Croatia | Hrvatska
Skip navigation links
vívosmart® HR
  • vívosmart® HR Svoj puls sada možete neprekidno pratiti, a da ne morate nositi monitor pulsa na prsima. vívosmart HR prati vaše aktivnosti, uključujući korake, katove na koje ste se popeli i minute intenzivnog vježbanja.

    Learn more
  • Natrag na sve videozapise