Teenuste inReach ja Garmin Explore privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 10. märts 2020. a.

Vaata eelmist privaatsuspoliitikat

Garmin töötas selle privaatsuspoliitika välja selleks, et pakkuda sulle teavet selle kohta, kuidas meie ja meie tütarettevõte, Garmin Services, Inc., mida tunti varem kui inReach, Inc. (“Garmin Services”) töötleme sinu isikuandmeid, kui külastad Garmin Explore veebisaiti, lood Garmin konto, registreerid ja kasutad oma inReach seadet, tellid ja kasutad inReach satelliitsideteenuseid ja kasutad rakendusi Earthmate ja Garmin Explore.

“Isikuandmed” on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Kõnealuse privaatsuspoliitika konkreetse osa juurde liikumiseks klõpsa allolevat linki.

Ettevõtte Garmin töödeldavate isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui lood ettevõtte Garmin konto

Kui lood Garmin konto, palume sul esitada oma meiliaadressi ja nime. Võid soovi korral täisnime asemel sisestada vaid eesnime või hüüdnime.

Eesmärgid ja juriidilised alused

(a) Garmin Services töötleb su meiliaadressi, sest logid kontole sisse oma meiliaadressi ja parooli abil. Su meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi su konto turvalisuse tagamiseks.

(b) Garmin töötleb sinu e-posti aadressi ka ettevõtte Garmin toodete, rakenduste ja kontoga seotud olulise teabe edastamiseks (nt tähtis ohutusteave või selle privaatsuspoliitika muudatused). Sinu esitatud nimi seotakse sinu kontoga Garmin. Meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi pakkuda sulle olulist seadmeid, rakendusi, tellimust või kontot puudutavat teavet.

(c) Kui annad nõusoleku ettevõttelt Garmin turundusteadete saamiseks, siis töötleb Garmin su meiliaadressi ka oma toodete ja rakendustega seotud turundusteadete edastamiseks. Juriidiline alus su meiliaadressi selliseks töötlemiseks on su nõusolek. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta Garmin konto eelistuste muutmisega või turunduskirja all olevat tühistuslinki klõpsates. Ettevõttelt Garmin saadud turunduskirjad põhinevad konto Garmin eelistustel, Interneti-protokolli (IP) aadressi riigil, Garmin kontosse lisatud Garmin-seadmetel ja Garmin konto tellimustel. Juriidiline alus nende andmete taoliseks töötlemiseks on ettevõtte Garmin õigustatud huvi klientidele saadetavate turunduskirjade hulga vähendamiseks (valime konkreetse kirja adressaadid, mitte ei saada turunduskirju nõusoleku andnud kõikidele klientidele).

(d) Kui suhtled klienditeenindusega, töötleb Garmin su meiliaadressi selle sidumiseks sinu kontoga Garmin. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui ostad ettevõtte InReach satelliitsideteenuste tellimuse

Kui ostad ettevõtte InReach tellimuse, talletab Garmin Services su meiliaadressi, postiaadressi, arveldusaadressi, telefoninumbri ja sinu valitud hädaabikontaktide kontaktteabe. Kolmas isik WorldPay töötleb sinu maksekaarditeavet, kui ostad ettevõtte InReach satelliitsideteenuste tellimuse. Soovitame ettevõtte Worldplay privaatsuspoliitika hoolega läbi lugeda.

Eesmärk ja juriidiline alus

(a) Garmin Services töötleb sinu meiliaadressi selle sidumiseks sinu satelliitsideteenuste InReach tellimusega, et saaksid seadmetes InReach teistele kasutajatele e-kirju saata ja neid teistelt kasutajatelt vastu võtta ning et sinu arveldus- ja muud tellimusega seotud teavet ettevõtte InReach satelliitsideteenustele saata. Sinu meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on tellimuslepingu täitmine.

(b) Garmin Services töötleb sinu postiaadressi, sest GEOS ja GEOS rahvusvaheline hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus (IERCC) kasutab tehnoloogia InReach tellijate postiaadresse, et teha kindlaks, kas tellija on SOS-nuppu oma asukohas tahtmatult aktiveerinud. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin Services õiguslik huvi valehäirete vähendamiseks.

