel, foto profil, siaran, komen dan maklumat lain yang berkaitan dengan akaun media sosial anda. Semua maklumat ini dijadikan tersedia kepada Garmin oleh pembekal media sosial disebabkan cara konfigurasi daftar masuk media sosial berfungsi. Walau bagaimanapun, maklumat yang dikekalkan dan diproses oleh Garmin ialah alamat e-mel anda sahaja. Jika anda tidak mahu maklumat anda dikongsi dengan Garmin oleh pembekal media sosial maka anda hanya perlu mendaftar masuk kepada akaun Garmin anda menggunakan kelayakan akaun Garmin anda dan bukannya kelayakan akaun media sosial anda.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Garmin mengaitkan alamat e-mel yang disediakan oleh pembekal media sosial dengan akaun Garmin anda supaya anda boleh menggunakan alamat e-mel anda untuk mendaftar masuk kepada akaun Garmin anda pada masa hadapan jika anda tidak lagi ingin mendaftar masuk menggunakan kelayakan akaun media sosial anda. Asas undang-undang untuk memproses maklumat ini bagi tujuan ini ialah kepentingan sah Garmin dalam memberikan anda kaedah daftar masuk alternatif dan dalam melindungi akaun anda.

Data peribadi yang diproses apabila anda menyegerakan Peranti Garmin anda:

Apabila anda menyegerakkan peranti anda melalui Garmin Express, kami akan mengelog data tentang penghantaran seperti alamat IP yang digunakan ketika penyegerakan, masa dan tarikh penyegerakan, log ranap/diagnostik, lokasi geografi peranti, maklumat tentang peranti anda, maklumat tentang rangkaian yang digunakan untuk penyegerakan (cth., Wi-Fi atau selular) serta tahap bateri peranti.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Kami memproses maklumat ini untuk membantu mengenal pasti dan menyelesaikan ralat atau masalah penyegerakan. Asas undang-undang untuk memproses maklumat ini bagi tujuan ini ialah kepentingan sah Garmin dalam menyelesaikan ralat atau isu penyegerakan dan memberikan sokongan produk yang berkualiti.

Data Peribadi yang diproses apabila anda berkomunikasi dengan Garmin:

Apabila anda berinteraksi dengan wakil sokongan pelanggan kami melalui e-mel, telefon, dalam talian atau secara bersemuka, kami akan mengumpulkan data peribadi seperti nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon, keutamaan alamat e-mel dan hubungan anda serta maklumat tentang produk Garmin yang anda miliki seperti nombor siri dan tarikh pembelian produk. Kami juga boleh mencipta log peristiwa yang berguna dalam mendiagnosis masalah berkaitan prestasi produk atau aplikasi dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masalah sokongan atau perkhidmatan. Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan, tertakluk pada undang-undang berkenaan, kami mungkin juga akan merakam dan menyemak semula perbualan dengan wakil sokongan pelanggan, serta menganalisis mana-mana maklum balas yang diberikan kepada kami melalui tinjauan pelanggan yang disertai dengan sukarela. Dengan kebenaran anda, wakil sokongan pelanggan kami mungkin mendaftar masuk kepada akaun Garmin anda, jika bersesuaian, untuk membantu dalam pencarisilapan lalu menyelesaikan masalah anda.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan sokongan pelanggan dan produk kepada anda serta memantau kualiti dan jenis sokongan pelanggan dan produk yang kami sediakan kepada pelanggan kami. Asas undang-undang untuk memproses maklumat ini bagi tujuan ini ialah kepentingan sah Garmin dalam memberikan sokongan produk yang berkualiti. Asas undang-undang untuk mendaftar masuk kepada akaun Garmin anda, jika bersesuaian, untuk membantu pencarisilapan dan menyelesaikan masalah anda ialah persetujuan yang boleh anda tarik balik.

