Skip navigation links

MEIE PÜHENDUMUS

Meie kliendid tuginevad Garmini toodetele ja teenustele välistegevusi nautides olgu siis maa või mere peal või õhus. Nende paikade säilitamiseks oleme pühendunud keskkonnahoiule kõikides meie ettevõtte tööprotsessides läbivalt. Jätkuvalt püüdleme teha paremaks oma tegevust, selle jaoks püstitame keskonnahoiueesmärke, mis teadvustavad meie tegevuste mõju keskkonnale ning vastavad või ületavad meie vastavuskohustust.

SERTIFIKAADID

SERTIFIKAADID

Garmin on pühendunud lõimima keskkonnaküsimusi läbivalt kõikides meie tööprotsessides. Lisaks selle,et täidame kõiki õiguslikke nõudmisi, oleme pälvinud rahvusvahelise standardi ISO 14001 sertifikaadi disaini, tootmise, jaotamise ja tootetoe eest.

LISATEAVE
TOOTED JA PAKENDAMINE

TOOTED JA PAKENDAMINE

Keskkonnanõudmiste täitmiseks on meil mitmeid meetmeid, et vähendada ohtlike materjalide kasutamist meie toodetes. Need sisaldavad iga meie tööprotsessi etapi analüüsi, et tuvastada materjale, millel võib olla kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale, vastavate kontrollide ja kaitsete kasutuselevõtt ning kõikide tegevuste dokumenteerimine.

Samuti on meil käimasolevaid algatusi, et vähendada pakendamisega seotud keskkonnamõjusid. Püüdleme jätkuvalt, et parandada pakendi disaini, kasutades pakendamiseks jätkusuutlikke materjale ning vähendades pakendi suurust. Enamus meie toodetest transporditakse papist pakendis, mis on valmistatud enam kui 80% ulatuses ümbertöödeldud materjalidest. Samuti oleme kõrvaldanud plastikust ümbriste ja plastist ümbrispakendite kasutamist. Teatud juhtudel, kus me teeme koostööd õhusõidukite tootjatega läbi originaalvarustuse tootja (OEM) rakenduste, me tarnime oma lennunduse varustust hulgi, kasutades taaskasutatavaid transpordikonteinereid. Need konteinerid võimaldavad õhusõidukitootjatel kasutada meie lennundusvarustust vastavalt vajadusele ning tagastada konteiner kui see on tühjaks saanud, kõrvaldades seeläbi vajaduse liigse pakendamise järele.

Taaskasutus

TAASKASUTUS

Oleme ohtlike koostisosade turvalise käitlemise poolt ning toetame väärtuslike materjalide taastamist ja taaskasutust ringlussevõtu kaudu. Korraldame regulaarselt keskkonnateemalisi koosolekuid ja jälgime taaskasutustrende, et käia ajaga kaasas taaskasutusvajadustega ning kindlustada vastavust õiguslike normidega teistes riikides. Keskendumisel taaskasutusele meie üksustes on olnud väga suur mõju, oleme vähendanud prügilasse saadetava prügi mahtu.

Aastal 2020 kogusid ja töötlesid ümber meie Olathe, (Kansas, USA), Ühendkuningriigi ja Taiwani tootmisüksused enam kui 1950 tonni materjale.

Samuti oleme kehtestanud seadme taaskasutusprotokollid USA-s, Jaapanis, Euroopas, Hiinas ja teistes piirkondades üle kogu maailma.


MATERJALID

Meie keskkonnamõju vähendamiseks pakume oma klientidele toodetele lisagarantii, Garmin piirab ohtlike materjalide kasutamist meie tootedisainis ja materjalides. Täidame Europa Liidu ohtlike ainete piiramist käsitleva direktiivi (RoHS), mis keelab uued elektrilised ja elektroonilised seadmed, mis sisaldavad rohkem kui lubatud koguses ohtlikke aineid. Samuti toetame määrust, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), mis parandab inimese tervise ning keskkonna kaitset varajase ja paranenud keemiliste ainete olemuslikest omadustest tuleneva riski tuvastamisest.

LISATEAVE

ELUTSÜKLI LÕPP

Garmin vastab Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE),mis aitab edendada ohutut ja vastustustundlikku hävitamist ja ümbertöötlemist. Me otsime jätkuvalt ülemaailmselt võimalusi, mis aitavad hoida keskkonda ning aitavad õigesti hävitada ja ümber töödelda tooteid, mis on jõudnud oma elutsükli lõppu. Meie jõupingutuste seas on toodete parandamine, komponentide taaskasutamine ning partnerlus elektroonikajäätmeid taaskasutavate organisatsioonidega nende esemete puhul, mida meil ei ole võimalik taaskasutada.

  1. aastal me taaskasutasime enam kui 183 tonni elektroonikajäätmeid.

Vajadusel tagame oma toodete taaskasutamise, töötlemise ja ringlussevõtu käigus vajaliku teabe taaskasutuskeskustele ning töötlemise ja ringlussevõtuga tegelevatele ettevõtetele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) teabe taotlusvorm

Lisaks, kui toode sisaldab väikeses koguses elavhõbedat vedelkristallekraanil või sisemises lambis, me anname sellekohast teavet kasutusjuhendis ning soovitame, et ainult Garmini poolt sertifitseeritud tehnik tohiks teha hooldus- või parandustöid.

Jätkusuutlikkuse kohase teabe saamiseks,
palume kirjutada aadressil [email protected]