(c) Garmin Services töötleb sinu telefoninumbrit, sest GEOS ja IERCC teevad selle abi kindlaks, kas tellija on tahtmatult oma asukohas SOS-nupu aktiveerinud ja Garmin Sevices kasutab seda arveldusteabe vahetamiseks tellijatega. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin Service õiguslik huvi valehäirete vähendamiseks ja arveldusteabe vahetamiseks tellijatega.

(d) Garmin Services töötleb sinu valitud hädaabikontaktide kontaktteavet, et Garmin Services ja/või GEOS ja IERCC saaks nendega suhelda, kui satud hädaolukorda. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin Services õiguslik huvi suhelda sinu valitud hädaabikontaktidega, kui sul on tekkinud hädaolukord.

(e) Garmin Services töötleb sinu meiliaadressi, et saata sulle püsitellijameile, kui asud Ameerika Ühendriikides ning ei ole nende meilide tellimusest loobunud või kui asud väljaspool Ameerika Ühendriike ning oled soovinud neid meile saada. Selle töötlemise juriidiline alus on sinu nõusolek, millest võid mis tahes ajal loobuda.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui kasutad satelliitsideteenuseid InReach
Ettevõtte inReach tooted ja satelliitsideteenused on ette nähtud kasutamiseks sidevahenditena, kui vajad vastavate asutuste kiirreageerimist. Et Garmin Services, tema tütarettevõtted ja teenusepakkujad saaksid seda teenust pakkuda, töötleb Garmin Services sinu seadmesse InReach ja sellest seadmest saadetud tekstsõnumeid ja e-kirju ning Garmin Services töötleb seadme InReach asukohateavet, kui seade InReach on ühenduses ettevõtte Iridium® satelliitidega.

Eesmärk ja juriidiline alus

Lepingu täitmine.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui sünkroonid oma seadet Garmin inReach

Kui sünkroonid seadet Garmin InReach rakendusega Garmin Explore, Earthmate, Garmin Express või InReach Sync, registreerime me edastamisega seotud andmeid, nagu sünkroonimisel kasutatav IP-aadress, sünkroonimise kellaaeg ja kuupäev, kokkujooksmiste/diagnostikalogid, seadme geograafiline asukoht, seadme teave, sünkroonimisel kasutatava võrgu teave (nt WiFi või mobiilsidevõrk) ning seadme aku laetuse tase.

Eesmärk ja juriidiline alus

See teave aitab meil seadmete veaotsingut teha. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õiguslik huvi oma seadmete stabiilsust parandada ning oma klientidele kvaliteetseid tooteid pakkuda.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui laadid rakendusest Garmin Explore oma tegevusi, asukohaandmeid ja aktiivsusandmeid üles

Võid soovi korral laadida rakenduse Garmin Explore kaudu üles tegevusi (nt jooksud, matkad, seiklused, jahid, ,maastikusõidud jne) ning tegevuste andmeid (nt asukoht, ajatempel, rajad, kõrgusm, kiirus, vahemaa jne) seadmest oma kontole Garmin. Võid oma seadet kasutada ka ilma tegevusi ettevõttesse Garmin üles laadimata. Kui otsustad oma tegevused ettevõtte Garmin serveritesse üles laadida, saad määrata, kas sinu aktiivsusandmeid jagatakse teiste kasutajatega portaali MapShare, sotsiaalmeedia või muude kanalite kaudu.

Eesmärk ja juriidiline alus

Garmin töötleb su aktiivsusandmeid, kui kasutad rakendust Garmin Explore ja laadid andmed ettevõtte Garmin serveritesse üles, et saaksid aktiivsusandmeid analüüsida, näha tegevuse marsruudil oma asukohta, jälgida mõõteandmeid ning soovi korral jagada aktiivsusandmeid teiste kasutajatega. Töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui suhtled ettevõttega Garmin