Data peribadi yang diproses apabila anda menggunakan peranti atau aplikasi navigasi auto Garmin:

Jika anda menggunakan peranti atau aplikasi navigasi auto Garmin dan memberikan persetujuan anda, Garmin akan mengumpulkan dan memuat naik maklumat daripada data peranti anda seperti lokasi, kelajuan, arah serta masa dan tarikh rakaman. Jika anda memberikan persetujuan anda apabila diminta, Garmin juga mungkin berkongsi atau menjual data agregat ini kepada pihak ketiga untuk meningkatkan kualiti trafik, tempat letak kereta dan ciri lain yang didayakan oleh pembekal kandungan.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Data ini diagregat dengan data daripada pengguna lain yang memberikan persetujuan dan digunakan untuk meningkatkan kualiti produk dan aplikasi kami serta trafik, tempat letak kereta dan ciri-ciri lain yang didayakan oleh Garmin atau pihak ketiga. Asas undang-undang untuk memproses data berkenaan bagi tujuan ini ialah persetujuan yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa dalam tetapan peranti atau aplikasi Garmin anda.

Data peribadi yang diproses apabila anda membeli produk pada laman web Garmin:

Jika anda membeli produk di laman web Garmin, Garmin akan mengumpulkan nama, alamat surat-menyurat dan nombor telefon anda. Kami tidak melihat atau menyimpan maklumat kad pembayaran anda. Pihak ketiga, Adyen, memproses maklumat kad pembayaran pelanggan apabila pelanggan Garmin menggunakan kad pembayaran untuk membuat pembelian di laman web Garmin. Kami mengesyorkan anda agar menyemak dengan teliti Dasar Privasi Adyen.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Kami mengumpulkan nama, alamat surat-menyurat dan nombor telefon anda agar kami dapat memproses pesanan anda dan memenuhi pembelian anda. Asas undang-undang untuk memproses nama, alamat surat-menyurat dan nombor telefon anda bagi tujuan ini ialah pelaksanaan kontrak. Kami juga memproses data peribadi anda sebagai sebahagian daripada proses pengesanan penipuan kami. Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda bagi tujuan tersebut ialah kepentingan sah kami dalam melindungi Garmin dan pelanggan kami daripada percubaan untuk terlibat dalam transaksi penipuan.

Data peribadi yang diproses apabila anda menggunakan ciri lokasi pada peranti atau aplikasi Garmin anda:

Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi seperti cuaca, maklumat trafik, harga bahan api, masa tayangan filem dan maklumat acara tempatan pada aplikasi atau peranti Garmin anda, lokasi fizikal peranti anda akan dikumpulkan untuk membolehkan Garmin atau pembekal kami untuk menyediakan perkhidmatan berdasarkan lokasi tersebut kepada anda.

Tujuan dan Asas Undang-undang:

Tujuan pemprosesan lokasi peranti anda adalah untuk memberi anda perkhidmatan berdasarkan lokasi yang ingin anda gunakan. Asas undang-undang untuk memproses data ini bagi tujuan ini ialah pelaksanaan kontrak.

Kategori Penerima Data Peribadi

Jemputan LiveTrack anda:

LiveTrack ialah ciri yang tersedia pada beberapa peranti Garmin yang membolehkan anda menghantar pautan kepada orang pilihan anda untuk membolehkan mereka melihat lokasi masa sebenar peranti anda. Oleh sebab sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada pautan itu akan dapat melihat lokasi masa nyata peranti Garmin anda, anda perlu berwaspada dalam menentukan penerima pautan tersebut dan pastikan anda percaya bahawa mereka tidak akan menghantar pautan tersebut kepada orang lain yang anda tidak mahu untuk dapat melihat lokasi peranti Garmin anda.

Pembekal perkhidmatan yang lain:

Garmin menggunakan perkhidmatan awan daripada pihak ketiga seperti Adobe dan Emarsys untuk membantu dalam penghantaran e-mel. Perkhidmatan tersebut menjejaki aktiviti yang berkaitan dengan e-mel ini seperti sama ada data telah dibuka, sama ada pautan dalam e-mel telah diklik dan sama ada pembelian dibuat berikutan klik pada pautan tersebut. Garmin menggunakan data ini untuk menganalisis tahap penglibatan anda dengan e-melnya. Garmin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menghantar produk kepada pelanggan dan membantu kami lebih memahami penggunaan Garmin Express dan laman web serta aplikasi Garmin.

