Croatia | Hrvatska
Skip navigation links
Garmin Swim™
  • Garmin Swim™ Prestanite brojati dionice. Neka se matematikom bavi Garmin pomoću sata Garmin Swim. To je sat za plivanje dizajniran za upotrebu u bazenima koji bilježi podatke o udaljenosti, tempu, broju zamaha i još mnogo toga.

    Learn more
  • Natrag na sve videozapise