Kui suhtled meie klienditeenindusega e-posti, telefoni või Interneti kaudu või personaalselt, siis kogume isikuandmeid, nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress ja kontakteerumiseelistus ning su seadmeid Garmin puudutav teave, nagu seerianumber ja ostukuupäev, ning tellimuste teave. Võime ka koostada sündmuste logisid, mis aitavad diagnoosida toote või rakenduse jõudlusega seotud probleeme või talletada klienditoega seotud teavet. Klienditeeninduse parendamiseks võime kohaldatavatest seadustest sõltuvalt ka salvestada ja kuulata sinu ja klienditoe esindaja vestlust ning analüüsida vabatahtliku kliendiküsitluse käigus jäetud tagasisidet. Sinu nõusolekul võib meie klienditoe töötaja logida su Garmin kontosse sisse ja aidata sul probleemi tuvastada ja lahendada.

Eesmärk ja juriidiline alus

Kasutame seda teavet kliendi- ja tootetoe pakkumiseks ning pakutava kliendi- ja tootetoe kvaliteedi ja laadi jälgimiseks. Selle teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtete Garmin ja InReach õigustatud huvi kvaliteetse tootetoe pakkumiseks. Juriidiline alus su Garmin kontosse sisselogimiseks (kui on asjakohane) probleemide tuvastamisel ja lahendamisel on su nõusolek, mille võid tühistada.

Isikuandmete saajate kategooriad

GEOS ja IERCC

Kui kasutad satelliitsideteenuseid ja käivitad SOS-hädaabisignaali, esitab Garmin Services teavet, nagu nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sõnumi sisu, sõnumi saatmise kellaaeg ning sõnumisaatja ja -vastuvõtja identiteet ja asukoht, ettevõtte GEOS ja GEOS rahvusvahelise hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse (IERCC) pakkujale. Samuti võime selle teabe edastada pädevatele asutustele, esmastele reageerijatele ja su pereliikmetele. GEOS ja IERCC võib pakkuda vajaduse korral seda teavet ka hädaolukordade lahendajatele.

Otsingu- ja päästeasutused ja hädaolukordade lahendajad

Kui kasutad satelliitsideteenuseid ja käivitad SOS-hädaabisignaali, võib Garmin Services edastada teavet, nagu nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sõnumi sisu, saatmiskellaaeg ning sõnumisaatja ja -vastuvõtja identiteet ja asukoht, pädevatele otsingu- ja päästeasutustele ja hädaolukordade lahendajatele. GEOS ja IERCC võivad esitada selle teabe ka pädevatele otsingu- ja päästeasutustele ning hädaolukordade lahendajatele, kui see on asjakohane.

Pereliikmed

Kui esitad tellimussätetes vastava nõude, võib Garmin Services esitada teavet, nagu sõnumi sisu, sõnumi saatmise kellaaeg ning sõnumisaatja ja -vastuvõtja identiteet ja asukoht, sinu tellimissätetes märgitud pereliikmetele.

Inimesed, keda kutsud oma asukohti jälgima

Võid saata kutse pereliikmetele, sõpradele või teistele inimestele, et nad jälgiksid veebipõhise portaali MapShare kaudu sinu asukohti oma arvutites ja mobiilseadmetes. Seade inReach saadab jälgimispunkte eelmääratud ajaintervallide alusel, et jälgijad saaksid sinu asukohti võrgus jälgida. Võid kutsuda ka pereliikmeid, sõpru või teisi inimesi portaali MapShare kasutama, et kinnitada sinu inReach seade ja vaadata sinu GPS-asukohta, jälgida sinu liikumist ja vahetada sinu teekonna ajal sõnumeid. Saad soovi korral lehe MapShare oma blogisse, veebisaidile või sotsiaalmeediasse lisada.

Muud teenusepakkujad

Garmin kasutab e-kirjade saatmiseks kolmandate isikute (nt Adobe, Emarsys ja Mailchimp) pilveteenuste abi. Nimetatud teenused jälgivad e-kirjadega seotud tegevusi, nt kirjade avamist, kirjas sisalduvate linkide klõpsamist ja ostude sooritamist pärast linkide klõpsamist. Garmin kasutab neid andmeid e-kirjadega seotud aktiivsustaseme analüüsimiseks. Garmin kasutab kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et mõista paremini veebisaitide ja rakenduste kasutamist ja täita teisi taolisi eesmärke. Garmin kasutab ka teenust Pipedrive, et hallata suhtlemist äriklientidega. Lugege kindlasti ettevõtte Mailchimp privaatsuspoliitika ja teenuse Pipedrive privaatsuspoliitika hoolega läbi. Garmin Services kasutab teenust SendGrid, et saata sõnumeid seadmetest Garmin inReach e-posti aadressidele.