Pendedahan lain:

Kami mungkin akan mendedahkan data peribadi anda kepada orang lain: (a) jika kami mempunyai persetujuan anda yang sah untuk berbuat demikian; (b) untuk memenuhi sepina, perintah undang-undang, perintah mahkamah, proses perundangan yang sah atau kewajipan undang-undang yang lain; (c) untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat atau dasar kami; atau (d) sebagaimana yang diperlukan untuk menuntut remedi undang-undang yang tersedia atau mempertahankan tuntutan undang-undang. Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada sekutu, anak syarikat atau pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau pelupusan lain atas semua atau sebahagian perniagaan, aset atau saham Garmin, termasuk, tanpa pengehadan, yang berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau prosiding serupa, dengan syarat sebarang entiti yang akan menerima pemindahan data peribadi tersebut tidak akan dibenarkan untuk memproses data peribadi anda selain sebagaimana yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini tanpa memberi anda notis dan, jika dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, mendapatkan persetujuan anda.

Pemindahan Data Peribadi

Garmin is a global business. To offer our products, apps and services, we may need to transfer your personal data to other Garmin companies in other countries. View Garmin-owned companies. When you create a Garmin account, add personal data in your account profile, or upload data to your Garmin account, your personal data will be collected and stored on Garmin International Inc.’s servers in the U.S. Personal data regarding individuals who reside in a country in the European Economic Area ("EEA"), the United Kingdom ("U.K.") or Switzerland is controlled by Garmin Würzburg GmbH and processed on its behalf by Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., and Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., and Garmin AT, Inc. comply with the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield principles regarding the collection, use, sharing and retention of personal information from the EEA, U.K. and Switzerland, as described in our EU-U.S. Privacy Shield certification and Swiss-U.S. Privacy Shield certification. Learn more about Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., and Garmin AT, Inc. are subject to the oversight of the U.S. Federal Trade Commission and remain responsible for personal data transferred to third parties that process it on our behalf. If you have a complaint about our Privacy Shield compliance, please contact us at [email protected]. You can also refer a complaint to our chosen independent dispute resolution body, JAMS, and in certain circumstances, invoke the Privacy Shield arbitration process.

All Garmin companies are required to follow the privacy practices set forth in this Privacy Statement.

Kuki dan Teknologi Yang Serupa

Laman web:

Untuk membantu menganalisis cara anda dan pelawat lain menavigasi laman web Garmin serta mengumpulkan statistik agregat tentang penggunaan laman dan kadar respons, kami dengan bantuan daripada pembekal perkhidmatan analisis pihak ketiga mengumpulkan maklumat tertentu apabila anda melawati laman web kami. Maklumat ini merangkumi alamat IP, lokasi geografi peranti, jenis pelayar, bahasa pelayar, tarikh dan masa permintaan anda, masa lawatan anda, bilangan kali halaman dilawati, pandangan halaman dan unsur halaman (contohnya, pautan) yang telah anda klik. Kami boleh menggunakan kuki, tag piksel, suar web, GIF lut sinar atau alat lain yang serupa pada laman kami atau dalam mesej e-mel kami untuk membantu kami mengumpulkan dan menganalisis maklumat sedemikian. Kami menggunakan maklumat ini untuk memberikan kandungan yang lebih baik dan lebih relevan, mengukur keberkesanan iklan, mengenal pasti dan membaiki masalah serta meningkatkan pengalaman keseluruhan anda di laman kami. Kami juga boleh melibatkan satu atau lebih pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk memberikan iklan dalam talian bagi pihak kami. Mereka boleh menggunakan tag piksel atau teknologi serupa yang lain untuk mengumpul maklumat tentang lawatan anda ke laman web dan mereka boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menghantar pengiklanan disasarkan kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang amalan ini dan untuk memilih keluar daripada pengumpulan sedemikian dan penggunaan maklumat ini oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, sila lihat Networkadvertising.org.

Jika anda tidak mahu maklumat dikumpulkan melalui penggunaan teknologi ini, terdapat satu prosedur yang mudah dalam kebanyakan pelayar yang membolehkan anda menolak kebanyakan teknologi sebegini secara automatik atau untuk diberikan pilihan untuk menolak atau menerimanya.

Jika anda tinggal di Kesatuan Eropah atau bidang kuasa lain yang memerlukan kami mendapatkan kebenaran anda untuk menggunakan kuki pada laman web kami, maka anda akan berpeluang untuk menguruskan keutamaan kuki anda pada laman tersebut; kecuali sesetengah kuki yang diperlukan untuk mendayakan fungsi teras laman dan anda tidak boleh memilih untuk menyahdayakan kuki tersebut.