Garmin Services kasutab ettevõtte Microsoft lahendust Azure Cloud, et hostida Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Euroopas asuvates serverites olevaid andmeid,

Muud avalikustamised

Võime teistele avaldada sinu kohta isikuandmeid: (a) sinu selgesõnalisel nõusolekul; (b) kohtumäärusest, seadusest, juriidilisest protsessist või korraldusest tulenevate nõuete täitmiseks; (c) oma sätete ja tingimuste või poliitikate jõustamiseks või (d) vajadusel seaduslike vahendite rakendamiseks või juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks; või (e) kui peame vajalikuks või kohaseks paluda abi, kui olete sattunud hädaabiolukorda.

Võime su isikuandmed edastada tütarettevõttele, sidusettevõttele või kolmandale isikule oma ettevõtte ümberorganiseerimisel, liitumisel, müümisel, ühisettevõtte moodustamisel või mis tahes osa, vara või inventuuri üleandmisel, ülekandmisel või muul viisil paigutamisel, sh (kuid mitte sellega piiratud) seoses pankroti või muu taolise protsessiga, kui isikuandmete saaja ei töötle isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas märgitust erinevalt ilma sind eelnevalt teavitamata ja sinult nõusolekut saamata, kui seda nõuab kehtiv seadus.

Isikuandmete ülekandmine

Garmin on ülemaailmne ettevõte. Meie toodete, rakenduste ja teenuste pakkumiseks peame sinu isikuandmed võib-olla edastama teistesse Garmini ettevõtetesse muudes riikides. Vaata ettevõtte Garmin omanduses olevaid ettevõtteid.

Klientidele väljaspool Hiinat: Garmini konto loomisel, kontoprofiili isikuandmete lisamisel või andmete üleslaadimisel Garmini kontosse kogutakse sinu isikuandmeid ning neid säilitatakse USA, Ühendkuningriigi ja/või Austraalia serverites. Klientidele Hiinas: Garmini konto loomisel, kontoprofiili isikuandmete lisamisel või andmete üleslaadimisel Garmini kontosse, kogutakse sinu isikuandmeid ning neid säilitatakse ettevõtte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. serverites Hiinas.

Euroopa Majanduspiirkonnas ("EMP")), Ühendkuningriigis ("ÜK") või Šveitsis asuvate isikute isikuandmeid haldab Garmin Würzburg GmbH ja neid töötlevad Garminilile kuuluvad ettevõtted, et pakkuda tuge, taristut, turvalisust ja muid võtmefunktsioone. Ettevõte Garmin Würzburg Gmb on võtnud omaks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud näidis-lepingklauslid juhul, kui kõnealused ettevõtted ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) või juhul, kui Euroopa Komisjon on alluvusala heaks kiitnud.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. vastavad EL-i ja USA ja Šveitsi ja USA privaatsuskaitse Privacy Shield eesmärkidele isikuandmete kogumise, kasutamise, jagamise ja piiramise asjus Euroopa Majanduspiirkonnas, UK-as ja Šveitsis, nagu seda on kirjeldatud meie EL-i ja USA privaatsuskaitse Privacy Shield sertifikaadis ning Šveitsi ja USA privaatsuskaitse Privacy Shield sertifikaadis. Lisateavet privaatsuskaitse Privacy Shield kohta

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. on USA föderaalse kaubanduskomisjoni järelevalve all ning vastutavad isikuandmete eest, mis edastatakse kolmandatele isikutele, kes neid andmeid meie eest töötlevad. Kui sul on kaebusi seoses andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgimisega, võta meiega ühendust aadressil [email protected] Võid kaebuse saata ka meie valitud sõltumatule vaidluste lahendamise organile JAMS ning teatud tingimuste korral algatada andmekaitseraamistiku Privacy Shield vahekohtumenetluse.

Kõik Garmini ettevõtted peavad täitma käesolevas privaatsuspoliitika avalduses esitatud privaatsusnõudeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogilised lahendused

Veebisait

Veebisaidi Garmin Explore kasutuse analüüsimiseks, saidi kasutamise ja reageerimiskiiruse koondstatistika koostamiseks, ettevõtte Garmin serveritega seotud probleemide lahendamiseks ja veebisaidi Garmin Explore haldamiseks kogume koos kolmandatest isikutest analüütikateenusepakkujatega teatud teavet, kui külastad meie veebisaiti. Kõnealune teave sisaldab IP-aadressi, seadme geograafilist asukohta, brauseri keelt, päringu kuupäeva ja kellaaega, külastuste kellaaegasid, klõpsatavaid lehti ja elemente (nt linke). Võime sellise teabe kogumise ja analüüsimise lihtsustamiseks kasutada oma saidil või e-kirjades küpsiseid, pikslisilte, veebimajakaid, nähtamatuid GIF-e ja muid sarnaseid vahendeid. Kasutame seda teavet oma veebisaidil parema ja asjakohasema sisu pakkumiseks, probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks ning üleüldise kasutuskogemuse parendamiseks.

Kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutaks teavet eelnimetatud tehnoloogiliste vahendite abil, siis tea, et enamik veebibrausereid võimaldavad selliste tehnoloogiliste vahendite automaatset keelamist või sinu käest loa küsimist.

Kui asud Euroopa Liidus või jurisdiktsioonis, kus on meie veebisaitidel küpsiste kasutamiseks vajalik sinu nõusolek, siis võid muuta veebisaitide küpsiste sätteid, ent pea meeles, et teatud küpsised on veebilehe põhifunktsioonide jaoks vajalikud ning neid küpsiseid ei saa välja lülitada.

Rakendus Garmin Explore, rakendus Earthmate ja Garmin Express

Kogume kasutajatelt andmeid ka selle kohta, kuidas nad rakendust Garmin Explore, rakendust Earthmate ja teenust Garmin Express kasutavad. Kogutav analüütiline teave sisaldab serveritele rakendusega juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, rakenduse versiooni, seadme asukohta, keelesätet, rakendusse allalaaditud andmeid ja faile, kasutaja tegevust (nt kasutatud funktsioonid, kasutussagedus), seadme olekuteavet, seadme mudelit, riistvara ja opsüsteemi andmeid ja rakenduse tööga seotud andmeid. Garmin kasutab seda teavet rakenduse Garmin Explore ja Earthmate, Garmin Express ja muude Garmin rakenduste kvaliteedi ja töö täiustamiseks; kasulike toodete ja funktsioonide arendamiseks ja turundamiseks ning rakenduse stabiilsuse ja kasutamisega seotud probleemide võimalikult kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Kõnealuse analüütikateabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi, kuidas kliendid meie tooteid, rakendusi ja veebisaite kasutavad, et saaksime täiustada oma toodete, rakenduste ja veebisaitide kasutuskogemust.

Allpool on esitatud mõned kolmandatest isikutest analüütika- ja muude taoliste teenuste pakkujad, kelle teenuseid me praegu kasutame.

Analüütikateenused

  • Google: teenusega Google Analytics jälgitakse saitide statistikat ja kasutajate demograafilisi andmeid, huvisid ning käitumist veebisaitidel. Veebisaidi leitavuse analüüsiks ja otsingumootori optimeerimise parendamiseks kasutame ka rakendust Google Search Console. Vaata lisateavet, kuidas seda analüütikateavet kasutatakse, kuidas oma teabe kasutamist hallata ja kuidas tühistada Google Analyticsile antud andmete kasutusluba.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights aitab meil rakenduse Garmin Express kasutamist analüüsida ja kasutuskogemust parendada. Azure Application Insights on ettevõtte Microsoft teenus.
  • New Relic: teenusega NewRelic jälgitakse veebisaitide talitlust ja kasutust, et pakkuda paremat üldist kasutuskogemust.
  • Loggly: teenusega Loggily jälgitakse veateavet, mis kuvatakse veebisaidil Garmin Explore ja sõnumite töötlemise infrastruktuuris InReach, et Garmin saaks süsteemitalitlust täiustada.