Aplikasi Garmin Mobile dan Garmin Express:

Kami juga mengumpulkan data daripada pengguna tentang penggunaan aplikasi mudah alih Garmin dan Garmin Express. Jenis maklumat analisis yang dikumpulkan merangkumi tarikh dan masa aplikasi mengakses pelayan kami, versi aplikasi, lokasi peranti, tetapan bahasa, maklumat dan fail yang telah dimuat turun ke aplikasi, kelakuan pengguna (contohnya, ciri yang digunakan, kekerapan penggunaan), maklumat keadaan peranti, model peranti, maklumat perkakasan dan sistem pengendalian serta maklumat berkaitan dengan cara aplikasi berfungsi. Garmin menggunakan data ini untuk meningkatkan kualiti dan kefungsian aplikasi mudah alih dan Garmin Express kami; untuk membangunkan dan memasarkan produk dan ciri yang terbaik untuk anda dan pengguna lain, serta untuk membantu mengenal pasti dan membaiki isu kestabilan aplikasi dan masalah kebolehgunaan lain sepantas mungkin. Asas undang-undang untuk memproses maklumat analisis ini adalah kepentingan sah kami dalam memahami cara pelanggan kami berinteraksi dengan produk, aplikasi dan laman web kami agar kami dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta kefungsian produk, aplikasi dan laman web kami.

Berikut ialah contoh pembekal pihak ketiga analisis dan perkhidmatan serupa yang sedang kami gunakan:

Perkhidmatan Analisis:

  • Google: Google Analytics digunakan untuk menjejaki statistik laman dan demografi, minat dan kelakuan pengguna pada laman web. Kami juga menggunakan Google Search Console untuk membantu memahami cara pengunjung mencari laman web kami dan untuk meningkatkan pengoptimuman enjin carian kami. Ketahui maklumat lanjuttentang cara maklumat analisis ini mungkin digunakan, cara mengawal penggunaan maklumat anda serta cara memilih keluar daripada penggunaan data anda oleh Google Analytics.

  • Hotjar: Laman ini menggunakan analisis web Hotjar. Hotjar membantu kami mengukur dan menilai kelakuan penggunaan laman seperti klik tetikus, pergerakan tetikus, ketukan kekunci (tidak termasuk maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti), aktiviti menatal serta laman yang dilawati dan tindakan yang diambil pada laman web berkenaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Dasar privasi Hotjar. Anda boleh pilih keluar untuk mengelakkan Hotjar menjejaki kelakuan penggunaan laman anda.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights digunakan untuk membantu kami lebih memahami penggunaan Garmin Express untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Azure Application Insights adalah perkhidmatan Microsoft.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp yang merupakan perkhidmatan Microsoft, serta Crashlytics digunakan untuk membantu kami lebih memahami penggunaan aplikasi Garmin Connect Mobile dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan mengenal pasti serta menyelesaikan punca aplikasi ranap.

  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry yang merupakan perkhidmatan Yahoo, Umeng dan Amplitude digunakan untuk membantu kami memahami penggunaan aplikasi mudah alih Garmin untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Pengurusan Tag:

Garmin menggunakan Pengurusan Tag Tealium IQ untuk membantu menguruskan pelbagai perkhidmatan analisis dan kuki serta teknologi tag piksel yang digunakan oleh Garmin untuk mengukur penggunaan laman web. Untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian, Tealium menerima maklumat log pelayan asas daripada pengguna laman web Garmin (contohnya, alamat IP, maklumat pelayar dan sistem pengendalian).

Pemantauan Prestasi Aplikasi:

Garmin menggunakan AppDynamics untuk menganalisis dan memantau prestasi ekosistem kami yang rumit. Untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian, AppDynamics menerima maklumat permintaan asas, termasuk alamat IP yang diperlukan untuk mengesan dan mendiagnosis ralat janggal dan masa gerak balas.