Lapsed

Palume isikutel, kes USA-s alla 13. aasta vanused või muus maailmas alla 16. aasta vanused ettevõttele Garmin oma isikuandmeid mitte esitada. Kui selgub, et oleme kogunud USA-s alla 13-aastastelt lastelt või mõnes muus riigis alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid, võtame meetmeid, et need andmed kustutada nii kiiresti kui võimalik.

Privaatsuspoliitika uuendused

Uute toodete ja rakenduste lisamisel, kehtivate müügipakkumiste parendamisel ning tehnoloogia ja seaduste muutmisel võidakse käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Privaatsuspoliitika viimase paranduse kuupäeva saad teada, kui vaatad selle lehe ülaosas sissekannet "Viimati uuendatud". Muudatused jõustuvad uuendatud privaatsuspoliitika postitamisel.

Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis edastame vastava teate ning piirkondades, kus see on kohaldatava seadusega sätestatud, küsime su nõusolekut. See muudatusi puudutav teade edastatakse e-kirjaga või postitatakse ettevõtte Garmin veebisaitidel ja rakendustes koos privaatsuspoliitika lingiga.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame su isikuandmeid su Garmin konto aktiivse perioodi vältel. Kustutamisega seotud õiguste kirjeldust vt allpool olevast punktist "Sinu õigused".

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Kui sinu asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, ettevõte Garmin Würzburg GmbH asukohaga Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa. Ettevõtte Euroopa Liidu andmekaitseametnik asub samal aadressil ja tema meiliaadress on [email protected]

Kui asud Hiinas, kontrollib ettevõtte Garmin kogutud sinu isikuandmeid Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, aadressil 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Hiina, millega saab ühendust meiliaadressil [email protected]

Kui elad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, Ühendkuningriiki või Šveitsi ja Hiinat, siis kogub sinu isikuandmeid ettevõte Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, millega saad võtta ühendust e-posti aadressil [email protected]

Sinu õigused

Kui asud Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, siis isikuandmete kaitse üldmääruse või Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse 2018 raames võid ettevõttelt Garmin taotleda järgmist: oma isikuandmetele juurdepääs ning nende parandamine või kustutamine, andmete teisaldamine, oma isikuandmete töötluse piiramine, oma isikuandmete töötlusest keeldumine ja järelevalvega tegelevale ametiasutusele kaebuse esitamine. Lisateavet nende õiguste kohta leiate Euroopa Komisjoni lehelt “Minu õigused” isikuandmete kaitse üldmääruse jaotisest; teave on esitatud paljudes keeltes. Kui asud väljaspool Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki, võivad sul kohalike seaduste järgi olla sarnased õigused.

Enda isikuandmete juurdepääsu, teisaldamise või kustutamise taotluse esitamiseks või kogu Garmin konto kustutamiseks ava kontohalduskeskus.

Kui elad Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis ja soovid kasutada oma õigust andmetöötlust piirata või sellest keelduda, võta ühendust ettevõtte Garmin EL-i andmekaitseametnikuga ettevõttes Garmin Würzburg GmbH (aadress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa) või saada e-kiri aadressile [email protected].

Kui sa elad Hiinas ja soovid oma andmekaitseõiguseid kasutada, võta ühendust ettevõttega Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. aadressil [email protected].

Kui sa ei ela Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis või Hiinas, aga leiad, et sul on õigus kasutada neid või muid kohalikest seadustest tulenevaid õiguseid, võta ühendust ettevõttega Garmin International, Inc. aadressil [email protected].

Märkus California elanikele seoses privaatsustavade ja õigustega

Kui sa oled California elanik, võivad California seadused pakkuda sulle täiendavaid isikuandmetega seotud õiguseid. Teavet Californias kehtivate privaatsusõiguste kohta leiad CCPA privaatsusavaldusest.

  • Kõik kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.*