Rangkaian Sosial:

Rangkaian sosial pihak ketiga yang menyediakan ciri pasang masuk interaktif atau rangkaian sosial (contohnya, membenarkan anda menyambung kepada Facebook atau Google untuk mencari rakan untuk ditambahkan sebagai hubungan atau untuk "Suka" laman) pada laman web atau aplikasi mudah alih Garmin mungkin menggunakan kuki atau kaedah lain (contohnya, suar web) untuk mengumpulkan maklumat tentang penggunaan laman web dan aplikasi kami. Penggunaan maklumat seumpamanya oleh pihak ketiga bergantung pada dasar privasi yang tersedia pada laman web rangkaian sosial itu dan kami galakkan anda agar menyemak dasar ini dengan teliti. Pihak ketiga tersebut mungkin menggunakan kuki ini atau kaedah penjejakan yang lain untuk tujuan mereka sendiri dengan mengaitkan maklumat penggunaan laman web kami oleh anda dengan sebarang Maklumat Peribadi anda yang ada padanya. Kami juga boleh mendapatkan maklumat analisis daripada rangkaian sosial yang membantu kami mengukur keberkesanan kandungan dan iklan kami pada rangkaian sosial (contohnya, tanggapan dan klik).

Kanak-kanak

Laman web dan aplikasi kami tidak ditujukan kepada individu di bawah umur 16 tahun dan kami meminta individu di bawah 16 tahun tidak memberikan maklumat peribadi kepada Garmin. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut secepat mungkin.

Kemas Kini Dasar Privasi

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa apabila kami menambahkan produk dan aplikasi baru, apabila kami menambah baik penawaran yang ada dan apabila teknologi dan undang-undang berubah. Anda boleh mengetahui kali terakhir Dasar Privasi ini disemak dengan merujuk kepada petunjuk “Terakhir Dikemas Kini” pada bahagian atas halaman ini. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa setelah kami menyiarkan Dasar Privasi yang telah disemak semula.

Kami akan memberikan notis kepada anda jika perubahan ini penting dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan mendapatkan persetujuan anda. Notis ini akan dihantar melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis tentang perubahan itu di laman web Garmin dan aplikasi yang memaut kepada Dasar Privasi ini.

Pengekalan Data Peribadi

Kami akan mengekalkan data peribadi anda selagi akaun Garmin anda dianggap aktif. Di samping itu, lihat di bawah "Hak Anda" bagi perihalan hak pemadaman anda.

Pengawal Data dan Pegawai Perlindungan Data

Jika anda menetap di negara di dalam Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland, maka data peribadi anda yang dikumpulkan oleh Garmin dikawal oleh Garmin Würzburg GmbH yang terletak di Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Jerman. Pegawai Perlindungan Data EU bagi Garmin berada di alamat yang sama dan boleh juga dicapai melalui e-mel di [email protected]

Jika anda menetap di luar Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland, maka data peribadi yang dikumpulkan oleh Garmin dikawal oleh Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, yang boleh juga anda hubungi melalui e-mel di [email protected].

Hak Anda

Jika anda menetap di Kesatuan Eropah, anda mempunyai hak di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum untuk meminta daripada Garmin akses dan pembetulan atau pemadaman data peribadi anda, kemudahalihan data, sekatan pemprosesan data peribadi anda, hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda serta hak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan. Untuk maklumat lanjut tentang hak ini, sila lawati halaman “Hak Saya” Suruhanjaya Eropah berkaitan GDPR, yang boleh dipaparkan dalam beberapa bahasa. Jika anda menetap di luar Kesatuan Eropah, anda mungkin mempunyai hak yang serupa di bawah undang-undang tempatan anda.

Untuk meminta akses atau pembetulan, kemudahalihan atau pemadaman terhadap data peribadi anda atau untuk memadamkan akaun Garmin anda, lawati Pusat Pengurusan Akaun.

Jika anda menetap di Kesatuan Eropah dan anda ingin menuntut hak anda untuk menyekat pemprosesan atau hak anda untuk membantah pemprosesan, hubungi Pegawai Perlindungan Data EU Garmin di Garmin Würzburg GmbH di Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany atau melalui e-mel di [email protected]. Jika anda tidak menetap di Kesatuan Eropah tetapi anda percaya anda mempunyai hak untuk menyekat pemprosesan atau hak untuk membantah pemprosesan di bawah undang-undang tempatan anda, sila hubungi Garmin International, Inc. di [email protected].